X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Забруднення та його вплив на компоненти природи

Завантажити презентацію

Забруднення та його вплив на компоненти природи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Забруднення та його вплив на компоненти природи Категорія забруднення. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднення та їх вплив на компоненти природи.

Слайд 2

План Поняття “Забруднення”. Категорія “забрунення “та основні показники забруднення природнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи Антропогенний вплив на біосферу Природні фактори впливу на біосферу

Слайд 3

Ключові категорії і поняття: Забруднення, джерела забруднення, забруднювальні речовини, механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі.

Слайд 4

Забруднення Це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у навколишнє середовище.

Слайд 5

Тобто в загальному випадку поняття "забруднення" включає до себе внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього несприятливих фізичних, хімічних та біологічних агентів або перевищення природного середньо багаторічного рівня цих агентів .

Слайд 6

Основні джерела забруднення біосфери, що утворюються природними, виробничими і побутовими процесами, можуть бути об’єднані в дві групи: забруднення природного походження; забруднення штучного походження За характером забруднення матеріальні (токсичні й нетоксичні) енергетичні

Слайд 7

Слайд 8

Види забруднень та їх вплив на компоненти природи

Слайд 9

До небезпечних забруднювачів повітря відносяться : оксид карбону двооксид сульфуру шкідливі вуглеводні оксиди нітрогену аерозолі пестициди важкі метали нафтопродукти

Слайд 10

Усі компоненти природного середовища здатні до самоочищення. Під впливом ряду фізико-хімичних чинників і процесів очищується забруднена атмосфера.Повне біологічне очищення води відбувається за участю світла, живих організмів, процесів фільтрації.

Слайд 11

Природні фактори впливу на біосферу Космічні промені Природні променеві навантаження Стихійні явища

Слайд 12

Космічні промені Інтенсивність космічних променів у біосфері мала, проте вони являють собою основну небезпеку при космічній подорожі. Космічні промені та іонізуюче випромінювання, що випускається природними радіоактивними речовинами, що містяться в грунті та воді, утворюють так зване фонове випромінювання, до якого адаптоване все живе на Землі.

Слайд 13

Природні проміневі навантаження Ці навантаження формуються за рахунок зовнішнього та внутрішнього опромінення організмів від природних джерел іонізуючого опромінення. Зовнішнє опромінення біонтів (мешканців біосфери) формується трьома складовими: Космічним випромінюванням. Випромінюванням радіонуклідів, що розсіяні в біосфері. Випромінюванням матеріалів і споруд, що створені людиною.

Слайд 14

Внутрішнє опромінення біонтів формується радіонуклідами, що накопичуються в їхніх тканинах у процесі поглинання поживних речовин із навколишнього середовища. Наприклад, у ссавців, птахів та інших аеробіонтів, що володіють легеневим апаратом, внутрішнє опромінення формується двома складовими: Радіонуклідами, що відклалися в тканинах, кістках. Радіонуклідах, що затримуються в слизовій оболонці органів дихання.

Слайд 15

Стихійні явища Це потенційно небезпечні природні процеси – урагани, землетруси, цунамі, смерчі , виверження вулканів, посухи, ерозія грунтів, пожежі природного походження, спустошення земель, град, снігопади, снігові лавини. Вони закономірно пов’язані з певними районами та географічними зонами земної кулі й часто виникають на межі розподілу фізично різноманітних природних середовищ: моря й суходолу, стратосфери й іоносфери і т.д., наносять велику шкоду біосфері і часто супроводжуються чималими людськими жертвами.

Слайд 16

ЕРОЗІЯ ГРУНТУ (водна ). Масштаби цього явища можна порівняти тільки із глобальними планетарними процесами. Внаслідок водяної ерозії виникає втрата величезної кількості родючого грунту, що вимивається в гідросферу.

Слайд 17

Отже, природні фактори, що впливають на біосферу, породжують її природне забруднення. Наприклад, щороку в біосферу викидається природних забруднень, млн. т: морської солі – 350 – 650; ґрунтових солей (за рахунок ерозії) –200 – 300; продуктів виверження вулканів – 70 – 80; газів, в наслідок лісових пожеж – 70 – 75; космічного пилу – 3 – 3,5.

Слайд 18

Антропогенний вплив на біосферу Етапи зміни природи людством Екологічна криза Екологічна (господарська) революція Перша та друга антропогенна екологічна Урбанізація

Слайд 19

Зміна природи людиною це неминуче вилучення речовини людством і зміна фізичних і хімічних характеристик природи в перебігу власного розвитку. В історичному плані можна виділити кілька етапів зміни природи людством, що закінчувалися екологічними кризами і супроводжувалися екологічними революціями.

Слайд 20

Етапи зміни природи людством Вплив людей на біосферу лише як звичайних біологічних видів; Надінтенсивне мисливство без різкої зміни екосистем у період становлення людства; Зміна екосистем через випас худоби, прискорення росту трав шляхом випалювання та інших акцій; Підсилення пливу на природу з докорінним перетворенням частини екосистем (розорювання земель, широке вирубування лісів і т.д.); Глобальна зміна всіх екологічних компонентів біосфери в цілому у зв’язку з необмеженою інтенсифікацією господарства.

Слайд 21

Екологічна криза Нружений стан взаємовідносин між людиною й природою, що характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків у людському суспільстві, з одного боку, ресурсно-екологічним можливостями у біосфері, з іншого. Характеризується не просто і не стільки підсиленням впливу людини на природу, але й різким збільшенням впливу зміненою людьми природи на суспільний розвиток.

Слайд 22

Екологічна (господарська) революція Відповідна реакція людства на кризовий стан системи "людина й біосфера". Звичайно, охоплює всі сторони господарювання і призводить до зміни поглядів людей на природу, її експлуатацію. Внаслідок до антропогенної екологічної кризи арідізації (від лат. aridus – сухий) сталася зміна середовища пробування живих істот, що спричинило виникнення прямо ходячих антропоїдів – безпосередніх предків людини.

Слайд 23

Перша антропогенна екологічна криза масове винищення великих тварин і виснаження ресурсів збирання. Друга антропогенна екологічна криза– бурхливий розвиток продуктивних сил суспільства, що викликав широке застосування мінеральних ресурсів і ресурсів рослинного світу (у тому числі, знищення лісів).

Слайд 24

Вивчаючи зміни навколишнього середовища під впливом господарської діяльності людини, вчені розрізняють чотири основні форми впливу на природу: Зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація створення озер і т. д.). Зміна складу біосфери, кругообігу й балансу її складових речовин (вилучення копалин, створення відвалів, пилегазовикидів, зміна влагообігу і т. д.). Зміна енергетичного, зокрема, теплового, балансу окремих районів земної кулі і всієї планети. Зміна біологічної рівноваги внаслідок винищення деяких видів, створення нових порід тварин і рослин, переміщення їх на нові місця проживання.

Слайд 25

Урбанізація Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, пов’язаний з концентрацією й інтенсифікацією несільськогосподарських функцій, розповсюдженням міського способу життя, формуванням специфічних соціально-просторових форм розселення. Урбанізація супроводжується збільшенням кількості населення міст і його щільності.

Слайд 26

Глобальна екологічна ситуація Внаслідок активного перетворення природного середовища, непродуманого і вкрай нераціонального природокористування на Землі утворилась глобальна екологічна ситуація, яку можна охарактеризувати наступними основними ознаками.

Слайд 27

а) небезпекою військового впливу на природу б) високий рівнем забруднення навколишнього середовища.

Слайд 28

в) зростанням населення і матеріально виробництва. Населення земної кулі збільшується щороку приблизно на 80 млн. чоловік. г) великими масштабами споживання (вкрай нераціонального) природних ресурсів при обмеженні життєвого простору. Щороку населення Землі споживає тільки продуктів харчування 24 – 30 млн. тонн.

Слайд 29

д) інтенсивним антропогенним впливом на всі підсистеми навколишнього середовища (біосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу та навколоземний космічний простір) і випливаючий звідси глобальний характер екологічних проблем. є) погіршенням екологічних систем, знищенням багатьох унікальних ландшафтів. ж) екологічним безладдям і слабкою правовою базою в багатьох державах, в т.ч. у країнах СНД.

Слайд 30

Динаміка показників викидів в атмосферу в Україні Рік Усього, тис Стаціонарними джерелами Пересувними джерелами 1990 15549, 4 9439,1 6110,3 1995 7483,5 5687, 0 1796, 5 2000 5908, 6 3959, 4 1949,2 2005 6615, 6 4464, 2 2174, 0 2007 7380, 0 4813, 3 2566, 7

Слайд 31

Динаміка скиду стічних вод Галузі 2001 2004 2007 Промисловість, усього 6024 4914 5082 У т. ч. забруднених 1776 1703 2332 Без очищення 578 544 2485 СГ, усього 976 927 1000 У т. ч. забруднених 56 54 54 Без очищення 55 52 49 ЖКГ 3096 2821 2458

Слайд 32

Густота викидів від джерел забруднення на 1 км/кв. Донецька обл. : перевищення в 7, 8 раз. Дніпропетровська обл. : 4,4 раз. Луганська обл. : 2, 6 Івано- Франківська : 2,4 Запорізька : 1,1 Київ : 4, 0

Слайд 33

Збільшення викидів забруднювальних речовин в повітря Хмельницька обл. : на 31 % Житомирська : 23 % Вінницька : 13% Полтавська : 8% Миколаївська 6 7% Луганська : 5 % Севастополь: 7 %

Слайд 34

Найбільш забруднене атмосферне повітря у містах : Ладижин ( Вінницька обл. ), Дніпропетровськ, Дніпродержинськ, Зеленодольськ, Кривий Ріг ( Дніпропетровська обл.) Донецьк, Дебальцево. Курахово, Маріуполь, Макіївка,( Донецька обл. ) Бурштин, ( Івано-Франківська обл. ), Луганськ, Щастя ( Луганська обл. )

Слайд 35

Висновки 1) Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх.В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. Тому проблеми забруднення природнього середовища залежить від діяльності людини на нього. 2) Територія України належить до однієї з найзабрудненіших країн Європи.

Слайд 36

Запитання для самоконтролю Охарактеризуйте основні види забруднень Які джерела забруднення в Укараїні є провідними ? Які регіони України найбільш забруднені радіоактивними ізотопами внаслідок аварії на ЧАЕС ?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія