X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виховання особистості в школі

Завантажити презентацію

Виховання особистості в школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Первомайська загальноосвітня школа I-II ст. №8

Слайд 2

Інформаційний проект Система методичної роботи щодо реалізації основної виховної мети – патріотичного виховання зростаючої особистості в умовах модернізаційних суспільних змін.

Слайд 3

підвищення якості знань учнів і створення мотивацій успіху на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій. Проблема школи:

Слайд 4

створити сприятливі умови для творчого самовдосконалення учнів, підготувати до подальшого життя, виробити вміння практичного і творчого застосування здобутих знань, розвивати творчу співпрацю вчителя і учня, розв’язати головне завдання – становлення високосвідомої особистості. Мета школи:

Слайд 5

оновлення змісту освіти, використання нових методів, форм, технологій навчання та виховання; збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців; розвиток ціннісних орієнтацій; вироблення вміння вчитися; підтримка дитячого суспільного руху, самоврядування; становлення високосвідомої особистості. Тому завданнями школи є:

Слайд 6

Методична робота школи «Виховання нової людини на ґрунті духовного народознавчо-просвітницького потенціалу України» МО класних керівників Постійно діючий проблемний семінар МО вчителів початкових класів

Слайд 7

Педагогічний колектив школи передусім звертає увагу на розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а всіх. Учителі допомагають шукати учням в собі краще, не тиснуть на школярів, а створюють умови для вільного самовизначення, становлення особистості, розвиток в неї ціннісних орієнтацій, збереження її духовного і морального здоров’я засобами шкільної та позашкільної освіти. Вчителі сприяють набуттю додаткових знань, навичок науково-дослідницької діяльності.

Слайд 8

Дати новий імпульс духовному оздоровленню молоді, вихованню громадянської свідомості, правової культури особистості покликаний патріотизм. Він набирає нині особливого значення. На особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою характеристикою людини, яка проявляється в її свідомості, моральних ідеалах та цінностях, в реальній поведінці та вчинках.

Слайд 9

Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності, в сім’ї, дитячих об’єднаннях. У навчанні патріотичне виховання зумовлюється змістовними характеристиками предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину, суспільство, про ринкові відносини, про управління, про мовну політику тощо.

Слайд 10

Для вчителів школи надзвичайно корисним стало опанування технології розробки цільової програми патріотичного виховання, популяризації інноваційних доробків педагогів країни, області, зокрема реалізація обласної програми «Патріот Луганщини», яка спрямована на виховання в учнів почуття патріотизму і любові до рідного краю.

Слайд 11

Метод проектів – одна з педагогічних технологій, яка сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу в патріотичному вихованні дітей, стимулює інтерес учнів до проблеми, дозволяє оволодівати необхідними знаннями і навиками для її вирішення, організовувати проектну діяльність щодо вирішення проблеми, а очікуваний результат – практичне застосування отриманих вмінь.

Слайд 12

Проектна діяльність тісно пов’язана з технологією колективної творчої справи – КТС. Вони формують соціальну і громадську активність, виробляють навички суспільної діяльності, сприяють патріотичному вихованню молоді, становленню особистості в умовах модернізаційних змін в суспільстві,сприяють зміцненню колективу школи і кожного класу, ініціативі творчості, як вчителів, так і учнів, сприяють розвитку самоврядування.

Слайд 13

Попередня підготовка (педагогічний задум). Колективне планування. Організаційна діяльність (спільна підготовка проекту). Проведення справи, а частіше справ. Колективний аналіз результатів. Післядія. Результати роботи. Проектна діяльність і КТС – це єдиний процес, в якому виділяються такі етапи: Найбільш складним з методичної точки зору є 2 і 5 етапи.

Слайд 14

В той же час саме ці етапи будуть вирішальними і визначать успіх справи. При спільному плануванні мотив переростає в мету, педагогічні цілі – в задачі конкретної практичної діяльності. В основі проектних технологій і КТС лежить розвиток пізнавальних творчих навичок як педагогів, так і учнів, а також батьків, громадськості. Ця діяльність вчить учнів самостійності, вмінні орієнтуватись в інформаційному просторі.

Слайд 15

В практику роботи школи втілюються пошуково-дослідницькі проектні технології, міні-проекти, які є складовою шкільного проекту з патріотичного виховання «Україна, Луганщина і Я»

Слайд 16

Шляхи реалізації цього проекту витікають з активної пошукової роботи учнів, вчителів, батьків, органів учнівського самоврядування; організації КТС; з використання варіативної частини навчального плану – курсів за вибором, з гурткової роботи, з проведення нестандартних уроків, з екскурсій до музеїв, з читання і вивчення творів письменників рідного краю, зустрічей з відомими людьми міста, з вивченням родоводу тощо.

Слайд 17

Учні і вчителі добирають краєзнавчий матеріал, який використовується у виховній роботи, на уроках історії, географії, літератури, адже підручники містять недостатньо фактів, необхідних для вивчення рідного краю, народних звичаїв, традицій.

Слайд 18

Проект «Україна, Луганщина і Я» відкриває широкі можливості для діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, всіх ланок роботи школи – від методичної роботи до позашкільної, від теорії – до практики. Це поєднання фронтальних, групових, індивідуальних форм роботи. Це спільно підготовлені з батьківською громадою «родинні» презентації дитячих проектів, виставок. Це екскурсії в музеї і організацію музею в школі. Це виконані роботи з краєзнавства, з історії школи.

Слайд 19

Творчо-пошуковий, міжпредметний проект «Україна, Луганщина і Я» з патріотичного виховання на практиці 2009-2014роки.

Слайд 20

Я – дитина України Я і родина Волонтери Школа – моя історія жива Україна, Луганщина і Я Первомайськ – частина Батьківщини Краєзнавці

Слайд 21

Підпроект «Я – дитина України» включає тему «Пізнай Україну» – вивчення історії, культури, природи України. «Сім чудес України» (дослідницька робота), заочні екскурсії по містах України. Участь у фестивалі «Діти – майбутнє України», проведення уроків «Україна – наш спільний дім»

Слайд 22

Конкурс «Папа, мама, я – спортивна сім’я» Я і традиції моєї сім’ї (виховні години) Родинне дерево моє (Мустафіна, фотографія родинного дерева їх сім’ї) Участь батьківської громади в конкурсах, святах-ярмарок, Перший дзвінок, випускний. «Я і родина»

Слайд 23

Зустріч з письменниками М.Тютюнником, В Меркур’євим. Конференція по книзі « Дорогами судьбы » В. Меркур’єва По слідах партизанського руху в місті Первомайську. Зустріч з учасницею ВВв, партизанкою Плохіх Л.І. Участь в конкурсі «Зірка Первомайська» Наші видатні земляки (уроки історичного портрета) Екскурсія на завод. Екскурсія «Природні багатства краю, Заповідні місця» Первомайськ – частина Батьківщини

Слайд 24

методичне об’єднання класних керівників щодо організації роботи з патріотичного виховання; дослідження рослинного, тваринного світу, ландшафту рідного краю; екскурсії на підприємства міста, в навчальні заклади, в державні установи – міліція, центр зайнятості, відділ статистики, медичне містечко, юстиція тощо; участь в акціях «Первоцвіт», «Птах року», «Зелена фортеця», «Годівничка»; ділові ігри «Орендатор», «Підприємець»; Проекти «Я – краєзнавець» і «Школа – моя історія жива» передбачають такі форми роботи:

Слайд 25

робота пошукового загону по вивченню історії рідного краю, історії школи; організація походів; уроки-інсценізації, історичного портрету; трудові десанти; урок – заочна подорож; екскурсії до краєзнавчих музеїв; зустрічі з відомими людьми міста; конкурси, вікторини; робота гуртків з краєзнавства; бібліотечні уроки; рольові ігри; презентація індивідуальних проектів.

Слайд 26

вчителі; адміністрація школи; учні; батьки; бібліотекар; громадськість; центр позашкільної освіти; літературне об’єднання ім. Б.Горбатова; поети міста; дитячий сектор клубу ім.Маяковського. випускники школи. Учасниками проекту є:

Слайд 27

кожен учень школи повинен сказати: «Я люблю свій край, я люблю свою школу»; створення експозицій для шкільного музею «Історія школи», «Місто в роки ВВв», «Наші ветерани», «Випускники школи – наша гордість», «Стежками партизанської слави»; благоустрій території; підготовка матеріалів для участі у Всеукраїнських і обласних конкурсах з історії рідного краю; участь в міському туристичному зльоті; висвітлення роботи в ЗМІ; вироблення в учнів комунікативних навичок; розвиток творчих здібностей учнів, вчителів і батьків. Очікувані результати роботи з патріотичного виховання:

Слайд 28

Всім дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка