X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компоненти змістової характеристики мобільності педагога: соціальний,психологічний, педагогічний

Завантажити презентацію

Компоненти змістової характеристики мобільності педагога: соціальний,психологічний, педагогічний

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компоненти змістової характеристики мобільності педагога: соціальний,психологічний, педагогічний

Слайд 2

Здатності : критично оцінювати зміни в соціально – економічному розвитку суспільства і прогнозувати політичні, економічні, культурні події та явища ; здійснювати аналіз соціально - економічних, загальнокультурних чинників формування особистості з позицій філософсько – світоглядних ідей розбудови школи України. Соціальний компонент

Слайд 3

Соціальний компонент професійні якості: здатність реалізовувати і відчувати себе в умовах діалектичності соціального життя соціально-компетентною особистістю; орієнтація на оволодіння поліфункціональними вміннями в умовах нестабільності в державі; готовність до гнучкої переорієнтації в реальних професіях; володіння іноземними мовами на рівні професійного та ситуаційного спілкування; володіння інформаційною культурою.

Слайд 4

Здатність: враховувати психологічні особливості реалізації навчального процесу, забезпечувати міжособистісне спілкування. Професійні якості: здатність об`єктивно, адекватно сприймати та оцінювати стосунки в колективі; здатність забезпечувати (створювати) емоційний комфорт і здорову соціально – психологічну атмосферу. Психологічний компонент

Слайд 5

Особисті якості: наявність вищого рівня культури спілкування, комунікативних умінь; толерантність; поміркованість; здатність до самоконтролю та саморегуляції; психологічна готовність іти на компроміс, на допомогу іншим. Психологічний компонент

Слайд 6

  Здатності: самовдосконалюватися згідно з ідеалами гуманізації та демократизації педагогічного впливу; контролювати результати педагогічної діяльності, забезпечувати ефективні комунікативні взаємодії, в тому числі засобами інформаційних технологій; ефективно використовувати спадщину народної і класичної педагогіки; здійснювати науково – педагогічні дослідження; обгрунтовувати рішення і вибір діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, суспільних, громадських інтересів; спрямовувати діяльність на культурний і духовний розвиток виховання як найвищої цінності суспільства; дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистісних стосунках у колективі. Педагогічний компонент

Слайд 7

Професійні якості: усвідомлення значущості свого професійного вибору, майбутньої професійної діяльності; наявність спрямованості на педагогічну професію; побудова професійної діяльності на основі рефлексії; усвідомлення цінностей педагогічної професії, спрямованість потреб до постійного підвищення рівня професіоналізму, досягнення власного Акме. Педагогічний компонент

Слайд 8

Особисті якості володіння педагогічним мисленням; наявність сформованих організаційних, дидактичних, комунікативних, дослідницьких, науково – пізнавальних здібностей та вмінь, реалізація їх у професійній діяльності; гуманізм, наполегливість, самостійність, активність, оптимізм, людяність. Педагогічний компонент

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка