X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Простий і складений присудок

Завантажити презентацію

Простий і складений присудок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема уроку: Простий і складений присудок

Слайд 2

Мета уроку: Учні повинні знати відомості про підмет і присудок, головні члени речення, другорядні члени речення, види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, про порядок слів у реченні, логічний наголос, способи вираження підмета і присудка. Учні повинні вміти розрізняти просте речення і складне речення, види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будувати речення з різними видами підмета й присудка, правильно робити логічний наголос у реченні. Виховувати в учнів любов до мови, культуру мовлення, спілкування.

Слайд 3

Фронтальне опитування: Що ми називаємо реченням? Які члени речення називаються головними? Чому? Який член речення називається підметом? Який член речення називається присудком? Охарактеризуйте просте і складне речення..

Слайд 4

Пригадай! ПІДМЕТ ПРИСУДОК ПРОСТИЙ СКЛАДНИЙ ПРОСТИЙ СКЛАДЕНИЙ СКЛАДНИЙ дієслівний іменний

Слайд 5

ПРИСУДОК Відповідає на запитання: що робить предмет? що з ним робиться? яким він є? хто він такий? Означає дію, стан, ознаку чи приналежність Пов'язується з підметом Простий Складений Дієслівний Іменний Дати повне визначення присудку користуючись схемою

Слайд 6

Простий присудок форми дієслів дійсного способу в теперішньому, минулому і майбутньому часі форми дієслів наказового та умовного способів фразеологізми

Слайд 7

Складений присудок СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ дієслово – зв'язка (вказує на час, особу, спосіб) -іменна частина виражена (іменником, прикметником, займенником, дієприкметником, фразеологізмом) СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ початок дії, тривалість чи завершення (почати, кинутися, продовжувати, завершити); можливість чи неможливість волевиявлення (могти, хотіти, бажати) + інфінітив був другом; став розумнішим; виявився своїм; були переконані. припинив рухатися; хотів повідомити; вирішила промовчати.

Слайд 8

Виконання системи вправ

Слайд 9

1. Творче завдання Записати речення, ставлячи дієслова у відповідній формі способу і часу. Підкреслити присудки. 1. Слово «етикет» (примандрувати) у нашу мову з французької через посередництво російської і польської. 2. Дотримуючись правил мовного етикету, ми передусім (засвідчувати) свою вихованість. 3. Частина формул мовного етикету поступово (архаїзуватися). 4. Мовний етикет (не обмежуватися) тільки розмовно-побутовим стилем. 5. Особливості мовного етикету (простежуватися) у виборі певних виразів і їх поєднанні. 6. Навіть до одного і того ж адресата залежно від стилю ми (звертатися) по-різному. 7. (Змінюватися) етикетна формула і залежно від статі співрозмовника. Зробити висновок про вираження простого присудка. Свої спостереження зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

Слайд 10

2. Дослідження - аналіз Виразно прочитати уривки з поетичних творів. Звернути увагу на виділені присудки. З’ясувати, до простих чи складених вони належать. Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі; промінь морями заллє золотий річку, і верби, і кручі... (В. Сосюра). Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені (В. Симоненко). Усі, хто про безсмертя мріє, хай схиляться до споришу (М. Руденко). Буду згадувать серця пожари, як на гору до неї я йшов (В. Сосюра). І нехай пливе за роком рік, буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. (В. Симоненко) Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю! (В. Симоненко). Будуть крани водою шуміти. Будуть клумби широкі цвісти (Г. Чубач). Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього часу, належить до простих. Наприклад: Будуть солодко віять минулим білі яблуні в нашім саду (В. Сосюра). Порівняйте: Солодко віятимуть минулим білі яблуні в нашім саду.

Слайд 11

Установити відповідність між фразеологізмами й синонімічними до них дієсловами. За зразком скласти пари речень так, щоб у ролі простих присудків уживалися: а) фразеологізми; б) синонімічні до них дієслова. Підкреслити головні члени речення. Зразок. Він поставив на кін усе. — Він ризикував усім.   3. Творче конструювання (робота в парах) 1   Припасти оком. 2  Робитивигляд. 3  Скалитизуби. 4  Скребтиголову. 5  Вростатив землю. 6  Валятидурня. 7  Набративоди в рот. А Посміхатися. Б  Завмирати. В Задивитися. Г  Мовчати. Д Набридати. Е Прикидатися. ЖБайдикувати.  

Слайд 12

Змоделювати речення, уставляючи потрібні за змістом інфінітиви з довідки. Виділити присудки, визначити їх вид. Мовний етикет повинен повністю ... з конкретною ситуацією. Невідповідність виразів етикету може ... комічну ситуацію. Жестикулюючи, мовці повинні ... також рівні жестикуляції. Етикетна атрибутика щоразу повинна ... із специфікою етикетної ситуації. Кілька синонімічних одиниць можуть ... засобом передачі одного і того ж смислу. Кожен мовець не створює щоразу нову формулу, а може ... однією із можливих для взаєморозуміння. Прийшовши вперше на відвідини новонародженого, гість повинен ... своєрідний «антикомплімент» (За С. Богдан). Довідка: узгоджуватися, співвідноситися, слугувати, врахувати, скористатись, спричинити, виголосити. 5. Творче моделювання

Слайд 13

Знайти в кожній групі речень «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтувати.   І. 1. Дерева в садках починають жовтіти. 2. Село стало лунким. 3. Звук літаків із неба був гучним і страхітливим. ІІ. 1. Своєрідною візитівкою, окрасою та символом Києва став каштан. 2. Каштани уквітчували Київ завжди. 3. Батьківщиною славнозвісного символу Києва є Балканський півострів.   ІІІ. 1. Не перестає дивувати світ поліський серпанок. 2. Усюди буде супроводжувати вас дух старовини, історії, віри й народної мудрості. 3. Усюди будуть зустрічати вас щирі, відкриті люди. Проаналізуй!

Слайд 14

1. Який присудок називається простим дієслівним? 2. Який присудок називається складеним дієслівним? 3. На які два різновиди поділяється складений складений присудок? 4. Що ви можете сказати про складений іменний присудок? 5. Яке визначення дамо складеному дієслівному присудку? 6. Що таке інфінітив? Підсумок уроку

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова