X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Навчання професійному спілкування та формування особистісної культури студентів

Завантажити презентацію

Навчання професійному спілкування та формування особистісної культури студентів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчання професійному спілкуванню та формування особистісної культури студентів аграрних ВНЗ як складова професійної компетентності

Слайд 2

Спілкування - це складний багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів між людьми, який породжують потреби спільної діяльності та який включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини.

Слайд 3

Функції спілкування перцептивна комунікативна інтерактивна

Слайд 4

Ділове спілкування - це процес взаємозв'язку і взаємодії, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, спрямований на досягнення певного результату, вирішення конкретної проблеми або реалізацію конкретної цілі.

Слайд 5

Потреба вдосконалення професійного спілкування майбутніх працівників сільськогосподарської галузі викликана тим, що фахове спілкування є обов’язковою складовою професійної діяльності, засобом реалізації спеціальних здібностей, удосконалення професійної майстерності, засобом гуртування виробничих підрозділів та створення колективів з позитивним психологічним кліматом.

Слайд 6

Завдання професійного спілкування - навчитись володіти мовними засобами; - дотримуватись мовленнєвих норм; - уміти будувати тексти, уникати мовних штампів; - володіти мовним етикетом; - доцільно використовувати професійну лексику; - здійснювати постійний аналіз ефективності професійної комунікації.

Слайд 7

Необхідно знати - індивідуально-психологічні особливості особистості; - психічні процеси, психологічні засади спілкування в аграрній сфері діяльності; - стилі спілкування, комунікативні бар’єри, конфлікт у спілкуванні; -знання, уміння та навички з мовознавчих дисциплін; - навички вербальної презентації напряму професійної діяльності; -знання, уміння та навички з професійно орієнтованих та спеціальних курсів; - уміння та навички оперування методами, прийомами роботи з об’єктами професійної діяльності; - навчання професійного спілкування на психолого-комунікативному, вербально-професійному, фахово-комунікативному етапах.

Слайд 8

Засоби вдосконалення комунікативної майстерності викладачів аграрних ВНЗ - проведення науково-практичного семінару; - практикум з мови; - участь у круглих столах з комунікативної проблематики; - тестування комунікативної компетентності; - психологічне консультування; - робота з літературою; - вивчення передового педагогічного досвіду; - відвідування відкритих занять.

Слайд 9

Культура професійного спілкування забезпечує оптимальну соціалізацію студентської молоді в інформаційну добу, сприяє активному засвоєнню ними соціальних норм, цінностей, що поширюються інформаційними комунікаціями, перетворюючи їх на відповідну систему соціальних установок, ціннісних орієнтацій, забезпечують гармонійне входження молоді до реального активного суспільного життя.

Слайд 10

В. Сухомлинський «Умій відчувати поряд з собою людину, умій розуміти її душу, бачити в її очах складний духовний світ - радість, горе, біду, нещастя. Думай і відчувай, як твої вчинки можуть відбитися на душевному стані іншої людини. Не причиняй своїми вчинками, своєю поведінкою болю, переживань іншим людям. Умій підтримати того, у кого горе. Пам'ятай, що воно може бути і у тебе. Умій виховати себе так, щоб ти ненавидів хамство, некультурність, неввічливість»

Слайд 11

П'ять основних принципів спілкування з людьми 1. Замість того, щоб звинувачувати, намагайтеся зрозуміти людину, що значно корисніше критики для Вас же, бо виховує у людині здатність ставитися до Вас терпляче, із співчуттям і добротою. 2. Насамперед потрібно пробудити в людині зацікавленість, щоб примусити її захотіти зробити що-небудь. 3. Коли займаємося розв'язанням своїх проблем, ми витрачаємо 95 відсотків часу на думки про себе. Треба перестати думати про власні бажання і чесноти, а спробувати краще пізнати позитивні якості інших людей і висловити їм схвалення, вдячність, які мають іти від усієї душі, відверто; треба бути щедрим на похвалу. 4. Кращий спосіб впливати на людину — це говорити з нею про те, чого вона хоче, і намагатися допомогти їй досягти бажаного. 5. Необхідно завжди враховувати точку зору інших людей, їхні сумніви та плани.

Слайд 12

Шість способів сподобатися людям 1.Виявляйте до них щирий інтерес. 2.Посміхайтеся. 3.Пам'ятайте, що ім'я людини є для неї найкращим словом з усього лексичного запасу. 4.Умійте добре слухати і заохочувати співрозмовника до бесіди. 5.Починайте розмову про те, що цікавить Вашого співрозмовника, а не Вас. 6.Намагайтеся дати людині відчути її перевагу над Вами, робіть це щиро і природно.

Слайд 13

Дванадцять способів змусити людину погодитися з Вашою думкою 1. Не можна перемогти в суперечці - єдиний спосіб здобути в суперечці перевагу - це уникнути її. 2. Поважайте думку іншої людини, Вашого співрозмовника. Ніколи не говоріть йому, що він не має рації. 3. Якщо Ви знаєте, що хтось думає чи хоче сказати про Вас щось негативне, обеззбройте його, сказавши про це раніше. Якщо Ви помиляєтесь, визнайте це швидко і в категоричній формі. 4. Починайте завжди розмову в дружньому тоні, адже крапля меду приваблює мух більше, ніж цілий лантух жовчі. 5. Розмовляючи з кимось, не починайте з тих питань, з яких Ваші думки розходяться. Дайте можливість співрозмовнику більше говорити, а самі намагайтеся говорити менше, ніж слухати. 7. Дайте людині відчути, що ідея, яку Ви висловили, належить їй, а не Вам. 8. У будь-якої людини є причини поводити себе так, а не інакше. Знайдіть причину і Ви одержите ключ, за допомогою якого розгадаєте дії людини і навіть її особистісні якості. Намагайтеся дивитися на речі очима Вашого співрозмовника. 9. Ставтеся із співчуттям до бажань іншої людини. 10. Звертайтеся до благородних, а не істинних мотивів. 11. Використовуйте принцип наочності для доказу своєї правоти. 12. Якщо Ви хочете примусити вольову, із сильним характером людину прийняти Вашу точку зору, киньте їй виклик.

Слайд 14

Поняттям «культура особистості» позначається рівень вихованості та освіченості людини, рівень оволодіння нею тією чи іншою сферою знання або діяльності, тобто фіксується якість людини, спосіб її поведінки, ставлення до інших людей, до професійної та інших форм діяльності.

Слайд 15

Завдання викладачів у формуванні особистісної культури студента - виховання етичних якостей,інтелігентності; - формування у студентів громадянської позиції і патріотичної свідомості, правової і політичної культури; - розвиток орієнтації на загальнолюдські цінності і високі гуманістичні ідеали культури; - формування умінь і навичок управління колективом в різних формах студентського самоврядування; - збереження і примноження історико-культурних традицій закладу, спадкоємність у вихованні студентської молоді; - зміцнення і вдосконалення фізичного стану, прагнення до здорового способу життя, виховання нетерпимого відношення до наркотиків, пияцтва, антигромадської поведінки.

Слайд 16

Значне місце в системі формування особистісної культури студента займають позааудиторні форми виховання: діяльність наукових гуртків, творчих студій, конференцій, дискусійних клубів, зустрічі з письменниками, художниками, акторами; екскурсії, походи та ін.

Слайд 17

Діяльність творчих студій

Слайд 18

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка