X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
навчально-довідкові видання з української мови та літератури

Завантажити презентацію

навчально-довідкові видання з української мови та літератури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИДАВНИЦТВО «ВЕСНА» навчально-довідкові видання з української мови та літератури

Слайд 2

Серія «Вища категорія» Серію навчально-методичних посібників «Вища категорія» створено на допомогу вчителю. Видання допоможуть за короткий термін якісно підготуватися до уроку. Особливістю посібників є те, що автори пропонують різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності, для учнів з різним рівнем підготовки. Інша особливість — це наявність відповідей до завдань, що значно полегшить роботу вчителя. Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою МОН України. НОВИНКА!!!

Слайд 3

Українська мова та література. Навчально-методичні посібники Автор: Черсунова Н. І. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 400 с. НОВИНКА!!!

Слайд 4

Особливості посібника Перевага серії полягає в зручній, з точки зору методики та практики, структурі та системі подання матеріалу. Ці видання мають суто прикладний характер. Кожний розділ посібників містить навчально-методичні та практичні матеріали, мета яких — допомогти вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, здійснити ефективну перевірку знань учнів, підготувати їх до олімпіад, проходження у 9 класі державної підсумкової атестації та зацікавити предметом.

Слайд 5

Структура посібника Видання містять тематичну добірку завдань до кожного уроку. Авторами посібників запропоновано різноманітні завдання, диференційовані за рівнями складності. Важливою складовою посібників є наявність розв’язань усіх його завдань, що полегшить роботу вчителя.

Слайд 6

Структура посібника До посібників включено: — календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури; — теоретичний матеріал до тем курсу; — відповіді до завдань зошита «Тест-контроль. Українська мова та література» видавництва «Весна»; — вправи та диктанти; — тексти для аудіювання та завдання до них; — завдання підвищеної складності, які також дібрані до кожної теми; — завдання з розвитку зв’язного мовлення; Посібники також містять словник літературознавчих термінів, диктанти, словникові диктанти.

Слайд 7

Серія «Крок до ВНЗ» Книги серії «Крок до ВНЗ» — це комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ретельно систематизований теоретичний і практичний матеріал допоможе отримати всі необхідні знання, а тренувальні вправи, які є аналогом тестів 2010 року, дозволять якісно і швидко перевірити рівень підготовки учнів та абітурієнтів, що гарантує успіх при вступі до вищого навчального закладу.

Слайд 8

Українська мова та література. Комплексний довідник Автори: Попко О. Г., Марченко А. С., Марченко О. Д., Співак Т. К., Якименко О. О., Черсунова Н. І. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 720 с.

Слайд 9

Особливості посібника Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає чинній 12-річній шкільній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У комплексному довіднику зібрано всі основні розділи й теми шкільного курсу української мови та літератури, тому його доцільно використовувати при підготовці до уроку, а також до тематичного оцінювання чи державної підсумкової атестації.

Слайд 10

Структура посібника Книга складається з пۥяти основних розділів. Перший розділ — «Повний курс української мови» — містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, порядок розбору та аналізу слів, словосполучень та речень, що містяться в кінці кожної відповідної теми. Другий розділ має назву «Повний курс української літератури» і містить відомості з української літератури на всіх етапах її розвитку — від давньої літератури часів Київської Русі до сучасних тенденцій. У цьому розділі подано біографічні відомості про українських письменників, їх роль у суспільному житті країни, аналіз літературних творів, а також вичерпний обсяг матеріалу з теорії літератури. Рубрика «Це цікаво» ознайомить читачів із невідомими або мало відомими фактами з життя письменників.

Слайд 11

Структура посібника Третій розділ — «Правопис у схемах та таблицях» сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Тут у зручній формі викладено всі правописні норми, наводяться у великій кількості ілюстрації до правил. За матеріалом цього розділу можна як систематично вивчати весь правопис, так і вибірково повторювати окремі розділи.

Слайд 12

Структура посібника Четвертий розділ «Правила написання твору, власного висловлювання» містить у собі визначення поняття «твір», «композиція твору», рекомендації щодо того, як правильно складати план до твору, використовувати в ньому цитати, а також необхідні рекомендації до його написання. До всіх видів творів підібрано зразки. У рубриці «Словник» подано тлумачення складних слів, які учень зможе використати під час написання твору. Окремо подано інформацію щодо написання власного висловлювання на ЗНО: рекомендації, відповіді на найтиповіші запитання учнів, схема оцінювання, а також наведені приклади власних висловлювань.

Слайд 13

Структура посібника Пۥятий розділ містить: • демонстраційний варіант тесту; • оцінювання відповідей на завдання тесту; • схему оцінювання власного висловлювання з української мови та практичний блок, у якому розміщено 5 тренувальних варіантів для підготовки до ЗНО.

Слайд 14

Серія «Схеми і таблиці» Книжки серії «Схеми і таблиці» — це навчальні посібники, в яких матеріал з основних шкільних предметів подано в стислій і зручній для сприйняття формі. Розміщення матеріалу в таблицях і схемах, акцентування найважливіших правил, визначень, формул, історичних дат тощо дозволяють швидко знайти в книжці потрібну інформацію, допомагають засвоювати й систематизувати навчальний матеріал. Завдяки цьому посібники серії «Схеми і таблиці» можна використовувати як під час роботи на уроці та з домашнім завданням, так і для узагальнення засвоєних знань при повторенні вивченого, підготовці до іспитів, а також для самостійного вивчення певної дисципліни.

Слайд 15

Сучасний український правопис. Схеми і таблиці Укладачі: Співак Т. К., Якименко О. О. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 192 с. СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 16

Особливості посібника Навчальний посібник подає правила української орфографії та пунктуації, вміщені у 94 таблицях. Посібник складено на основі чинного українського правопису, для ілюстрування правил використано приклади з художньої літератури. Видання містить словничок найуживаніших слів із літерою ґ та словничок складних слів.

Слайд 17

Структура посібника Книга має чотири розділи. У розділі «Основи українського правопису» подано відомості про українську графіку, принципи орфографії та пунктуації. У розділі «Основа слова» розглядаються найважливіші орфограми в написанні основи слова: ненаголошені голосні, чергування звуків, подвоєння літер, правопис складних слів, написання великої літери та ін.

Слайд 18

Структура посібника Третій розділ називається «Правопис змінюваних частин мови». У ньому подано правила та зразки відмінювання й дієвідмінювання в українській мові. В останньому розділі «Пунктуація» систематизовано правила написання розділових знаків у простому і складному реченні, а також при прямій мові та цитатах.

Слайд 19

Серія «Практичний довідник» Запропоновані посібники перш за все призначені для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються вступати до ВНЗ і братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Крім того, посібники допоможуть учням шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів швидко та ефективно повторити пройдений матеріал; за короткий час підготуватися до тематичних робіт, ДПА, співбесіди на підготовчих курсах при ВНЗ, знайти та використати відповідний матеріал при виконанні завдань.

Слайд 20

Особливості та структура серії Посібники мають дві основні частини: теоретичну та практичну. Основні теоретичні відомості подані у формі конспекту, схем та таблиць. Практична частина містить завдання для самоконтролю з прикладами їх розв’язання. У кінці посібників наведено правильні відповіді до цих завдань. Додаткова вкладка містить програму ЗНО з української мови та літератури і демонстраційний варіант тестового зошита з правильно заповненим бланком відповідей.

Слайд 21

Практичний довідник. Українська мова Автор: Попко О. Г. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 448 с. (лист 1.4/18-2194 від 4.09.08) СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 22

Зміст посібника Довідник складається з 8 розділів: «Фонетика. Орфографія», «Будова слова. Словотвір», «Лексикологія», «Морфологія», «Синтаксис і пунктуація», «Лінгвістика тексту», «Риторика», «Ділова українська мова». Для того, щоб можна було швидко знайти потрібну тему, у кінці посібника сформовано алфавітний покажчик. У кінці кожної теми вміщено порядок розбору та аналізу слів, словосполучень і речень. Усі правила проілюстровані прикладами з творів українських письменників.

Слайд 23

Зміст посібника Наприкінці кожного розділу вміщено матеріал для підсумкового контролю — тести — як специфічний метод перевірки набутих учнями усних та письмових умінь і навичок. Простий, на перший погляд, вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів потребує виконання певних аналітичних операцій (ідентифікації, класифікації, порівняння тощо), спрямованих на виокремлення диференційних ознак тестової одиниці, що, як відомо, є підґрунтям для засвоєння навчального матеріалу. Крім тестів, можна також скористатися текстами для контрольних диктантів.

Слайд 24

Практичний довідник. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Автор: Марченко О. Д. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 784 с. 2-е видання

Слайд 25

Особливості посібника У посібнику здійснено принципово новий підхід до аналізу прозових, драматургічних і поетичних творів. Автори посібника не ставили собі за мету давати вичерпне тлумачення кожного рядка із запропонованих програмою творів, а намагались тільки показати учням і абітурієнтам підхід до розшифрування змісту творів, визначення їх основної ідейної концепції. Кожний літературний твір розглядається з погляду його значення в літературному процесі. Посібник містить біографії письменників, що є необхідною умовою для розуміння теми та ідеї твору.

Слайд 26

Особливості посібника Ця книжка певною мірою експериментальна. Її логіка полягає в нетрадиційному літературознавчому підході: у центрі аналізу не стільки художні образи твору (хоча аналіз найбільш складних, на думку автора, образів подано), скільки художній текст — його творча історія, ідейно-естетичні якості, які роблять твір зрозумілим читачеві. Рубрика «Це цікаво» дозволить читачам дізнатися про невідомі або мало відомі подробиці з життя письменників, їх внутрішній світ. У кінці посібника сформовано алфавітний покажчик для швидкого пошуку потрібної теми.

Слайд 27

Практичний довідник. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС Автор: Попко О. Г. Формат: 130х200 мм, 84х108 1/32, м’яка, 192 с. (лист 1.4/18-2616 від 20.10.08) СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 28

Особливості та структура посібника Пропонований практичний довідник надасть можливість узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання правил українського правопису, а також допоможе долучитися до активної самостійної роботи й підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій, ЗНО та вступу до ВНЗ. Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику подані також практичні завдання для вироблення й закріплення навичок грамотного письма, засвоєння складних випадків правопису.

Слайд 29

ЗНО. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. Тренувальні вправи Автор: Марченко О. Д. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 176 с. Щороку оновлюється і відповідає структурі завдань ЗНО

Слайд 30

Особливості посібника Пропоновані тренувальні вправи укладено відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти, та чинних навчальних програм з української мови та літератури, а також згідно з технічними характеристиками ЗНО 2010 року (інформація розміщена на сайті УЦОЯО: www.testportal.com.ua).

Слайд 31

Структура посібника Книга містить: демонстраційний варіант тестового зошита зі зразком правильно заповненого бланка відповідей; коментар, що допоможе перевірити правильність виконання і проаналізувати помилки; 10 тренувальних варіантів різного рівня складності з бланками відповідей; правильні відповіді до всіх тестових завдань.

Слайд 32

Тест-контроль з української мови та літератури для 5–11 кл. Автори: Колосовська Т. М., Марченко А. С., Сасіна О. В., Уліщенко В. В., Пастухова Ю. В., Черсунова Н. І., Ламанова С. В. Формат: 205х260 мм, 84х108 1/16, м’яка, 120–128 с. СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 33

Особливості посібників Зошити містять усі (!) самостійні та контрольні роботи з української мови та літератури, розроблені у форматі ЗНО, які передбачені новою програмою 12-річної школи (для 5–10 класів) та чинною програмою 11-річної школи (для 11 класів).

Слайд 34

Структура посібника Спеціально для даної серії розроблені бланки відповідей у форматі ЗНО, що подані після кожної роботи. Також запропоновано систему оцінювання знань залежно від виконання тієї чи іншої форми завдань. Мал. 1. Бланк відповідей у «Тест-контролі» з української мови та літератури

Слайд 35

Структура посібника Мал. 2. Завдання в «Тест-контролі» з української мови та літератури для 11 кл.

Слайд 36

Структура посібника Мал. 3. Завдання в «Тест-контролі» з української мови та літератури для 11 кл.

Слайд 37

Структура посібника Мал. 4. Завдання в «Тест-контролі» з української мови та літератури для 11 кл.

Слайд 38

Структура посібників Кожна самостійна та контрольна робота розрахована на два варіанти, які містять завдання чотирьох рівнів відкритої та закритої форм. На виконання самостійних робіт відводиться 15–20 хвилин, на виконання контрольних (тематичних) робіт — 45 хвилин з урахуванням часу заповнення бланка відповідей. Наявність чернетки допомагає вчителю проаналізувати помилки учня.

Слайд 39

Структура посібника І самостійні, і тематичні роботи оформлені у вигляді готових шаблонів, у яких продумано все: від необхідної кількості вільного місця на сторінках для виконання учнем завдання й докладного запису розв’язання, до часу виконання, що полегшує вчителю планування уроку. Кожна робота розміщена на 2 сторінках, що дає учням змогу відрізати аркуш і здати роботу вчителю, залишивши в себе зошит.

Слайд 40

Мовознавство Ознайомитися з сучасними правилами української писемної мови, грамотно і правильно скласти документ допоможуть книги серії «Бібліотека рідної мови». Довідники щороку перевидаються, аби відображати всі зміни та доповнення, що їх зазнає український правопис. Книги цієї серії допомагають зорієнтуватися у стильовому розмаїтті сучасної української мови. Видання розраховані на школярів, абітурієнтів, студентів та всіх тих, хто вивчає українську мову.

Слайд 41

Про автора Автор книг — Микола Григорович Зубков, доцент кафедри українознавства філософського факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Микола Зубков — автор і упорядник низки посібників, довідників, підручників і словників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Слайд 42

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. Комплексний довідник Укладач: Зубков М. Г. Формат: 140х200 мм, 60х84 1/16, 320 с. (м’яка); 143х206 мм, 60х84 1/16, 320 с. (тверда) У твердій та м’якій обкладинках

Слайд 43

Особливості та структура посібника У пропонованому довіднику подано основні відомості з фонетики, графіки, граматики й синтаксису сучасної української мови, а також правила орфографії та пунктуації згідно з останніми змінами й доповненнями українського правопису. Наведено чимало текстових ілюстрацій і таблиць, словничок уживання літери «ґ» (понад 500 слів), нормативні скорочення слів і словосполук, імена й імена по батькові, розлого подано винятки з правил та пропоновані правописні зміни.

Слайд 44

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА Укладач: Зубков М. Г. Формат: 140х200 мм, 60х84 1/16, 400 с. (м’яка) 143х206 мм, 60х84 1/16, 400 с. (тверда) У твердій та м’якій обкладинках

Слайд 45

Особливості та структура посібника У пропонованому виданні наведено типові взірці рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання. Правила в розділах враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Додатки містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполук; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «ґ»; власні назви. Довідник характеризується спрямованістю на найновіші тенденції в українському мовознавстві та є незамінним для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

Слайд 46

Словникова скарбничка® До серії «Словникова скарбничка» входять словники різних типів, які охоплюють усе лексичне розмаїття української мови. Вони мають зручну структуру і стануть у пригоді людям будь-якого віку, різних спеціальностей, із різним рівнем мовних знань. ®

Слайд 47

Тлумачний словник сучасної української мови. Загальновживана лексика За заг. ред. проф. В. С. Калашника Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 960 с. ® Близько 60 000 слів

Слайд 48

Особливості та структура видання Тлумачний словник уклали провідні фахівці кафедри української мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за загальною редакцією професора В. С. Калашника. Словник містить близько 60 000 слів і словосполучень. Він подає найбільш уживані в сучасній українській мові слова. Окрім їх тлумачення, словник містить відомості про форми словозміни та особливості слововживання, зокрема про кличний відмінок іменника (при звертанні), належність слова до певного стилю чи характерну для нього сферу використання. У словнику наведено низку синонімів, усталених сполук, у тому числі фразеологізмів, створених на ґрунті відповідних слів. ®

Слайд 49

Тлумачний словник сучасної української мови. Фахова лексика За заг. ред. проф. В. С. Калашника Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 464 с. ® Близько 20 000 слів

Слайд 50

Особливості та структура видання Тлумачний словник уклали провідні фахівці кафедри української мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за загальною редакцією професора В. С. Калашника. Словник містить близько 20 000 слів і словосполучень. Він розкриває значення вживаних у фаховому спілкуванні слів української мови. Крім тлумачення семантики заголовного слова, видання містить відомості про сферу його вживання, а також низку усталених сполук, створених на ґрунті відповідних спеціальних слів. ®

Слайд 51

Великий шкільний словник української мови. 9 в 1 Укладач: Співак Т. К. Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 624 с. ® (лист 1.4/18-2615 від 20.10.08) СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 52

Особливості та структура видання У словнику вміщено інформацію з усіх розділів науки про мову. Завдяки вдалому поєднанню в одній книзі словників різного типу (синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологічного, орфографічного, словників мовознавчих і літературознавчих термінів) та граматичного розділу, в якому подано у вигляді таблиць основні правописні норми та правила, він є незамінним у навчанні та повсякденному розвиткові й збагаченні мовних знань. ®

Слайд 53

Шкільний словник української мови. 5 в 1 Укладач: Співак Т. К. Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 432 с. ® (лист 1.4/18-2194 від 4.09.08) СХВАЛЕНО МОН УКРАЇНИ

Слайд 54

Особливості та структура видання У пропонованому виданні наведено однозначні й багатозначні слова, омоніми й синоніми, пароніми й антоніми, а також фразеологізми. Словник допоможе вдосконалити навички грамотного написання слів, засвоїти основну термінологію курсу української мови та розширити словниковий запас. ®

Слайд 55

Словник-довідник сучасної української мови. Разом. Окремо. Через дефіс Укладачі: Співак Т. К., Якименко О.О. Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 432 с. ® Близько 60 000 слів

Слайд 56

Особливості та структура видання Цей довідник розглядає одне з найскладніших питань українського правопису — написання слів разом, окремо та через дефіс. Його словникова частина містить близько 60 000 складних для написання слів і словосполучень. Крім того, в довіднику подано у вигляді таблиць правила написання складних слів української мови. ®

Слайд 57

Практичний словник синонімів української мови Укладач: Зубков М. Г. Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 720 с. ® Близько 10 000 слів

Слайд 58

Особливості та структура видання Лексикографічний довідник надає користувачеві розлогий вибір синонімів можливих варіативних форм. Синонімічні ряди урізноманітнюють перифрази, фразеологізми, ідіоми, сталі словосполуки тощо. Словник укладено згідно з унормованими правописними правилами та останніми розслідами науковців-лінґвістів. ®

Слайд 59

Словник труднощів української мови Укладач: Уліщенко О. М. Формат: 143х216 мм, 60х90 1/16, тверда, 928 с. ® Близько 100 000 слів

Слайд 60

Особливості та структура видання У виданні подаються відомості про наголошування слів і словоформ, відображено особливості словозміни та написання як слів, так і сталих словосполук. Важливим у словнику є також матеріал зі слововживання, спрямований на розрізнення в мовленні слів-паронімів та семантично близьких, але функціонально відмінних лексичних одиниць. У додатках уміщено матеріал з ономастики (географічні назви, чоловічі та жіночі імена), написання слів з великої літери, а також правопис назв на позначення релігійних понять. ®

Слайд 61

Словник-довідник. Усі шкільні терміни Укладач: Співак Т. К. Формат: 143х206 мм, 60х84 1/16, тверда, 592 с. ® 20 основних шкільних дисциплін за всією програмою

Слайд 62

Особливості та структура видання Пропонований словник-довідник містить визначення найважливіших термінів за всією шкільною програмою з основних дисциплін: математики, фізики, хімії, астрономії, інформатики, економіки, географії, біології, екології, історії, правознавства, політології, української мови, музичного й образотворчого мистецтв, дисциплін «Людина і суспільство», «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». Літературознавчі терміни охоплюють відомості з української й зарубіжної літератури, а також теорії літератури. ®

Слайд 63

Особливості та структура видання Словник містить формули, схеми, малюнки. У літературознавчому розділі подано зразки використання віршових розмірів, художніх засобів, різноманітних форм віршування тощо. У розділі «Українська мова» правила подані приклади з художньої літератури, а також зразки офіційних документів. ®

Слайд 64

Тематичний словник. Українсько-російсько-англійський Укладач: Рудь С. В. Формат: 133х171 мм, 70х108 1/32, тверда, 448–512 с. ® Понад 10 000 слів

Слайд 65

Особливості та структура видання Пропонований словник містить понад 10 000 найуживаніших слів і словосполучень, упорядкованих за тематичним принципом. 25 тем видання охоплюють основні сфери повсякденної діяльності, бізнесу, науки, культури тощо. У одному з пропонованих видань окрім транскрипції подано також транслітерацію (замінено англійські літери українськими, незалежно від їх вимови), що значно полегшить процес читання та вимови слів. Наприкінці словника подано граматичні таблиці. Словник призначений для учнів, учителів, абітурієнтів, студентів і всіх, хто прагне поглибити свої знання з англійської мови. ®

Слайд 66

Наші контакти 61010, м. Харків, а/с 5556 www.vesna-books.com.ua тел.: 8 057 755 41 90 8 067 571 34 43 e-mail: anna-vesna@ukr.net ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова