X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Простий присудок

Завантажити презентацію

Простий присудок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОСТИЙ ПРИСУДОК Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Мовний етикет — культурне обличчя нації. Нар. Мудрість

Слайд 3

Бесіда за запитаннями 1.Яке речення називається двоскладним? Навести приклади. 2.Яку функцію в реченні виконують головні члени? 3.Який головний член речення називається присудком? Як він пов’язується з підметом?

Слайд 4

Робота з опорною схемою 1.Розглянути схему. З’ясувати, що вам відомо про присудок як головний член речення, а яка інформація є новою. 2.Дати повне визначення присудку, скориставшись схемою

Слайд 5

Присудок Відповідає на запитання що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? Пов’язується з підметом Означає дію, стан, ознаку чи приналежність Іменний Дієслівний Складений Простий

Слайд 6

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Яке речення в ньому є ключовим? Дібрати заголовок. Підготувати усний переказ висловлювання. 2.Визначити головні члени речення. Звернути увагу на присудки. 3.Розподілити їх на прості та складені. 4.З’ясувати, яка відмінність етикету й етноетикету.

Слайд 7

Дослідження-відновлення 1.Записати речення, ставлячи дієслова у відповідній формі способу і часу. Підкреслити присудки. 2.Зробити висновок про вираження простого присудка. Свої спостереження зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

Слайд 8

Дослідження-аналіз 1.Виразно прочитати уривки з поетичних творів. Звернути увагу на виділені присудки. 2. З’ясувати, до простих чи складених вони належать.

Слайд 9

Способи вираження простого присудка Простий присудок виражається формами дієслів дійсного способу в теперішньому, минулому і майбутньому часі формами дієслів наказового та умовного способів фразеологізмом Біля сухого дерева й сире горить. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду (Нар. творчість) Нехай цвітуть про тебе співи... (В. Сосюра). Поїхав би я в гості, та люди не кличуть (Нар. творчість) Весна вступила у свої права.

Слайд 10

Творче конструювання (робота в парах) 1.Установити відповідність між фразеологізмами й синонімічними до них дієсловами. За зразком скласти пари речень так, щоб у ролі простих присудків уживалися: а) фразеологізми; б) синонімічні до них дієслова. 2.Підкреслити головні члени речення. Зразок. Він поставив на кін усе. — Він ризикував усім 1 Припасти оком. 2 Робити вигляд. 3 Скалити зуби. 4 Скребти голову. 5 Вростати в землю. 6 Валяти дурня. 7 Набрати води в рот. А Посміхатися. Б Завмирати. В Задивитися. Г Мовчати. Д Набридати. Е Прикидатися. Ж Байдикувати.

Слайд 11

Вибіркова робота на основі тексту 1.Прочитати. Визначити тип мовлення. Дібрати заголовок, що виражав би основну думку. Виписати прості присудки. Указати на спосіб їх вираження. 2.Дослідити, чи всі присудки в тексті належать до простих. Навести приклади складених присудків

Слайд 12

Домашнє завдання Записати 5–6 народних висловів про роль людини в суспільстві. Виділити граматичні основи, схарактеризувати підмети і присудки.

Слайд 13

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова