X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ”

Завантажити презентацію

“ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет ДОПОВІДЬ на тему: “ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ” Роботу виконала: студентка групи 49-ОА Неверко В.Е. Вінниця 2009

Слайд 2

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально- культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше ніж один рік або операційний цикл, якщо він більший за рік.

Слайд 3

ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ: У процесі виробництва ОВФ зберігають свою натуральну форму, чим вони відрізняються від предметів праці – сировини та матеріалів. ОВФ беруть участь у багатьох виробничих циклах; період їх експлуатації складає від року до кількох десятків років. Оскільки кожен елемент ОВФ є втіленням минулої праці (результатом виробничого процесу), він має вартість, що є основою для економічного аналізу. Усі види ОВФ поступово зношуються у процесі виробництва, а їх вартість у міру зносу входить у вартість готової продукції (наданих послуг).

Слайд 4

ГРУПИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1) земельні ділянки; 2) капітальні витрати на поліпшення земель; 3) будинки, споруди та передавальні пристрої; 4) машини та обладнання; 5) транспортні засоби; 6) інструменти, прилади, інвентар (меблі); 7) робоча і продуктивна худоба; 8) багаторічні насадження; 9) інші основні засоби.

Слайд 5

ЗНОС ОВФ Основні виробничі фонди протягом тривалого часу функціонування зазнають фізичного (матеріального) та економічного спрацювання – зношуються. Наслідком дії процесів зношування та старіння є фізичний та економічний знос. Зношування ОВФ – це явище втрати ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, що призводить до поступового зменшення їх реальної вартості.

Слайд 6

ЦИКЛ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Слайд 7

ФОРМИ ПРОСТОГО ВІДТВОРЕННЯ: Заміна – усунення зносу окремих одиниць обладнання або їх складових частин шляхом встановлення нового елементу ОВФ аналогічної функціональності. Ремонт – усунення фізичного зносу окремих конструктивних елементів ОВФ без якісних змін у технології виробництва та забезпечення у такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їх експлуатації. Модернізація – усунення наслідків техніко-економічного старіння обладнання та підвищення його експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог, що супроводжується незначними змінами у виробничому процесі.

Слайд 8

ВПЛИВ ВИДУ ЗНОШУВАННЯ НА ВИБІР ФОРМИ ПРОСТОГО ВІДТВОРЕННЯ Усувний (тимчасовий) Неусувний (накопичувальний) Повний Частковий

Слайд 9

ФОРМИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ Технічне переозброєння – форма розширеного відтворення, яка передбачає оновлення активної частини ОВФ виробничого об’єкта шляхом встановлення більш прогресивного обладнання замість застарілого, що супроводжується змінами у технології виробництва. Реконструкція відрізняється від технічного переозброєння тим, що оновлення обладнання виробничого об'єкта на вдосконаленій або новій технологічній основі обов’язково супроводжується перебудовою будинків та споруд. Нове будівництво – форма розширеного відтворення, що передбачає комплексний характер застосування нових (передових) технологій організації виробництва.

Слайд 10

ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ: Показники ефективності використання основних засобів Основні (узагальнюючі) Додаткові Фондомісткість Фондовіддача Рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби Коефіцієнт інтенсивного використання Коефіцієнт екстенсивного використання Коефіцієнт інтегрального використання

Слайд 11

ФОНДОВІДДАЧА Фондовіддача - характеризує віддачу основних виробничих фондів підприємства, показує вартість валової продукції рослинництва і тваринництва на одиницю основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення у грошовому вираженні. Формула розрахунку фондовіддачі за валовою продукцією: де ВП – валова продукція у фактичних цінах; iВП – індекс цін на даний вид продукції. FA – середньорічна вартість основних виробничих фондів; Кj – частка j-ї групи ОВФ у їх загальній вартості; ij – індекс ціни окремої групи ОВФ.

Слайд 12

ФОНДОМІСТКІСТЬ Фондомісткість – показник обернений до фондовіддачі і показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів для випуску продукції вартістю 1грн.

Слайд 13

ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ Показник рентабельності основних фондів або фондорентабельності (ФР) характеризує, який обсяг прибутку припадає на одну гривню наявних ОВФ: де П – річний обсяг прибутку (валовий або чистий).

Слайд 14

На основі проведеного аналізу понять «основні фонди», «основні виробничі фонди», «основні виробничо-промислові фонди» були визначені характерні ознаки ОВФ: 1)основні виробничі фонди є вартісною формою засобів праці; 2) у процесі виробничого споживання ОВФ зберігають свою натуральну форму; 3)ОВФ використовуються протягом багатьох виробничих циклів; 4)у процесі виробництва основні виробничі фонди поступово втрачають свою вартість (зношуються), що компенсується за рахунок накопиченого амортизаційного фонду.

Слайд 15

Структурно-логічна модель факторного аналізу рентабельності фондів і фондовіддачі Фондовіддача основних засобів Частка реалізованої продукції в випуску Рентабельність продажів Частка активної частини ОЗ Частка машин і обладнання в активній частині ОЗ Фондовіддача основних засобів Рентабельність основних засобів Зміна виробітку машин і обладнання Зміна часу роботи машин і обладнання Зміна вартості машин і обладнання Цілоденні простої Кваліфікація працівників і мотивація їхньої праці Ступінь зносу обладнання Модернізація обладнання Освоєння нового обладнання Внутрізмінні простої Коефіцієнт змінності Технологія виробництва

Слайд 16

Аналіз причин, що зумовили ту чи іншу динаміку показників ефективності використання та відтворення ОВФ, доцільно провадити за допомогою таких факторних моделей, що описують такі залежності: а) обсягу валової продукції – від обсягів ОВФ та рівня фондовіддачі; б) фондовіддачі – від рівня продуктивності праці та фондоозброєності; в) фондовіддачі – від технологічної структури ОВФ та фондовіддачі активної їх частини; г) модифікованої рентабельності активів – від скорегованої рентабельності продукції, частки активної частини ОВФ у сукупних активах підприємства та фондовіддачі активної частини ОВФ.

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ВІННИЦЯ 2009р.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне