X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методологічні засади проведення моніторингових досліджень якості організації навчально-виховного процесу, ефективність їх використання

Завантажити презентацію

Методологічні засади проведення моніторингових досліджень якості організації навчально-виховного процесу, ефективність їх використання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методологічні засади проведення моніторингових досліджень якості організації навчально-виховного процесу, ефективність їх використання Семінар керівних кадрів

Слайд 2

Слайд 3

Моніторинг - це сучасний механізм управління освітніми системами. За його допомогою можна відстежувати та своєчасно корегувати будь - який процес в освіті. Об’єктом моніторингу є діяльність суб’єктів навчальної діяльності.

Слайд 4

Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам’ятаю. Дайте можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я стану майстром. Конфуцій

Слайд 5

І етап – формування цілей і завдань. інформаційний моніторинг пов'язаний з накопиченням і оприлюдненням актуальної інформації для діяльності закладу; базовий – (прогнозуючий, пропедевтичний, що здійснюється з метою комплексного аналізу існуючих проблем і прогнозує певні перемоги й ризики в діяльності освітнього закладу до того як вони будуть усвідомлені органами управління ; проблемний – що дозволяє досліджувати закономірності процесів, рівень небезпек, типологію проблем в освіті навчального закладу; управлінський – відстеження й оцінка ефективності наслідків і вторинних ефектів прийнятих управлінських рішень.

Слайд 6

ІІ етап – самоаналіз діяльності дозволяє суб’єктам адміністрування моніторингового дослідження розробити його цілеспрямовану програму, спрямувати роботу на виявлення найбільш важливих напрямів освітньої діяльності школи.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

ІІІ етап – розробка програми дослідження узагальнення результатів фінального дослідження та їх аналіз; узагальнення результатів попередньої та фінальної оцінок; коригування діяльності суб’єктів дослідження; оцінка наданих рекомендацій; виявлення нової проблеми; очікуванні результати; періодичність оцінювання отриманих даних (вхідне – коригувальне – вихідне).

Слайд 12

Адміністративний моніторинг передбачає реалізацію Програми розвитку закладу освіти, Освітньої програми закладу освіти, Програми моніторингу якості освіти, Положення про управління в гімназії, Положення про внутрішньошкільний контроль гімназії.

Слайд 13

Педагогічний моніторинг передбачає реалізацію моніторингової Програми діяльності класного керівника, кваліметричної моделі професійної майстерності вчителя.

Слайд 14

Освітній (учнівський) моніторинг реалізується Положенням про внутрішній моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, Програмою моніторингу стану здоров’я, Програмою моніторингу рівня вихованості учнів гімназії.

Слайд 15

Якщо певному значенню однієї величини відповідає не одне, а ціла сукупність значень іншої величини, то вважають, що між цими двома величинами існує кореляційний зв'язок. Кореляційний зв'язок наявний тоді, коли явище, що вивчається, піддається впливові не одного, а багатьох різних факторів.

Слайд 16

Нульове значення (r = 0) свідчить про відсутність зв'язку між ознаками. Максимальне значення (r = 1) коефіцієнта свідчить про повний зв'язок між ознаками. Проміжні значення інтерпретуються так: чим більшим є абсолютне значення показника, тим тісніший кореляційний зв'язок. Як правило, якщо абсолютне значення коефіцієнта перевищує 0,3, то можна вести мову про помірний зв'язок між ознаками, а якщо перевищує 0,8 — про дуже тісний зв'язок між ознаками.

Слайд 17

Слайд 18

Дисперсією (від лат. dispersio — розсіювання), в математичній статистиці визначають міру відхилення певної ознаки від її середнього значення.

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Метод квадрант-аналізу виступає як метод дослідження і дає можливість створення квадрограми, за допомогою якої, власне, й проводиться педагогічний аналіз. Кожний загальноосвітній навчальний заклад отримує власне місце на квадрограмі (позначається точкою з координатами, які визначаються кількісними показниками на кожній зі шкал).

Слайд 23

Слайд 24

структури міжособистих стосунків: - рівня володіння засобами педагогічної взаємодії; - ставлення учнів до вчителя («Учитель очима учня»); професійних рис особистості вчителя: - готовності педагога до роботи на самоконтролі; - його креативних якостей (тест «Креативність»); - професійної спрямованості особистості вчителя; - його здатності до саморозвитку; - форм управлінської поведінки;

Слайд 25

особливостей творчої діяльності: - самооцінки професійної діяльності вчителя (рівня володіння методичними вміннями); - рівня володіння практичною дидактикою; - рівня володіння технологією продуктивного навчання; - творчого потенціалу (тест «Ваш творчий потенціал»); - інформаційної культури педагога; - рівня психолого–педагогічних знань;

Слайд 26

позитивних тенденцій у роботі педагогічного колективу: - діагностика готовності педагога до науково–експериментальної діяльності; - методика оцінювання ситуації в навчальному закладі; - ранжування методик викладання; - діагностика пріоритетів цілепокладання.

Слайд 27

Вивчення думки вчителів щодо задоволеності життєдіяльністю в гімназійному співтоваристві

Слайд 28

Вивчення думки батьків щодо задоволеності життєдіяльністю в гімназійному співтоваристві

Слайд 29

Як позитив було відмічено, що в гімназії: чітко визначено цілі навчально–виховного процесу, тобто тенденції сприяння навчально–виховного процесу; розвиваються творчі здібності учнів; сформовано позитивний напрям у досягненні результативності навчальних досягнень учнів; забезпечено можливість для прояву та реалізації особистісних якостей як учня так і вчителя.

Слайд 30

Слабкими визначено позиції: недостатнє здійснення дослідницької роботи; співпраця

Слайд 31

Слайд 32

Учитель живе доти, доки він вчиться, тільки-но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка