X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут економіки та менеджменту виступ про підведення підсумків за 2010-2011 н.р.

Завантажити презентацію

Інститут економіки та менеджменту виступ про підведення підсумків за 2010-2011 н.р.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОПОВІДЬ Директора Інституту економіки та менеджменту про підведення підсумків за 2010-2011 н.р.

Слайд 2

"Завданням часу є не державна організація науки, а державна допомога науковій творчості нації" ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ Дослідницький університет – це вищий навчальний заклад, що має статус національного, значний науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал і є визнаним лідером у галузі вищої освіти Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень (уперше системно визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст). Девіз: Відданість науці!”. ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ

Слайд 3

СКЛАДОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУ

Слайд 4

Місія ІЕМ – підготовка на рівні світових стандартів нового покоління економістів, менеджерів та фахівців з транспортних технологій, спроможних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства. Головними завданнями Інституту є: - здійснення освітньої діяльності за визначеними галузями знань, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності до стандартів вищої освіти та досягнень власних наукових шкіл; - здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестації; - ведення наукових досліджень; - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, розробка обґрунтованих пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій та створення навчальних модулів; - розробка та впровадження нових технологій навчання; - сприяння працевлаштуванню випускників. НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДРИЄМНИЦТВА Науково-консалтинговий центр Спеціалізована вчена рада Д26.062.02 Спеціалізована вчена рада Д26.062.04 ННЦ "Менеджмент-центр інформаційного забезпечення" кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств; кафедра логістики; кафедра організації авіаційних перевезень; кафедра організації авіаційних робіт та послуг; кафедра вищої математики; кафедра економічної теорії кафедра економіки; кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення; кафедра міжнародної економіки; кафедра фінансів, обліку і аудиту; кафедра економічної кібернетики С Т Р У К Т У Р А І Н С Т И Т У Т У

Слайд 5

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР „МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ” Навчально-науковий центр “Менеджмент-центр інформаційного забезпечення” (МЦІЗ) створено згідно наказу ректора Університету від 13.10.2006 р. № 80/1од. Основними напрямками діяльності Центру є: - забезпечення науково-практичної підготовки майбутніх фахівців з економіки і менеджменту та набуття ними навичок та умінь відповідної діяльності; - участь у реалізації та супроводі програми інформатизації Інституту економіки та менеджменту через надання інформаційно-освітніх і технічних послуг студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам інституту; - формування єдиного інформаційного простору ІЕМ; - надання допомоги у виконанні науково-дослідної роботи за замовленнями підприємств і організацій силами викладачів, аспірантів та студентів ІЕМ. НАУКОВО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР З метою забезпечення організації та впровадження наукових досліджень, якісних та кількісних досліджень ринку, розробки ефективних бізнес-планів, наукової експертизи інвестиційних, інноваційних проектів в Інституті економіки та менеджменту був створений відокремлений структурний підрозділ «Науково-консалтинговий центр».

Слайд 6

ЗВІТ ЗА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Якість кадрового забезпечення Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Навчальна робота Навчально-методична робота Наукова діяльність

Слайд 7

Якість кадрового забезпечення

Слайд 8

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ШТАТ, СУМІСНИКИ) Загальна кількість – 285 чол.

Слайд 9

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Загальна кількість – 209 чол.

Слайд 10

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ Загальна кількість – 76 чол.

Слайд 11

КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ Загальна кількість – 40 чол.

Слайд 12

КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ У СПІВВІДНОШЕННІ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ (у%)

Слайд 13

РОЗПОДІЛ ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ Σ працівників Σ з науковим ступенем % від загальної кількості 2008/09 н.р 231 122 53 2009/10 н.р. 238 134 56 2010/11 н.р. 209 140 67

Слайд 14

РОЗПОДІЛ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ, ЗА НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ

Слайд 15

ЧАСТКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ (у%)

Слайд 16

СЕРЕДНІЙ ВІК ШТАТНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

Слайд 17

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

Слайд 18

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО- ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

Слайд 19

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Кафедра Кількість штатних НПП на кафедрі План ПК (С) кафедр Пройшли підвищення кваліфікації (стажування) Кіль-кість % від штатного складу кафедри Усього У тому числі Із граф 7.8.9 жінки Місце проходження   з них Керів-ники Професіо-нали, фахівці Усього Керів-ники Професіо-нали, фахівці Виробництво Науково - дослідні установи Навчаль-ні заклади Науково-методич-ні курси (ІПН та інш.) Аспіранту-ра, докторанту-ра Захист дисерта-ції Економіки 38 5 13,16 5 - 5 4 - 5 5 - - - - - Фінансів, обліку і аудиту 33 5 15,15 5 - 5 5 - 5 - - 2 - 3 - Економічної кібернетики 11 1 9,09 2 - 2 2 - 2 - - - - 1 1 Маркетингу та ресурсозабезпечення 20 4 20,00 4 - 4 4 - 4 3 - - - 1 - Міжнародної економіки 10 4 40,00 4 - 4 4 - 4 - - - - 4 - Логістики 16 5 31,25 4 - 4 3 - 4 1 2 - - - 1 Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 24 5 20,83 7 1 6 6 1 5 3 - - 1 3 - Організації авіаційних перевезень 19 1 5,26 4 1 3 3 - 3 2 - - - 2 - Організацій авіаційних робіт і послуг 6 - - 2 1 1 0 - - 2 - - - - - Вищої математики 22 2 9,09 2 - 2 2 - 2 - - 1 - 1 - Економічної теорії 13 2 15,38 2 - 2 2 - 1 - - 1 1 - -  РАЗОМ 212 34 16,04 41 3 38 34 1 33 16 2 4 2 15 2

Слайд 20

Навчальна робота

Слайд 21

Відомості про контингент студентів

Слайд 22

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ у 2010-2011 н.р. Загальна кількість по ІЕМ – 4.073 чол., з них денної форми навчання – 2.545, заочної форми навчання – 1.528

Слайд 23

НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1 КУРС – 2010 рік

Слайд 24

НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1 КУРС – 2011 рік Всього зараховано – 295 чол., з них на бюджет – 133, контракт – 162 Всього подано заяв - 6279

Слайд 25

СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ФЕП

Слайд 26

СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ФМЛ

Слайд 27

Результати роботи державних екзаменаційних комісій

Слайд 28

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ Економіка підприємства Фінанси і кредит Облік і аудит Маркетинг

Слайд 29

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ (продовження) Економічна кібернетика Міжнародна економіка Менеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Слайд 30

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ (продовження) Транспортні системи Організація перевезень і управління на транспорті Організація авіаційних робіт і послуг Логістика

Слайд 31

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ Економіка підприємства Фінанси і кредит Облік і аудит Маркетинг

Слайд 32

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (продовження) Економічна кібернетика Міжнародна економіка Менеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Слайд 33

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ - ЗАХИСТ ДИПЛОМНІВ ПРОЕКТІВ (продовження) Транспортні системи Організація перевезень і управління на транспорті Організація авіаційних робіт і послуг Логістика

Слайд 34

Навчально-методична робота

Слайд 35

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТА РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2011р.)

Слайд 36

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТА РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ (станом на 01.07.2011р.)

Слайд 37

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 38

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 39

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 40

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 41

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 42

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 43

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 44

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 45

План підготовки рукописів в ІЕМ на 2010-2011 н.р.

Слайд 46

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РУКОПИСІВ

Слайд 47

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РУКОПИСІВ по кафедральним матеріалам

Слайд 48

ПОЗАПЛАНОВЕ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РУКОПИСІВ

Слайд 49

ПОЗАПЛАНОВЕ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РУКОПИСІВ по кафедральним матеріалам

Слайд 50

ОПУБЛІКОВАНО У 2010-2011 н.р. по кафедральним матеріалам

Слайд 51

* ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ НАУ У 2010 РОЦІ Всього: 51 монографія, 31 підручник, 93 навчальні посібники АКІ ІАН ГМІ ІЕМ ІАСУ ФКС ФКН ІІДС ЮІ ІАП ІЕБ ІМВ ЖВІ ДНДІА Всього Монографії 3 0 6 11 5 0 4 8 3 2 2 4 1 2 51 Підручники 12 1 3 5 0 0 0 1 0 0 2 4 2 1 31 Навчальні посібники 21 4 16 13 4 1 4 9 6 0 2 1 12 0 93 Загальні вимоги Вимоги до НАУ Вимоги до ІЕМ 2006-2010 Відповід-ність Видання наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні п'ять років 200 30 52 173%

Слайд 52

* КОНКУРС НА КРАЩІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, СЛОВНИКИ, ФАХОВІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ВНЗ I. Розділ “Підручник”: 1 місце: Кудрін А.П., Кулик М.С., Зайвенко Г.М., Волянська Л.Г., Панін В.В. “Технологія літакобудування “ (Аерокосмічний інститут); 2 місце: Першаков В.М. “Reinforced concrete and stone structures” (Інститут аеропортів); 3 місце: Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. “Основи охорони праці“ (Інститут екологічної безпеки) ілокур І.П., “Основи дефектоскопії“ (Аерокосмічний інститут). II. Розділ “Навчальний посібник“: 1 місце: Куліш В.В., Козлова Н.Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є. Комплекс навчальних посібників у чотирьох частинах серії “Physics” (Аерокосмічний інститут); 2 місце: Бойченко С.В., Моца В.Г., Тітова О.С. “Газ і паливно-мастильні матеріали“ (Аерокосмічний інститут); 3 місце: Пічугін М.Ф., Нестерук В.Г., Іщенко Д.А., Сащук І.М., Пінчук О.І. “Довідник молодого офіцера“ (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова). III. Розділ “Монографія”: 1 місце: Луцький М.Г., Азарсков В.М., Бочарніков В.П., Свєшніков С.В. “Анализ и прогнозирование финансовых инструментов в условиях кризиса“ (Інститут аерокосмічних систем управління); 2 місце: Стеклов В.К., Юдін О.К., Руденко О.А. “Комбинированные системы фазовой автоподстройки” (Інститут інформаційно-діагностичних систем); 3 місце: Кулаєв Ю.Ф. “Экономика гражданской авиации Украины” (Інститут економіки та менеджменту). IV. Розділ “Електронний підручник для ВНЗ”: 1 місце: Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Остроумов І.В. “Основи теорії прийняття рішень в системі обслуговування повітряного руху” (Інститут аеронавігації).

Слайд 53

Наукова діяльність

Слайд 54

Наукова робота викладачів

Слайд 55

НАУКОВА ШКОЛА

Слайд 56

НАУКОВА ШКОЛА

Слайд 57

НАУКОВА ШКОЛА Засновник наукової школи – Сич Євген Миколайович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Основні напрями досліджень: Розробка концепції стратегічного розвитку та відтворення основних засобів різних видів транспорту Проблеми координації та взаємодії різних видів транспорту Удосконалення механізмів ефективного використання інноваційно-інвестиційних та фінансово-економічних ресурсів підприємств різних організаційно-правових форм Розробка сучасних підходів і принципів координації різних видів транспорту Дослідження регіональних проблем розвитку транспортних мереж і їх взаємодії в умовах транскордонного співробітництва Методи та способи оцінки соціально-економічної ефективності використання різних видів транспорту, їх взаємодії та розвитку Наукові результати: Науково обґрунтована стратегія розвитку регіональної економіки Розвинуто теорію розвитку транспортної інфраструктури окремих регіонів Вдосконалено механізм управління транспортно-інтеграційними процесами на міжрегіональному рівні Розробка теорії інтелектуальних інноваційно-інвестиційних систем проблемно-орієнтованих на транспорт країни Досліджено проблеми конкурентоспроможності різних видів транспорту на ринку транспортних послуг Під керівництвом Сича Євгена Миколайовича відбувся захист 37 кандидатських дисертацій, 5 докторських робіт. Опубліковано більше 500 наукових праць. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА, КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Слайд 58

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 59

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 60

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 61

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 62

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 63

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 64

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 65

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 66

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Слайд 67

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Слайд 68

КАФЕДРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НДР, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ (2010-2011 рр.) ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НДР, (2008-2011 рр.) Загальні вимоги Вимоги до НАУ Вимоги до ІЕМ 2006-2010 Відповідність Обсяги бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, виконаних університетом та його структурними підрозділами не менше 15 млн.грн на рік 1,5 млн.грн. на рік 0,395 26%

Слайд 69

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ у 2010/11 н.р.

Слайд 70

АНАЛІЗ ІНДЕКСАЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS , Web of Science, INSPEC та інш.) за останні 5 років Загалом за 5 років співробітниками ІЕМ опубліковано 133 статті в виданнях, що входять до міжнародних баз даних (критерій -125), але значна кількість (68 – 55%) в виданнях з інших галузей наук (фіз.-мат., техн., педагог. та інш.). Причина – надзвичайно низькій рівень представництва економічних видань Загальні вимоги Вимоги до НАУ Вимоги до ІЕМ 2006-2010 Відповідність Опублікування у середньому протягом року статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за п'ять років 150 23 133 578%

Слайд 71

КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І КОНФЕРЕНЦІЙ

Слайд 72

КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

Слайд 73

КІЛЬКІСТЬ АСПІРАНТІВ/ДОКТОРАНТІВ У 2010-2011 н.р. Всього аспірантів – 59 чол., з них денної форми навчання – 26 чол., заочної – 33 чол. Всього докторантів – 5 чол.

Слайд 74

КІЛЬКІСТЬ ЗАХИЩЕНИХ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ по материалам кафедр Кандидатські дисертації захищені у 2010/2011 н.р. - 13

Слайд 75

Результати роботи наукових керівників (штатних співробітників) з аспірантами (кількість захищених робіт) за 2006-2011 р.р. Захисти під керівництвом Юна Г.М. відбулися у спеціалізованій вченій раді Д26.062.04, що створена 12.11.2010р. Наявність професорів та доцентів, які можуть здійснювати керівництво (консультування) з підготовки кандидатських (докторських) дисертацій 650 98 32 32% Загальні вимоги Вимоги до НАУ Вимоги до ІЕМ 2006-2010 Відповідність

Слайд 76

Наукова діяльність студентів

Слайд 77

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (2009-2011)

Слайд 78

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ І ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ” (2010-2011 р.р.)

Слайд 79

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ ІЕМ ТА ( КІЛЬКІСТЬ ЗАЛУЧЕНИХ СТУДЕНТІВ ІЕМ) КАФЕДРА НАЗВА КОНФЕРЕНЦІЇ КІЛЬКІСТЬ ЗАЛУЧЕНИХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІКИ Сучасні проблеми економіки 47 ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні 16 Інвестиційна політика України: проблеми теорії і практики 26 ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ Теоретичні і прикладні аспекти моделювання соціо-еколого-економічних процесів в економічній системі регіону на прикладі Міжнародного центру миротворчості та безпеки та Яворівської вільної економічної зони 10 МАРКЕТИНГУ ТА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України 63 МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці 49 МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕДП МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦ. Сучасні проблеми менеджменту 38 ЛОГІСТИКИ Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища 7 ІІІ Міжнародний логістичний конгрес «Логістика в період кризи: інструменти ресурсозбереження та стійкого розвитку» 36 ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ Проблеми організації авіаційних перевезень та застосування авіації в галузях економіки 0 Проблеми економіки транспорту 0 Проблеми розвитку транспортних систем 25 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 133

Слайд 80

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У ЇХ РОБОТИ (2007-2011 н.р.)

Слайд 81

ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЙ В ІНШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ за 2009/2010, 2010/2011 н.р.

Слайд 82

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ у 2009/10, 2010/2011 н.р. Назва напряму/ спеціальності

Слайд 83

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ КАФЕДРА УЧАСНИКА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ЯКОЇ ПРОВОДИЛАСЬ ОЛІМПІАДА/ НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІБ УЧАСНИКА РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТІ 2009-2010 н.р 2010-2011 н.р. 2009-2010 н.р 2010-2011 н.р. Міжнародної економіки Міжнародна економіка Кобзаренко О.А. Кобзаренко О.А. Сафронов М.В. Кушнірчук Н.М. 4 місце 7 місце 11 місце 30 місце Міжнародної економіки Міжнародні економічні відносини Ткачук Н.Ю. Грамота Фінансів, обліку і аудиту Облік і аудит Груй М. В. Козлова А.О. Ткаченко І.М. Без призового місця 67 місце 75 місце Фінансів, обліку і аудиту Фінанси Петров В.О., ШапошніковаС.І. Без призового місця Економіки Економіка підприємства Пономарьова О.С. Бондар К.М. Закалюк Д.П 17 місце 3 місце 3 місце Вищої математики Математика Кліщук О.В. 47 місце Організації авіаційних перевезень Організація перевезень і управління на транспорті Ненюхіна Н.О. Титаренко Ю.В. Романенко О.С. 33 місце 44 місце 46 місце

Слайд 84

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ НАЗВА КОНКУРСУ КАФЕДРА УЧАСНИКА ЗАГАЛНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ 2009-2010 2010-2011 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Економіки 3 3 Економічної кібернетики 9 5 Маркетингу та ресурсозабезпечення 5 2 Міжнародної економіки 4 Програма підтримки індивідуальних ініціатив стипендіатів стипендіальної програми "ЗАВТРА.UA" Економіки 3 3 Міжнародної економіки 3 3 Менеджмент ЗЕДП 2 4 Організації авіаційних перевезень 1 Організації авіаційних робіт і послуг 1 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт “ Економіка і управління транспортними підприємствами ” Економіки 7 Міжнародної економіки 1 Маркетингу та ресурсозабезпечення 11 ІІ Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів Маркетингу та ресурсозабезпечення 7 Новий старт. Україна – 2050 Економічний і соціальний розвиток Організації авіаційних робіт і послуг 1 Чемпіонат серед ВНЗ м. Києва з усної лічби Організації авіаційних робіт і послуг 3 Конкурс на отримання стипендії DAAD (Німецька служба академічного обміну) Міжнародної економіки 1

Слайд 85

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ У КОНКУРСАХ (2008-2010 н.р.)

Слайд 86

НАГОРОДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ГРАНТАМИ, СТИПЕНДІЯМИ, ПРЕМІЯМИ НАЗВА ГРАНТУ, СТИПЕНДІЇ ПІБ СТУДЕНТА 2009-2010 2010-2011 Стипендия Президента України Віннікова Є.О. (МЗЕДП) Ровненко М.М. (ОАРП) Стипендія Міського голови (м. Київ) Килимник М.В. (ОАРП) Стипендія Верховної Ради України Корікова К.І. (ОАРП) Стипендія ім.проф.Белянського В.П. Колесник А.О. (Логістики) Ярошевич В.В. (ОАП) Стипендія ім.академіка Кравчука М.П. Форостюк А.В. (МЗЕДП) Жекова І.В. (ОАП) Стипендія ім.проф. Лозицького Л.П. Лиходід Я.Г. (МЗЕДП) Переможець конкурсного відбору стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» Черних В.В. (МЗЕДП) Пєхотіна О.В. (МЗЕДП) Ціпан О.Я. (Економіки) Стипендія Вченої Ради НАУ Глухенька М.В. (Економіки) Глухенька М.В. Економіки) Людний Я.Ю. (ОАП) Завдовєва І.І. (Економіки) Закордонець А.А. (ОАРП) Плита К.В. (ОАРП) Ільницька Н.В. (ОАРП) Ненюхіна Н.О. (ОАРП) Стипендія ректора НАУ Карпенко М.Ю. (ОАРП) Грант волонтерських ініціатив Djuice Grant Діский Є.Р. (Логістики) Магістерська дворічна стипендія на навчання DAAD (Німецька служба академічного обміну) Ситник І.В. (Міжнародної економіки)

Слайд 87

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ ТА ПРЕМІЇ (2008-2011 рр.)

Слайд 88

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГУРТКИ Частина 1 № Назва гуртка Керівник Кількість студентів Періодичність Кафедра логістики 1. «Дослідження операцій» Донець А.Г., доцент 20 На протязі ІІ семестру Кафедра економіки 2. «Економіка підприємства» (гурток) Кучерук Г.Ю. к.е.н., доцент 30 Щомісячно 3. «Мікроекономіка» (гурток) Мізюк С.Г. к.е.н., доцент 30 Щомісячно 4. «Студентське наукове товариство» (гурток) Кулаєв Ю.Ф., д.е.н., проф. Вовк О.М., к.е.н. НАУ 37 Щомісячно 5. «Проблеми економічної ефективності виробництва» (гурток) Воронін О.О. к.е.н., проф. 18 Щомісячно 6. «Стратегічне планування та технологічне передбачення» (школа) Щелкунов В.І. д.е.н., проф. 18 Щомісячно 7. «Управління ефективністю транспортних систем» (школа) Кулаєв Ю.Ф. д.е.н., проф. 18 Щомісячно Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 8. «Сучасні проблеми менеджменту» Новак В.О., к.е.н., проф. 8 1 раз на місяць Кафедра організації авіаційних перевезень 9. «Моделювання транспортних систем і процесів» Юн. Г.М. д.т.н., проф. 5 1 раз на квартал 10. «Авіаційні пасажирські перевезення» Марінцева К.В. к.е.н., доцент 11 1 раз на квартал 11. «Авіаційні вантажні перевезення» Габріелова Т.Ю. к.е.н., доцент 12 1 раз на квартал 12. «Взаємозв’язок розвитку туризму та авіації» Лопе Родрігес Мануель Умберто, к.е.н., 9 1 раз на квартал

Слайд 89

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГУРТКИ Частина 2 № Назва гуртка Керівник Кількість студентів Періодичність Кафедра міжнародної економіки 13 Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки Ложачевська О.М. д.е.н, проф. 10 1 раз на місяць 14 Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство Новикова М.В. к.е.н, доцент 7 1 раз на тиждень 15 Управління міжнародною конкурентоспроможністю авіаційної галузі в умовах глобалізації Новикова М.В. к.е.н, доцент 5 1 раз на місяць 16 Студентський науково-дослідний гурток при Всеукраїнській асоціації економістів-міжнародників Кончин В.І. к.е.н, доцент 5 1 раз на місяць Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення 17 Стратегія розвитку авіаційних підприємств Загорулько В.М., професор 40 1 раз в місяць 18 Ділова стратегія підприємства Колесник М. В., доцент 25 1 раз в місяць 19 Стратегії прийняття рішень Коваленко О.В., доцент 22 1 раз в місяць 20 Цінова політика підприємств Петровська С.В., доцент 35 1 раз в місяць 21 Інноваційна діяльність підприємств Шевченко А.В., доцент 35 1 раз в місяць 22 Методичне забезпечення оцінки економічних ризиків Сібрук В.Л., доцент 20 1 раз в місяць 23 Інформаційні системи в маркетингу Скопінцев Ю.В., професор 20 1 раз в місяць 24 Вивчення ринку трудових ресурсів Раменська С.Є., доцент 30 1 раз в місяць 25 Підвищення ефективності системи дистрибуції Раменська С.Є., доцент 30 1 раз в місяць Кафедра фінансів, обліку і аудиту 26 Фінансові основи функціонування та розвитку авіаційної галузі Ареф’єва О.В., д.е.н., професор 10 1 раз в місяць 27 Фінансова безпека авіаперевізників Ареф’єва О.В., д.е.н., професор 10 1 раз в місяць 28 Управління якістю власності Матвєєв В.В., к.е.н., доцент 10 1 раз в місяць

Слайд 90

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ У НАУКОВИХ ГУРТКАХ (2009-2010 рр.)

Слайд 91

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ у 2009/10 н.р.

Слайд 92

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ у 2010/11 н.р.

Слайд 93

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ (2007- 2011 н.р.)

Слайд 94

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ Частина 1 Теми в яких приймали участь студенти Термін дії ПІБ студента Інститут, факультет, група ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання «Якість інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України» 01.09.2009 – 31.12.2012 рр. Андрійчук І.М. Свірідова Є.А. Сокольвак Я.Ю. 205 ІЕМ, ФМЛ Новак В.О. к.е.н., професор Форостюк А.В. 406 ІЕМ, ФМЛ «Проблеми стійкого розвитку транспорту» 01.09.2008 – 30.06.2012 рр. Бондар К.М. Глухенька М. Закалюк Д.П. Матата С.М. Дурман Т.М. Завдов’єва І.І. Курченко Е.І. Пономарьова О.С. Пятуніна С.С. Рудовська М. О. Шевченко І.Г. Шмигельська В.Ю. Громова А. Дробуш Н.В. Горячева М ІЕМ ФЕП 318 ІЕМ ФЕП 415 ІЕМ ФЕП 318 ІЕМ ФЕП 318 ІЕМ ФЕП 415 ІЕМ ФЕП 415 ІЕМ ФЕП 415 ІЕМ ФЕП 518 ІЕМ ФЕП 518 ІЕМ ФЕП 519 ІЕМ ФЕП 519 ІЕМ ФЕП 519 ІЕМ ФЕП 519 ІЕМ ФЕП 518 ІЕМ ФЕП 518 Щелкунов В.І. д.е.н., професор Кучерук Г.Ю. к.е.н, доцент Мізюк С.Г. к.е.н, доцент Вовк О.М. к.е.н. НАУ

Слайд 95

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ Частина 2 Теми в яких приймали участь студенти Термін дії ПІБ студента Інститут, факультет, група ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання «Організаційно-економічний механізм стимулювання ресурсозбереження на ринку авіаційний перевезень» 01.01.2011-31.12.2013 Жулій А.В 224ФЕП ІЕМ Олешко Т.І. д.т.н., професор Люта М.В. 224 ФЕП ІЕМ «Організаційно-економічний механізм розвитку неавіаційної діяльності в аеропортах України» 01.01.2010-31.12.2012 Казік А.В. 510 ФЕП ІЕМ Солодка Д.М. 510 ФЕП ІЕМ Стрижак В.О. 510 ФЕП ІЕМ «Організація і методика бухгалтерського обліку і аудиту необоротних активів підприємства» 01.09.2009 – 30.06.2012 Гайдаш А. ІЕМ, ФЕП 423 Жила В.Г. к.е.н., доцент Гармай А. ІЕМ, ФЕП 423 Груй М. ІЕМ, ФЕП 423 Зозуля І. ІЕМ, ФЕП 423 Захарченко О. ІЕМ, ФЕП 423 Нанівська Н. ІЕМ, ФЕП 423 Рубець М. ІЕМ, ФЕП 423 Цибань А. ІЕМ, ФЕП 423 Швець Л. ІЕМ, ФЕП 423 «Організаційно-економічний механізм управління міжнародною кооперацією в умовах глобалізації» 01.09.2009-30.06.2011 Решетило О.С. ІЕМ, ФЕП 523 Ложачевська О.М. д.е.н., професор Смітюх Т.В. ІЕМ, ФЕП 523 Лавренюк Л.В. ІЕМ, ФЕП 523 «Стратегія розвитку авіаційної галузі України у системі міжнародних відносин» 01.09.2009-30.06.2011 Уколова Н.О. ІЕМ, ФЕП 418 Ложачевська О.М. д.е.н., професор ТкачукН.Ю. ІЕМ, ФЕП 418 Кобзаренко О.А. ІЕМ, ФЕП 418 «Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством в умовах когнітивної економіки» 01.09.2009– 30.06.2012 Брусило Ю. ІЕМ, ФЕП Матвєєв В.В. к.е.н., доцент Гавриленко О. ІЕМ, ФЕП Шапошнікова С. ІЕМ, ФЕП Весельська Ю. (421) ІЕМ, ФЕП Шемет О. (422) ІЕМ, ФЕП

Слайд 96

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НДДКР (2007-2011 рр.)

Слайд 97

Дякуємо за увагу! БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я, УСПІХІВ ТА ТВОРЧОЇ НАСНАГИ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка