X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рух тіла під дією декількох сил.

Завантажити презентацію

Рух тіла під дією декількох сил.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Рух тіла під дією декількох сил. «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати».

Слайд 2

Фронтальне опитування 1. За яких умов виникають сили пружності? 2.Які тіла називають пружними? 3.Яка природа сил пружності? 4.У чому суть закону Гука? 5.Дайте визначення сили пружності. Як напрямлена ця сила?

Слайд 3

Фронтальне опитування 6.Що означає: жорсткість одного тіла у два рази більша від жорсткості іншого тіла? 7.У яких випадках говорять про реакцію опори або підвісу? Яку силу називають силою нормальної реакції опори? Як вона напрямлена? Наведіть приклади. 8.Яку силу називають силою натягу підвісу? Як вона напрямлена? Наведіть приклади.

Слайд 4

Фронтальне опитування 9.Дайте визначення механічної напруги. Схарактеризуйте її. 10.Що характеризує модуль Юнга? Якою є його одиниця в СІ? 11.Від чого залежить жорсткість тіла? Яка її одиниця в СІ? 12. Які сили називають силами тертя? Наведіть класифікацію основних видів тертя.

Слайд 5

Вірю – не вірю Зміну форми або розмірів тіла називають деформацією. Деформації розтягнення та кручення характеризуються фізичними величинами видовження та відносне видовження. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Сила пружності – це сила, яка виникає під час пружної деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин (частинок) цього тіла в процесі деформації. Сила тертя завжди напрямлена вздовж поверхні дотичних тіл в ту саму сторону, що і швидкість їхнього відносного переміщення.

Слайд 6

Вірю – не вірю Сила тертя спокою є рушійною силою, завдяки якій пересуваються люди, тварини, транспорт. Сила тертя ковзання – це сила, яка виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя ковзання завжди дорівнює F = µmg. Сила тертя ковзання залежить від площі дотичних поверхонь. Коефіцієнт тертя ковзання залежить від матеріалів, з яких виготовлені дотичні тіла, і якості обробки їхніх поверхонь.

Слайд 7

Рух тіла під дією декількох сил. 1 Алгоритм розв’язування задач 2 Рух тіла по горизонтальній поверхні 3 Рух тіла по похилій площині 4 Розв’язування задач

Слайд 8

Алгоритм розв’язування задач динаміки Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло. Зробити рисунок, показати всі сили, що діють на тіло. Обрати тіло відліку і зв’язати з ним систему координат. Записати у векторній формі рівняння другого закону Ньютона для кожного з тіл.

Слайд 9

Алгоритм розв’язування задач динаміки Спроектувати на координатні осі сили, прискорення, швидкості. Записати рівняння другого закону Ньютона в проекціях на координатні осі, врахувавши знаки проекцій векторів. Якщо в одержаному рівнянні (рівняннях) кількість невідомих величин дорівнює кількості рівнянь, то задача може бути розв’язана.

Слайд 10

Алгоритм розв’язування задач динаміки Інакше треба записати додаткові рівняння або кінематичні формули, виходячи з умови задачі. Розв’язати рівняння (систему рівнянь) одним з відомих методів, одержавши остаточну розрахункову формулу. Визначити числові значення невідомих величин, оцінити їх вірогідність; виконати дії над одиницями вимірювання. Проаналізувати отриману відповідь.

Слайд 11

Ковзання тіла по горизонтальній поверхні

Слайд 12

Ковзання тіла по горизонтальній поверхні. Задача №1. Тіло масою 20 кг тягнуть по горизонтальній поверхні за мотузку, прикладаючи при цьому силу 80 Н, напрямлену під кутом 30º до горизонту. Прискорення тіла 3 м/с². визначте коефіцієнт тертя між тілом і поверхнею.

Слайд 13

Пов’яжемо систему координат із тілом на поверхні Землі, спрямуємо вісь ОY вертикально вгору, вісь ОX – горизонтально. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді: Спроектуємо рівняння на осі координат: ОX: ОY:

Слайд 14

Рівномірний рух тіла по похилій площині. Тіло рухається вгору (рівномірний рух):

Слайд 15

Рівноприскорений рух по похилій площині. Тіло рухається вниз:

Слайд 16

Рівноприскорений рух по похилій площині. Задача №2. Сани масою 120 кг з’їжджають з гори завдовжки 20 м, нахиленої під кутом 30º до горизонту. Коли і з якою швидкістю вони досягнуть підніжжя гори, якщо коефіцієнт тертя 0,02?

Слайд 17

На сани діють сила тяжіння, сила реакції опори і сила тертя. При рівноприскореному русі без початкової швидкості шлях:

Слайд 18

Рух зв’язаних систем. Задача №3. Вантажі мають маси З яким прискоренням рухаються вантажі і в який бік, якщо коефіцієнт тертя першого тіла об похилу площину 0,3? Яка сила натягу шнура? ( =30).

Слайд 19

Припустимо, що перший вантаж піднімається по похилій площині, а другий опускається. За другим законом Ньютона: В проекціях на осі:

Слайд 20

Додамо два рівняння:

Слайд 21

Рівноприскорений рух по похилій площині. Тіло рухається вгору.

Слайд 22

Задача №4. На похилій площині, завдовжки 13 м і заввишки 5 м, лежить вантаж, маса якого 26 кг. Коефіцієнт тертя між вантажем і дошкою 0,5. Яку силу потрібно прикласти до вантажу вздовж похилої площини, щоб його витягнути? Рух вважати рівноприскореним із прискоренням 0,5 м/с².

Слайд 23

Виконаємо рисунок, зобразимо сили, координатні осі.

Слайд 24

Розв’язок задачі. Врахувавши, що Відповідь: F=132 Н

Слайд 25

«Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати». Отже, розв’язуючи будь-яку задачу з динаміки, спочатку виконайте пояснювальний рисунок, укажіть сили, запишіть рівняння другого закону Ньютона, виберіть систему відліку, знайдіть проекції. Звичайно, слід знати, як напрямлені сили, коли вони виникають і за якими формулами визначаються. І головне: «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати». Не потрібно боятися зробити хибний крок. Навчитися розв’язувати задачі з фізики може кожен, потрібно тільки їх розв’язувати.

Слайд 26

Ви познайомились із розв’язуванням деяких типових задач із динаміки. Звичайно, розглянути всі типи задач неможливо. Але головне – у вас є алгоритм розв’язування й приклади роботи з цим алгоритмом. Решта за вами.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика