X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проектування, створення і використання навчальних мультимедійних презентацій як засоби розвитку пізнавальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Проектування, створення і використання навчальних мультимедійних презентацій як засоби розвитку пізнавальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство освіти і науки України Відділ освіти і науки Чорнобаївської РДА Мельниківський НВК Проектування, створення і використання навчальних мультимедійних презентацій як засоби розвитку пізнавальної діяльності учнів Вчитель англійської мови Мельниківського НВК Таран Юлія Михайлівна 2010-2011 н.р.

Слайд 2

Мовою відомих науковців… Проект – це будь-яка робота, виконана “від щирого серця“, яка має певну цільову настанову. (У. Кільпатрик) Проект – комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв‘язання значущої проблеми. (Є. Полат) Проект – це інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів. (Л. Ващенко) Метод проектів - це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв‘язання значущої проблеми.

Слайд 3

З ІСТОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ… *Метод проектів був розроблений американським педагогом У. Кільпатриком у 20-х рр. ХХ століття в США як практична реалізація концепції інстументалізму. Його ще називали “методом проблем”, і розвивався у межах гуманістичного напрямку, у філософії та освіті, у педагогічних поглядах Джона Дьюї. *У викладанні англійської мови метод проектів активно став використовуватися в кінці 80-х років ХХ століття. *Надмірне захоплення мотодом проектів завдало величезної шкоди систематичному навчанню, тому педагоги розчарувалися у цьому методі в середині ХХ століття *У вітчизняній практиці метод проектів став активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття і зараз переживає “друге народження”

Слайд 4

Методичні основи проекту ♦ Робота над проектом передбачає навчання учнів самостійності й відповідальності за свою частину спільної праці, уміння працювати в групі, співпрацювати і спільно приймати групові рішення; стимулювання інтересів учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань. ♦ В основі методу лежить розвиток пізнавальної діяльності учнів, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення ♦ Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, групову, парну – яку учні виконують протягом певного часу. ♦ Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Він включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Слайд 5

Основні завдання методу Розвиває критичне мислення. Стимулює учнів до розв”язання проблем, які мають на увазі володіння деякою сумою знань. Вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі. Учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують).

Слайд 6

Метод проектів доцільно використовувати у звичайному класі як самостійну індивідуальну або групову роботу учнів обов‘язково з використанням сучасних засобів інформаційних технологій, зокрема комп”ютера чи мультимедіа проектора

Слайд 7

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ навчального проекту: Наявність практичної життєвої справи; Суспільно-значуща спрямованість; Педагогічна значущість; Наявність можливостей для формування навичок соціально цінної поведінки; Наявність активності та самостійності; Комплексний підхід до вивчення явища.

Слайд 8

Проектна технологія з точки зору вчителя ПТ дає змогу вирішувати ряд важливих виховних завдань: 1) Висувати теми проектів; 2) Визначати свою позицію; 3) Виробляти самостійний погляд на вирішення проблеми; 4) Розуміти роль і значення групової роботи; 5) Спільне визначення проблематики самостійної навчальної діяльності учнів та розробка оптимальних шляхів вирішення підвищує пізнавальну діяльність; 6) ПТ відкриває в учнях лідерів, азартних людей, які вміють доводити свою точку зору

Слайд 9

ПТ докорінно міняє відносини “вчитель-учень": Учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому. Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань. Учень експериментує – вчитель допомагає організувати цей експеримент. Учень - суб‘єкт навчання, учитель – партнер. Учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити здобуті результати.

Слайд 10

Типологія проектів За пріоритетним видом діяльності: Творчі, рольові, соціальні, Дослідницькі, пошукові, ігрові За предметно-змістовою сферою інтересів: Екологічні, правові, економічні, політехнічні, художні, інформаційні, телекомунікаційні За зверненням до аудиторії: шкільні, регіональні, міжнародні. За рівнем реалізації міжпредметних зв‘язків: монопредметні, міжпредметні, надпредметні За характером партнерських взаємодій: кооперативні, змагальні конкурсні За формою представлення захисту: пленарні, стендові, мультимедійні, рольові творчі За терміном виконання: короткі, середньої тривалості, тривалі За участю у розробці: індивідуальні, колективні

Слайд 11

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту Навчальні предмети Клас, або класи Кількість учнів Мета (практична, виховна та розвиваюча) Очікувані результати(перелік вмінь та навичок, які матимуть учні по завершенні реалізації проекту) Опис проекту (чітка схема діяльності учнів по етапах роботи над проектом) Вхідні знання та навички (знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи в проекті, необхідні для виконання проектних завдань) Матеріально-технічне, інформаційно-технічне та методичне забезпечення (обладнання, витратні матеріали, навчальна та методична література, інтерв‘ю, фотоматеріали тощо) Оцінювання знань та вмінь Очікуваний кінцевий продукт проекту

Слайд 12

Соціально-орієнтовний проект "Збережи планету Земля!Бо нам тут жити!" Тип проекту: За пріоритетним видом діяльності: соціально-орієнтований За участю у розробці: колективний За зверненням до аудиторії: шкільний За терміном виконання: короткотривалий За предметно-змістовою сферою інтересів: екологічний За характером партнерських взаємодій: загальний За рівнем реалізації міжпредметних зв‘язків: міжпредметний За формою представлення захисту: стендовий Трішки практики …або ж перший млинець….

Слайд 13

Очікуваний кінцевий продукт проекту: Створення стенду на екологічну тематику Творча робота над гаслами: * Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник. * Скільки років землі — і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна! * Чи можна любити людство і не любити природу? Творча робота над оформленням стенду фотографіями

Слайд 14

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній Метод проектів сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних особливостей і нахилів дитини, учить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватися. Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей. 2010 р. ОТЖЕ,

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка