X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблема наступності мистецької освіти в контексті компетентнісного підходу

Завантажити презентацію

Проблема наступності мистецької освіти в контексті компетентнісного підходу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут проблем виховання Лабораторія естетичного виховання Масол Людмила Михайлівна Проблема наступності мистецької освіти в контексті компетентнісного підходу (моделі та технології інтегрованих курсів) V Школа методичного досвіду (Коблево, 14.06.2011 р.)

Слайд 2

В умовах глобалізації , динамічного розвитку інформаційного суспільства стратегічним напрямом модернізації загальної мистецької освіти стає досягнення когерентності (узгодженості) систем освіти різних країн Це дасть змогу: організувати порівняльні педагогічні дослідження й налагодити партнерство з європейськими державами, забезпечити консолідацію інноваційних педагогічних ідей і прогнозування векторів розвитку мистецької освіти відповідно до сучасної соціокультурної ситуації.

Слайд 3

Проблеми: Наступність мистецької освіти (початкова - основна - старша школа) Компетентністний підхід (ключові, міжпредметні та предметні компетентності) Інтеграція (види і механізми інтеграції) Модель і технологія інтегрованого уроку (інтегративна ідея, драматургія і схема-модель уроку)

Слайд 4

Реалізація наступності й неперервності в Державному освітньому стандарті (І покоління) Д о д а т к о в і з м і с т о в і л і н і ї Мистецько-синтетична Хореографічне мистецтво Театральне мистецтво Кіномистецтво Культурологічна Д о м і н а н т н і з м і с т о в і л і н і ї Музична Образотворча Д о м і н а н т н а з м і с т о в а л і н і я П р о п е д е в т и ч н а з м і с т о в а л і н і я

Слайд 5

Наступності в предметній структурі галузі МИСТЕЦТВО 5-8 кл. (музична, образотворча, мистецько-синтетична та культурологічна змістові лінії) Образотворче мистецтво 5-7 кл. СТАРША ШКОЛА ОСНОВНА ШКОЛА Музичне мистецтво 5-8 кл. ПОЧАТКОВА ШКОЛА Музика 1-4 кл. Образотворче мистецтво 1-4 кл. МИСТЕЦТВО 1-4 кл. (музична, образотворча, мистецько-синтетична змістові лінії) Українська художня культура 10 кл. (всі профілі) Художня культура 9 кл. (допрофільний пропедевтичний курс) Зарубіжна художня культура 11 кл. (всі профілі) Ф А К У Л Ь Т А Т И В И

Слайд 6

К о м п е т е н ц і я (відповідність) - обізнаність, коло повноважень, знання і досвід у певній сфері. Компетентність (досвідченість) - володіння людиною відповідними компетенціями, інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, цінностей, ставлень, особистісного досвіду, що можуть цілісно реалізуватися на практиці.

Слайд 7

Мета освітньої галузі “Естетична культура” (за стандартом І покоління ) - у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньоъ діяльності формувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та художньо-естетичні компетентності, здатність до художньо-творчої самореалізації, потребу в духовно-естетичному самовдосконаленні.

Слайд 8

Ключові компетентності – універсальні, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій. Вони охоплюють всі освітні галузі, фіксують суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень , які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, соціальна, інформаційно-комунікативна тощо ). Міжпредметні естетичні компетентності — здатність орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під час опанування різних видів мистецтва. (універсальні в межах естетичної галузі). Предметні мистецькі компетентності, у тому числі музичні, образотворчі, хореографічні, театральні, екранні - здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва.

Слайд 9

. Соціально-практичні ОСОБИСТІСНІ Художньо-комунікативні Предметні (музичні, візуальні тощо) ФУНКЦІОНАЛЬНІ Міжпредметні Метапредметні Загальнокультурні Культуротворчі Інформаційно-пізнавальні Саморегуляції Креативні Галузеві (художньо-естетичні) Міжгалузеві (гуманітарно-естетичні, художньо-технічні) Ціннісно-орієнтаційні Художньо-світоглядні Етно- культурні Полі- Культурні Культурно-дозвіллєві СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОМПЛЕКС КЛЮЧОВИХ І ХУДОЖЬО-ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ – ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ Діяльнісні Культурно-дозвіллєві Релаксаційні

Слайд 10

Що треба ЗРОБИТИ (змінити !) у системі мистецької освіти для впровадження компетентнісного підходу:

Слайд 11

Визначити (уніфікувати) вимоги до результатів освіти у стандартах, навчальних програмах і підручниках з мистецьких дисциплін Адекватно структурувати зміст підручників відповідно до компетентнісного підходу та розробити принципи роботи з підручником з мистецьких дисциплін. Удосконалювати методичну систему та освітні технології (перенос акцентів з аналізу художнього матеріалу вчителем на самостійний пошук учнями інформації та її інтерпретацію, систематизацю, креативні та інтерактивні методи, медіатехнології ). У системі оцінювання освітніх результатів розробити орієнтовні діагностичні завдання для визначення рівнів компетентностей учнів. Узгодити підготовку і перепідготовку вчителів мистецтва з мобільністю педагогічного простору (навчання впродовж життя) в єдності курсової і міжкурсової підготовки, самоосвіти, дистанційного навчання (андроагогічна модель ППО).

Слайд 12

Вічні теми в мистецтві : - Природа в мистецтві - Образ людини в мистецтві - Мистецтво і середовище Види і взаємодія мистецтв - Мистецтво і культура (народна – професійна, світська – сакральна, західна – східна тощо)

Слайд 13

Модель уроку з інтегрованого курсу: - схема-модель уроку, - план і тези уроку, - панорамний конспект уроку. Комплекс технологій: інтегративні, проблемні, евристичні, інтерактивні, проектні, ігрові, мультимедійні, сугестивні, артерапевтичні тощо. Провідна технологія уроку - інтегративна

Слайд 14

Дякую за увагу і толерантність! Приймаю всі критичні зауваження і слушні пропозиції.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка