X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зміст основних економічних процесів та явищ

Завантажити презентацію

Зміст основних економічних процесів та явищ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зміст основних економічних процесів та явищ

Слайд 2

Економіка – це сукупність відносин між людьми в сферах виробництва, розподілу, перерозподілу та споживання благ та послуг, а також наука, що вивчає дані відносини. За масштабом дослідження виділяють дві ланки економічної науки:

Слайд 3

В останні роки в науковій літературі також використовуються поняття:

Слайд 4

Економіка, як наука, займається вивчення ряду процесів та явищ суспільного життя, котрі для зручності можна поділити на декілька груп.

Слайд 5

Основна рушійна сила суспільного прогресу — людська особистість, яка є водночас і діючим суб'єктом цілісної системи економічних відносин та економічних інтересів.Тільки реалізуючи свої інтереси, людина суттєво й активно впливає на економіку загалом, бере участь у всіх галузях і сферах соціального життя. Потреба – це нужда в чому-небудь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому; внутрішній збудник активності. Класифікація потреб. Людина та економіка

Слайд 6

У реальній дійсності потреби набувають конкретної форми інтересів. Економічні інтереси — усвідомлене прагнення економічних суб’єктів задовольнити певні потреби, що є об’єктивним спонукаючим мотивом їхньої господарської діяльності. Об’єкти економічних інтересів — економічні блага (товари, послуги, інформація тощо).

Слайд 7

Сучасний ринок — регульована система економічних (техніко-економічних, організаційно-економічних та економічної власності) відносин між суб'єктами різних типів і форм власності і господарювання, в межах окремих країн I світового господарства з приводу купівлі товарів І послуг згідно з законами товарного виробництва. Ринкові відносини — це відносини і зв’язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу товарів. Можна виділити ряд основних функцій ринку. Ринок та його сутність

Слайд 8

Для того щоб виконувати свою конструктивну роль, ринок повинен відповідати основним критеріям, тобто бути:

Слайд 9

Функціонування ринку нерозривно пов'язане з такими поняттями, як попит, пропозиція, ринкова ціна. Попит – це сукупність всіх товарів та послуг, які покупці прагнуть придбати за наявні в них кошти в певний момент часу за певною ціною. Пропозиція – це сукупність всіх товарів та послуг, котрі виробники прагнуть продати споживачам в певний момент часу за певною ціною. Рівноважна ціна – це ціна, за якою попит та пропозиція на певний товар стають рівними. Це та ціна, яка максимально задовольняє, як споживачів, так і виробників.

Слайд 10

Суб’єктами ринкових відносин є: Споживачами виступають ті суб’єкти, які мають гроші: підприємці, наймані працівники, дрібні товаровиробники, пенсіонери, учні та студенти. Виробниками продукції виступають підприємства — капіталістичні і прості товаровиробники. Постачальниками ресурсів, таких як земля, праця, капітал і підприємницький хист, є власники цих ресурсів. Суб'єкти ринкових відносин

Слайд 11

При аналізі ринкових відносин прийнято також виділяти два таких основних суб’єкти: Домогосподарства виконують дві основних функції в ринковій економіці: вони є основними постачальниками всіх економічних ресурсів і водночас основною видатковою групою в національному господарстві. Підприємства — це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво товарів і послуг та здійснює комерційну діяльність з метою одержання прибутку. У змішаній ринковій економіці важливим суб’єктом ринкових відносин є держава.

Слайд 12

Товар — це продукт праці або певне благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для обміну (купівлі та продажу). Споживна вартість товару - це його здатність задовольняти потреби людини. Товари можна поділити на матеріальні та нематеріальні. Товар і його властивості

Слайд 13

Товари відрізняються за призначенням у задоволенні потреб людини.

Слайд 14

Гроші — особливий товар, який служить загальним еквівалентом при обміні товарів (при загальній всеобмінюваності), є для них найрозвинутішою суспільною формою вартості. Гроші — необхідна форма руху товарів. Функції грошей, будучи проявом їх сутності, обслуговують ті певні відносини, в які вступають товаровиробники в процесі обміну товарів. Гроші та їх сутність

Слайд 15

Власність — це сукупність відносин між суб'єктами господарювання щодо привласнення умов та результатів виробництва, матеріальних і духовних благ. Привласнення означає ставлення людей до певних речей як до своїх. Об'єкти відносин власності — це сукупність матеріальних і нематеріальних благ, які можна привласнити або відчужити. Суб'єкти відносин власності - це конкретні носії цих відносин. Відносини власності

Слайд 16

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва. В сучасних умовах економічною наукою використовується два підходи щодо їх класифікації.

Слайд 17

Конкуренція - це суперництво на якому-небудь поприщі між фізичними або юридичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети. Предмет конкуренції - товар, за допомогою якого суперники прагнуть завоювати споживача і його гроші. Об'єкт конкуренції - це споживач і покупець, за розташування якого борються на ринку протилежні сторони. Конкурентне середовище - ринок, на якому незалежні фірми-продавці вільно змагаються за право продавати свій товар незалежному покупцеві. За характером ціноутворення виділяються три сектори конкурентного середовища: Типи ринкової конкуренції

Слайд 18

Типи ринкових структур.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка