X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Завантажити презентацію

ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ψ УРОК 1 ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

Ψ План 1. Що вивчає “Психологія”? 2. Як я пізнаю світ? 3. Основні психічні процеси. 4. Практична робота.

Слайд 3

Ψ Психологія – це наука про закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Предметом психології є об’єктивні закони психічної діяльності, її виникнення і розвиток, формування психічних властивостей людини.

Слайд 4

Ψ Як я пізнаю світ? Знання про навколишній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання навколишньої дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: - відчуття; - сприймання; - уваги; - пам’яті ; - мислення; - уяви.

Слайд 5

Ψ ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ: Відчуття – це відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів та явищ матеріального світу, що діють у конкретний момент на органи чуття людини. Відчуття є найпростішим пізнавальним психічним процесом. Відчуття дають інформацію про зміни, які відбуваються у власному тілі та у навколишньому середовищі. Відчуття виникає як реакція нервової системи на той чи інший подразник і має рефлекторний характер.

Слайд 6

Ψ ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ: Сприйняття – це відображення у свідомості людини предметів і явищ у сукупності їх якостей і частин, що діють у певний момент на органи чуття. Якщо в результаті відчуття людина одержує знання про окремі властивості, якості предмета, то сприйняття дає цілісний образ предмета або явища. У процесі сприйняття не всі аналізатори відіграють однакову роль. Один з аналізаторів є провідним.

Слайд 7

Ψ ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ: Увага - це спрямованість психічної діяльності на певні предмети або явища дійсності за умови абстрагування від усього іншого. Пам'ять - це психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам'ятовування, збереження та відтворення.

Слайд 8

Ψ ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ: Мислення - це опосередковане й узагальнене відображення предметів і явищ в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях. Уява – це вищий пізнавальний психічний процес, який полягає у створенні нових образів на основі попереднього досвіду людини.

Слайд 9

Ψ ПРАКТИЧНА РОБОТА Тема: “ Визначення провідної модальності сприйняття”. Мета: Визначити провідну модальність сприйняття за допомогою тесту “Ваша домінуюча система сприйняття”.

Слайд 10

Ψ Питання для самоконтролю: Що вивчає психологія? Що таке психіка? Предмет психології. Завдання психологічної науки. Що таке відчуття? Класифікація відчуттів. Що таке сприйняття? Класифікація і види сприйняття. Основні психічні процеси.

Слайд 11

Ψ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 12

Ψ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне