X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Завантажити презентацію

УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Слайд 2

Як свідчить статистика, ризик виникнення НС на території України і області залишається ще високим. А масштабність наслідків аварій та стихійного лиха ставить проблему ліквідації НС та мінімізація негативних наслідків від них в ряд найбільш актуальних і важливих завдань Ц і М ОВВ та ОМС.

Слайд 3

Суттєві недоліки в організації реагування на НС, в прийнятті своєчасних і адекватних оперативній обстановці рішень, а також в проведенні АР та ІНР свідчать про недостатній рівень організації управління в НС. У більшості випадків недоліки породжені відсутністю досвіду та необхідних знань у керівників всіх ланок управління системи цивільного захисту.

Слайд 4

Мета управління – це найбільш ефективне використання можливостей сил і засобів цивільного захисту, цивільної оборони з питань успішного виконання завдань в установлені строки та в будь-яких умовах. Управління в НС полягає у постійному керівництві з боку органу управління залученими службами і силами та в організації виконання завдань з ліквідації НС або їх наслідків.

Слайд 5

Основними завданнями управління є: завчасне планування заходів ЦЗ, ЦО та дій їх сил; безперервне добування, збір, вивчення, відображення та аналіз даних про обставини, що можуть скластися; своєчасне прийняття рішення; постановка та доведення завдань до виконавців; підтримання сил і засобів ЦЗ, ЦО в готовності до виконання заходів, організація їх всебічного забезпечення; організація і підтримання безперервної взаємодії; контроль за своєчасним виконанням заходів та надання необхідної допомоги діючим силам ЦЗ, ЦО.

Слайд 6

Основою управління є рішення керівника лікві-дації НС, який несе повну відповідальність за управ-ління підпорядкованими си-лами з ліквідації наслідків НС.

Слайд 7

Система управління призначена для здійснення управління силами і засобами цивільного захисту, цивільної оборони і включає: органи управління; систему пунктів управління; систему зв’язку і оповіщення; автоматизовану систему управління, зв’язку і оповіщення.

Слайд 8

Принципи управління Безперервність управління досягається своєчасним прийняттям рішень та швидким доведенням завдань до виконавців, відновленням порушеного управління. Твердість управління досягається рішучим і наполегливим проведенням в життя заходів, передбачених планами та прийнятими рішеннями. Стійкість управління досягається розгортанням пунктів управління в місцях, які забезпечують виконання завдань за їх призначенням. Гнучкість управління досягається швидким реагуванням на зміну обставин, своєчасним прийняттям уточненого рішення та доведення його до виконавців. Скритність управління досягається суворим виконанням особовим складом вимог до збереження таємниць, вмілим застосуванням документів таємного управління.

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Планування заходів ЦЗ Планування проводиться для найбільш повного та організованого виконання завдань ЦЗ, ЦО у разі загрози або виникнення НС в мирний час та при переведенні органів управління і сил ЦЗ, ЦО до дій в воєнний час (особливий період).

Слайд 12

Формування і реалізація державної політики здійснюється з дотриманням основних принципів Захисту від НС підлягає все населення України Основний об’єм заходів, спрямованих на запобігання НС, здійснюється завчасно У разі виникнення НС забезпечується пріоритетність завдань щодо реагування життя і збереження здоров’я людей Ліквідація НС здійснюється силами і засобами місцевих органів влади, на території яких вони виникли. У разі недостатності сил місцевих органів влади, залучаються до дій сили і засоби центрального підпорядкування

Слайд 13

КЕРІВНИК Прогноз можливих НС Своєчасне оповіщення і організація всебічного забезпечення населення в НС предметами першої необхідності Планування заходів з попередження НС і ліквідації їх наслідків Підтримання стану постійної готовності до дій в НС органів управління, сил ЦЗ і населення Організація управління під час виконання заходів ЦЗ

Слайд 14

Планування визначає: обсяги; організацію; порядок, послідовність і строки виконання заходів з питань: захисту працівників, службовців і членів їх сімей; підготовки та забезпечення сталого функціонування об’єктів в екстремальних умовах; організації проведення рятівних та інших невідкладних робіт в умовах мирного часу та в особливий період (воєнний час).

Слайд 15

Принципи планування: необхідна достатність та максимальне використання наявних сил і засобів; чим простіше, тим доступ-ніше.

Слайд 16

План повинен бути: повним; коротким; реальним; економічно-доцільним; суворо „ураховувати час”; узгодженим; підписаним; затвердженим; відкоригованим.

Слайд 17

З метою підготовки і підтримання в готовності до сталого функціонування ОГ у надзвичайних ситуаціях (НС) та захисту працюючого персоналу від їх наслідків, а також для підготовки, контролю готовності органів управління та сил цивільної оборони, цивільного захисту об’єкту до дій за їх призначенням, на ОГ незалежно від їхньої галузевої та відомчої належності й форм власності розробляють і ведуть перелік перелік документів.

Слайд 18

Власники потенційно-небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, яке проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об’єктах.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)