X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Навчально-пізнавальні та академічні здібності

Завантажити презентацію

Навчально-пізнавальні та академічні здібності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 7 Навчально-пізнавальні та академічні здібності. Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

ПЛАН 1. Поняття про здібності, задатки, нахили. 2. Види здібностей. 3.Практична робота. Прийоми засвоєння навчальної інформації.

Слайд 3

Здібності Здібності - індивідуальні особливості, що забезпечують успіх у діяльності й легкість оволодіння нею. Здібності виявляються в швидкості, глибині і міцності оволодіння способами та прийома ми діяльності. Будь-яка діяльність вимагає від людини не однієї здібності, а багатьох. Наприклад, літературні здібності охоплюють вразливість, спостережливість, образну пам'ять, творчу уяву, здатність до творчого та виразного мовлення.

Слайд 4

Задатки Задатки є передумовою для розвитку здібностей. Це спадкові властивості периферичного й центрального нервового апарату. До них належать: - типологічні особливості нервової системи; - співвідношення першої та другої сигнальної систем; - індивідуальні особливості будови аналізаторів, окремих діля нок кори головного мозку тощо.

Слайд 5

Нахили Нахили - вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає нею займатися. В основі цієї спрямованості лежить стійка потреба. Нахили - передумови розвитку здібностей, але можливі випадки їх незбігу. Проте нахили та здібності нерідко збігаються, що можна пояснити індивідуальними проявами активності й саморегуляції особистості, які є основними психологічними передумовами розвитку як нахилів, так і здібностей.

Слайд 6

природні здібності (в основі своїй біологічно обумовлені) специфічно людські здібності (соціальні), які мають суспільно-історичне походження. Види здібностей

Слайд 7

Природними здібностями є сприймання, пам'ять, мислення, здатність до елементарної комунікації на рівні експресії. Соціальні здібності - їхніми передумовами є наявність суспільства, соціально-культурне середовище, необхідність навчання, набування знань, умінь, навичок, опанування складної діяльності. Види здібностей

Слайд 8

Здібності також поділяють на загальні й спеціальні. Загальні — забезпечують успішність людини в різних видах діяльності Спеціальні здібності, що визначають успіхи людини в специфічних видах діяльності, для здійснення яких необхідні задатки особливого спрямування Види здібностей

Слайд 9

Академічні здібності – це здібності до окремих дисциплін, які часто виходять за межі шкільної програми і можуть наближатися до рівня обдарованості. Види здібностей

Слайд 10

Діяльнісній компонент академічних здібностей розширюється за рахунок вивчення учнем позапрограмного матеріалу і поглиблюється за рахунок його систематизації. Види здібностей

Слайд 11

Соціальний компонент академічних здібностей в умовах шкільного навчання теж збагачується в основному за рахунок розвитку вміння відстоювати своє право на поглиблене вивчення однієї дисципліни яке, хочеш-не-хочеш, а частенько відбувається за рахунок інших дисциплін. Види здібностей

Слайд 12

Практична робота Тема: “Прийоми засвоєння навчальної інформації”. Мета: Розвивати навички, які сприяють кращому засвоєнню навчальної інформації Хід роботи: Вправа 1. “Встановлення закономірностей”. Вправа 2. “Сімка”.

Слайд 13

1.Що таке здібності, задатки, нахили ? 2. Які є види здібностей? 3. Якими вміннями і навичками потрібно володіти для успішного засвоєння навчальної інформації? Питання для самоконтролю

Слайд 14

Рекомендована література: Губенко О.В. Розвиток здатності до розуміння та засвоєння навчальної інформації // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - №1, №2. 2. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 3. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 4. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 5. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 15

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота