X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фізика - це наука розуміти природу

Завантажити презентацію

Фізика - це наука розуміти природу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фізика - це наука розуміти природу Е. Роджерс

Слайд 2

Урок фізики у 7 класі Тема: Агрегатні стани речовини та їх пояснення на основі атомно–молекулярного вчення. Порівняння фізичних властивостей речовини в різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Мета : розкрити відмінності руху й взаємодії атомів і молекул у різних агрегатних станах речовини; розвивати вміння учнів пояснювати фізичні явища на основі атомно–молекулярного вчення і теорії будови речовини; сформувати в учнів уявлення про агрегатні стани речовини та їх основні властивості; показати практичне застосування отриманих знань; виховувати спостережливість, увагу та організованість. Робота Кійовської Оксани Михайлівни вчителя фізики Циганської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борщівського р-ну Тернопільської області

Слайд 3

Стани речовини Речовина може бути у трьох агрегатних станах Твердому Рідкому Газоподібному

Слайд 4

У речовини в газоподібному стані міжмолекулярні проміжки в багато разів більші за розміри молекул, тому сили притягання між молекулами майже відсутні Г а з и Якщо помістити газ у закриту посудину він займе весь її об'єм. Гази є леткими, вони легко змінюють форму і об'єм.

Слайд 5

Молекули розташовані хаотично, проміжки між ними дуже малі, проте сумірні з розмірами самих молекул. На таких відстанях діють як сили притягання, так і сили відштовхування. Р і д и н и Рідини зберігають об'єм і не мають своєї форми, набуваючи форму посудини. Молекули зміщуються одна відносно одної, тому рідини текучі Верхній шар рідини утворює горизонтальну поверхню.

Слайд 6

Складаються з кристалів правильної форми, які у своїй основі можуть мати молекули або атоми. Кожен кристал має властиву тільки йому форму. Між частинками існує сильне взаємне притягання. Т в е р д і т і л а Атоми і молекули твердого тіла перебувають у коливальному русі. Відстані між молекулами менші за розміри самих молекул, тому тіла у твердому стані зберігають форму і об'єм.

Слайд 7

Властивості твердих тіл Пружність – властивість тіла відновлювати форму після дії на нього сили. Пластичність – властивість тіла змінювати свою форму під дією сили. Крихкість – властивість тіла руйнуватися під дією сили. Міцність – властивість тіла не руйнуватися при дії сили.

Слайд 8

Твердість – властивість тіла протидіяти проникненню в нього інших тіл М'якість – властивість тіла, що не протидіє проникненню в нього інших тіл Скло Мідна пластина

Слайд 9

Узагальнення Властивості твердих тіл: зберігають форму; зберігають об'єм; тіла можуть бути крихкими або пластичними; деякі мають пружні властивості; мають різну твердість; за певної температури тверді тіла стають рідинами; характер молекулярного руху: коливання атомів або молекул навколо положення рівноваги. Властивості рідин: зберігають об'єм, але не зберігають форму (набувають форму посудини, що заповнюють); основна властивість - текучість; на межі з повітрям створюють вільну горизонтальну поверхню; кристалізуються за певної температури; переходять у газоподібний стан (випаровуються); характер молекулярного руху: молекули коливаються навколо положення рівноваги й перескакують в інші позиції. Властивості газів: не зберігають ні форми, ні об'єму; леткість; заповнюють весь наданий їм об'єм; легко стискуються, легко розширюються; легко конденсуються (стають рідинами); не мають вільної поверхні; характер молекулярного руху: безладний (хаотичний) рух.

Слайд 10

Ще в давнину вважали, що світ складається з чотирьох елементів або стихій: землі, води, повітря і вогню. Вогню – плазма. П л а з м а Повітрю – газоподібний стан Воді – рідина Землі відповідає тверде тіло

Слайд 11

Будь-яка речовина, нагріта до досить високої температури, переходить у стан плазми.

Слайд 12

Агрегатний стан речовини може змінюватися. При цьому змінюються і її властивості. Перехід речовини з твердого стану в рідкий називають плавленням. Агрегатні стани речовини Нагріваючи, можна перетворити тіло із твердого стану в рідкий.

Слайд 13

температура, при якій речовина плавиться. Кристалічні речовини мають різну температуру плавлення. Лід 0 С Свинець 327 С Вольфрам 3387 С Т е м п е р а т у р а п л а в л е н н я -

Слайд 14

Кристалізація - перехід рідини у твердий стан Кристалічні речовини тверднуть при тій самій температурі, при якій плавляться. Під час процесу плавлення чи твердження температура тіла не змінюється. Температуру, при якій речовина твердне, називають температурою тверднення.

Слайд 15

Випаровування – процес перетворення рідини у пару. Конденсація – процес перетворення пари в рідину В и п а р о в у в а н н я Процес випаровування твердих тіл називають сублімацією.

Слайд 16

Слайд 17

Слово “ кристал” походить від грецького “кристалос”, що означає “прозорий лід” Кристали “Майже увесь світ кристалічний. У світі панує кристал і його тверді прямолінійні закони” (академік А.Є. Ферсман ) Кристал – це система впорядковано розміщених частинок, розташування яких повторюється у просторі сотні і тисячі разів.

Слайд 18

Найважливіше у кристалі його симетрія. Симетрія кристалів Кристали блищать симетрією. Є.С.Федоров

Слайд 19

Застосування кристалів

Слайд 20

Застосування кристалів

Слайд 21

Аморфними називають тверді речовини, молекули яких з часом змінюють своє положення (тобто речовина проявляє текучість) А м о р ф н і т і л а Скло Віск Природні смоли Бурштин Смола

Слайд 22

Аморфна речовина при нагріванні поступово розм'якшується, починає розтікатися, доки не стане по-справжньому рідкою. З часом округляються гострі кути Поступово розпливається Аморфні речовини не мають точки плавлення .

Слайд 23

Застосування аморфних речовин

Слайд 24

Розум людський відкрив багато дивовижного в природі й відкриває ще більше, збільшуючи тим самим владу над нею. Стійкість проти корозії На основі пізнання будови речовини люди навчилися створювати нові матеріали із заданими властивостями: Легкість Міцність Пружність

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика