X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Забруднення"

Завантажити презентацію

"Забруднення"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Перспективи розвитку транспорту Крім забруднення грунту органічним пальним, до складу якого входять дуже шкідливі речовини, розвиток автотранспорту пов’язаний також із збільшенням земельних ділянок для стоянок. Значної шкоди довкіллю завдають літаки, що також працюють за рахунок використання теплових двигунів. При кожному старті літак викидає в атмосферу до 100 кг оксиду вуглецю та 50 кг оксиду азоту.

Слайд 3

Викиди шкідливих речовин в атмосферу В Україні збільшилася кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу. За даними Держкомстату, у сумарній кількості шкідливих речовин викиди метану й оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 417,3 тис. тонн і 3,3 тис. тонн.

Слайд 4

Очищення викидів в атмосферу Способи очищення викидів в атмосферу від шкідливих речовин можна об´єднати в такі групи: очищення викидів від пилу та аерозолів шкідливих речовин; очищення викидів від газоподібних шкідливих речовин; зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів та стаціонарних установок; зниження забруднення атмосфери при транспортуванні, навантаженні і вивантаженні сипких вантажів.

Слайд 5

Кіотський протокол Кіо тський протоко л — міжнародна Угода про обмеження викидів в  атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Протокол зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року.

Слайд 6

Кіотський протокол Кіотський протокол  — додатковий документ до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро. Конвенція набрала силу у 1994 році. Сам протокол прийнято в Кіото  11 грудня 1997 року. Період підписання протоколу відкрився 16 березня 1998 року і завершився 15 березня 1999 року. Кіотський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 року.

Слайд 7

Забруднення водного середовища Вода –найбільш поширена неорганічна сполука, «найбільш важливий мінерал» на Землі. Водні ресурси належать до невичерпних природних ресурсів, проте ці ресурси суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе вичерпання цих ресурсів.

Слайд 8

Наслідки забруднення водного середовища Скидні води енергетичних підприємств сприяють тепловому забрудненню і є згубними для життя гідробіонтів. Вживані в сільському господарстві пестициди і добрива потрапляють у водойми і створюють у ряді випадків надлишок мінеральних речовин. Особливо небезпечними для тварин є аміак і солі амонія, які навіть в невеликих концентраціях викликають їх загибель.

Слайд 9

Шумове забруднення Шумове забруднення навколишнього середовища - це звуковий бич нашого часу, мабуть, найтерпиміше зі всіх видів забруднення зовнішнього середовища. З’явилися і набувають широкого поширення такі поняття як «акустична екологія», «шумове забруднення навколишнього середовища» і ін. Людина і природа все більше страждають від його згубної дії.

Слайд 10

Деякі аспекти глобального потепління Глоба льне потеплі ння — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.

Слайд 11

Деякі аспекти глобального потепління Люди своєю діяльністю посилюють парниковий ефект за рахунок викидів СО2, СН4, N2O та інших газів. В останнє сторіччя в результаті людської діяльності вміст вуглекислоти в атмосфері виріс більш ніж на чверть, метану – в 2,5 рази. Протягом останніх 100 років внесок СО2 в сумарні викиди становив приблизно 66%. З’явилися також і нові речовини з парниковим ефектом - в першу чергу хлорфторвуглеці, в том числі добре відомі фреони.

Слайд 12

Генетично-модифіковані організми Генетично модифікованими називають організми, генетичний матеріал яких був змінений шляхом, що не відбувається в природних умовах, на відміну від схрещування або природної рекомбінації. 

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія