X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Контроль та його види

Завантажити презентацію

Контроль та його види

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Контроль та його види

Слайд 2

Державний контроль - це одна з функцій державного управління, що полягає в оцінюванні правомірності діяльності об'єкту контролю та здійснюється відповідними державними органами (посадовими особами).

Слайд 3

Види державного контролю: Президентський контроль Парламентський контроль Контроль з боку органів виконавчої влади Судовий контроль.

Слайд 4

Президентський контроль здійснюється безпосередньо главою держави або структурами Секретаріату Президента України. Із цих міркувань він поділяється на прямий і непрямий.

Слайд 5

Прямий президентський контроль застосовується виходячи з повноважень глави держави, що містяться у Конституції України. Йдеться про те, що Президент України: призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомов лення; зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів не відповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

Слайд 6

Непрямий президентський контроль зводиться до використання повноважень відповідних структур Секретаріату Президента України. Секретаріат глави держави є допоміжним органом щодо забезпечення здійснення Президентом України його повноважень. Для прикладу, у структурі Секретаріату Президента України мають місце такі підрозділи (посадові особи), діяльність котрих наповнює змістом непрямий президентський контроль у сфері державного управління представник Президента України у Верховній Раді України, представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, представник Президента України у Конституційному Суді України, представник Президента України на Чорнобильській АЕС, Головна державно-правова служба,

Слайд 7

Парламентський контроль здійснюється єдиним органом законодавчої влади в Україні - Верховною Радою України і також може бути прямим та непрямим.

Слайд 8

Прямий парламентський конт роль здійснюється відповідно до повноважень Верховної Ради України (ст 85 Конституції України) Це стосується таких повно важень як заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України, розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль ності Кабінету Міністрів України, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів Ук раїни,

Слайд 9

Що стосується непрямого парламентського контролю, то в цьому випадку мова йде про діяльність таких постійно чи тимчасово діючих структур, як: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, комітети Верховної Ради України, тимчасові контрольні, ревізійні, слідчі комісії Зупинімося детальніше на варіантах непрямого парламентсь кого контролю у сфері державного управління Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Слайд 10

Контроль з боку органів виконавчої влади. Стаття 116 Конституції України свідчить про те, що Кабінет Міністрів України має певні повноваження, пов'язані з конт рольною діяльністю. Мова йде про те, що Кабінет Міністрів Ук раїни: вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості насе лення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійс нює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

Слайд 11

Судовий контроль. Указаний варіант державного контролю реалізується через діяльність судів. Треба усвідомлювати, що судова влада займається не лише судочинство Значною мірою система судів України виконує контрольні функції у сфері державного управління.

Слайд 12

Громадський контроль - це різновид контролю, за якого останній здійснюється громадськими організаціями чи окремими громадянами.

Слайд 13

Однією із ключових ознак демократичної країни є ступінь контролю громадянського суспільства за державою Це - нормальна світова практика розвинених країн, коли громадянське суспільство має реальні важелі впливу на прийняття державних управлінських рішень та контроль за діяльністю органів виконавчої влади Керу ючись наведеною раніше класифікацією, зупинімося на варіантах громадського контролю.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство