X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Забруднення.

Завантажити презентацію

Забруднення.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Забруднення. Основні антопогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забрудень та їх вплив на компоненти природи,живі організми.

Слайд 2

Забруднення – привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.

Слайд 3

Забруднення природного середовища є одним із наслідків надмірного антропогенного впливу на природу.

Слайд 4

Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах прородного середовища визначають за показником їх гранично допустимих концентрацій (ГДК), які з урахуванням санітарно-гігієнічних норм встановлено для водного, амтосферного і грунтового середовищ.

Слайд 5

Одним із показників забруднення води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК), що визначається як кількістю оксигену,необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин,що містяться в одиниці об’єму води за певний період часу; БПК5 – оцінюють за 5 діб; БПК20 – за 20 діб.

Слайд 6

Інтегральним показником забруднення навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження, який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовин до одиниці площі.

Слайд 7

Слайд 8

У результаті техногенезу в природне середовище потрапляють гази і газоподібні речовини, аерозолі, пил, сажа, радіонукліди, електромагнітні і теплові випромінювання, забруднені стічні води, тверді відходи, тощо.

Слайд 9

Забруднювальні чинники поділяють на механічні(тверді тіла); хімічні(тверді,рідкі,газоподібні хімічні елементи і їхні сполуки); фізичні(теплові,радіаційні,електромагнітні,шумові,тощо), біологічні(віруси,бактерії,органічні рештки).

Слайд 10

До небезпечних забруднювачів довкілля відносять : Оксид карбону (СО), або чадний газ, що не має кольору, смаку, запаху,утворюється в результаті неповного згорання палива; сполучаючись з гемоглобіном крові, розноситься до клітин людського організму,що призводить до кисневого голодування і може спричинити загибель людини.

Слайд 11

Двоокис сульфуру – безколірний газ з різким запахом, утворюється під час спалювання вугілля,мазуту; подразнює слизові оболонки очей,ротової порожнини; спричинює всихання хвойних і листяних дерев; сприяє руйнуванню озонового шару;

Слайд 12

Шкідливі вуглеводні – пари бензину,метан, пентан,гексан-містяться у вихлопних газах автомобілів,мають наркотичні властивості;спричиняють головний біль,запаморочення,кашель.

Слайд 13

Оксиди нітрогену – утворюються в процесі згорання палива; жовто-коричневого кольору;спричиняють кашель, головний біль, нудоту.

Слайд 14

Аерозолі – тверді, мікроскопічні частинки,що містяться в повітрі в завислому стані; продукти неповного згорання палива; пасивні аерозолі концентруються на стінках легеневих тканин, активні залучаються до кровообігу.

Слайд 15

ПАР і СПАР – поверхнево активні речовини (ПАР) - органогенні, переважно є синтетичними (СПАР); впливають токсично на гідробіоценози, погіршують газообмін з атмосферою, розкладаються тривалий час;

Слайд 16

Пестициди – штучні хлорорганічні і фосфорорганічні речовини, які використовують для боротьби з бур’янами і шкідниками СГ; надходять з поверхневим і дренажним стоком з полів; діють токсично, мутагенно, кумулятивно, руйнуються тривалий час.

Слайд 17

Важкі метали – це переважно плюмбум(свинець), купрум(мідь), цинк, чинять мутагенну і токсичну дію, різко знижують інтенсивність біогеохімічних процесів у водних об’єктах.

Слайд 18

Нафтопродукти – це поєднання різноманітних вуглеводів; потрапляють у середовище під час видобутку, переробки, транспортування; токсично і певною мірою наркотично впливають на живі організми, вражають серцево-судинну і нервову системи людського організму.

Слайд 19

Забруднювальні речовини, потрапляючи в компоненти природного середовища, змінюють їхній хімічний склад і властивості, погіршують якість, призводять до їхньої деградації, руйнування. Так, забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості, стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних споруд. Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів, зумовлює деградацію гідробіоценозів, погіршє умови життя і виробничу діяльність людини.

Слайд 20

Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів, які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами.

Слайд 21

Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища До основних джерел забруднення слід віднести промислові підприємства, транспорт, комунальне і сільське господарство.

Слайд 22

Якщо промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально(4,5 % площі), то СГ угіддя охоплюють близько 71 % її території, а отже, вплив СГ виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.

Слайд 23

Динаміка основних показників викидів в атмосферне повітря України, 1990-2007 рр.

Слайд 24

Слайд 25

Висновки : Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх. В умовах забрудненого середовища не може бути живих організмів. А це – скорочення генетичного, видового і екосистемного біорізноманіття. Тому проблему забруднення доцільно системно в конспекті здатності природних систем протистояти техногенним навантаженням. Територія України належить до однієї з найзабрудненіших у Європі внаслідок високої ресурсоємності виробництва, застарілих технологічних процесів, значної господарської освоєності,низької екологічної культури населення, тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія