X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми

Завантажити презентацію

Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

Слайд 2

Зміст Категорія «забруднення» Основні показники забруднення природного середовища Види забруднень і їх вплив на компоненти природи, живі організми Небезпечні забруднювачі довкілля Нові забруднювачі Година Землі Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

Слайд 3

Категорія «забруднення» Забру днення — привнесення в природно-антропогенне середовище не характерних для нього фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.

Слайд 4

Основні показники забруднення природного середовища Показник гранично допустимих концентрацій (ГДК) Показник біологічної потреби кисню (БПК) Модуль техногенного навантаження (Мт.н.) Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визначають за показниками їх гранично допустимих концентрацій (ГДК), які з урахуванням санітарно гігієнічних норм встановлено для водного, атмосферного і ґрунтового середовищ. Одним із показників забруднення води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК), що визначається як кількість оксигену, необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин, що містяться в одиниці об'єму води за певний період часу. Інтегральним показником забруднення навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження (Мт.н.), який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовин до одиниці площі.

Слайд 5

Види забруднень і їх вплив на компоненти природи, живі організми Механічні Хімічні Фізичні Біологічні Механічні (тверді тіла), хімічні (тведні, рідкі, газоподібні хімічні елементи та їхні сполуки), фізичні (теплові, радіаційні, електромагнітні, шумові тощо), біологічні (віруси, бактерії, органічні рештки)

Слайд 6

Небезпечні забруднювачі довкілля Оксид карбону (СО), або чадний газ Двооксид сульфуру (SO2) Шкідливі вуглеводні (CnHn) Оксиди нітрогену (NOx) Аерозолі ПАР і СПАР Пестициди Важкі метали Нафтопродукти Оксид карбону, або чадний газ, що не має кольору, смаку, запаху, утворюється в результаті неповного згорання палива. Сполучаючись з гемоглобіном крові, розноситься до клітин людського організму, що призводить до кисневого голодування і може спричинити загибель людини. Аерозолі – тверді мікроскопічні частинки, що містяться в повітрі в завислому стані. Продукти неповного згорання палива, пасивні аерозолі концентруються на стінках легеневих тканин, активні залучаються до кровообігу. ПАР і СПАР – поверхнево активні речовини (ПАР) – органогенні, переважно є синтетичними (СПАР). Погіршують газообмін з атмосферою, розкладаються тривалий час. Пестициди – штучні хлорорганічні і фосфорорганічні речовини, які і використовують для боротьби з бур'янами і шкідниками сільського господарства. Діють токсично мутагенно, кумулятивно, руйнуються тривалий час. Важкі метали – переважно плюмбум, купрум, цинк, чинять мутагенну і токсичну дію, різко знижують інтенсивність біогеохімічних процесів у водних об'єктах. Нафтопродукти – поєднання різноманітних вуглеводів, токсично і певною мірою наркотично впливають на живі організми, вражають серцево-судинну і нервову систему людини. Двооксид сульфуру – безколірний газ з різким запахом, утворюється під час спалювання вугілля, мазуту. Подразнює слизові оболонки очей, ротової порожнини, спричинює всихання хвойних і листяних дерев. Шкідливі вуглеводні – пари бензину, метан, пектан, гексан – містяться у вихлопних газах автомобілів, мають наркотичні властивості. Спричиняють головний біль, запаморочення, кашель. Оксиди нітрогену утворюються в процесі згорання палива, жовто-коричневого кольору, спричиняють кашель, головний біль, нудоту.

Слайд 7

Нові забруднювачі Поліхлорфеніли (ПХБ) Полібромні біфеніли (ППБ) Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) Містяться у поліетиленових упаковках, різних плівках, пакетах, трубах, синтетичних пральних порошках. Ці канцерогенні речовини спричиняють зміни генетичного апарату людини.

Слайд 8

Масове вимирання риби – наслідок забруднення водойми Забруднювальні речовини, потрапляючи в компоненти природного середовища, змінюють їхній хімічний склад і властивості, погіршують якість, призводять до їхньої деградації, руйнування. Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів, зумовлює деградацію гідробіоценозів, погіршує умови життя і призводить до великої загибелі водних мешканців, найбільше риб.

Слайд 9

Погіршення родючості – наслідок забруднення ґрунтів Забруднені ґрунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів, які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами.

Слайд 10

Година Землі Людський фактор у збереженні природи. Година Землі (англ. Earth Hour) — щорічна міжнародна подія започаткована WWF (World Wide Fund for Nature, Світовим фондом дикої природи), котра проводиться останньої суботи березня, і закликає господарства та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб стимулювати зацікавлення до потреби протидіяти зміні клімату. Вперше подія була організована Світовим фондом дикої природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008. З року в рік, кампанія «Година Землі», ініційована та координована на глобальному рівні екологічною організацією Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), набирає все більших масштабів, до якої приєднуються сотні мільйонів людей із усього світу. Кампанія зазнала надзвичайну еволюцію, від першої акції 2007 року, коли взяло участь лише одне місто (Сідней), і до тепер, коли беруть участь 2500 міст із 135 країн світу, зараз вже понад 1,8 мільярдів людей всього світу бажають щось конкретно зробити для захисту навколишнього середовища.

Слайд 11

Вплив рослин на збереження природи Природний фактор. Рослини в процесі життєдіяльності здатні засвоювати з атмосфери, води, грунтів надлишок певних хімічних елементів. Так, 1 га деревостанів у середньому продукує в рік 4т кисню, поглинаючи 5т вуглекислого газу. Без шкоди для себе 1га лісу поглинає 400кг сірчистого газу, 100кг хлоридів, 25кг фторидів, значну кількість фенолів.

Слайд 12

Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища Промислові підприємства Транспорт Комунальне господарство Сільське господарство До основних джерел забруднення природного середовища України слід віднести промислові підприємства, транспорт, комунальне господарство, сільське господарство. Промислове підприємство і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально (4,5% площі), сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 71% території. Отже, вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.

Слайд 13

Області з найбільшим вмістом викидів забруднювальних речовин Хмельницька Житомирська Вінницька Полтавська Миколаївська Тернопільська Луганська Збільшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря зафіксовано у 14 регіонах країни, але найсуттєвіше – у Хмельницькій ( на 5,5тис. т, або 31%), Житомирській(3,6тис. т, 23%), Вінницькій(17тис. т, 13%), Полтавській(7,1тис. Т, 8%), Миколаївській (1,5тис т, 7%), Тернопільській(1,1тис т, 6%), Луганській(25,6тис т, 5%), областях і м. Севастополі ( на 0,3тис т, або на 7% і більше).

Слайд 14

Міста з найбільшим антропогенним навантаженням Ладижин Дніпропетровськ Дніпродзержинськ Зеленодольськ Кривий Ріг Донецьк Маріуполь Макіївка Запоріжжя Алчевськ Луганськ Серед населених пунктів країни у 2007р. Найбільшого антропогенного навантаження (понад 100тис. т забруднювальних речовин) зазнало атмосферне повітря міст Ладижин, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Зеленодольськ, Кривий Ріг, Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Запоріжжя, Алчевськ, Луганськ.

Слайд 15

Аргументи і факти Динаміка основних показників викидів в атмосферне повітря України, 1990-2007рр. Порівняно з 1990р. динаміка основних показників викидів в атмосферне повітря України в 2007р. Зменшився майже вдвічі.

Слайд 16

Динаміка скиду стічних вод у поверхневі водні об'єкти за основними галузями економіки України, 2001-2007рр. У 2007р. динаміка стічних вод у поверхневі водні об'єкти за основними галузями економіки України зменшилась. Що говорить про намагання країни зменшити можливість забруднення навколишнього середовища, а також сприяти збереженню та покращенню становища природи.

Слайд 17

Ключові категорії та поняття Забруднення Джерела забруднення Забруднювальні речовини Механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі

Слайд 18

Висновки Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх. Територія України належить до однієї із найзабрудненіших у Європі. Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх. В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. А це – скорочення генетичного, видового і екосистемного біорізноманіття. Тому проблему забруднення природного середовища доцільно системно розглядати в контексті здатності природних систем протистояти техногенним навантаженням. Територія України належить до однієї із найзабрудненіших у Європі внаслідок високої ресурсоємності виробництва, застарілих технологічних процесів. Значної господарської освоєності, низької екологічної культури населення тощо.

Слайд 19

Запитання та завдання для самоконтролю Дайте визначення категорії «забруднення». Охарактеризуйте основні види забруднення навколишнього середовища та їх наслідки. Які джерела забруднення в Україні є провідними.

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)