X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Самостійна освіта -безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів

Завантажити презентацію

Самостійна освіта -безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

З досвіду роботи керівника ШМО ЗНЗ № 15 Мул Н.М.

Слайд 2

Слайд 3

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Слайд 4

Н.В.Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»: Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси; Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи; Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; Саморозвиток – результат самоосвіти.

Слайд 5

Слайд 6

Самоосвіта Підсилення практичного досвіду Підсилення наукової обізнаності Презентація індивідуального доробку Колективна, індивідуальна творчість МО району Семінари-практикуми Інструктивно-методичні наради Науково-практичні конференції Взаємовідвідування уроків Психолого-педагогічні семінари Педагогічні ради Педагогічні читання Огляд літератури і педагогічної преси Захист педагогічних ідей Методичний фестиваль Творчі звіти Виступи на семінарах Випуск методичних бюлетенів Методичні тижні Узагальнення передового педагогічного досвіду Ділові ігри Конкурси професійної майстерності

Слайд 7

Самопрогнозування Самоцілепокладання Самооцінка Самокорекція Самоконтроль Самоаналіз

Слайд 8

Етапи самоосвіти вчителя за принципами рівнево - кваліфікаційної диференціації І етап – профадаптаційний ( зі спеціаліста на ІІ категорію); ІІ етап – самовизначення ( з ІІ категорії на І категорію ); ІІІ етап – самоактуалізація ( з І категорії на вищу ); ІV етап – самореалізації ( з вищої категорії на здобуття методичних звань

Слайд 9

Індивідуальні Колективні Стажування Відвідування школи молодого вчителя. Навчання у процесі контролю та експертної оцінки керівників школи. Пасивна участь у різноманітних семінарах шкільного та районного рівня. Відвідування уроків вчителів – наставників. Відвідування консультпункту.

Слайд 10

Первинне ознайомлення з професією. Пошук базових педагогічних ідей. Виявлення своїх слабких сторін та можливостей професійного росту. Поповнення педагогом базових предметних знань ( дидактичних, методичних, психолого-педагогічних, загальнокультурних ) згідно з результатами діагностики. Формування професійно важливих умінь і навичок. Ознайомлення з системою роботи колег. Моделювання особистої системи роботи. Оволодіння технологією розробки індивідуальної системи роботи. Вироблення концепції педагогічної діяльності.

Слайд 11

Індивідуальні Колективні Навчання у процесі контролю та експертної оцінки керівників школи. Активна участь у різноманітних семінарах шкільного та районного рівня. Відвідування уроків вчителів – наставників. Участь у роботі творчих та динамічних груп.

Слайд 12

Експериментальна апробація теоретичної моделі. Поглиблення зв’язків між головними компонентами особистої системи роботи вчителя. Розвиток професійно важливих умінь і навичок. Вивчення передового педагогічного досвіду. Пошук оригінальних педагогічних прийомів навчання. Усунення з системи роботи форм і методів діяльності, ефективність яких е підтверджена практикою.

Слайд 13

Індивідуальні Колективні Розробка програм експериментальної роботи. Активна участь у різноманітних семінарах, конференціях, фестивалях педагогічних ідей. Складання авторських методичних рекомендацій. Розробка авторських програм. Участь у роботі районних та обласних творчих груп. Публікації в пресі. Презентація досвіду роботи. Проведення авторських семінарів.

Слайд 14

Суттєве оновлення теоретичної моделі системи роботи новими формами та методами діяльності. Розробка методичних продуктів. Осмислення власного досвіду та його систематизація.

Слайд 15

Індивідуальні Колективні Наставництво. Керівництво школою молодого вчителя. Майстер – клас. Участь в апробації навчально-методичного комплексу. Видавнича діяльність. Участь у роботі обласних творчих груп. Створення монографій. Експертна робота. Проведення серії відкритих заходів. Авторські курси.

Слайд 16

Визначення оптимального варіанта взаємозв’язку компонентів системи та їх особливості. Відсутність принципових протиріч між головними компонентами та суб’єктами педагогічного процесу в умовах створеної системи. Розповсюдження особистого досвіду. Науково-дослідницька діяльність. Експериментальна робота.

Слайд 17

Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчителів   Квардіціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя. «Управління школою», № 13, 2006 р. Ткаченко Т. Робота з педагогічними кадрами. «Управління школою», № 4 , 2006 р. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. Харків « Основа », 2006 р. Григора В.В. Робота з педагогічними кадрами. Харків « Основа », 2006 р. Скорик Т. Вивчення мотивації творчої педагогічної діяльності. «Управління школою».,№ 10-12, 2006 р. Радченко А.Є. Організація самоосвітньої діяльності вчителів на моніторинговій підставі. «Управління школою», № 26-28, 2005 р. Бумагіна О. Самоосвіта вчителів. « Завуч», № 36, 2002 р. Тевлін Б.Л. Організація методичної роботи в школі. « Завуч », № 8, 2004 р. Кир'янова І.В. Організація методичної роботи в школі. « Управління школою», № 11, 2004 р. Масликова І. Модель педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю педагогів у системі методичного менеджменту. « Управління школою », №11, 2004 р. 11. Мануйленко С.В. Організація методичної роботи у школі. Карта підвищення кваліфікації та самоосвіти вчителів. « Управління школою », № 1, 2005 р. 12. Радченко А.Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя. « Управління школою», № 35-36, 2005 р.

Слайд 18

Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Посада Який предмет викладає, в яких класах Педагогічний стаж Атестація Нагороди та заохочення Час і місце проходження курсової перепідготовки

Слайд 19

№ Основні напрями діяльності педагога Потребує методичної допомоги На достатньому рівні Заслуговує на увагу 1 Комплексне планування виховання, навчання і розвитку учнів 2 Вміння планувати урок на основі психологічних особливостей класу 3 Методи активізації пізнавальної діяльності 4 Особистісно зорієнтоване навчання 5 Оптимальний вибір типу і структури уроку 6 Розвиток творчих здібностей учнів‚ творчого мислення 7 Гуманізація стосунків з дітьми 8 Робота з обдарованими дітьми 9 Ступінь впливу вчителя на учнів 10 Нестандартні форми уроку 11 Використання принципів нових технологій 12 Науковий рівень викладання предметів. Основні напрями діяльності педагога. 13 Самоосвіта 14 Ведення шкільної документації 15 Курсова перепідготовка, виконання до- і післякурсових завдань

Слайд 20

№ Розділи Зміст роботи Підвищення фахового рівня. Науково-методична робота з предмета. Інноваційні технології. Позакласна робота з предмета. Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду. Підвищення психолого-педагогічного рівня. Творча робота з класом, батьками.

Слайд 21

№ Тема виступу Місце виступу Дата

Слайд 22

Над якими питаннями методики, педагогіки та психології працює. Питання, які можуть бути впроваджені в практику роботи інших вчителів. Питання методики, що викликають труднощі.

Слайд 23

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка