X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГІЧНИЙ Консиліум ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГІЧНИЙ Консиліум ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГІЧНИЙ Консиліум ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ КОМУНАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №65

Слайд 2

За останні роки в Україні відбулися істотні зміни у ставленні до дітей з вадами психофізичного розвитку. Держава стала уважнішою до проблем цих дітей, піклується про повноцінне задоволення їхніх потреб. В основі державної політики вирішення особливих освітніх проблем названих категорій дітей — наміри якомога раніше дійти до кожної дитини, яка має порушення у розвитку, і максимально допомогти їй самій та її родині, забезпечуючи життя гідне людини, соціальний комфорт та освітньою - трудову реалізацію. Одним із основних напрямів психолого-педагогічної роботи дошкільного закладу є психолого - медико-педагогічний консиліум. Який дає змогу підібрати оптимальний варіант індивідуального підходу до кожної дитини. Кожному консиліуму формулюється проблема, яку необхідно вирішити, і відповідно встановлюється мета консиліуму.

Слайд 3

Психолого-медико-педагогічний консиліум (ПМПК) Це нарада психологів - медиків - педагогів, на якій обговорюють проблеми щодо розвитку, навчання та виховання, збереження фізичного та психічного здоров'я дитини, визначають методи корекційного впливу.

Слайд 4

Діяльність ПМПК спрямована на: Виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Вивчення проблем дитини, з'ясування причини яка вплинула на перебіг нормального розвитку Надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей. Консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку.

Слайд 5

Порядок роботи консиліуму 1.Засідання проводяться систематично, визначивши певний день або в разі необхідності. 2.У дошкільному закладі робота консиліуму планується на місяць вперед, де зазначається дата проведення та прізвище дітей, які будуть предметом розгляду консиліуму. 3.Осінній цикл консиліуму ( вересень – листопад) може бути обмежений обговоренням справ дітей, що прийшли до ДНЗ вперше, та умов перебігу адаптації. 4.Особливу увагу слід приділити дітям, у яких після закінчення літнього відпочинку спостерігається погіршення психічного стану. 5.Весняний цикл ( квітень – травень) потребує охопленню всього контингенту дітей з метою аналізу динаміки розвитку за рік та уточнення програм подальшої роботи з кожною дитиною. 6.У продовж року може бути скликане ПМПК для розглядання проблем поведінки, навчання, корекції дітей, які потребують колегіального розгляду за участю адміністрації та батьків.

Слайд 6

Склад ПМПК Голова консиліуму Завідуюча дошкільного закладу Заступник голови Методист дошкільного закладу Члени комісії: Вчитель – дефектолог; Вчитель – логопед; Практичний психолог; Вихователь; Медсестра; Лікар; Секретар .

Слайд 7

Обов'язки членів консиліуму Голова консиліуму повідомляє батьків та фахівців ПМПК про необхідність обговорення проблеми дитини та організовує підготовку і проведення засідання ПМПК; забезпечує систематичність засідань, формує склад членів ПМПК для чергового засідання Психолог та досвідчений вихователь забезпечують змістовну сторону роботи консиліуму. Вони безпосередньо збирають діагностичні дані на підготовчому етапі, проводять співбесіди з дитиною та батьками. Медсестра надає інформацію про стан здоров'я дитини, забезпечує направлення на консультацію до вузького спеціаліста, дає рекомендації по режиму життєдіяльності дитини. Спеціаліст-консультант запрошується, коли є така необхідність, для безпосереднього спостереження за дитиною і надання допомоги в прийнятті рішення. Дефектолог збирає дані про дитину у вихователів, батьків, психолога; вивчає історію розвитку дитини; встановлює внутрішні причинно-наслідкові залежності в розвитку; обстежує дитину, виявляє і розкриває причини і характер особливостей психічного розвитку; аналізує матеріали обстеження; складає рекомендації по навчанню і вихованню, індивідуальної корекційно-розвиваючої програми. Вихователь дає дитині педагогічну характеристику; формулює в загальному вигляді зміст його затруднень; отримує і виконує рекомендації консиліуму. Референтна особа - це людина (можливо, педагог), яка користується авторитетом дитини, до якої дитина відчуває симпатію або хоча б довіру. Важливо, що референтна особа знає сильні, позитивні сторони дитини і може її характеризувати. Етична позиція учасників ПМПК визначається принципом „не нашкодити". Викриття, оголення протиріч і труднощів розвитку не повинні приводити до зниження самооцінки дитини, руйнувати взаємовідносини з батьками. Беззаперечно повинна зберігатись таємниця психолого-педагогічного діагнозу. Фахівці, які входять до складу ПМПК, виконують роботу в межах основного робочого часу за індивідуальним планом роботи відповідно реальним запросам на обстеження дітей з відхиленнями у розвитку.

Слайд 8

Повноваження консиліуму Педагогічний консиліум має повноваження педагогічної ради і проводиться тільки із спеціалістами, які безпосередньо працюють з дітьми.

Слайд 9

Види консиліумів Первинний Заключний Терміновий Плановий

Слайд 10

Первинний консиліум Первинний проводиться під час зарахування вихованця в спеціальну групу відразу після завершення первинних обстежень у всіх фахівців (як правило, це - психолог, логопед, педагог; в окремих випадках можуть бути залучені інші фахівці). Мета - визначення особливостей розвитку дитини, можливих умов і форм його навчання, необхідного психологічного, логопедичного чи іншого супроводу педагогічного процесу.

Слайд 11

Плановий консиліум Плановий консиліум рекомендується проводити не рідше разу на семестр. Мета - оцінювання динаміки навчання і корекції; внесення, у разі потреби, виправлень і доповнень у корекційну роботу, зміна форми, режиму чи програми навчання, призначення додаткових обстежень.

Слайд 12

Терміновий консиліум Терміновий консиліум проводиться на прохання педагога чи одного із фахівців, які працюють з дитиною, у разі потреби (тривала хвороба, несподівана афективна реакція, раптове виникнення інших проблем у навчанні чи корекційній роботі). Мета - з'ясувати причини виниклих проблем, визначити припустимі навантаження, необхідність зміни режиму чи форми навчання.

Слайд 13

Заключний консиліум Заключний - проводиться у зв'язку з переходом дошкільника на новий ступінь навчання ( з дошкільного закладу до початкової школи). Мета заключного консиліуму - оцінка статусу дитини на момент закінчення навчання: здобуті знання з усіх розділів програми, ступінь соціалізації, стан емоційно-вольової і поведінкових сфер, вищих психічних функцій; рекомендації для педагогів, які працюватимуть з дитиною надалі.

Слайд 14

Порядок роботи медико – педагогічного консиліуму Діагностичний етап Попередня діагностична робота Медична діагностика Визначення комплексного діагнозу та висновки про рівень розумово – фізичної працездатності дитини Психолого – педагогічна діагностика Висновки про соціотип вихованця та визначення проблематики розвитку дитини

Слайд 15

Аналітико - проективний етап Робочі засідання консиліуму І засідання – обговорення стану здоров'я, визначення психофізіологічних можливостей та компенсаторних резервів дитини ІІ засідання – обговорення педагогічних спостережень та додаткових діагностичних досліджень, що до рівня навчальних можливостей, соціальної адаптації та життєвої компетентності вихованців ІІІ засідання – складання коригуючих індивідуальних проектів, програм

Слайд 16

Корегуючий етап ІV засідання – (за потребою) корегування індивідуальних проектів, програм Заключний етап Аналіз ефективності психічного аспекту реабілітації щодо кожного вихованця Аналіз ефективності педагогічного аспекту реабілітації щодо кожного вихованця V засідання – висновки про особливості пізнавальної діяльності дитини Підведення підсумків корекційно – педагогічної роботи за рік

Слайд 17

Використання результатів ПМПК Згідно з рекомендаціями та висновками консиліуму вихователі, вчителі – логопеди, вчителі – дефектологи, медична сестра заповнюють колегіальний висновок. (Додаток №1 ). Корегують плани освітньої роботи, психологи складають корекційні програми, медичний персонал надає рекомендації що до медичного супроводу, а саме : фізичне навантаження, розробка терапевтичної схеми підтримки дитини тощо.

Слайд 18

Показники ефективності проведення консиліуму 1.Розроблена система заходів, щодо корекції розвитку. 2.Динаміка результатів розвитку дитини у реалізації корекційних програм. 3.Позитивна динаміка стану здоров'я дитини. 4.Підвищення психолого – педагогічної та медичної компетентності представників освітнього простору. 5.Успішна інтеграція дитини в соціальне та освітнє середовище.

Слайд 19

Ведення документації 1.Положення про роботу психолого-медико-педагогічного консиліуму комунального комбінованого дошкільного навчального закладу . (Додаток №2) 2.Наказ “Про організацію роботи психолого - медико- педагогічного консиліуму ККДНЗ на навчальний рік”. (Додаток №3) 3.Журнал обліку дітей обстежених психолого - медико – педагогічною комісією . (Додаток №4) 4.Журнал реєстрації висновків, рекомендацій фахівців і колегіального висновку та рекомендацій ПМПК. (Додаток №5) 5.Книга протоколів засідань психолого – медико – педагогічного консиліуму дошкільного закладу. 6. Орієнтована програма вивчення особливостей інтелектуального розвитку особистості дошкільника. (Додаток №6) 7. Психолого – педагогічна характеристика на дитину дошкільного віку (зразок). (Додаток №7)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка