X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок

Завантажити презентацію

Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: «Простий і складений (іменний та дієслівний) присудок»

Слайд 2

Мета: поглибити знання учнів про види присудків, ознайомити їх зі способами вираження присудка; формувати вміння знаходити в реченнях прості, складені іменні й складені дієслівні присудки, складати речення, в яких би присудок виражався різними способами; виховувати старанність у навчанні, ввічливе ставлення до навколишніх, осмислити дружбу як цінність.

Слайд 3

Оголошення епіграфів: Людина без друзів – що дерево без коріння. Справжня ввічливість усюди однакова, а гарні манери породжуються здоровим глуздом і доброчинністю. Родичів дає нам доля. І як добре, що друзів ми можемо обирати самі.

Слайд 4

«ДРУЗІ»

Слайд 5

Творче спостереження з елементами аналізу. Прочитати текст, дібрати заголовок, визначити головні члени речення. Розподілити присудки на прості та складені. Слово у спілкуванні буває животвірним і руйнівним. Воно може об’єднувати і роз’єднувати людей, приносити задоволення або прикрощі. Усе залежить від того, яку інформацію передають за допомогою слова і як це роблять її відправники. Аби поліпшити інформування людей усе ширше використовують технічні засоби, зокрема комп’ютери, і в цьому, звичайно, вбачається прогрес. Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим, що здійснюється засобами масової інформації, а це веде до зростання відчуженості між людьми, зниження рівня їхньої комунікабельності, контактності, а також емоційності. Водночас людина – це жива істота, яку не може і не повинна замінити машина. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення.

Слайд 6

Слайд 7

Колективна робота з таблицею

Слайд 8

Дослідження відновлення (робота в групах) Відновити текст: визначити межі речень і розставити потрібні розділові знаки. Виділити головні члени. Дослідити, чи всі складені присудки належать до складених дієслівних. Дружба вчить віддано любити і стійко мужньо ненавидіти бути непримиренним дружбу я назвав би вершиною з якої перед людиною відкриваються найдрібніші деталі доблесті і краси вульгарності й потворності дружба дає людині зіркість на добро і зло дружити – значить бути старанним учнем у школі вимогливості.

Слайд 9

Слайд 10

Записати народні вислови, уставляючи з довідки потрібні за змістом присудки. Довести, що відновлені присудки – складені. З’ясувати їх вид. Вірний приятель – то найбільший … . Порада - … . Мир та лад – великий … . Лиха порада – готове … . Щастя без розуму - … дірява. Правда – як …: скрізь наверх спливає. Довідка: торбина, не зрада, олія, клад, скарб, нещастя.

Слайд 11

Лінгвістична гра «Третє зайве». Знайти в кожному варіанті «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтуйте (робота в групах).Схарактеризувати присудки, скориставшись схемою. 1 група. Поведінка людини визначається власними свідомими зусиллями. Манера і стиль спілкування є фактором впливу на людські стосунки. Людство, безумовно, розуміє важливість моральної сфери. 2 група. Менталітет людства, стереотипи поведінки невпинно змінюються. Людство має таку могутню зброю як колективний людський розум. Моральний прогрес завжди був великою метою людей. 3 група. Людство завжди прагнуло розвивати моральну культуру. Соціальні реформи розширили можливості самореалізації людини. Найбільш категоричні табу були створені відносно проявів грубого насильства, спочатку фізичного, а потім і словесного.

Слайд 12

Схема характеристики присудка

Слайд 13

Рефлексія. Я думаю, що … Я вважаю, що … На мою думку, …

Слайд 14

Домашнє завдання: & 8-10 I рівень: записати 5 народних висловів про роль людини в суспільстві; II рівень: увести інфінітиви нагадати, поважати, стримуватися, поспішати в самостійно складені речення; III рівень: написати твір-роздум на тему «Дружба як цінність».

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова