X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Створення у школі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей

Завантажити презентацію

Створення у школі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Створення у школі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетапного впровадження інтерактивних та комп`ютерних технологій навчання та виховання” Якщо ви ставитесь до дитини як до ідеальної особистості - ви підносите її на ту висоту, на якій ви хотіли б її побачити. І. Гете.

Слайд 2

“Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості” (Доктрина Національної освіти)

Слайд 3

Обдарованість – це Дар Божий земній людині: надзвичайна здатність досконало й натхненно творити прекрасне і корисне – мистецтво на межі дива чи ремесло на межі мистецтва.

Слайд 4

Обдарованість – рівень задатків, схильностей людини, що є свідченням високого ступеня інтелектуального, моторного, сенсорного розвитку індивіда. Обдарованість є сплавом природного й набутого. Талановитість – вища здатність людини до певної діяльності, природний хист, який формується і розвивається під впливомсприятливихумов. Здібності – якості особистості, які зумовлюють успішність діяльності

Слайд 5

Дуже актуальною є проблема виявлення розвитку і педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Кожен обдарований учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища. Навчальний заклад – повинне бути творчим середовищем, де формується нова людина, формується не як субстант до існуючого суспільства, а як творча особистість.

Слайд 6

Особливого значення сьогодні набувають централізовані програми пошуку і підтримки обдарованих дітей у масштабах усієї держави, області, міста, району, окремої школи і навіть класу. У цьому процесі можна виділити два основні напрями наукового пошуку: 1)створення системи додаткової освіти для обдарованих дітей в умовах звичайної загальноосвітньої школи; 2)організація нових і підтримка вже існуючих спеціалізованих навчальних закладів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми. На основі проведеного пілотажного дослідження, метою якого було визначення рівня готовності вчителів-практиків до свідомої систематичної роботи з обдарованими учнями, виявлено цікаві тенденції стосовно організації такої діяльності: більшість вчителів (69% від кількості опитаних) відчувають у собі сили для здійснення систематичної свідомої роботи з обдарованою дитиною. Одночасно, 82% респондентів вважають за необхідне створювати умови для навчання і виховання таких дітей на базі спеціалізованого навчального закладу. Тобто більшість вчителів просто не бажають співпрацювати з обдарованою дитиною. Проте, реалії сучасного суспільного життя вимагають від середнього загальноосвітнього навчального закладу орієнтації на збереження виключності та неповторності особистості кожного учня, розкриття повною мірою його таланту та обдарованості; створення таких умов навчання і виховання підростаючої особистості, за яких самовираження, творча самореалізація стане внутрішньою потребою кожного учня.

Слайд 7

Перспективним шляхом вирішенням проблеми, може стати психодидактичний підхід до навчання і розвитку обдарованих дітей в умовах масової загальноосвітньої школи. Сутність даного підходу полягає у використанні проектування і моделювання освітнього середовища як основного методу розвивальної освіти, що забезпечує можливість виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи. Цьому процесу сприятиме побудова у навчальному закладі цілісної системи проектування особистості кожного учня на основі виявлення його здібностей та уподобань, підтримки обдарованої учнівської молоді; стимулювання творчої роботи школярів та учителів. У самій школі робота має бути багатоступеневою, цілеспрямованою, керованою, систематичною; повинна здійснюватися цілісно, охоплювати всі види навчальної та виховної діяльності; до неї мають бути залучені практично всі вчителі школи. При цьому дуже важливо разом із дітьми розкрити їхню індивідуальність, віднайти та виокремити ті чинники, які зумовлюють обдарованість дітей у різних видах діяльності. Тільки тоді можна сподіватися на відповідні результати.

Слайд 8

Організація навчальної роботи з обдарованими учнями може здійснюватися на базі профільних класів, внутрішньошкільних міжкласних факультативів; різноманітних спецкурсів; індивідуальних занять;і ндивідуального та диференційованого підходів. У позанавчальний час ефективними є такі форми роботи як науково-дослідна робота у структурі МАН; олімпіада; Мала академія мистецтв; музичні студії (інструментальні та вокальні); літературні студії; школа випробувань; педагогічний клуб; агітбригади, команди КВК, клуби за інтересами; традиційні збори-зустрічі з обдарованими учнями; участь у загальнорайоних заходах, конкурсах, виставках. У виховній роботі з обдарованими дітьми мають бути задіяні як фахівці, так і батьки учнів. Зокрема до функцій класного керівника входять: аналіз роботи та постановка завдань; планування роботи з класним колективом; організація виховного процесу; організація роботи учнівського колективу; робота з батьками та шкільним психологом. Практичний психолог повинен забезпечити психодіагностичну, профілактичну, корекційну та розвивальну роботу; організаційну, дослідну, методичну та самоосвітню роботу; просвітницьку та психопрофілактичну роботу з педагогами та батьками. Діяльність вчителів-предметників спрямована на формування міжособистісних стосунків; індивідуального стилю педагогічного спілкування; роботу з обдарованими учнями. Цілеспрямована робота з батьками учнів передбачає роботу батьківського всеобуча; індивідуальні консультації; батьківські збори; участь батьків у роботі піклувальної ради, у загальношкільних заходах. Основними формами виховної роботи школи з обдарованими дітьми є інформаційно-масові (дискусії, диспути, "філософський стіл", інтелектуальні брейн-ринги); діяльнісно-практичні групові (огляди-конкурси, вечори акторської майстерності, виставки власних робіт); інтегровані (шкільні клуби, КВК, фестивалі, гуртки). Такі форми сприяють розвитку особистості, створюють умови для розкриття талантів та самореалізації.

Слайд 9

У роботі з обдарованими дітьми є важливим та необхідним такий компонент системи, як аналіз та корекція діяльності. Він дозволяє дослідити хід і результати роботи з обдарованими дітьми, зрозуміти причини відхилень, визначити де, як і чому допущені помилки. Для здійснення цього етапу використовуються зрізи знань з предметів, тести. Суттєвим етапом роботи з обдарованою дитиною є спонукально-мотиваційна діяльність школи, яка стимулює учня до самореалізації. Так у деяких середніх навчальних закладах учень має особисту залікову книжку, в якій ведеться облік підсумкових оцінок із навчальних предметів та спецкурсів, що вивчаються; переможці та призери олімпіад та члени МАН України отримують грошові винагороди; кожного року оновлюються стенди, що відображають успіхи переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів МАН, проводяться вечори-зустрічі з обдарованими учнями, їхніми батьками та вчителями; щорічно для обдарованих та талановитих дітей організовується відпочинок та оздоровлення на березі моря в МДЦ „Артек”, подорожі до інших міст України та зарубіжжя. Узагальнення педагогічного досвіду роботи школи по проектуванню розвитку здібностей та обдарувань учнів показало, що великої уваги необхідно надавати вдосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості кожного педагога, який так чи інакше спілкується з обдарованою дитиною. Кожному педагогу необхідно розвивати креативність, яка є незаперечним показником його професійної компетентності. Адже лише творчий учитель здатен запалити в учнях жагу до знань, а обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю)

Слайд 10

Не ганьба, а горе тому вчителеві, який не бачить у своїх учнях особистостей і кожним своїм кроком не здійснює індивідуальний підхід. С. Максименко

Слайд 11

Уміння знаходити обдарованих та здібних дітей - це талант, у міння їх виховувати – мистецтво.

Слайд 12

Ознаки обдарованого учня: часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку; мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах, конкурсах фахової майстерності тощо; мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії; можуть займатися кількома справами відразу; дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ; легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання; не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь; можуть концентрувати свою увагу на одній справі; властиве надто розвинуте почуття справедливості; добре розвинуте почуття гумору; постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, „не під силу”, й у вирішенні деяких з них домагаються успіху. для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій; негативно оцінюють себе;

Слайд 13

Розвиток обдарованості в процесі науково-дослідницької діяльності Виховання пізнавальної діяльності Створення позитивної мотивації навчання й освіти Надання глибоких, міцних і дієвих знань Розвиток інтелектуальної сфери особистості Розвиток умінь і навичок самоосвіти

Слайд 14

Виявлення обдарованості Спостереження вчителів Участь у конкурсах, олімпіадах, виставках Оцінка здібностей через органи учнівського самоврядування Самооцінка здібностей Психологічна діагностика Анкетування батьків діагностування дітей підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми Аналіз адміністрацією досягнень учнів Банк обдарованих учнів Урок, спецкурси, факультативи Взаємозв`язок з родиною Позаурочна діяльність

Слайд 15

Система роботи з обдарованими дітьми Робота з педколективом Від творчого вчителя до творчого учня Адміністрація школи Психологічна служба школи Робота з батьками Виховання творчості у родині Розвиток творчих здібностей у навчальній діяльності Діагностичний моніторинг Розвиток творчих здібностей у позакласній роботі Індивідуалізація навчання. Навчальні плани. Курси за вибором. Спецкурси. Шкільна наукова діяльність (МАН, виставки творчих робіт) Система ключових творчих справ (традиційні свята) Гуртки художньо-естетичного виховання Фізкультурно -оздоровчі гуртки Шкільна рада самоврядування Шкільна театральна студія Вибір 8-9-й класи. Допрофільне навчання, факультативи, курси за вибором Профілізація 10-11-й клас Шкільні конкурси, олімпіади, інтелектуальні ігри Підготовка 1-4-й класи

Слайд 16

1-4 класи Завдання Розкриття та розвиток інтелектуального та творчого потенціалу учня. Формування цілісної картини світу. Формування здібностей до самостійного здобуття знань . Формування початкових дослідницьких навичок та вмінь Формування знань про «світ професій» Зміст Курс «Логіка» Хореографічна студія «Асамбле» Гуртки: вокальний «Капітошка» декоративно-ужиткового мистецтва “Умілі рученята” театральний

Слайд 17

5-7класи Завдання Розвиток уявлення про власні інтереси та здібності . Розвиток здібностей до самостійного здобуття знань (формування способів засвоєння, обробки та запам'ятовування інформації). Розвиток дослідницьких навичок та вмінь застосовувати знання в новій ситуації. Форсування первинних професійних планів і намірів і вибір напряму для подальшої профілізації Зміст Театральний гурток Спортивная секция «Загальна фізична підготовка» Школа мистецтв

Слайд 18

9 -11 класи Завдання: * Формування індивідуальних умінь самоосвіти. * Формування основ дослідницької і творчої діяльності. * Формування обгрунтованих професійних намірів. Зміст Профільне навчання: Спецкурси: «Основи створення компютерних презентацій», «Математика», «Вибрані питання загальної та органічної хімії», «Основи науки про мову», «Основи веб-дизайну» Факультативи: «Природні ресурси України», «Адаптаційна фізіологія людини та тварини», « Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття», «Методи розвязання фізичних задач», «Спеціальні історичні дисципліни», «Політична географія», «Школа проти СНІДу», «Креслення», «Методи розвязання рівнянь, нерівностей». Гуртки: Театральна студія

Слайд 19

Кожна дитина – особистість, кожна дитина – талановита! Кожен учень нашої школи неповторний та унікальний, кожен заслуговує на увагу та любов

Слайд 20

Організація роботи школи по розвитку здібностей і талантів учнів передбачає кілька етапів здійснення: 1. Діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем. 2. Формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей. 3. Мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення. 4. Контрольно-результативний: підведення підсумків здійсненої діяльності, виявлення недоліків

Слайд 21

Діагностичний Діагностика обдарованості повинна бути ранньою, послідовною, різноманітною, багатоетапною. Для її здійснення варто комплексно використовувати ефективні та перевірені методики дослідження здібностей дитини, за допомогою яких визначати критичність, гнучкість, конструктивність мислення, образну оригінальність, як компонент творчої особистості, рівень уяви, рівень сформованості загальних творчих здібностей, вплив установки на оригінальність розумової діяльності. Результати виконання завдань мають оброблятися за кожною методикою окремо та заноситися до банку даних, який дає об'єктивну картину щодо процесів мислення кожної дитини, її нахилів та здібностей. Враховуючи отримані результати, вчителі можуть залучати учнів до науково-дослідницької роботи у різних секціях МАН, до участі в олімпіадах, творчих гуртках, клубах, колективах, спортивних секціях тощо.

Слайд 22

Формуючий етап проектування роботи з обдарованими дітьми Відображення у навчальних планах, програмах, формах та методах роботи, мета яких - створити простір для самореалізації, задоволення потреб у нових знаннях, спілкуванні, самовираженні, вихованні відношень. У побудові процесу навчання обдарованих дітей, які можуть застосовуватися при створенні спеціальних програм. Серед них найбільш визнаними та перевіреними часом є: 1. Прискорення, що пропонує оволодіння змістом освіти інтенсивним курсом за спеціальними програмами. 2. Поглиблення, при якому передбачено більш глибоке вивчення навчальних дисциплін з певних галузей знань. Однак застосування поглиблених програм не вирішує всіх проблем, зокрема: не всі обдаровані діти виявляють зацікавленість певною сферою знань чи діяльності на ранніх стадіях свого розвитку; занадто рання спеціалізація навчання не завжди сприяє загальному розвитку дитини. 3. Збагачення, що орієнтоване на якісно вищий рівень змісту освіти з виходом за межі традиційної тематики за рахунок міждисциплінарних зв'язків. Крім того, збагачена програма передбачає оволодіння учнями різноманітними способами і прийомами розумової дослідницької діяльності. Таке навчання може здійснюватися як у межах традиційного освітнього процесу, так і під час участі учнів у дослідницьких проектах, спеціальних інтелектуальних тренінгах. 4. Проблемність навчання, що передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів в умовах застосування педагогами оригінальних методів подання матеріалу, пошуку нових значень і альтернативних інтерпретацій базових понять, використання дослідницьких методів у процесі навчання. Як правило, такі програми виступають компонентами збагачених програм або існують як самостійні тренінгові позанавчальні програми.

Слайд 23

Постійний пошук в інноваційному процесі, крокуємо в ногу з часом!

Слайд 24

Ми постійно використовуємо інформаційно-комунікаційні технології в навчальній діяльності

Слайд 25

Результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін з 2009 -2012 н.р.

Слайд 26

Допомога учням у розвитку здібностей у позаурочний час

Слайд 27

Де учні мали змогу виявити свої здібності Спортивні змагання; Концерти; Конкурси; Предметні олімпіади; Конкурси-захисти; Виставки; Інтернет; Не мали нагоди.

Слайд 28

Чи вважаєте ви наявність дослідницьких умінь учителя необхідною та обов`язковою умовою ефективної творчої педагогічної діяльності?

Слайд 29

Результативність участі учнів у конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт МАН Навчальний рік Кількість поданих робіт Кількість переможців Кількість призерів І етапу Кількість реферативних робіт Переможці ІІобласного етапу 2009-2010 2010-2011 2 2011-2012

Слайд 30

Результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін Навчальний рік ІІ етап ІІІетап Призери Переможці Призери Переможці 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Слайд 31

Поради вчителеві, щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів Підхоплюйте думки учнів та оцінюйте їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість. Підсилюйте інтерес учнів до нового. Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Учень практично вирішує дослідницькі ідеї. Навчайте учнів систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її. Виробляйте в учнів терпиме ставлення до нових понять, думок. Не вимагайте запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи. Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки зустрічаються з визнанням, приймаються, використовуються. Навчайте учнів цінувати свої та чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті. Іноді однолітки ставляться до здібних учнів агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібному учневі пояснити, що це характерно, і розвивати в ньому терпимість і впевненість. Пропонуйте цікаві факти, випадки, ідеї. Розсіюйте страх. Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які можуть захопити. Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви. Створюйте у навчальному закладі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти. Розвивайте критичне ставлення. Навчайте доводити почате до логічного завершення. Впливайте особистим прикладом.  

Слайд 32

Розвиток творчих здібностей   І етап Підготовчий Мета:забезпечити навчально-виховний процес необхідним експериментальним матеріалом, занурити учнів в атмосферу, що стимулюватиме їхнє бажання працювати ІІ етап Оперативний Мета:ознайомити учнів з мисленнєвими засобами творчості, вправлянні у їх застосуванні Аналіз готових робіт Робота над прийомами стимулювання Самостійна робота над завданням ІІІ етап Репродуктивно-діяльний Мета: вчити учнів застосовувати мисленнєві засоби у вирішенні поставлених завдань ІV етап Продуктивно-творчий Мета: вчити створювати самостійні Позаурочна робота Робота на різних етапах уроку Інноваційні уроки

Слайд 33

Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів Створення яскравих наочно-образних уявлень Національно пізнавальна гра Створення проблемної ситуації Виконання творчих завдань Сприяння розкриттю суб`єктів досвіду учнів Створення ситуацій взаємодопомоги Спонукання до пошуку альтернативних вирішень Створення ситуації успіху Заохочення

Слайд 34

Завданнявчителя Пошукобдарованихдітей Створенняумовдлярозвиткуздібнихіобдарованихдітей Підтримкатастимулюваннярозвиткуінтелектуальноітворчообдарованихдітей Формуваннявисокопрофесійноготатворчопрацюючогопедагогічногоколективу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне