X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційна діяльність учителя в системі профільної освіти: досвід, проблеми, шляхи їх подола

Завантажити презентацію

Інноваційна діяльність учителя в системі профільної освіти: досвід, проблеми, шляхи їх подола

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування загальнолюдських цінностей у системі загально - історичної освіти. Інноваційна діяльність учителя в системі профільної освіти: досвід, проблеми, шляхи їх подолання.

Слайд 2

Гра - один із видів діяльності, значимість якого не в результаті, а в самому процесі. Гра рольова - групова гра, в якій діти беруть на себе різноманітні соціальні ролі у спеціально створених сюжетних умовах. Гра сюжетна - гра, в якій діти відтворюють сюжети із реального життя чи художньої літератури. Гра ділова - імітація ситуації з моделюванням професійної чи іншої діяльності шляхом гри за попередньо повідомленими правилами. Нестандартний урок – імпровізаційне навчальне заняття, яке має невстановлену структуру і специфічну цільову установку.

Слайд 3

Метод проектів - система навчання, за якою учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування практичних завдань – проектів, що постійно ускладнюються. Групова робота - форма організації навчально-пізнавальної діяльності, за якої учні з різним рівнем навчальних можливостей об`єднані в малі групи, виконують як спільні, так і диференційовані завдання педагога. Педагогічна технологія – науково - обгрунтована педагогічна (дидактична) система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спрямованих на розв’язання проміжних завдань, є наперед визначений кінцевий результат Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету-створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інноваційна педагогіка- процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведення) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися по-іншому.

Слайд 4

Профільне навчання – вид диференцiйованого навчання, що забезпечується за рахунок зміни у цілях, змісті, структурі, організації процесу вчіння та передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для їх навчання, відповідно до професійного самовизначення. сформувати організаційно-функціональну систему інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання. сприяння рівному доступу до здобуття повноцінної освіти відповідно до індивідуальних нахилів, здібностей, потреб. Мета: Завдання: реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання та виховання; здійснення ефективної підготовки випускників до засвоєння програм вищої професіональної освіти; вивчення профільних предметів , необхідних для безперервної освіти; створення умов для суттєвої диференціації змісту навчання; розширення можливостей соціалізації випускників школи, підготовка їх до свідомого вибору професії;

Слайд 5

здійснення навчально-методичного забезпечення навчального процесу. модель соціального замовлення; дидактична модель; методична модель (програми, методичні рекомендації МОіН України, підручники, посібники). врахування освітніх потреб та природних нахилів школярів (діагностика, анкетування учнів та батьків); підбір якісного кадрового складу педагогів; аналіз стану соціально-культурного середовища; створення матеріально-технічної бази;

Слайд 6

Впровадження профільних предметів та спецкурсів Кадрове забезпечення та курсова перепідготовка Створення науково-методичного обґрунтування впровадження профільного навчання Вивчення та апробація наявного програмно–методичного забезпечення навчально–виховного процесу та приведення його у відповідність до потреб реалізації профільного навчання (підручники, методична література, довідники, програми...) Розробка авторських програм профільних спецкурсів Проведення анкетування учнів, батьків, учителів щодо прогнозування розвитку впровадження Складання банків деяких професій Визначення шляхів інтеграції профільного та професійного навчання Впровадження у роботі принципів особистісно орієнтованого підходу на рівні „учень-учень”, „учень-учитель”, „учитель-адміністрація” Вивчення ППД Участь в олімпіадах, конкурсах, семінарах

Слайд 7

Розробка перспективного плану щодо реалізації профільності Моніторинг та користування процесу впровадження профільного .навчання. Апробація авторських програм Впровадження сучасних освітніх технологій Участь у Всеукраїнському семінарі Узагальнення досвіду роботи вчителів Організація методичної роботи з учителями щодо інтеграції суспільних Участь у конкурсах , які сприяють підвищенню професійного рівня Підвищення професійного рівня шляху самоосвіти курсової перепідготовки Проведення циклу методичних заходів (педради, конференції, наради) Опрацювання нормативної бази профільного навчання Залучення школярів до участі у масових заходах

Слайд 8

реалізація проблемної теми школи в контексті профільного навчання; проведення діагностичних досліджень з метою виявлення відповідності профільного навчання освітнім потребам учнів; узагальнення підсумків упровадження профільного навчання, виявлення позитивних тенденцій і невирішених проблем, розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку профільної освіти; створення умов для застосування сучасних інтерактивних технологій у НВП; участь в Інтернет – олімпіадах, конкурсах, турнірах; удосконалення матеріально – технічної бази з профільного навчання; підвищення професійної майстерності педагогів; розвиток творчого потенціалу учнів як пріоритетний напрямок профільної освіти; вивчення запитів батьків, потреб учнів щодо необхідності введення поглибленого вивчення предметів у межах профільного навчання; постійний зв’язок з ЦЗ з метою вивчення потреб та перспектив національного та регіонального ринків праці; розробка та апробація науково – обґрунтованої системи профорієнтації учня;

Слайд 9

здійснювати інформаційне забезпечення професійного самовизначення учнів; під час викладання всіх предметів увагу школярів привернути до характеру роботи, професії, отримання тієї чи іншої кваліфікації шляхом продовження освіти після школи; Педагогічний колектив визначив завдання щодо провадження профільного навчання в практику роботи школи: розробити шляхи допрофесійної освіти учнів; розробити модель випускника школи, який житиме й ефективно працюватиме в нових умовах; сприяти підвищенню соціально-економічної ефективності загальної середньої освіти шляхом полегшення входження випускників у ринок праці й освіти, на стартові професійної кар’єри.

Слайд 10

Слайд 11

Глибоке знання предмету Творчий підхід до справи Вміння вносити корективи, зміни в методику викладання Високий рівень загальної культури Глибоке знання психології дитини Доброзичливе ставлення до учнів Уміння впливати на духовно-моральний стан і розвиток особистості

Слайд 12

Учитель – методист - 5 Кандидат філологічних наук –1 Старший учитель – 11 Вища – 21 Перша – 16 Друга – 9 Спеціаліст - 5 Молодший спеціаліст - 3 Відмінник освіти - 4 54 - педагоги

Слайд 13

Іноземної філології Початкової освіти Суспільнознавчого циклу Природознавчого циклу Української та зарубіжної філології Математичного циклу Російської філології Трудового та оздоровчого циклу Художньо- естетичного циклу

Слайд 14

Слайд 15

навчити школярів, досліджувати визначене питання науково-дослідницької роботи; порівнювати результати, робити висновки, висувати пропозиції із вивчення певної проблеми; розвивати творчу особистість. Мета: Попередня робота: Курс „Основи наукових досліджень”. Закріплення керівника за учнем. Планується випуск збірника: „Науково-дослідницьких робот учнів”. - реферати; - твори; - есе; - робота з книгою; - Інтернет; - додаткові джерела.

Слайд 16

Слайд 17

Основна школа ( 5 - 9 класи) Старша школа ( 10 - 11 класи) Класи інтенсивної підготовки до спеціалізації (5-7) Навчальні групи Класи профільного навчання (10-11) Класи допрофільного навчання ( 8 -9) Профільні групи МЕТА Адаптація до навчання в основній школі. Виявлення Інтересів учнів, ознайомлення з професіями Виявлення інтересів, перевірка можливостей, ознайомлення з професіями Задоволення потреб і розвиток здібностей особистості у певній галузі пізнавальної діяльності ЗАВДАННЯ створення умов для виявлення нахилів , здібностей; формування практичного досвіду та інтересів у різних сферах трудової діяльності; орієнтація на вибір професії у старшій школі. Розвиток творчої самостійності; Створення умов для подальшої професійної підготовки , вибору сфери діяльності; Формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь та навичок ФОРМИ Введення спецкурсів, факультативів елективних курсів: психологія (5-9); риторика (9); основи наукових досліджень; севастополезнавство; індивідуальні заняття з предметів; ознайомлення з професіями родини, підприємств; позакласна робота; участь у конкурсах, олімпіадах Поглиблене вивчення історії, права; введення спецкурсів, факультативів. Додаткових годин: психологія (10 -11); риторика (11); основи наукових досліджень (10-11); основи туризму ( підготовка матеріалів для проведення екскурсій містом російською та англійською мовами); Комп’ютерне діловодство; співпраця ЦЗ; участь в олімпіадах, конкурсах.

Слайд 18

- Практичне право – 8 кл. - Учимося обирати – 9 кл. - Учимося бути громадянами – 7(8 кл.) - Ми – громадяни України – 9(10) кл. - Громадянська освіта – 9 –11 кл. - Європейська освіта– 9 -11 кл. - Мої і твої права – 9 -11 кл. - Права людини – 10 кл. - Досліджуючи гуманітарне право - Виборче законодавство - Історія держави і права України - Історія держави і права зарубіжних країн - Судова риторика Правові основи підприємницької діяльності Допрофільні класи або навчальні групи Факультативи Поглиблене вивчення окремих предметів Профільні класи Профільні групи учнів Форми профільного навчання Елективні курси Спецкурси Елективні курси Факультативи Можливі варіанти курсів

Слайд 19

Передовой педагогiчний досвiд Авторство Впровадження iнновацiйних технологiй Творче засвосння класичних технологiй Практика Реалізація Збагачення змiсту, розширення сфери використання Апробацiя навчальних планiв, програм, посiбникiв Створення авторських програм, посiбникiв Авторство, яке використовується педагогами - Анкетування - Дiагностика - Монiторiнг «Готовнiсть педколективу до iнновацiйноi дiяльностi» Початкова школа: апробацiя пiдручникiв украiнськоi мови. участь у регiональному експеремен ту вiдкритого типу щодо запровадженню методики Л.Б.Тарасова (курс«Отогуючий свiт») апробацiя курсу ХОУП «Кориснi звички» Старша школа: використання комп’ютерної технологiй в навчальном процесi iнформатика: Всеукраiнський науково-практичний семiнар -украiнська мова i лiтература: Всеукраiнський конкурс творчих проектiв «Творчiсть Iвана Багряного» Видавнича дiяльнiсть: - Зошит з украiнськоi мови. Завдання для контролю i оцiнювання етнокультурознавчих знань (3 -4 клас) - статтi з творчостi поета Ю. Клена. Друк - Методичнi розробки урокiв, позакласних заходiв з украiнськоi, росiйськоi мов, Севастополезнавство - Участь в конкурсi «Вчитель року»: початкови класi украiнська мова, хiмiя. - Участь у конкурсi «Класний керiвник року»

Слайд 20

VI. Оцінка та самооцінка застосування інновацій. 1. Вивчення моделі навчального процесу; 2. Визначення рівня розвитку i мотивації колективу; 3. Визначення компонентів моделі, які підлягають інноваційним перетворенням; 4.Визначення інноваційної готовності колективу. II. Первинне застосування нової технології з використанням готових розробок. I. Попереднє дослідження стану освітнього середовища III. Аналіз та експертиза даних на вiдповiднiсть рівня обраної інновації. IV. Навчання колективу з метою формування нових професійних умінь. V. Самостійна робота педагогів за обраними технологіями.

Слайд 21

1. Ретельне планування роботи. 2. Використання методів, адекватних вікові учнів, їхньому досвіду роботи з інтерактивними методами. 3. Застосування випереджувальних завдань: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання. 4. Підбір для уроку такої інтерактивної вправи, яка б давала «ключ» до засвоєння теми. 5. Виділення часу для обміркування завдання з метою серйозного сприйняття, а не механічного його виконання. 6. Урахування темпу роботи кожного учня та його здібностей. 7. Застосування 1 – 2 інтерактивних методів на уроці. 8. Обговорення та підсумки виконання інтерактивних вправ. Інтерактивні методи потребують зміни всього життя класу. Поступове використання методів, починаючи з простих і роботи в парах, в малих групах, «мозковий штурм».

Слайд 22

№ Етап Мета Прийом I Мотивацiйний Сфокусувати увагу учнiв на проблемі й викликати iнтерес до обговорюваної теми - Читання цитати - Коротка iсторiя Розминка - Невеличне завдання II Оголошення теми та очiкування результатiв Забезпечити розумiння учнями змiсту їхньої дiяльностi того, чого вони повиннi досягнути, що вiд них очiкує вчитель III Надання необхiдної iнформацiї Дати учням достатньо iнформацii для того, щоб на основi ii виконувати практичнi завдання - Мiнi-лекцiя - Читання роздаткового матерiалу - Виконання завдання IV Iнтерактивна вправа (центральна частина) Практичне осмислення матерiалу, досягнення поставлених цiлей Послiдовнiсть - iнструктування - подiл на групи (або розподiл ролей) - виконання завдання - презентацiя результату V Пiдведення пiдсумкiв, оцiнювання результатiв Рефлексiя, усвiдомлення того, що було зроблено на уроцi чи досягнуто поставлених цiлей, як можна застосувати отримане на практицi Бесіда - метод рефлексii

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Зі змінним способом організації Пов язані з фантазією Імітація видів діяльності З ігровою загальною основою З трансформацією стандартних способів організації Аналогії певних дій Аналогії з відомими формами й методами діяльності З оригінальною організацією Лекції Захист ідей Взаємоконтролю Екскурсія Експедиція. Казка Театралізація. Вікторина КВН. Семінар Залік Моделювання. Суд Аукціон. Взаємонавчання Монолог. Диспут Дослідження.

Слайд 28

Слайд 29

Визначення мети (очікування результатів) уроку Вибір показників (критеріїв) оцінювання результатів діяльності Вивчення мети оцінювання Вибір шкали оцінювання уроку Вибір конкретної стратегії ( способу ) оцінювання Визначення шляху доведення до відома учнів очікувань учителя

Слайд 30

Тест Знайти правильну відповідь, або кілька запропонованих варіантів, або “знайти пару” тощо Експрес опитування Стислі усні або письмові відповіді – знання понять, продовжити речення, заповнити таблицю намалювати діаграму скласти схему, тощо. Розминка опитування Повна усна або письмова відповідь Контрольна вправа або творче завдання. Може бути будь – яка вправа : виступ у суді, підготовка аргументів, доповідь, твір, реферат Спостереження Один із головних методів оцінювання (використовуються підготовлені форми для спостереження й оцінювання) Самооцінка Оцінка самими учнями своєї роботи Ігрові методи оцінювання Заздалегідь встановлюється шкала оцінювання

Слайд 31

Оцінювання знань Оцінювання навичок мислення Оцінювання навичок презентації своїх думок Оцінювання навичок участі в дискусії Оцінювання внеску учня в дискусію Оцінювання участі учасника дискусії Оцінювання якості підготовки аргументів та обґрунтування своєї позиції Оцінювання учнем власної участі в роботі малої групи

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка