X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі ВП НУБіП України навчально-дослідне господарство “Ворзель”

Завантажити презентацію

Вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі ВП НУБіП України навчально-дослідне господарство “Ворзель”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Вплив водно-ерозійних процесів на розподіл радіонуклідного забруднення в ґрунті та воді на прикладі ВП НУБіП України навчально-дослідне господарство “Ворзель” Соломенник Володимир Миколайович факультет екології та сталого розвитку Науковий керівник: д.б.н., проф. Гудков І.М.

Слайд 2

Актуальність теми В Україні площі сільськогосподарських угідь, забруднених радіоактивними речовинами в такій мірі, що становлять небезпеку при веденні сільськогосподарського виробництва, досягають 4,6 млн. га. Це більше як 12% усіх сільськогосподарських угідь країни, розташованих на території 73 районів 11 областей. Забрудненими вважаються 4,4 млн. га лісів, що становить майже 40% усіх лісів нашої держави. Одним з методів вивчення міграції радіонуклідів під впливом водно-ерозійних процесів є картографування ґрунтів. Аналізуючи карти (плани в горизонталях) та нанесені на карту точки відбору проб з результатами вимірювань в різні часи, можна одержати певне уявлення про розповсюдження і характер міграції радіонуклідів в ґрунтах сільськогосподарського призначення. .

Слайд 3

Обє'кт дослідження Еродовані землі ВП НУБіП України навчально–дослідне господарство “Ворзель”

Слайд 4

Предмет дослідження Особливості міграції радіонуклідів під впливом водно-ерозійних процесів на еродованих землях досліджуваної ділянки

Слайд 5

Метою даної роботи є вивчення особливостей міграції радіонуклідів під впливом водно-ерозійних процесів на дерново-підзолистих ґрунтах господарства. Завдання: відбір проб ґрунту для визначення вмісту радіонуклідів; копання прикопок для дослідження вертикальної міграції радіонуклідів під впливом водно-ерозійних процесів; лабораторне дослідження відібраних зразків ґрунту для визначення вмісту радіонуклідів; вивчення просторового і вертикального розподілу радіоцезію в ґрунтах; оцінка умов і параметрів ерозії ґрунтів і поверхневого стоку; складання карт еколого-технологічних групп земель для відображення міграції радіонуклідів; складання карти поверхневого стоку води як фактора ерозії ґрунтів; дослідження кількісних характеристик і закономірностей міграції радіоцезію при водно-ерозійних процесах.

Слайд 6

Методика 1. Відбір проб проводили за стандартними методиками: ґрунт – методом конверта, згідно з ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) та ДСТУ 4287:2004; 2. Перед початком вимірювань всі зразки були відповідним чином підготовлені. 3. Вимірювання: гамма-фон–дозиметром-рентгенометром “Тера” вміст 137Cs в зразках – гамма-спектрометричним методом на приладі РУБ-01-П6. 4. Створення карт.

Слайд 7

Результати досліджень на еродованих землях НДГ “Ворзель”

Слайд 8

3D зображення досліджуваної ділянки

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Міграція радіонуклідів в залежності від крутизни схилу

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Міграція 137Cs ґрунтовим профілем, дерновий глеюватий тип ґрунту Лінія 2 (точка 2) 8.10.2010 року № з/п Горизонт Потужність, см Вміст137Cs, Бк/кг 1 На 0–25 87,32±3,33 2 НР 25–50 67,4±1,58 3 Phgl 50–60 45,9±0,94

Слайд 17

Міграція 137Cs ґрунтовим профілем, дерновий глеюватий тип ґрунту Лінія 1 (точка 1) 26.8.2011 року Горизонт Потужність, см Вміст137Cs, Бк/кг На 0-25 59,74±2,27 НР 25-45 40,4±1,17 Phgl 45-55 22,4±0,27

Слайд 18

Карта поверхневого стоку води як фактора ерозії ґрунтів та міграції радіонуклідів

Слайд 19

Висновки В ході проведених досліджень вивчені закономірності надходження 137Cs в умовах природно-антропогенних ландшафтів Полісся України на прикладі ВП НУБіП НДГ «Ворзель». Територія господарства входить до 4-ї зони - зони посиленого радіоекологічного контролю. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання на територіях луків та пасовищ господарства знаходиться в межах 7–11 мкР/год. Поверхнева активність ґрунту коливається від 16,82 до 35,82 кБк/м2 і є нижчою від відповідних значень, прописаних в законодавстві для зони посиленого радіоекологічного контролю. Характер міграції 137Cs вглиб ґрунтового профілю змінюється в залежності від місцезнаходження і горизонту відбору проб. Так, на підвищенні питома активність була нижча, ніж у пониженні. Найбільша радіоактивність спостерігалася у орному шарі (87,32 для нижньої та 59,74 Бк/кг для верхньої), поступово зменшуючись у елювіальному (67,4 для нижньої та 40,4Бк/кг для верхньої), ілювіальний горизонт виступав акумулятором (45,9 для нижньої та 22,4 Бк/кг для верхньої точки відбору відповідно), а при переході в більш глибокі горизонти питома активність мала тенденцію до зменшення. Горизонтальна міграція 137Cs, під впливом ерозії, чітко спостережена на прикладі ліній схилу посівного поля і досліджено експериментально збільшення питомої активності грунту Лінія (Л) 1; точка 1(Т) (верх) 63±11,44; точка 5 (низ) 79±5,07; Л2;Т1(верх) 76,08±2,65; Т3(низ) 81,65±6,65; Л3;Т1(верх) 49,32±4,36;Т3 (низ) 72,57±1,81. поверхнева активність грунту кБк/м2 Л1;Т1(верх) 19,86±3,60 ; Т5 (низ) 23,56±1,51 Л2;Т1(верх) 20,55±0,72; Т3(низ) 25,35±2,07; Л3;Т1(верх) 17,03±1,51;Т3 (низ) 22,62±0,56.

Слайд 20

5. Глиниста і мулиста фракції ґрунту несуть в собі основну частину активності радіоцезію. Перевищення активності радіоцезію в глинистій фракції над іншими фракціями ґрунту (від піщаного до важкосуглинкового) досягає на сільськогосподарських угіддях 1÷8 раз, а в лісових насадженнях до 20 разів. 6. В умовах досліджуваної ділянки, ерозійні процеси проходять й при меншій крутизні схилів (ніж це зазначено класифікацією), що відповідно збільшує загрозу руйнування ґрунту (зменшення вмісту гумусу, втрата поживних речовин) та міграції радіонуклідів на цій території.

Слайд 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне