X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ

Завантажити презентацію

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ Д.М.Сабол, психолог НМЦ практичної психології ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка

Слайд 2

Слайд 3

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ НАВЧАННЯ Традиційне викладання Формальна атмосфера Односторонній потік інформації від викладача до слухачів Викладач вважається носієм знання Викладач навчає людей Тренінг Неформальна атмосфера Інтерактивний обмін інформацією в обох напрямах між тренером і учасником і між самими учасниками Знання і досвід учасників визнаються і цінуються Тренер допомагає навчатися, сприймати інформацію

Слайд 4

викладання Навчання переважно спрямоване на надання знань Слухачі пасивно сприймають матеріал Місця для учасників розташовані у традиційний спосіб, орієнтовані на центральну особу - викладача Тренінг Навчання не обмежується знаннями, переважно спрямоване на усвідомлення та зміни ставлення та поведінки (прищеплення навичок) Учасники активно діють Розташування місць для учасників змінюється залежно від завдань тренінгу: за колом, півколом, малими групами тощо Традиційне

Слайд 5

ВИКЛАДАННЯ ТРЕНІНГ Учасники, не будучи рівноправними з викладачем, відчувають певне відсторонення, безвідповідальність за результати Складно протягом тривалого часу підтримувати увагу та інтерес за одноманітної форми діяльності Учасники відчувають свою причетність до процесу навчання, відповідальність за результати, вважають тренінг “своєю власністю” За чергуванням різноманітних форм діяльності легше підтримувати увагу і інтерес Традиційне

Слайд 6

ВИКЛАДАННЯ Переважно одна людина говорить протягом тривалого часу Арсенал методів навчання, як правило, обмежений Складно забезпечити зворотній зв'язок щодо розуміння матеріалу та оцінювання результатів безпосередньо в процесі навчання Тренінг Всі учасники мають можливість вільно висловлювати свої думки Як правило, застосовується широкий спектр методів навчання Зворотній зв'язок забезпечений безпосередньо в процесі навчання, що дозволяє оперативно корегувати навчальний процес, з'ясовувати незрозумілі питання Традиційне

Слайд 7

ТРЕНІНГ від англ. training, має ряд значень – навчання, тренування, виховання, підготовка; “сукупність групових методів формування вмінь і навичок самопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі" (Краткий психологический словарь, 1982, с.212); поле створення умов для саморозкриття учасників та самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних проблем;

Слайд 8

ТРЕНІНГ - ЦЕ форма активного навчання, мета якого - передовсім передача психологічних знань, а також розвиток та формування певних умінь, навичок та життєвих компетенцій; цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; форма розширення досвіду.

Слайд 9

ЯКІ БУВАЮТЬ ТРЕНІНГИ Психологічні; Соціально-психологічні; Тематичні, або соціально-просвітницькі; Навчальні; Бізнес-тренінги.

Слайд 10

СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ Вступна частина; Основна частина; Завершальна частина.

Слайд 11

ВСТУПНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ Вступ – 5% загального часу; Знайомство - 5% загального часу; Правила - 5% загального часу; Очікування - 5% загального часу.

Слайд 12

ОСНОВНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ Оцінка рівня поінформованості про проблему – 5-10% загального часу; Актуалізація проблеми – 10-30% часу; Пошук шляхів вирішення, отримання інформації – 20-40% часу; Розвиток практичних навичок – 20-60%.

Слайд 13

ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ Рефлексія та завершення роботи (підбиття підсумків щодо процесу роботи, оцінка отриманого досвіду) – 5-10% загального часу

Слайд 14

АТРИБУТИ ТРЕНІНГУ Тренінгова група (оптимально 12-15 осіб); Тренінгове коло (розташування стільців); Спеціально облаштоване приміщення для тренінгу; Приладдя для тренінгу (фліпчарт, маркери, папір); Тренер; Правила групи; Атмосфера взаємодії та спілкування; Інтерактивні методи навчання.

Слайд 15

ЦІЛІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ В ТРЕНІНГУ: 1. Допомога в дослідженні й розв'язанні проблем; 2. Розвиток самосвідомості з метою зміни самого себе і корекція поведінки; 3. Здобуття певних умінь та навичок; 4. Сприяння особистісному зростанню та розвитку; 5. Поліпшення психічного здоров'я.

Слайд 16

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АБО БАЗОВІ МЕТОДИ Міні-лекції; Рольові ігри; Вправи; Мозковий штурм; Дискусії; Командна робота; Методи аналізу практичних ситуацій; Енергізатори.

Слайд 17

ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРУПИ Не рекомендується включати до тренінгової групи осіб, які мають порушення психічного здоров'я, а також тих, хто відчуває свою непридатність до роботи в групі; Найбільш оптимальний варіант - участь у тренінгу незнайомих між собою людей; Рекомендується формувати групу, враховуючи принцип однорідності її членів за професійним складом (наприклад, група шкільних психологів, група педагогів).

Слайд 18

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГУ Особливістю сучасного психологічного тренінгу є акцент на «психотехнічній» стороні процесу навчання. «Психотехніка» являє собою методику спілкування, яка з одного боку включає в себе базові основи психологічного знання, а з другого має яскраво виражену практичну спрямованість.

Слайд 19

ПРИНЦИПИ ТРЕНІНГУ Добровільності; інформованої участі; засвоєння нового тільки шляхом власних активних зусиль; розгляду тренінгу як спільної творчості, розуміння цінності внеску кожного учасника.

Слайд 20

Володіє інформацією щодо означеної теми Знає методику проведення тренінгових занять Уміє працювати з аудиторією Володіє методикою навчання дорослих Володіє навичками ведення тренінгової групи Регулює групові процеси Знає, як зацікавити учасників Знає, як зняти напруження Знає, як спрямувати групу на конструктивне вирішення проблеми Регулює емоційний стан групи і кожного учасника групи Знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх застосовувати ТРЕНЕР

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота