X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тіла. Характеристики тіла

Завантажити презентацію

Тіла. Характеристики тіла

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання. Практична робота № 2. Визначення маси та розмірів різних тіл». Природознавство 5 клас урок 6

Слайд 2

Тіло— це будь-який предмет, що оточує людину Все навколо нас змінилось, Все навколо стало тілом: І рослина, і тварина, І літак, і океан. Навіть зорі, що на небі, Називаються...

Слайд 3

Завдання: ознайомитися із характеристиками тіла та способами їх вимірювання; Створювати просторові уявлення про розміри тіл, їх масу; уміння характеризувати та порівнювати тіла. Формувати знання про групи приладів природодослідника, уміння користуватись ними та організовувати своє робоче місце.

Слайд 4

Позначте правильну відповідь: Наука про небесні тіла – це: а) фізика; б) хімія; в) астрономія.

Слайд 5

Позначте правильну відповідь: 2. Живу природу вивчає: а) астрономія; б) біологія; в) хімія.

Слайд 6

Позначте правильну відповідь: 3. Який метод дослідження ви використовуєте при визначення свого зросту? а) вимірювання б) спостереження в) експеримент г) дослід

Слайд 7

4. Наука про різноманітні явища природи, рух тіл, електроенергію, звук, світло – це: а) географія; б) фізика; в) хімія;

Слайд 8

Встановіть відповідність між колонками: Жива природа. а) ящірка; б) камінь; в) папороть; 2. Нежива природа. г) річка; д) пісок; є) грунт.

Слайд 9

Позначте правильну відповідь: 5. Наука, яка вивчає природу земної поверхні: а) біологія; б) фізика; в) географія;

Слайд 10

Дивуй! За якими ознаками можна відрізнити два яблука? Дві смужки паперу? Дві пляшки води?

Слайд 11

Знайти відмінності та встановити основні характеристики тіл, за якими їх можна відрізнити, допоможе зміст сьогоднішнього уроку за темою «Характеристики тіла: довжина, маса, об'єм, густина. їх вимірювання».

Слайд 12

План 1.Фізика—наука, що вивчає тіла природи та природні явища. 2.Довжина. 3.Маса. 4.Об'єм. 5.Густина.

Слайд 13

Усі предмети, які нас оточують, називають тілами, а все, що з ними відбувається, — явищами природи.

Слайд 14

Фізичні тіла – окремі частини навколишнього світу, створені природою або людиною.

Слайд 15

Живі Фізичні тіла

Слайд 16

Слайд 17

неЖиві Фізичні тіла

Слайд 18

Наука, що вивчає тіла природи та явища, що з ними відбуваються, називається фізикою.

Слайд 19

Основними характеристиками тіла, за якими їх можна відрізнити, є: довжина, маса, об'єм, густина.

Слайд 20

Довжина — це число, яке одержують в результаті вимірювання тіла будь-яким масштабним відрізком (лінійкою, кутником тощо). Виміряти фізичну величину — це означає порівняти її з установленим зразком (еталоном

Слайд 21

За основну одиницю вимірювання довжини взято 1 метр (м), який дорівнює одній сорокамільйонній частині меридіана Земної кулі. Його зразок (еталон) зберігається в Міжнародній палаті мір і ваг поблизу Парижа у Франції.

Слайд 22

Лінійки і рулетки, якими ти користуєшся, — це недосконалі копії міжнародного зразка.

Слайд 23

Маса — обов'язкова характеристика фізичного тіла. її позначають латинською літерою т і вимірюють у кілограмах (1 кг = 1000 г; І г = 0,001 кг) або в одиницях, більших чи менших за кілограм: тонна (т), грам (г), міліграм (мг).

Слайд 24

Міжнародна одиниця маси, як і метр, має свій еталон і зберігається у Франції.

Слайд 25

Масу тіл вимірюють за допомогою різноманітних Вимірювання маси за допомогою терезів ґрунтується на такій властивості: чим більша маса тіла, тим сильніше воно притягується до Землі. На терезах масу тіла визначають важками, які є еталоном мас.

Слайд 26

Слайд 27

Об'єм — це величина, яка визначає частину простору, яку займає тіло. Об'єм тіла позначають латинською літерою У'\ вимірюють у метрах кубічних — м3 або в одиницях, більших чи менших за кубічний метр (км3, см3, мм3). Об'єм визначають за формулою: Об 'єм = довжина х ширина х висота.

Слайд 28

Чи можна за цією формулою визначити об'єм рідин? Чому?

Слайд 29

Об'єм рідин визначають за допомогою мірного посуду — мірної склянки, циліндра, колби, на яких зроблені позначки, — і вимірюють у мілілітрах (мл).

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Чи всі тіла в природі можна зважити за допомогою терезів? Як можна зважили небесні тіла?

Слайд 33

Виявляється, масу цих тіл можна визначити за допомогою знань про густину тіла та його об'єм. Густина показує, чому дорівнює маса 1 м3 речовини. Щоб обчислити масу тіла за його густиною і об'ємом, треба густину помножити на об'єм: Маса — густина х об 'єм. Густина тіла в твердому, рідкому й газоподібному станах різна.

Слайд 34

Що таке тіло? Які ви знаєте тіла природи? Назвіть кілька тіл неживої природи. Чим відрізняються тіла живої природи (наприклад, береза, липа, ворона, риба, білка) від тіл неживої природи? Наведіть приклади явищ природи. Яка наука вивчає тіла та явища?

Слайд 35

Характеристики фізичних тіл Характеристики Прилади Одиниця вимірювання Розміри: А)довжина Лінійка, гнучкі метри, косинці, рулетки, снігомірні рейки, ростоміри та ін. ? Б) ширина ? В) висота ? 2. Об'єм Мірнийциліндр ? 3. Маса Терези, важіль ? 4. Густина - г/см3, кг/м3

Слайд 36

Практична робота №2. Визначення маси та розмірів різних тіл. 1. У яких одиницях ви будете вимірювати довжину, ширину, висоту книги? _____________________________________________________ 2. Виміряйте довжину, ширину та висоту книги. Довжина - _______________ Ширина - ________________ Висота - ________________ 3. Ознайомтеся з будовою терезів і з набором гирок. 4. У яких одиницях вимірюється маса тіла за допомогою даного набору гирок? 5. Визначте масу будь-якого предмету з вашого пеналу. (Наприклад олівця) _____________________________________________________________________ 6. Маса олівця дорівнює: ___________________________________________ 7. Зробіть висновок до практичної роботи: _____________________________________________________________________

Слайд 37

Прочитайте речення, на місце пропусків впишіть потрібні за змістом слова. За основну одиницю вимірювання довжини взято 1... (кілометр, метр, кілограм, грам). Довжину тіла вимірюють, використовуючи... (рулетку, терези, термометр, лінійку). Масу тіла визначають за допомогою... (мікроскопа, терезів, секундоміра). Терези — це прилад природодослідника, який належить до групи ... приладів (збільшувальних, вимірювальних, метеорологічних). За допомогою терезів визначають... тіла (температуру, об'єм, масу, довжину). Одиницею вимірювання маси є ... (градус, кілограм, метр). Густина показує, чому дорівнює ... (об'єм, довжина, маса) 1 м3 речовини.

Слайд 38

Дайте відповіді на запитання Що таке довжина тіла? Які одиниці вимірювання довжини? Як визначити масу тіла за допомогою терезів та набору важків? Яка умова рівноваги терезів? Які ви знаєте одиниці вимірювання маси? Що таке об'єм тіла? В яких одиницях він вимірюється? Для чого потрібно знати густину речовини? Як визначити масу тіла, коли відомі його густина й об'єм? 5.

Слайд 39

Домашнє завдання 1. Прочитати відповідну статтю підручника, дати відповіді на поставлені запитання і виконати завдання. 2. Складіть кросворд зі словами: довжина, метр, маса, зважування, терези, важки, кілограм, об'єм, густина. 3. Розв'яжіть задачі: а) уявіть, що ви, розкопуючи руїни стародавнього міста, знайшли скарб. Це був величезний шматок чистого золота у формі паралелепіпеда. Визначте масу свого скарбу, коли відомо, що розміри його такі: довжина 4 м, шири на 2 м, висота 2 м. Густина золота також відома — 19300 кг/м3; б) визначте густину звичайного мила, яке має форму паралелепіпеда.  

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство