X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ "Я У СВІТІ"

Завантажити презентацію

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ "Я У СВІТІ"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК – ЯСЛА № 91 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЛІСОВА КАЗКА» 2011 рік МАЙСТЕР - КЛАС Company Logo LOGO

Слайд 2

Company Logo LOGO

Слайд 3

Законодавство НАКАЗ МОНУ № 32 від 30.01.98 «ІНСТРУКЦІЯ ПРО ДІЛОВУ ДОКУМЕНТАЦІЮ У ДНЗ” ЛИСТ МОНУ № 1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 Лист Інституту інноваційних технологій і змісту Освіти №1.4/18-3082 від 26.07.10 року Інструктивно-методичні рекомендації "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"

Слайд 4

РІШЕННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ДНЗ № 91 ВІД 01.09.2010 БУЛА ОБРАНА МОДЕЛЬ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗА РЕЖИМНИМИ МОМЕНТАМИ ТА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕТЕЛЬНА РОЗРОБКА ОРГАНІ-ЗАЦІЇ ЖИТТЄ-ДІЯЛЬ-НОСТІ ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДПРАЦІВНИКІВ (50% до 35 років, 50% спеціалістів) НАЯВНІСТЬ ВУЗЬКИХ СПЕЦІА-ЛІСТІВ (25% від усіх педагогів) МОТИВАЦІЯ: 1. 2. 3. Company Logo

Слайд 5

ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ДНЗ: Умовами ефективної організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі є: Забезпечення емоційного комфорту, створення атмосфери доброзичливості, надання дитині можливості звернутися до дорослого в ситуаціях страху, невідомості; сприяння відчуттю захищеності, довіри до навколишнього світу. Створення розвивального, природного, предметно-ігрового та соціального середовища. Інтеграція змісту освіти в різних видах діяльності дітей. Професійна готовність педагога (компетентність в основних сферах життєдіяльності, знання вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, готовність до змістовного спілкування з ними, володіння сучасними освітніми технологіями) Company Logo

Слайд 6

врахування річних завдань врахування особливостей організації життєдіяльності відповідно до: віку дітей типу групи (профільність, спеціалізація) Company Logo

Слайд 7

ПЛАН ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ – це документ, який визначає конкретні завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми на певний відрізок часу ОСНОВНА МЕТА ПЛАНУВАННЯ – забезпечення виконання Програми у кожній віковій групі Company Logo

Слайд 8

ПЕРСПЕК-ТИВНЕ КАЛЕН-ДАРНЕ ПЛАНУ-ВАННЯ Перспективні плани є основою для організації системи освітньої роботи з дітьми та здійснення календарного планування, відповідно до концептуальних засад Базової програми. Обидва види планів постають як складові єдиного процесу, в якому календарне доповнює, уточнює та конкретизує перспективний план.

Слайд 9

ПРИНЦИПИ ПЕРСПЕКТИВНОГО БЛОЧНО - ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Використання інтегрованого підходу до організації життєдіяльності Забезпечення змістової цілісності, системності, послідовності, ускладнення та повторення програмового матеріалу Реалізація всіх сфер життєдіяльності та ліній розвитку протягом тематичного періоду Company Logo

Слайд 10

ПРИНЦИПИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ Послідовність у викладенні матеріалу Чіткість поставлених завдань Відповідність форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей Різноманітність видів діяльності Company Logo

Слайд 11

КАСКАДНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ТЕМА ТИЖНЯ (МАКРОПРОЕКТУ) СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДТЕМА ДНЯ (МІКРОПРОЕКТ) КОМПЛЕКС ПРОГРАМ МЕТОДИЧНИЙ ОРІЄНТИР (ПРИЙОМИ) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТТЄВОКОМПЕТЕНТНА ДИТИНА Company Logo

Слайд 12

ОРГАНІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНА РУХОВА ТРУДОВА ХУДОЖНЯ ІГРОВА КОМУНІКАТИВНО- МОВЛЕННЄВА СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Дидактичні, рухливі, конструкторсько – будівельні, драматизації Індивідуальні й групові трудові доручення, чергування, колективна праця Художня праця, розваги, свята, гуртки художньо – естетичного циклу Бесіди, створення й розв'язання ситуацій спілкування, цілеспрямоване залучення дітей до спілкування Рухливі ігри, спортивні секції, фізкультурні свята, різні види гімнастики, фізхвилинки Company Logo

Слайд 13

ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТКОВА (СЕКЦІЙНА, СТУДІЙНА) РОБОТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЕКСКУРСІЇ У ПРИРОДНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ДОВКІЛЛЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ СПЕЦІАЛЬНО – ОРГАНІЗОВАНІ ЗАНЯТТЯ Company Logo

Слайд 14

САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНА РУХОВА ТРУДОВА ХУДОЖНЯ ІГРОВА КОМУНІКАТИВНО- МОВЛЕННЄВА ПРЯМЕ БЕЗПОСЕРЕДНЄ КЕРІВНИЦТВО СД передбачає застосування прийомів, спрямованих на розв'язання певних педагогічних завдань НЕПРЯМЕ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ КЕРІВНИЦТВО СД виражається у створенні умов для прояви і подальшого якісного перебігу цієї діяльності Company Logo

Слайд 15

ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ МОЛОДШОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГРУПИ № 9 Company Logo

Слайд 16

Титульний лист Список дітей групи (підгрупи) Організація життєдіяльності дітей (режим дня) Охорона життя та здоров’я на місяць Завдання за лініями розвитку на місяць Перспективне планування на місяць Робота з батьками Ранкова гімнастика (2 комплекси) Гімнастика пробудження (2 комплекси) АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ ПЛАНУ Company Logo

Слайд 17

Тема тижня _________ День тижня __________ Сфера ___________ Режимний Момент Лінії роз- витку Види діяльності Навчаль- на Спільна Самос-тійна Індиві-дуальна Ранок           І половина дня           Прогулянка           ІІ половина дня           Company Logo

Слайд 18

Вихователі закладу, з метою удосконалення навчально – виховного процесу використовують інноваційні технології, зокрема, впровадження ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ при плануванні навчально – освітнього процесу. Company Logo

Слайд 19

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПРОЕКТ МЕТА ПРОЕКТУ БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРИВАЛІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТ РОБОТИ Company Logo

Слайд 20

КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТА ДО ПРОЕКТУ “ПТАШИНИЙ ДИВОГРАЙ” ПРИРОДА КУЛЬТУРА ЛЮДИ Я САМ Будова птахів Живлення Місце мешкання Особливості поведінки Користь в природі Читання літератури про птахів Малювання Ліплення Лексика з теми Ілюстрації театралізації Створення карти інтелектуальних дій з теми “Птахи” Музична діяльність Користь птахів для людей Вплив людини на життя птахів Добірка матеріалу до “Пташиного базару” Виготовлення годівничок для зимуючих птахів Логіко- математична діяльність Мовленнєва діяльність Експериментальна діяльність Творча діяльність Ігрова діяльність Company Logo

Слайд 21

ПРОЕКТ “ПТАШИНИЙ ДИВОГРАЙ” ЕМОЦІЙНО - ЦІННІСНИЙ ФІЗИЧ-НИЙ РОЗВИ-ТОК ХУДОЖ-НЬО- ЕСТЕТИЧ-НИЙ КРЕАТИ- ВНИЙ ПІЗНАВА-ЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО - МОРАЛЬН МОВЛЕ-ННЄВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА ПРОЕКТУ Company Logo

Слайд 22

МОТИВАЦІЙНИЙ ДЕНЬ: створити мотивацію, яка б активізувала бажання…. ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ: дати інформацію про те, що…., формувати, розвивати…., виховувати… РЕПРОДУКТИВНІ ДНІ: вправляти в умінні аналізувати…, вживати…, використовувати... УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ДЕНЬ: узагальнити й систематизувати знання дітей з теми проекту ТВОРЧИЙ ДЕНЬ: виховувати уміння спільно планувати свою роботу, розвивати творчі здібності РЕФЛЕКСІЙНО – ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ДЕНЬ: вчити аналізувати період від початку до кінця пройденого етапу ЗМІСТ РОБОТИ Company Logo

Слайд 23

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕМАТИЧНИЙ ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ, ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ УПРОДОВЖ 1-3,4 ТИЖНІВ ЗА ПОТРЕБОЮ ДО КОЖНОГО ТЕМАТИЧНОГО ПРОЕКТУ СКЛАДАЄТЬСЯ КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТА (СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА), ЯКА ВІДОБРАЖАЄ СМИСЛОВІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ УСІЄЇ ТЕМИ, А ТАКОЖ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПЕВНИМ СФЕРАМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМАТИЧНОГО ПРОЕКТУ РОЗРОБ- ЛЯЮТЬСЯ ЗА ЛІНІЯМИ РОЗВИТКУ, ВИЗНАЧЕНИМИ БАЗОВОЮ ПРОГРАМОЮ, ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ Company Logo

Слайд 24

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТІВ Company Logo

Слайд 25

МУЗИЧНІ КЕРІВНИ-КИ Company Logo

Слайд 26

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ - ЛОГОПЕДІВ Company Logo

Слайд 27

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ Company Logo

Слайд 28

Company Logo

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка