X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

Завантажити презентацію

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Харків, Україна Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області 2012

Слайд 2

Закон про освіту Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників. На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», Конвенції прав дитини, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1996 року № 226 (зі змінами) «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей–сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування», річного плану школи, з метою забезпечення реалізації прав дитини на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та всебічний розвиток особистості здійснюється соціально-педагогічний патронаж учнів школи.

Слайд 3

Завдання і мета соціально-педагогічного патронажу Враховуючи необхідність забезпечення вчасного і повноцінного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і соціального розвитку дітей шкільного віку відповідно до задатків, нахилів, здібностей, психічних і фізичних особливостей, на сучасному етапі здійснення соціально-педагогічного патронажу набуває ще більшої актуальності. Під терміном «соціально-педагогічний патронаж» передбачається система гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім’ї та її членів до вимог суспільства; допомогу у вихованні дітей, захист прав дітей, подолання труднощів у навчанні ; сприянню взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування , громадських організацій з метою: реалізації цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, соціальних гарантій у процесі навчання та виховання дітей.

Слайд 4

продовження адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для сприятливого розвитку здібностей, талантів, обдарувань через їх участь у науковій, технічній художній творчості; забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, соціального розвитку дітей, їх соціально-психологічній адаптації та активної життєдіяльності; формування в дитини загальнолюдських цінностей та надання допомоги в самоствердженні та прагненні до повноцінного життя; формування у батьків педагогічної культури, створення доброзичливого сприятливого сімейного мікроклімату ; надання своєчасної допомоги дітям, які потребують захисту від будь-яких форм насильства. профілактики правопорушень серед неповнолітніх шляхом надання методичної і консультативної допомоги учням, батькам, вчителям; пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок у дітей та підлітків.

Слайд 5

Здійснення соціально-педагогічного патронату передбачає дотримання таких основних принципів: гуманізму – ставлення до дитини як до цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей; особистісно орієнтованого підходу в роботі з дітьми та сім’ями, врахування виховного потенціалу; активного розвитку у дітей самостійності, творчого ставлення до різних видів діяльності, формування у них критичності, самокритичності, здатності приймати свої рішення й відповідати за їхні наслідки; наступності й неперервності – використання попереднього досвіду дитини на всіх етапах розвитку, його збалансованість з наступним етапом, поступове ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямів навчально-виховного процесу; демократизації навчально-виховного процесу – посилення уваги педагога до використання різноманітних форм співробітництва всіх учасників освітнього процесу тощо.

Слайд 6

Основні функції соціально-педагогічного патронажу Діагностична – вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців мікроколективу( класу чи референтної групи), шкільного колективу; неформальних молодіжних об’єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім‘ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків. Прогностична – прогнозування на основі спостережень та досліджень, посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості. Консультативна - дає рекомендації, поради учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогікі ; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах.

Слайд 7

продовження Захисну - забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (відділу освіти, службі у справах дітей та неповнолітніх, міліції у справах дітей, відділ у справах сім’ї та молоді , раді з опіки та піклування , суді тощо). Профілактичну – переконує учнів в доцільності дотримання соціально-значимих норм правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі. Соціально-перетворювальна – надає соціальні послуги , спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. Організаційну - координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання, сприяє соціально-корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих .

Слайд 8

З метою якісної результативності соціально-педагогічного патронажу соціальний педагог має відповідну документацію нормативні документи щодо соціально-педагогічної роботи, закони та підзаконні акти щодо захисту прав дітей; посадову інструкцію; плани роботи на рік, та тиждень; графік консультацій; матеріали щодо супроводу дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку та обліку в ВКМСД; матеріали обліку учнів соціально незахищених категорій; журнал реєстрації звернень учнів, батьків, учителів ; журнал щоденного обліку роботи ; соціальні паспорти кожного класу; акти обстеження сімей , в яких було здійснене інспектування; звіти про роботу з соціально незахищенними категоріями учнів та їх сім’ями; матеріали для реалізації різних напрямків соціально-педагогічного патронажу в школі (інформаційні матеріали для батьків , матеріали для вчителів щодо здорового способу життя, формування навичок соціальної компетентності тощо)

Слайд 9

Соціальні паспорти класу Класні керівники 1-11 класів до 15 вересня формують базу даних учнів класу – «Соціальний паспорт класу», а до 15 січня – оновлюють дані про цих учнів. Соціальний паспорт має наступні блоки : Гендерна характеристика класу: кількість хлопців, кількість дівчат; Загальна інформація: адреса, дата народження, ПІБ батьків, код складної життєвої ситуації; Стан здоров’я учнів : здорові, мають хронічні соматичні хвороби, мають інвалідність; Соціальна поведінка учнів: число учнів, що скоїли різні правопорушення; число учнів, що стоять на внутрішньошкільному обліку та обліку ВКМСД; наявність учнів з різними видами неадекватної поведінки; кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, мають стійкі конфлікти з учителем; Інформація про позашкільну зайнятість: які секції, гуртки , клуби відвідують; інформація про соціальне середовище розвитку учнів: кількість учнів з повних сімей; з неповних сімей; учнів , що виховуються опікунами; малозабезпечених сімей; багатодітних. На основі соціального паспорту школи створена база даних учнів, що потребують додаткової уваги - соціально незахищена категорія дітей.

Слайд 10

Учні соціально незахищених категорій.

Слайд 11

продовження У Харківській спеціалізованій школі I-III ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області навчаються 90 учнів соціально незахищених категорій, з них: Діти сироти та позбавлені батьківського піклування 6 дітей Діти – напівсироти 22 дітей Діти з багатодітних родин 29 дітей Діти одиноких матерів ( батько яких записаний згідно ст. 135 Сімейного Кодексу 23 дітей Діти , які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС 4 дітей Діти з малозабезпечених родин 3 дітей Діти – інваліди 3 дітей

Слайд 12

продовження Соціальний педагог веде повний облік даних на дітей соціально незахищених категорій: списки дітей всіх пільгових категорій; пакет документів, які підтверджують статус дитини; акти обстеження житлово-побутових умов; облікові картки; облік надання матеріальної допомоги (оздоровлення, безкоштовне харчування тощо). А також здійснює систематичний контроль за їх вихованням, навчанням, станом здоров’я, матеріально-побутовими умовами утримання, збереженням їхнього майна, а також виконанням опікунами своїх обов’язків. ( у вересні, жовтні 2011/2012 навчального року соціальним педагогом школи були проведені певні заходи для отримання дітям соціально-незахищених категорій матеріальної допомоги) При необхідності соціальний педагог допомагає дітям соціально-незахищених категорій влаштувати позашкільну зайнятість, підібрати гурток, студію, секцію за потребою дитини. За домовленістю з керівництвом клуба за місцем проживання нашого району декілька дітей соціально незахищених категорій відвідують гуртки на пільговій основі.

Слайд 13

Інші види робіт соціального-педагогічного патронажу Соціальним педагогом школи проводиться соціально-педагогічна просвіта, групове та індивідуальне консультування дітей, батьків або осіб , які їх замінюють з правових питань, та питань соціального захисту. На різних етапах соціально-педагогічного патронажу підключається також практичний психолог школи .

Слайд 14

продовження Супровід дітей соціально незахищених категорій , обдарованих дітей, та учнів молодшої школи на різноманітні заходи, які влаштовують міські та районні управління освіти. В грудні 2011 року, напередодні нового року, учні соціально-незахищених категорії нашої школи ( у кількості 28 дітей) побували у Палаці спорту на Новорічній ялинці Харківського міського голови і на Святі Миколая у ПДЮТ «ІСТОК» ( у кількості 3 дітей), де всі отримали ласощі та гарно і весело провели час разом із казковими героями.

Слайд 15

продовження З метою запобігання насильства у шкільному середовищі були проведені профілактичні заходи : індивідуальні та групові бесіди, лекції та тренінги з учнями 5-9 класів, ігрові тренінгові заняття для 2-4 класів, виступи шкільної агітбригади, оновилась інформація в куточку «Скажемо насильству «НІ«. В кабінеті психологічної служби можна залишити заявку від класного керівника для проведення групових та індивідуальних тренінгових заходів. З метою запобігання випадкам насильства та асоціальної поведінки в сім’ї, соціальний педагог за потребою проводить роботу також з батьками учнів. У роботі з батьками використовуються різноманітні види й методи: бесіди, консультації.

Слайд 16

продовження Одним з надзвичайно важливих напрямків роботи в соціально-педагогічному патронажі є популяризація серед учнів переваг здорового способу життя. У листопаді 2011/2012 навчального року під час проведення Дня спільних дій в інтересах дітей для всіх учнів молодшої та середньої школи по класам , а для учнів старшої школи в актовому залі , були проведені інформаційні хвилинки – виступ шкільної агітбригади «Ми обираємо здоровий спосіб життя», яку підготували учні 9 класу за допомогою соціального педагога.

Слайд 17

продовження З метою пропагування здорового способу життя у жовтні 2011/2012 навчального року в рамках програми «Молодь за здоровий спосіб життя пройшла виховна година під назвою «Не спали своє життя» для учнів 7-8 класів, яку проводили працівники психологічної служби школи за допомогою та підтримкою спеціалістів центру у справах сім’ї, молоді та спорту Орджонікідзевського району.

Слайд 18

продовження В рамках інформаційно-просвітницької роботи, з метою підвищення рівня культури поведінки дітей на дорогах та безпеки життєдіяльності дитини у вересні 2011/2012 навчального року був проведен єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя». Учні 3, 9,10 класів разом з соціальним педагогом підготували міні-виставу під назвою «Безпечний рух- корисний друг», яку показали для дітей 1-4 класу.

Слайд 19

продовження На виконання наказу головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації « Про затвердження плану заходів щодо протидії торгівлі людьми на 2009-20013 роки», а також з метою підвищення рівня проінформованості і посилення компетентності педагогів з цього питання , був проведен з 31.10.2011 по 04.11.2011 року «Тиждень протидії торгівлі людьми». В межах тижня з учнями 9-11 класів тижня було проведено перегляд та обговорення навчального фільму «Станція призначення – Життя», просвітницькі тренінги «Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми», анкетування щодо обізнаності старшокласників за даною темою.

Слайд 20

Цікава інформація На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України», на підставі положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти України, з метою створення належних умов для ефективної діяльності працівників психологічної служби, підвищення якості соціальних та психологічних послуг, створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку та саморозвитку дітей та учнів з 24.10.2011 по 11.11.2011 року було проведено районний огляд – конкурс на кращий психологічний кабінет навчальних закладів. Кабінет психологічної служби нашої школи було нагороджено грамотами управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради за 2 місце.

Слайд 21

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка