X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
токсичне забруднення

Завантажити презентацію

токсичне забруднення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Токсичне забрудення та його наслідки Виконала: студентка 44Еко групи Кондратюк Дарина.

Слайд 2

Слайд 3

Основним джерелом токсичного забруднення водойм є господарська діяльність людини у всій сукупності її напрямків. У процесі виробництва різні галузі господарства скидають у водойми стічні води, які містять цілий комплекс хімічних речовин, здатних викликати патологічні зсуви у функціонуванні окремих організмів або їх смерть, а також змінюють перебіг всіх типів внутрішньоводоймних процесів, у результаті чого змінюється структура біотичних комплексів і відмічаються ознаки деградації водних екосистем.

Слайд 4

Токсичні речовини бувають природного походження і такі, що синтезовані людиною. Останні мають назву ксенобіотики. Стічні води промислових підприємств, як правило, містять цілий комплекс токсикантів різної хімічної природи Їх вплив на водні екосистеми має комплексний характер, а роль окремих компонентів не завжди можна виділити і оцінити.

Слайд 5

Галузінародногогосподарства Основні токсичні компоненти стічних вод 1.Чорнаметалургія 2.Кольороваметалургія 3.Вугільнапромисловість 4.Гірничо-руднапромисловість 5.Газова ікоксохімічнапромисловість 6.Нафтоваінафтохімічнапромисловість 7.Атомнаенергетика 8.Хімічнапромисловість 9.Військово-промисловийкмплекс 10.Воднийтранспорт 11.Целюлозо-паперовапромисловість 12.Текстильнапромисловість 13.Цукровапромисловість 14.Сільськегосподарство 15.Міськекомунальнегосподарство 16.Медичнапромисловість Важкіметали,сполукизаліза,ціаніди,роданіди Важкіметалй(мідь, цинк,свинець, олово), хром,молібден,ванадійтаінші Високомінералізованішахтніводи Важкітакольоровіметали Феноли Нафтатанафтопродукти(газ, бензин, мазут,вуглеводні Важкіметали,радіонукліди Луги,кислоти,солі,пестициди,детергенти,важкіметали, ПАР,продуктиорганічногосинтезу Важкіметали,радіонукліди,компонентиракетногопалива,нафтопродукти Нафтаінафтопродукти Феноли,крезоли,ортокрезоли,меркаптани,лігнін Барвники,детергенти Сапоніни,хлорорганічніпестициди Інсектициди,гербіциди,дефоліанти,фосфати,нітрати,сечовина,гній Фосфати,детергенти,органічнісполуки,солі,луги,кислоти Антибіотики,фармацевтичніпрепарати,бактеріальнезабруднення

Слайд 6

Назабрудненіші річки світу Річка Цітарум, що знаходиться в Індонезії вважається найзабрудненішою річкою в світі.  Рибалки більше не намагаються ловити рибу. Зараз набагато вигідніше заробляти собі на прожиток виловлюванням непотребу з води, який колишні рибалки можуть потім продати - це пластикові пляшки, зламані ніжки стільців, гумові рукавички. У кращому випадку збирачі сміття заробляють своїм ремеслом 1-2 фунта на тиждень, щодня ризикуючи підхопити якесь захворювання.

Слайд 7

Річка Ямуна, Індія Ямуна - найбільший приплив Гангу, тече по території індійських штатів Харьяна і Уттар-Прадеш, а також перетинає столицю Нью-Делі, яка скидає в річку близько 60% усього виробленого містом сміття. Уряд Індії намагається вирішити проблему забруднення Ямуни і навіть вкладає в цю добру справу чимало коштів, але всі зусилля з очищення річки марні.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Основні напрямки практичної діяльності в галузі охорони вод від токсичних забруднень — очистка стічних вод, розробка стандартів і нормативів допустимого забруднення і допустимих скидів. Гранично допустимі концентрації (ГДК) такі концентрації хімічних речовин, які не завдають шкоди здоров’ю людини при використанні води для питних цілей (санітарно- гігієнічні ГДК), нормальній життєдіяльності риб і кормових організмів (рибогосподарські ГДК), не порушують стан водних екосистем (екологічні нормативи — ЕН, або екологічні стандарти якості вод).

Слайд 11

Річка Ганг, Індія Не дивно, що й сам Ганг, враховуючи настільки жалюгідний стан його приток, опинився в «чорному» списку. Швидке зростання населення Індії, розвиток промисловості за відсутності сучасних очисних систем - ці фактори, безумовно, згубно позначаються на стані головної річки країни. У відповідь Ганг «нагороджує» місцевих жителів такими хворобами, як холера, гепатит, тиф та дизентерія. Близько 80% всіх проблем зі здоров'ям і третина летальних результатів в Індії припадають через неякісну води.

Слайд 12

Забруднення рік, озер, морів і океанів набуває загрозливого характеру і в багатьох районах перевищує їх здатність до самоочищення. У результаті зменшуються ресурси прісної води. Вже нині в багатьох країнах та південних районах України спостерігається її нестача. Незадовільне водозабезпечення населення часто є наслідком істотного погіршення якості води, зумовленого антропогенним забрудненням патогенними мікроорганізмами та різними ксенобіотиками господарсько-побутового й техногенного походження. За даними ООН, у світі щороку виробляють до 100 тис. нових хімічних сполук, серед яких близько 15 тис. є потенційними токсикантами. Внаслідок непродуманих рішень створюються загрозливі та катастрофічні екологічні ситуації на багатьох акваторіях.  Вживання мешканцями японської затоки Мінамата риби й крабів, виловлених у забруднених пестицидами водах, спричинило хронічне захворювання центральної нервової системи  Щороку від таких хвороб, як холера, дизентерія, більгарціоз, онхоцеркоз та ін. , що передаються через воду. У світі вмираю до 50 тис. чоловік. Спалахи холери відмічалися в країнах Африки. Встановлено, що близько 80% хвороб у світі зумовлено незадовільною якістю води. Від хвороб, пов`язаних з водою, потерпає близько половини населення планети. Отже, можна підвести підсумок про те, що забруднення води згубно впливає на життєдіяльність організмів, а особливо на здоров`я людини. Забруднена риба, яка споживається людиною спричиняє багато тяжких хвороб. У результаті забруднення водойм гинуть живі організми. Які мешкають у водоймах, птахи. Багато хвороб, як наприклад, більгарціоз, онхоцеркоз та ін. передаються через воду. Ця проблема є глобальною в усьому світі і потребує негайного вирішення.

Слайд 13

Основні заходи охорони і раціонального використання води Охороні вод сприяє раціональне водокористування – комплекс заходів, спрямованих на зниження забору свіжої води промисловими, сільськогосподарськими та іншими об`єктами та технологічно виправдане зменшення загальної витрати у виробничих процесах. Охороні водних ресурсів сприяють меліоративні заходи:   лісова меліорація – вирощування дерев`янистої і чагарникової рослинності в межах верхньої і середньої частин річкових басейнів із метою зменшення поверхневого стоку і ослаблення процесів водної ерозії;   агротехнічна меліорація – правильне ведення сільськогосподарських робіт;   гідротехнічна меліорація – регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів при вирощуванні різних сільськогосподарських культур.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія