X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дослідження технологічних процесів вирощування та збирання озимого жита у типовому господарстві зони Полісся України

Завантажити презентацію

Дослідження технологічних процесів вирощування та збирання озимого жита у типовому господарстві зони Полісся України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА На тему : Дослідження технологічних процесів вирощування та збирання озимого жита у типовому господарстві зони Полісся України. Спеціальність – 8.091902 «Механізація сільського господарства» Спеціалізація – « Фірмовий сервіс і стандартизація техніки АПК » – дослідницька Метою даної магістерської роботи є досягти найбільшої врожайності із найменшими затратами праці на технологічних операціях, впроваджуючи прогресивні технології, використовуючи більш продуктивну техніку, якісний насіннєвий матеріал, кваліфікований персонал.

Слайд 2

Об’єктом для дослідження приймаємо фермерське господарство ,, М С Злагода “ що знаходиться у с. Паридуби, Волинської області, Старовижівського району Структура земельних угідь господарства Назва Площа, га Структура і відсоток, % Всього земельних угідь 474 100 % З них рілля: 435 91 % Пасовищата сінокоси 35 0.8 % Багаторічнінасадження 3.5 0.08 % Водойми 0.5 0.02 %

Слайд 3

Структура посівних площ та врожайність основних сільськогосподарських культур за 2010-2011 рік Як видно з даної таблиці, господарство за рік збільшило посівні площі. Також помітно те, що змінилась структура і урожайність сільськогосподарських культур. Господарство на 30% знизило площі, для вирощування цукрового буряка, що стало економічно невигідно, вирощувати на далі. № п/п Назвакультури Площа, га Урожайність, ц/га 2010 2011 2010 2011 1 2 3 4 5 6 1 Озима пшениця 100 130 35 33 2 Озиме жито 120 100 30 34 3 Тритикале --- 60 --- 38 4 Кукурудза на силос 25 28 5 Ячмінь 30 47 25 29 6 Цукровий буряк 120 80 350 381

Слайд 4

Наявність сільськогосподарської техніки у фермерському господарстві . п/п Назватратора Кіль-кістьшт. п/п Назваавтомобіля Кіль-кість шт. 1 Т-150К 1 1 КАМАЗ – 5320 1 2 ДТ-75 М 1 2 ЗІЛ– 130 1 3 МТЗ-80/82 3 3 ГАЗ – 53 А 1 4 ЮМЗ-6 АМЛ 2 4 ГАЗ – 53 Б 1 Назва с/г машини Марка с/г машини Назва с/г машини Марка с/г машини 1 Комбайни зернові «Нива»СК-5М 4 8 Борони зубові БЗТС – 1.0 20 2 Комбайни бурякові КС– 6Б 1 БЗСС – 1.0 15 3 Комбайн кукурудзозбиральний КСК- 100 1 9 Котки 3ККШ– 6 6 4 Сівалки СУПН – 8 1 3КВГ– 1.4 3 СЗ – 5.4 1 10 Зчіпки СП – 11 2 СЗ – 3.6 2 СП – 16 1 ССТ – 12 Б 1 11 Розкидачі МВУ– 8 1 5 Культиватори КПС – 4 3 ПРТ– 10 1 УСМК – 5.4 1 12 Плуги ПЛН – 5 – 35 1 «Європак» 1 ПЛН– 3 – 35 3 6 Борони дискові БДТ – 3 1 13 Причепи 2 ПТС – 4 4 БДТ – 7 1 1 ПТС – 9 1 7 Лущильник ЛДГ – 15 1 14 Оприскувачі ОП – 2000 1

Слайд 5

Динаміка світового виробництва та споживання жита

Слайд 6

Динаміка виробництва жита в Україні

Слайд 7

Порівняльна характеристика вирощування та збирання озимого жита в Україні за попередні роки

Слайд 8

Обгрунтування економічних показників оновлення агрегатів для основного обробітку Варіанти Оновлений парк Базовий Культура Жито Жито Площа,S,га 100 100 Урожайність,U,га 4.5 4.1 Марка трактора ХТЗ-17022 МТЗ – 82 Ефективнапотужність,Ne,кВт 110 59 Питомівитратипального,ge,кг/кВт∙год 0.220 0.252 Балансовавартість,Бт,грн 291200 83600 Річнезавантаження,,год 1600 1600 ВідрахуваннянареноваціютракторLт,% 15 15 Відрахуванняна ремонт іТОтрактора,Рт,% 6.5 6.5 Марка плуга, ПО-5-40 ПЛН-3-35 Балансовавартість,Бп,грн 23400 7800 Річне завантаження, ,год 480 480 Відрахуваннянареноваціюплуга,Lп,% 12.5 12.5 Відрахуванняна ремонт і ТО плуга,Рп,% 27.0 27.0 Шириназахвату,Вр,м 2.4 1.1 Робочашвидкість,Vp,км/год 8 8 Коефіцієнтвикористаннячасузміни,τ 0.80 0.80 Питомі загальні затрати, крім оранки,грн./га 380/U 380/U Сумарнівідрахуваннянареновацію, ремонт і ТОкріморанки,грн/га   2200/U   2200/U Частка об’єму жита 0.15 0.15 Поточнівитратибезоранки, грн./га 380 380

Слайд 9

Дослідження роботи орного агрегату з шестикорпусним і пятикорпусним плугами Проаналізувавши показники орного агрегату з двох можливих варіантів більш економічним є варіант роботи агрегата з обертовим плуга на третій передачі. У порівнянні з шистикорпусним варіантом змінна продуктивність більша на 19,8 %, а затрати енергії у кВт∙год менша на 4 %.   Назва показників     ПЛН – 6 - 35   ПО – 5 - 40   Робоча передача трактора Друга Третя Робоча швидкість, км/год 8.19 9.23 Питомий опір,кН/ 62.6 68.0 Тяговий опір плуга,кН 28.9 29.9 Ефективна потужність двигуна, кВт 96.7 100.5 Ступінь використання ефект. потуж. 0.88 0.91 Ступіньвикористання тягового опору 0.78 0.86 Продукт. за годину чистої роботи га/год 1.72 1.85 Питомі затрати енергіїкВт∙год/га 56.2 54.3 Коефіцієнт використання часу зміни 0.86 0.91 Продукт. за годину зміни га/год 1.49 1.67

Слайд 10

Залежність ширини захвату від робочої швидкості руху Позначення: Вр – робоча ширина захвату агрегата, м Vр – робоча швидкість руху агрегата на відповідній передачі, км/год

Слайд 11

Техніко - економічні показники конкуруючих машинних

Слайд 12

Раціональний склад комплексів машин Оптимізація за критерієм – ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ Енергетичні машини № Марка машини К-сть Вартiсть Завантаж. Коеф.викор. 19 КамАЗ-5320 1 216657.00 37.6 0.03 Автомобiль вантажний бортовий 62 МТЗ-80.1 3 412230.00 45.8 0.04 Трактор колiсний 4К2 клас 1,4 172 КамАЗ45143 1 436800.00 45.5 0.04 Автомобiль-самоскид 192 ХТЗ-17022 2 980000.00 60.6 0.06 Трактор колісний 4К4 кл.3 231 ГАЗ-3309 1 171500.00 2.3 0.00 Автомобiль-самоскид 237 ACROS-530 1 840000.00 48.5 0.34 Комбайн зернозбиральний РОСТСЕЛЬМАШ

Слайд 13

Раціональний склад комплексів машин Оптимізація за критерієм – ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ Сільськогосподарські машини

Слайд 14

Економічні показники використання машино – тракторного парку Показник Критерій-приведені затрати Критерій-затрати праці Вартiсть парку, грн. 5140660.00 20980190.00 Капiтальнiвкладеннянатехніку, грн. 524414.06 1022843.94 Пряміексплуатаційнізатрати, грн. 104205.60 144766.66 Затратиробочогочасу, люд*год 259.21 167.22 Загальнавитратадиз.палива, л 6160.08 5842.11 Загальнавитратабензину, л 5.46 0.00 Кiлькiстьумовнихгектарiв 675.95 678.83 Собівартістьумовногогектару, грн./ум.га 154.16 213.26 Витратадизельн.палива, кг/ум.га 7.56 7.14 Витратабензину, кг/ум.га 0.01 0.00 Загальна витрата палива, кг/ум.га 7.57 7.14 Зарплата, грн. 4804.91 3099.65 Відрахуваннянасоціальнізаходи, грн. 1801.84 1162.37 Вартiсть дизельного палива, грн. 44993.25 42670.80 Вартість бензину, грн. 38.42 0.00 Відрахування на амортизацію техніки, грн.: 35044.78 65222.56 - у т.ч. відрахування на реновацію техніки, грн. 23363.19 43481.71 - у т.ч. відрахування на капітальний ремонт, грн. 11681.59 21740.85 Відрахування на технічне обслуговування, грн. 15186.07 28263.11 Відрахування на зберігання техніки, грн. 2336.32 4348.17 Відрахуваннянаамортизаціюбудівель, грн. 2569.95 4782.99 Відрахування на амортизацію обладнання, грн. 2803.58 5217.80 Вартість насіння, грн. 64000.00 64000.00 Вартість мінеральних добрив, грн. 216000.00 216000.00 Вартість органічних добрив, грн. 51000.00 51000.00 Вартість отрутохімікатів, грн. 13440.00 13440.00 Загальний прибуток, грн. 365511.72 324874.53 Коефіцієнт використання машинного парку 0.65 0.53

Слайд 15

Графік зміни собівартості від обсягу вирощування на прикладі озимого жита Позначення: С15 - виробнича собівартість всього обсягу виробництва продукції, тис. грн. С15ПР – виробнича собівартість одиниці продукції, грн./т n – обсяг виробництва, тонн.

Слайд 16

Графічний розрахунок точки беззбитковості обсягу виробництва продукції Позначення ліній: 1-виручка від реалізації; 2-постійні витрати; 3-загальні витрати

Слайд 17

Висновки У першому розділі подано загальну характеристику фермерського господарства напрям і темпи розвитку. Причиною повільного зростання врожайності зернових культур у даному господарстві є насамперед застосування традиційних методів ведення землеробства, недостатнє застосування досягнень науки і передового досвіду, слабка оснащеність сільськогосподарською технікою, добривами і насіннєвим матеріалом, порушено технологію обробітку, неповне використання екологічних факторів. Тому у другому розділі запропоновано технологію вирощування озимого жита, для застосування якої господарству необхідно буде оновити деякий машинно-тракторний парк, щоб якісно виконувати роботу, відповідно агровимогам, експлуатаційно-економічним показникам роботи. При цьому під конкретні технологічні операції за результатами випробування ми вибрали найкращі зразки відчезняної та зарубіжної техніки. Дана технологічній частина дає можливість запланувати величину врожайності на конкретному полі. В третьому розділі проведено дослідження технологічного процесу оранки. Обєктом дослідження взято агрегат який використовується постійно у даному господарстві у складі трактора Т-150-05 і плуга ПЛН-6-35, для порівняння приймаємо проектований агрегат у складі трактора ХТЗ-17022 і плуга ПО-5. Результати дослідження показали що проектований агрегат кращий: збільшується змінна продуктивність на 19.8%, при цьому затрати енергії у кВт∙год на 4% зменшується. Розділ економічної ефективності, вказує на те що доцільно впроваджувати дану технологію у виробництво. Оскільки при використанні проектуючої техніки, дотримуючись оптимальних строків догляду за культурою, використовуючи якісні мінеральні добрива і отрутохімікатів, урожайність можна отримати 45ц з га при цьому рівень рентабельності буде становити 67%. Точка беззбитковості становить 241.4т. Прибуток при цьому отримаємо 322751 грн. із 100 га що є реальним.

Слайд 18

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне