X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНІХ КОМПОНЕНТІВ

Завантажити презентацію

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНІХ КОМПОНЕНТІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНІХ КОМПОНЕНТІВ

Слайд 2

Забру днення — привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.

Слайд 3

Деградація (від лат. Degradatio, буквально - зниження), регресія - процес погіршення характеристик будь-якого об'єкта з плином часу, рух назад, поступове погіршення, занепад, зниження якості, руйнування матерії внаслідок зовнішнього впливу за законами природи і часу.

Слайд 4

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища .

Слайд 5

Основні причини деградації природних компонентів : - відходи, які виділяють промисловість, сільське господарство, транспорт та комунально-побутове господарство - нераціональна переробка відходів - використання ресурсів біосфери та багатств надр у максимально можливих обсягах - стихійний науковий прогрес

Слайд 6

Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий хід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі. Сучасна екологічна криза має якісно iншу природу порівняно з усіма попередніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету i яка повністю спричинена не природними процесами, а діяльністю людства.

Слайд 7

Загальна глобальна деградація природного середовища проживання проявляється у двох типах: - порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу - разових катастрофічних, які виникають у paзi аварій i небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії

Слайд 8

На фоні загальної деградації природного середовища створюються передумови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф

Слайд 9

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі внаслідок екстремально високого забруднення та інших факторів, що обмежують або виключають можливість використання об'єктів природокористування, призвели (можуть призвести) до захворювання або загибелі людей. Екологічна катастрофа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.

Слайд 10

Наслідки деградації природних компонентів : - глобальне потепління - кислотні дощі - руйнування озонового шару - спустелювання - накопичення токсичних речовин - ерозія грунтів - вітрова ерозія - водна ерозія

Слайд 11

Глоба льне потеплі ння (англ. Global warming) — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.

Слайд 12

Кисло тний дощ — усі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, — кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення рН (водневий показник). Нормальне pH у чистих дощах — 5,6.

Слайд 13

Руйнування озонового шару Озоновий шар - це повітряний шар у верхніх слоях атмосфери (стратосфері) що являє собою форми кисню - озону.

Слайд 14

Опусте лювання — пониження природно-ресурсного потенціалу території нижче умовного (допустимого) рівня, який проявляється в деградації рослинного покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до виникнення умов, аналогічних пустельним.

Слайд 15

Накопичування токсичних речовин Токсичні речовини накопичуються, що сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, порушенню єдності геохімічного середовища та живих організмів.

Слайд 16

Ерозія ґрунтів (від лат. егоз — роз'їдання) — руйнування і знос поверх невих, найбільш родючих, горизонтів і підстиляючих їх порід вітром (вітрова ерозія) або потоками води (водна ерозія). Землі, що зазнали руйнування у про цесі ерозії, називають еродованими.

Слайд 17

Вітрова ерозія розуміють видування, перенесення і відкладення найдрібніших ґрунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу й від інших чинників

Слайд 18

Водна ерозія - це руйнування ґрунтів тимчасовими водними потоками. Розрізняють такі форми водної ерозії: площинну, струменисту, яружну, берегову. Умови для прояву водної ерозії створюють природні чинники, а основною причиною н розвитку є виробнича діяльність людини.

Слайд 19

Шляхи вирішення глобальних екологічних проблем -енергетичне забезпечення високого рівня життя і охорони довкілля -використання науково-технічного прогресу для охорони природи і забезпечення високого рівня життя -екологічна культура -обмеження споживчого відношення до природи -витрати на рішення екологічних проблем -структурні зміни у використанні існуючих невід новлюваних видів енергії -припинення надмірного вирубування лісів -формування в людей екологічного світогляду

Слайд 20

Отже , раціонально використовуючи ресурси нашої планети , нам вдасться мати високий рівень життя та зберегти її природні компоненти .

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія