X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Відображення фонетичних процесів спсл періоду у протоукраїнській мови

Завантажити презентацію

Відображення фонетичних процесів спсл періоду у протоукраїнській мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відображення фонетичних процесів спсл періоду у протоукраїнській мови ѣ

Слайд 2

Перехідне пом’якшення .

Слайд 3

1. Перше перехідне пом’якшення к, ґ, х перед і (з ī), ь, е, ę, Ѣ → ч, ж, ш другЪ друже, нога ножька, сухЪ сушити 2. Друге перехідне пом’якшення к, ґ, х перед оį (яке дало Ѣ та і) Нога - нодзѣ, другЪ - друдзѣ, рọка - рọцѣ, ученикЪ - учениці, страхЪ – страсѣ 3. Третє перехідне пом’якшення Тільки після і, ь, ę та після р.’

Слайд 4

Пом’якшення приголосних у сполученні з й

Слайд 5

1. Сполучення ґй, кй, хй → ж, ч, ш *друґйọ → дружу, *мокйọ → мочу, *плакйọ → плачу, *колыхйọ → колышу, *сухйа → суша 2. Сполучення зй, сй → ж, ш *лазйọ → лажу; мазйọ → мажу; писйọ → пишу; носйа → ноша 3. Сполучення лй, рй, нй → л’, р’, н’ *полйọ → пол’ọ, *колйọ → кол’ọ, *говорйọ → говор’ọ, *женйọ → жен’ ọ

Слайд 6

4. Сполучення дй і тй. Рефлекси сполучень дй, тй не однакові в усіх слов’янських мовах. дй, тй → ж, ч *медйа → межа; *садйа → сажа; *прęдйа → пряжа *свѣтйа → свѣча укр. воджу, ходжу, саджу з *водйọ, *ходйọ, *садйọ 5. Сполучення скй, стй, зґй, здй скй и стй → ш (щ) пущу з *пустйọ, прощу з *проскйọ зґй і здй → ж їжджу з *ѣздйọ

Слайд 7

6. Сполучення звука й з попередніми губними й → л *земйа → земл’а *ловйọ → ловл’ọ *купйọ → купл’ ọ →

Слайд 8

Групи кт’, ґт’ Дало такий же рефлекс як і тй *нокть → ночь *пекть → печь * могті → мочі

Слайд 9

Зміна звукосполучень дт і тт в ст Зміна успадкована від спсл мови, викликана діянням закону відкритого складу. *плетті → плести *метті → мести *ведті → вести *крадті → красти

Слайд 10

Спрощення в групах приголосних б, п, ґ, д перед н *капнọті → канọти *кыднọті → кынọти в на початку кореня після об- *обвортъ → оборотъ *обвіда → обіда *обвьртнọті → обьрнọти б у префіксі об- перед задньоязичними обкрọтіті →обкрọтити

Слайд 11

Чергування голосних Якісне чергування (заміна одного звука іншим) е – о (брести – бродити, текти – токъ) Часокількісне чергування (чергування довгих і коротких голосних) е – ѣ (із ĕ – ē) летѣти – лѣтати о – а (із ŏ – ō) омочити, омакати; просити – въпрашати ъ – ы (із ŭ – ū) посълати - посылати

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова