X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформатика як інтегруючий предмет в навчально-виховному процесі та роль учителя інформатики в сучасній школі

Завантажити презентацію

Інформатика як інтегруючий предмет в навчально-виховному процесі та роль учителя інформатики в сучасній школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформатика як інтегруючий предмет в навчально-виховному процесі та роль учителя інформатики в сучасній школі Войцеховський Микола Олексійович www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 2

Зміст доповіді LOGO

Слайд 3

Зміст доповіді LOGO

Слайд 4

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства «Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації.» Морзе Н.В., д.п.н., професор. www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO

Слайд 5

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та педагогічні завдання використання ІТ (розвиток особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікація навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою. www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO

Слайд 6

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації. www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO

Слайд 7

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень: Поява нового середовища накопичення інформації на електронних носіях даних (магнітні стрічки, магнітні диски, лазерні диски тощо). Розвиток засобів зв’язку, що забезпечує доставку інформації практично в будь-яку точку земної кулі без суттєвих обмежень у часі та відстані, активне використання населенням засобів зв’язку (радіомовлення, телебачення, мережа передачі даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа). Розвиток мікропроцесорної техніки, яка забезпечує можливість цифрової обробки інформації (електронні пристрої для збереження, відображення та перетворення інформації, техніка для копіювання та розмноження інформації, сучасна аудіо-відеотехніка тощо). Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютера за заданими алгоритмами (обробка, зберігання, передача, представлення у потрібній формі тощо). Бурхливий розвиток мережі Internet і перспективи в зв’язку з її використанням.   www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO

Слайд 8

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Практика показала, що сучасний вчитель повинен впевнено володіти: методикою підготовки та структуризації ділової документації та навчально-дидактичного матеріалу і навичками роботи щодо створення електронних документів (наприклад засобами текстового процесора Microsoft Office Word); методикою використання навчальних мультимедійних презентацій у навчально-виховному процесі та навичками щодо їх створення (наприклад засобами редактора презентацій Microsoft Office Power Point; конференц-технологіями NetMeeting для побудови навчальних занять, як у комп’ютерному класі, так і в процесі дистанційного навчання; електронною поштою та Інтернет-ресурсами для використання додаткових можливостей під час організації занять з використанням інформаційних технологій та пошуку додаткової інформації; методикою створення тестів та роботи з тестовими оболонками як одною з форм організації комп’ютерного контролю; методикою роботи з сучасними програмними засобами навчального призначення. www.themegallery.com www.themegallery.com LOGO

Слайд 9

Приклади типових задач з обробки інформації Аналіз літератури, верстання книг (пошукові системи, електронні енциклопедії, OneNote, верстання у Word, інтерактивні книги) Обробка мультимедійної інформації (запис та редагування відео та аудіо інформації, режисура та монтаж відеокліпів у програмі MS MovieMaker) Організація командної роботи над проектом (керування завданнями, робота зі списками розсилки та списками контактів електронної пошти в MS Outlook, розробка плану проекту в MS Project, MS SharePoint, ведення інтернет-форуму) Економічний аналіз (засоби економічного аналізу в MS Excel, інтеграція табличного процесора і СБД, Visual Basic for Applications) LOGO

Слайд 10

Задачі, що виконуються при реалізації проекту Вибір теми проекту, та ключових питань Планування роботи над проектом Створення проектної документації Організація командної роботи над проектом Самоконтроль та контроль з боку вчителя за виконанням планів Зворотній зв’язок та корекція роботи над проектом Підготовка до публічного захисту Проведення публічного захисту робіт LOGO

Слайд 11

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 12

Структура галузей знань LOGO

Слайд 13

Проект “Літературна Мозаїка” Мета проекту: Створення електронної книги у MS Word Тривалість проекту 4 години www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 14

Літературна Мозаїка Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації в друкованому та електронному вигляді в форматі MS Word згідно вимог типографії. Текст повинен форматуватися тільки з використанням стилів, без безпосереднього форматування. Книга повинна мати обкладинку, ілюстрації, колонтитули, відповідні назвам глав, нумерацію сторінок, автоматичний зміст та список ілюстрацій, вихідні дані, багатомовну анотацію та глосарій персонажів. LOGO

Слайд 15

Літературна Мозаїка Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 сторінок. Файл з книгою повинен бути запакований в форматі .rar або .zip. По виконаній роботі потрібно зробити звіт за вказаною формою. LOGO

Слайд 16

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 17

Структура галузей знань LOGO

Слайд 18

Проект “Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів” Мета проекту: Створення відеокліпу, з використанням мультимедійних технологій Тривалість проекту 6 годин www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 19

Відеокліп Створити сценарій відеокліпу розрахований не більше ніж на 5 хвилин, підібрати відповідну звукову доріжку, записати аудіоефекти, змонтувати відеокліп за допомогою програми Microsoft MovieMaker. Тематика відеокліпу може співпадати з тематикою попереднього проекту. Таким чином буде створений мультимедійний комплекс підтримки даного літературного твору. LOGO

Слайд 20

Відеокліп По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *.avi або *.wmv та звіт за вказаною формою. Звіт повинен містити загальний опис кліпу, сценарій та перелік використаних спеціальних ефектів та переходів. Кліп не повинен містити графічні, відео та аудіо матеріали, які суперечать законодавству України, носять образливий характер, та принижають гідність будь-яких людей. LOGO

Слайд 21

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 22

Структура галузей знань LOGO

Слайд 23

Проект “Технології створення інтерактивних книг” Мета проекту: Створити інтерактивну книгу з використанням технологій web-дизайну та web-програмування Тривалість проекту 6 годин www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 24

Інтерактивна книга Обрати тематику інтерактивної книги. Розробити схему цікавих, логічно несуперечливих сюжетних ліній книги. Всі сюжетні лінії повинні мати логічне завершення. Створити інтерактивну книгу у формі інтернет-сайту, де кожна web-сторінка відповідає частині сюжету. Перехід між частинами сюжету повинен відбуватися шляхом вибору варіанту розвитку подій на кожній сторінці. Після завершення гри користувач повинен мати можливість повернутися до початку або вийти з програми. LOGO

Слайд 25

Інтерактивна книга При написанні текстів книги можна використовувати виключно літературну мову, не допускаючи орфографічних та граматичних помилок. На титульній сторінці повинні бути вказані відомості про авторів інтерактивної книги. Якщо при виконанні цього проекту використовуються матеріали сторонніх авторів: тексти з книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо, то також необхідно вказати основні літературні джерела. Для виконання проекту використовується мова HTML з елементами програмування мовою JavaScript. LOGO

Слайд 26

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 27

Структура галузей знань LOGO

Слайд 28

Проект “Комп’ютерна модель фізичного процесу” Мета проекту: Розробити імітаційну модель фізичного процесу. Створити пакет документації по моделі. Запрограмувати модель. Тривалість проекту 6 годин www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 29

Комп’ютерна модель фізичного процесу Створити комп’ютерну імітаційну модель обраного фізичного процесу. Результатом роботи є комп’ютерна програма, що реалізує модель, та пакет документації. Пакет документації повинен містити точне формулювання мети моделювання, опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми, опис інтерфейсу, інструкція по роботі з програмою, а також ряд даних отриманих при проведенні серії експериментів з моделлю. LOGO

Слайд 30

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 31

Структура галузей знань LOGO

Слайд 32

Проект “Статистичний аналіз економічних часових рядів” Мета проекту Провести аналіз часового ряду заданого показника. Наприклад, результати проведення експериментів. Тривалість проекту 2 години www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 33

Статистичний аналіз економічних часових рядів Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних. В якості ряду даних можна використати дані, отримані при виконанні попереднього проекту. При проведенні аналізу необхідно побудувати варіаційний ряд, статистичні ряди частот та відносних частот, полігон частот, обчислити середнє значення та середньо-квадратичне відхилення. Зробити висновок про характер даного ряду. LOGO

Слайд 34

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 35

Структура галузей знань LOGO

Слайд 36

Проект “Використання web-технологій для створення підсумкового звіту” Мета проекту Створити web-сайт, на сторінках якого будуть представлені всі проекти, створені за семестр. Тривалість проекту 4 години www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 37

Використання web-технологій для створення підсумкового звіту Створити веб-сайт, що буде містити інформацію про команду учнів, та проекти, які вони вже розробили. Сайт повинен відповідати наступним вимогам: Розмір кожної сторінки сайту зі всіма картинками не повинен бути більше 50 Кб (за винятком фотосторінок). Наявна ефективна система навігації Єдиний стиль оформлення та гармонійна кольорова гама Надана інформація про команду та кожен проект. LOGO

Слайд 38

Використання web-технологій для створення підсумкового звіту Наповнення сайту: Заглавна сторінка: перелік учасників групи, дата створення. Інформація про кожного учасника групи: прізвище та ім’я, клас, школа, коротка характеристика, захоплення. Інформація про кожен проект: тема, характеристика проекту, файли проекту. LOGO

Слайд 39

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 40

Структура галузей знань LOGO

Слайд 41

Структура курсу інформатики LOGO

Слайд 42

Структура галузей знань LOGO

Слайд 43

www.themegallery.com Роль інформатики Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: Філологічні дисципліни Суспільно- природничий цикл Спеціальні дисципліни Інформатика Зв'язуючий ланцюг www.themegallery.com LOGO

Слайд 44

Войцеховський Микола Олексійович Тел.: 294-40-43; e-mail: nickalexv@gmail.com www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика