X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Завантажити презентацію

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті ТЕМА 5. НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ д.пед.н., проф. Л.В. Штефан

Слайд 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 1. Сутність та специфіка тренінгових занять 2. Особливості розробки тренінгових занять 3. Проектування навчального тренінгу

Слайд 3

1. Сутність та специфіка тренінгових занять

Слайд 4

Напрями тренінгової роботи у професійній підготовці спеціалістів Напрямитренінговоїроботи Мета напряму Тренінги професійного навчання передбачають удосконалення або формування різних аспектів певної професії (діловодства, бухгалтерського обліку, бізнесу, комп’ютерних технологій тощо) Психологічні тренінги передбачають удосконалення або формування різних аспектів певної професії (діловодства, бухгалтерського обліку, бізнесу, комп’ютерних технологій тощо) Навчальні тренінги передбачають удосконалення або формування різних аспектів певної професії (діловодства, бухгалтерського обліку, бізнесу, комп’ютерних технологій тощо).

Слайд 5

інтенсивна форма групової роботи, в якій акцент робиться не стільки на передачу інформації, скільки на отримання особистісного досвіду професійної діяльності як однієї з умов формування не тільки знань та умінь, а й особистісних якостей Навчальний тренінг

Слайд 6

Переваги навчальних тренінгів дають можливість підвищити упевненість у своїх професійних можливостях; навчають виходу з критичних ситуацій у професійній діяльності із найменшими втратами; покращують комунікативні якості; дозволяють вирішувати професійні проблеми в активному режимі; дають змогу отримати нові знання шляхом активної участі у розв’язанні найважливіших професійних життєвих ситуацій; розширюють межі уявлень про себе і про світ, дають розуміння своїх дійсних цінностей і цілей, свого місця у професії; розвивають інноваційний потенціал особистості.

Слайд 7

Принципи організації та проведення навчального тренінгу Принцип Суть принципу Принцип максимальної активності учасників тренінгу Передбачаємаксимальну активність учасників тренінгу. До того ж вони мають можливість брати на себе ризик успіху і провалу при роботіугрупі, що позитивно впливає на формування професійних якостей. Принцип орієнтації на майбутню професійну діяльність Полягає у розумінні чіткого зв’язку між вправами тренінгу та майбутньою професійною діяльністю тих, хто навчається. Принцип темпової регуляції тренінгу Проведення тренінгу вимагає реалізацію різного темпу проведення вправ. Принцип урахування індивідуальних особливостей учасників тренінгу Індивідуалізований підхід виступає однією з обов’язкових вимог до організації та проведення тренінгу. На підставі урахування індивідуальних якостей учасників формується склад малих груп для виконання певних вправ тренінгу, підбираються варіанти індивідуальних вправ.

Слайд 8

Принципи організації та проведення навчального тренінгу Принцип Суть принципу Принцип відкритості Для його реалізації варто створювати таку атмосферу на тренінгу, при якій учасники знаходяться у стані вибору того чи іншого рішення, можуть вільно та відкрито виражати свою незгоду абозаперечення Принцип зворотного зв’язку Ефективний зворотний зв’язок – принципова відмінністьтренінговихзанять. Зворотний зв’язок слід стимулювати та заохочувати. У процесі підведення підсумків заняття він повинен стати каналом визначення результативності роботи кожного учасника. Принцип етапності тренінгу Учасникам тренінгу необхідно відчути, що у нього є початок, середина і кінець. У кінці – важливо отримати відчуття завершеності певного, нехай і невеликого за часом, етапу професійного розвитку.

Слайд 9

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ

Слайд 10

Специфіка навчального тренінгу Тренінгова група є вже сформованою і визначеною списком навчальної групи. Як показує практика проведення навчальних тренінгів, оптимальна кількість учасників повинна не перевищувати 20 чоловік Учасникіи тренінгу розміщуються по колу. Рівнозначність позицій у розташуванні забезпечує комфортну психологічну атмосферу, де спілкування йде «очі-в-очі» оскільки всі бачать один одного, швидко реагують на мімічні та пантомімічні прояви, що у подальшому забезпечує атмосферу довіри та відкритості. На початку тренінгу необхідно визначитись з правилами його проведення

Слайд 11

набір певних обмежень, які обов’язково повинні виконуватись усіма учасниками тренінгу Правила

Слайд 12

Сутність правил тренінгової роботи Правило Сутність правила Цінування часу За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко й чітко. Ввічливість Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам’ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна для поповнення спільної скарбнички групового досвіду. Позитивність Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви - це непродуктивно і заважає досягненню мети тренінгу.

Слайд 13

Сутність правил тренінгової роботи Правило Сутність правила Говорити від свого імені Вислови на зразок„Всітакдумають”не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися „Я –висловлюваннями”(„Явважаю”, „Я такдумаю”,„Намій погляд тощо). Правило добровільної активності Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось із учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри власної активності в тренінгу є обов’язковою умовою. Конфіденційність Всі учасники зобов’язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе у ході тренінгу. Правило «Стоп» Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусьтренінговудію («пропустити хід») без додаткових пояснень причин цього.

Слайд 14

Правила слід записати на дошці або розмістити на фліп-чарті. Це необхідно для того, щоб у разі їх порушення викладач міг швидко скоригувати діяльність учасників тренінгу.  

Слайд 15

Ввічливість Позитивність Цінування часу Активність Правила тренінгової роботи

Слайд 16

Особливості тренінгових правил по формі текст правил необхідно надавати у якомога коротшому формулюванні; кожне з правил обов’язково пояснюється перед початком заняття; у разі регулярного їх використання у навчальній групі правила просто нагадуються аудиторії; добре, коли до розробки правил залучаються самі учасники і додають свої варіанти

Слайд 17

Сценарій навчального тренінгу це методична розробка, яка регламентує порядок, час та зміст діяльності на тренінговому занятті

Слайд 18

Орієнтовна структура плану навчального тренінгу № з/п Етап тренінгу Завдання етапу Рекомендовані вправи Час 1. Вступний етап Доведення до учасників мети тренінгу. Створення сприятливого психологічного клімату. Налаштування на вироблення, прийняття засвоєння правил роботи групи. Правила. Розминка. Очікування. Вправи на рефлексію. 15 хв. 2. Основний етап Проведення основних вправ з метою досягнення мети тренінгу. Інтерактивні техніки. Вправи на вирішення професійних ситуацій, оцінку групових процесів, стану розвитку групи. 1год. 3. Заключнийетап Підведенняпідсумків щодо результатів роботи. Оцінка отриманого досвіду. Вправинарефлексію 15хв.

Слайд 19

Значною мірою результат тренінгової роботи залежатиме від рефлексивної діяльності

Слайд 20

осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; самоаналіз Рефлексія (від лат. refleхіо – відображення)

Слайд 21

Вправи на рефлексію закладаються: 1 на основному етапі тренінгу – підчас відповіді на питання: «Ваше відношення до проведеної вправи?» 2 3 на вступному етапі тренінгу, коли до учасників звертаються з питанням: «Що Ви очікуюте від сьогодняшнього тренінгу?» на заключному етапі тренінгу, коли дається відповідь на питання:«Чи справились очікування від тренінгу?»

Слайд 22

атрибутивні компоненти навчального тренінгу №з/п Елемент атрибутики Зміст елементу 1. Тренінговагрупа Навчальна група, чисельність якої не перевищує 20чоловік 2. Тренінговеколо Розташування робочих місць учасниківтренінговогозаняття у формікола 3. Приладдя для тренінгу Засоби, які використовуються для організації взаємодії учасників тренінгу (фліп-чарт, маркери, папір, статичні та динамічні моделі, роздавальний матеріал та інші) 4. Тренер Викладач, який пройшов спеціальну підготовку та володіє методикою проведеннятренінговихзанять 5. Правила ведення тренінгу Набір певних обмежень для організації ефективної комунікації під частренінгу 6. Сценарійтренінговогозаняття Спеціально попередньо розроблена методична розробка, яка регламентує порядок та змісттренінговоїроботи

Слайд 23

Важливого значення набувають уміння тренера щодо вибору тренінгових вправ

Слайд 24

3. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Слайд 25

Технологія проектування навчального тренінгу

Слайд 26

Технологія проектування навчального тренінгу Необхідно визначитись з індивідуальними характеристиками учасників тренінгу, скориставшись такими методами дослідження як спостереження, бесіда, психологічні тести. Результати роботи рекомендується систематизувати. 1.

Слайд 27

Індивідуальні характеристики учасників тренінгу   № з/п П.І.Б. Тип темпераменту Тип мислення Успішність Неформальні стосунки Відношення до професії Поведінкова характеристика холерик сангвінік флегматик меланхолік теоретично-образний наочно-образний наочно-дієвий «4-5» «4-3» переважно « 3» лідер той, кому надають перевагу аутсайдер той, кого відкидають позитивне негативне нейтральне дисциплінований недисциплінований

Слайд 28

Технологія проектування навчального тренінгу Необхідно визначитись з принципами побудови та реалізації тренінгового заняття як такими, що визначають ідеологічні основи його побудови. 2.

Слайд 29

Принципи тренінгового заняття №з/п Назвапринципу Змістпринципу Особливостіреалізації принципу при розробці тренінгу 1. … п

Слайд 30

Технологія проектування навчального тренінгу Для визначення форми та змісту тренінгових вправ рекомендується провести аналіз ОКХ фахівців, підготовкою яких займається майбутній інженер-педагог. Визначившись із необхідними для даної професії знаннями уміннями та особистісними якостями, він починає конструювати зміст тренінгових вправ. Результати цієї роботи бажано систематизувати 3.

Слайд 31

Вибір тренінгових вправ на основі аналізу ОКХ фахівця Тема заняття Результати аналізу ОКХ Тренінговавправа Фахівець повинен знати Фахівець повинен уміти Фахівець повинен мати якості

Слайд 32

Окрім тренінгових вправ можуть використовуватись і ситуаційні. Вони моделюють реальні технологічні процеси. Для їх розробки необхідно визначити технічний об’єкт, пов’язаний з професійною діяльністю робітника, підготовку якого виконує інженер-педагог та описати його вихідні дані цього об’єкту з точки зору проблем, пов’язаних із його експлуатацією.

Слайд 33

Розробка ситуаційних вправ для тренінгового заняття Вихідні дані Опис вихідних даних Об’єкт Що відбувається з об’єктом? Де відбувається (конкретна частина об’єкта) ? Коли відбувається (у який момент технологічного процесу чи експлуатації)? Проблема (де, коли, що) Графічний матеріал (у разі необхідності)

Слайд 34

На основі опису вихідних даних створюється текст ситуаційної вправи для тренінгового заняття

Слайд 35

Технологія проектування навчального тренінгу Визначається форма організації тренінгових вправ (індивідуальна, парна, групова тощо) та проводиться підбір учасників для їх виконання 4.

Слайд 36

Форма тренінгових вправ та підбір учасників для їх реалізації Етап тренінгу Вправи етапу Форма вправи (індивідуальна групова, парна та інші) Розподіл учасників для виконання вправ (за номерами згідно списку групи) Модератор (у разі необхідності) Вступна частина Вправа 1 « » … Вправа п « » Основна частина Вправа 1 « » … Вправа п « » Заключна частина Вправа 1 « » … Вправа п « »

Слайд 37

Технологія проектування навчального тренінгу Розробляється сценарій навчального тренінгу, який включає три етапи 5.

Слайд 38

Етапи навчального тренінгу Етап Зміст етапу Вступний до учасників тренінгу доводиться його мета, формуються правила та визначаються очікування відтренінговоїроботи Основний передбачає виконання комплексу вправ, пов’язаних як із актуалізацією проблеми, що буде розглядатись під час роботи, так і з пошуком шляхів їївирішення Заключний проводиться оцінка результатівтренінговогозаняття через аналіз власних очікувань. Саме тут може можливе анкетне опитування. Заключним елементом виступатиме підведення викладачем підсумківтренінговоїроботи, які доводяться до відомаучасників

Слайд 39

Технологія проектування навчального тренінгу У подальшому визначаються критерії оцінки тренінгового заняття 6.

Слайд 40

критерії оцінки тренінгового заняття Етап тренінгу Вправи етапу Кількість балів за вправу (від максимуму до мінімуму) Вступна частина Вправа 1 « » Вправа п « » Основна частина Вправа 1 « » Вправа п « » Заключна частина Вправа 1 « » Вправа п « »

Слайд 41

Технологія проектування навчального тренінгу Розробляється карта оцінки роботи кожного учасника тренінгу 7.

Слайд 42

карта оцінки роботи кожного учасника тренінгу № з/п П.І.Б.учас-ника Впр.1, бали Впр.2, бали Впр.3, бали Впр.4, бали Впр.5, бали Впр.6, бали Заохочувальні бали Штрафні бали Загальна сума балів Оцінка 1. п

Слайд 43

Навчальний тренінг передбачає від інженера-педагога реалізації творчого підходу до його розробки та проведення і виступає показником педагогічної майстерності

Слайд 44

Література Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Лисенко С.А., та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Харків: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.1 : Теоретичні основи. – 195 с. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Бєлова О.К. та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Харків: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.2 : Практичні рекомендації. – 156 с. П’ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: навч.-метод. посібник / Г.П. П’ятакова, Н.М. Заячківська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 55с.

Слайд 45

Література Шевченко О.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О.А. Шевченко, І.А. Хозраткулова. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»). Шматков Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. Посібник для магістрів спец. 8.00000.5 «Педагогіка вищої школи» та 8.00000.9 «Управління навч. Закладом» / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. Інж. – пед. Академія. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с. Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 174 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка