X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогіка як наука

Завантажити презентацію

Педагогіка як наука

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогіка як наука 1. Історія виникнення педагогіки 2. Об’єкт, предмет, функції педагогіки 3. Поняття вищої освіти у педагогіці 4. Основні категорії педагогіки 5. Педагогіка у системі наук 6. Педагогіка і медицина

Слайд 2

Визначення педагогіки Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів

Слайд 3

Об'єкт дослідження педагогіки Об'єктом дослідження педагогіки є система освіти і педагогічні процеси

Слайд 4

Структура системи освіти     Система освіти Система загальної середньої освіти Система середньої спеціальної освіти Система вищої освіти

Слайд 5

Вища освіта Вищою освітою називаються всі види навчальних курсів, підготовки або перепідготовки на післядипломному рівні, що здійснюється університетами або іншими навчальними закладами, котрі визначені компетентними державними органами як навчальні заклади вищої освіти.

Слайд 6

Структура педагогічної системи вищої освіти Середні педагогічні системи Окремі вищі навчальні заклади Малі педагогічні системи Окремі факультети, курси, групи

Слайд 7

Визначення вищої освіти у законі України "Про вищу освіту" Вища освіта це рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Слайд 8

Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи Об'єктом педагогіки вищої школи є система вищої освіти і педагогічні процеси в ній. Предметом педагогіки вищого навчального закладу (скорочено – ВНЗ) є визначення закономірностей управління педагогічною системою вищої освіти, мета якої – підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.

Слайд 9

Функції вищої школи Виховна Освітня Загальнокультурна Науково-дослідна Інтернаціональна Формуванні інтелектуального потенціалу країни Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів

Слайд 10

Функції педагогіки вищої школи аналітична прогностична проективно-конструктивна

Слайд 11

Принципи діяльності вищих навчальних закладів Кожному, хто має середню освіту, гарантовані рівні умови навчання Гуманізм Демократизм Пріоритетність загальнолюдських цінностей Зв'язок навчання і науково-практичної діяльності з історією, культурою України Науковий, світський характер освіти Відповідність світовим стандартам

Слайд 12

Мета педагогіки вищої школи Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста

Слайд 13

Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука Як теоретична наука: відображає причинно-наслідкові відношення і зв'язки у вихованні, навчанні і науковій підготовці майбутніх фахівців Як практична наука: вказує на застосування теоретичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практичній діяльності педагогічних працівників

Слайд 14

Вищі навчальні заклади у системі освіти України Рівніакреди-тації Назва навчального закладу Кваліфікація випускника 1 Технікум, училище Молодшийспеціаліст 2 Коледж Молодший спеціаліст, бакалавр 3-4 Університет,академія,інститут,консерваторія Спеціаліст, магістр Наосновівищоїосвітизприсудженнямнауковихступенівкандидата та доктора наук

Слайд 15

Основні органи діяльності вищого навчального закладу Робочіоргани Ректорат,деканати(длявищихзакладівосвітитретьогоічетвертогорівнівакредитації)Адміністративнарада (длявищихзакладівосвітипершогоідругогорівнівакредитації) Приймальнакомісія Дорадчіоргани Вченарада (вищихзакладівосвітитретьогоічетвертогорівнівакредитації) Педагогічнарада (длявищихзакладівосвітипершогоідругогорівнівакредитації)Бюджетно-фінансовакомісія

Слайд 16

Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації (1999).

Слайд 17

Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти уведення двоциклового навчання запровадження кредитної системи формування системи контролю якості освіти розширення мобільності студентів і викладачів забезпечення працевлаштування випускників забезпечення привабливості європейської системи освіти

Слайд 18

Категорійно-понятійний апарат педагогіки вищої школи Методологічні категорії Процесуальні категорії Суттєві категорії Педагогічнатеорія,Педагогічнаконцепція,Педагогічнаідея,ПедагогічназакономірністьПедагогічнийпринцип Виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості, навчально-виховний процес Мета, завдання,зміст, форми, методи й засоби, педагогічні технології навчання і виховання;професіограмаспеціаліста, диференційований та індивідуальний підходи; управління навчально-виховним процесом; самостійнаінауково-дослідна робота студентів

Слайд 19

Система педагогічних наук Загальна педагогіка основи педагогіки теорія навчання та освіти (дидактика) теорія виховання теорія управління навчально-виховним процесом

Слайд 20

Система педагогічних наук Вікова педагогіка Пренатальна педагогіка Дошкільна педагогіка Педагогіка загальноосвітньої школи Педагогіка дорослих

Слайд 21

Система педагогічних наук Професійна педагогіка Педагогіка професійно-технічної освіти Педагогіка вищої школи Педагогіка підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, робітничих кадрів

Слайд 22

Система педагогічних наук Корекційна педагогіка Сурдопедагогіка Логопедія Тифлопедагогіка Виправно-трудова педагогіка

Слайд 23

Система педагогічних наук Інші галузі педагогіки Історія педагогіки Порівняльна педагогіка Галузеві педагогіки Методики викладання окремих предметів Народна педагогіка Педагогіка народознавства Родинна педагогіка Козацька педагогіка Духовна педагогіка Педагогічна деонтологія

Слайд 24

Лекцію завершено Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка