X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РОЛЬ ФАО В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

РОЛЬ ФАО В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЛЬ ФАО В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ Тетяна ДЕРІБОН, національний координатор системи AGRIS/CARIS в Україні, Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

Слайд 2

Слайд 3

Lines of FAO attention: World Agricultural Information Centre (WAICENT); H5N1 Avian Influenza; World Food Day –16 Oct 1945; FAO Hunger Map – Undernourished population Telefood - Building Solidarity to End World Hunger Key programmes: SPFS Special Programme for Food Security EMPRES: Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases GIEWS: Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture TCE: Emergency Relief and Rehabilitation

Слайд 4

Слайд 5

FAO’s mandate (ПОВНОВАЖЕННЯ ФАО) Achieving food security for all is at the heart of FAO's efforts - to make sure people have regular access to enough high-quality food to lead active, healthy lives. FAO's mandate is to raise levels of nutrition, improve agricultural productivity, better the lives of rural populations and contribute to the growth of the world economy. FAO provides the kind of behind-the-scenes assistance that helps people and nations help themselves. If a community wants to increase crop yields but lacks the technical skills, we introduce simple, sustainable tools and techniques. When a country shifts from state to private land ownership, we provide the legal advice to smooth the way. When a drought pushes already vulnerable groups to the point of famine, we mobilize action. And in a complex world of competing needs, we provide a neutral meeting place and the background knowledge needed to reach consensus.

Слайд 6

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФАО Боротьба з голодом у світі і поліпшення стандартів життя; Розробка міжнародних норм і стандартів з таких проблем: Збір Розповсюдження та Організація доступу до аграрної інформації.

Слайд 7

Конституція ФАО Стаття 1: ” … збирати, аналізувати, перекладати і розповсюджувати інформацію з питань харчування, продовольства і сільського господарства ...”

Слайд 8

ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН Відділ бібліотек і систем документації (GILW) Центр світової с.-г. інформації (World Agricultural Information Centre, WAICENT) Група з документації AGRIS/CARIS

Слайд 9

WAICENT

Слайд 10

Слайд 11

Ще в 90-і роки ФАО вже застосувала на практиці такі поняття як: Інформаційний менеджмент; Документообіг; Корпоративний репозиторій (депозиторій) тощо.

Слайд 12

Слайд 13

http://wikipedia.org/wiki/ Agricultural_Information_ Management_Standards

Слайд 14

Україна в ФАО - з 1 грудня 2003 року. Членство в цій організації означає обов’язкове виконання її рекомендацій, зокрема в інформаційній сфері. В своїй діяльності ФАО використовує поняття “аграрна інформація”, “аграрні знання” та “аграрні інформаційні ресурси” - це інформація, знання та ресурси з сільського господарства, продовольства, лісового господарства, охорони навколишнього середовища, рибного господарства, водного господарства, кліматології, метеорології тощо. Це значно ширше, ніж те коло питань, яке традиційне застосовується в Україні. Такий підхід забезпечує безперервність “ланцюга” природничої інформації.

Слайд 15

ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАО - ПОДОЛАННЯ МІЖВІДОМЧИХ БАР’ЄРІВ У ДОСТУПІ ДО ІНФОРМАЦІЇ, НЕПЕРЕРВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛАНЦЮГА

Слайд 16

Співпраця з ФАО в Україні розпочалася з співпраці в рамках системи AGRIS/CARIS – 1993р ФАО – Антон Мангстл; Михал ДЕМЕШ, Бланка БАЯНКОВА (Словаччина); Україна: КРОПИВКО М.Ф., ХУРМАНЕЦЬ Г.Г.; ДЕНИСЕНКО І.О. Призначення УкрІНТЕІ Національним центром AGRIS/CARIS за дорученням Кабінету Міністрів України № 6686/87 від 04.04.95; НИНІ – Національний ресурсний центр AGRIS-FAO. Прийняття України до AGRIS/CARIS – серпень 1995 року; Договір і семінар – п. Хельга ШМІД, листопад 1995 року; Прийняття України до ФАО – 1 грудня 2003 року.

Слайд 17

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД БД AGRIS

Слайд 18

Слайд 19

  WAICENT Highlights 9 August 2006   The entire AGRIS data from 1975 to date is nowavailable

Слайд 20

ПОЛЯ БАЗ ДАНИХ AGRIS І CARIS:  TI - TITLE - Заголовок AU - AUTHOR - Автор AD - ADDRESS – Адреса автора SO - SOURCE – Назва джерела NT - NOTES – Примітки (кількість бібліографічних посилань, таблиць, графиків і т.ін.) AVAILABILITY - Адреса, за якою можна одержати копію першоджерела (поштова адреса, Е-mail, Internet-адреса повного тексту) PY- PUBLICATION YEAR - Рік публікації LA - LANGUAGE OF PUBLICATION - Мова публікації CI- COUNTRY OF INPUT - Країна введення інформації PT - PUBLICATION TYPE - Тип публікації

Слайд 21

ENI - ENGLISH DESCRIPTORS - Англомовні дескриптори, надані бібліографом ENC - ENGLISH DESCRIPTORS - Англомовні дескриптори, надані комп’ютером ENAB - ENGLISH ABSTRACT - Реферат англійською мовою C1- PRIMARY CATEGORIZATION CODES - Код головної категорії (тематичної рубрики) CC - OTHER CATEGORIZATION CODES - Коди іншіх категорій (тематичної рубрики) CD – TRANSLATION OF CATEGORY CODES – Переклад назв тематичних рубрик AN - AGRIS NUMBER - Номер запису в AGRIS.  

Слайд 22

ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БД AGRIS: ЛІНКИ ДО ПОВНОТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Слайд 23

NT: AVAILABILITY: Library Wageningen University and Research Centre, Postbus 9100, 6703 BK Wageningen ub.library@wur.nl http://library.wur.nl/desktop/; No:1720954. І таких записів з лінками в БД більшає і вона стає зручнішою для користувачів різних країн.

Слайд 24

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ AGRIS/CARIS - Організація національної інформації на національному рівні згідно міжнародних стандартів; - Бібліографічно-реферативний опис, тобто облік кожної одиниці інформації, на національному рівні кожної країни-учасниці системи;   - Можливість просування наукових праць, в т.ч. виданих за кордоном і описаних в ресурсних центрах AGRIS країн-учасниць системи, вітчизняних науковців;

Слайд 25

- Доступ до глобальної бібліографічноїінформації (все частіше з лінками до повних текстів); - Доступ до інформації країн, публікації яких в Україні – велика рідкість, зокрема, Швейцарія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Данія, Італія, Румунія тощо; Представлення інформації стандартн. мовами ФАО, En, Fr, Es, що дозволяє долати мовний бар’єр в разі рідких, зокрема, східних мов, японської, китайської, корейської тощо; - Введення стандартів ФАО - уніфікація світової глобальної інформації, спрощення доступу до неї.

Слайд 26

СИСТЕМА AGRIS/CARIS – ЦЕ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ: “МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” “СТАНДАРТИЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” “ІНТЕГРЦІЯ В СВІТОВИЙ АГРАРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР”, ПРО ЯКІ дуже часто мовиться.

Слайд 27

МОВНИЙ БАР’ЄР повстає на перешкоді широкому повсякденному викорис-танню БД AGRIS I CARIS в Україні. Унікальний ресурс зарубіжної бібл.-реф. інформації залишається по за увагою вітчизняних науковців-аграріїв. Це спричиняє стримання ходи НТП в галузі АПК в Україні. ВИХІД – СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕФЕРАТИВНИХ ЖУРНАЛІВ, а також видання їх на паперових носіях. 17 основних тематичних рубрик.

Слайд 28

ОСНОВІНІ ЗАВДАННЯ УкрІНТЕІ як Національгого ресурсного центру AGRIS-FAO (в нашому розумінні) Слугувати провідником ідей ФАО в Україні; Сприяти розбудові інформаційних потужностей (“CAPACITY BUILDING”) в галузі аграрної інформації шляхом: Відслідковувати і ретельно вивчати політику ФАО в галузі менеджменту аграрної інформації ФАО;

Слайд 29

Вивчати міжнародні стандарти ФАО і впроваджувати їх на теренах України; Гармонізувати національну аграрну інформацію з міжнародними стандартами і в такий спосіб полегшити доступ до неї; Розповсюджувати інформацію БД AGRIS і CARIS серед наукових установ профілю ФАО в Україні; Формувати національну мережу AGRIS (створення інституційних архівів згідно стандартів ФАО).

Слайд 30

ВАЖЛИВІСТЬ СИСТЕМИ AGRIS/CARIS – МОТИВАЦІЯ ДО ДІЙ

Слайд 31

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ АGRIS/CARIS В УКРАЇНІ

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ (1995-2006 рр.) ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ, АЛЕ ЗАБЕЗП. ПРИСУТНОСТИ УКР. ІНФ-ЦІЇ В БД AGRIS; ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ З ЧИСЛЕНИМИ УСТАНОВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ АГРАРНО-НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНІ І ВИЗНАННЯ СИСТЕМИ НЕЮ; ВХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОСТУЛАТІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ І СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ.

Слайд 38

УКРАЇНА МАЄ ВЕЛИЧЕЗНИЙ АГРАРНО- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Слайд 39

ОСНОВНІ ГЕНЕРАТОРИ АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (Органі і установи, причетні до створення аграрної інформації) Президент України і Адміністрація Президента України; Верховна Рада України; Міністерство аграрної політики України, вкл. Комітет харчової промисловості; Державна наукова сільськогосподарська бібліотека (ЦНСГБ) Система Агроосвіти України, вкл. вузівські бібліотеки;

Слайд 40

Система Агронауки України, вкл. бібліотеки системи ЦНСГБ, Держдепартамент рибн. госп-ва України; Держкомітет водн. госп-ва України; Держкомітет з гідрометеорології України; Держкомітет із статистики України; Держ. департамент інтелектуальної власності МОН України;

Слайд 41

Держкомітет по стандартизації і метрології України; Держкомітет по земельних ресурсах; Міжнародні проекти в означеному полі; Комерційні компанії та ін. Суспільні організації.

Слайд 42

АГРАРНА ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ (згідно визначення ФАО, в перекладі на “мову” рубрикатора ДАСНТІ) 06. Економіка (06.71. Галузева структура економіки; [06.71.07. Економіка сільського господарства; 06.71.59. Економіка водного господарства; 06.71.63. Економіка охорони навколишнього середовища]); 34. Біологія; міжнародних стандартів ФАО

Слайд 43

37. Геофізика (в т.ч. 37.21. Метеорологія; 37.23. Кліматологія; 37.25. Океанологія);   55. Машинобудування (в т.ч. 55.01.94. Охорона навколишнього середовища; 55.57. Тракторне і с.-г. машинобудування; 55.63. Машинобудування для харчової промисловості ; 55.65. Машинобудування торгівлі і громадського харчування);   59. Машинобудівельна промисловість 

Слайд 44

61. Хімічна технологія. Хімічна промисловість; 62. Біотехнологія; 65. Харчова промисловість;   66. Лісова і деревообробна промисловість; 68. Сільське і лісове господарство;

Слайд 45

69. Рибне господарство; 70. Водне господарство; 76. Медицина і охорона здоров’я; 87. Охорона навколишнього середовища. Екологія людини.

Слайд 46

Part 1. Ukrainian agrarian periodicals. 1. Advances in Science and Engineering (Engg.) of the Agro-Industrial Complex (AIC); 2. Agriculture; 3. Agrochemistry and Soil Sc.; 4. Algology; 5. Animal Biology; 6. Animal Husbandry of Ukraine; 7. Animal Production; 8. Apiary; 9. Biopolymers and Cell; 10. Bulletin (Bull.) of Agrarian Science (Sc.); 11. Bull. of Biology and Medicine Issues. 12. Bull. of Land Use Organization; 13. Bull. of Poltava State Agricutural (Agr.) Inst.; 14. Bulletin of Shevchenko Kyiv National Univ. Biology Series; 15. Bull. of Sumy State Agr. Univ.; 16. Zoology Bull.; 17. Cytology and Genetics; 18. Economy of Agro-Industrial Complex; 19. Economy, Finances and Legislation; 20. Economy of Ukraine; 21. Engg of Agro-Industrial Complex; 22. Environment Protection against Anthropogenous Load. 23. Feeds and Feed Production; 24. Finances of Ukraine; 25. Fishery of Ukraine; 26. Food and Processing Industry; 27. Forest and Hunters’ Journal. 28. Grain Storage and Processing; 29. Issues of Cryobiology; 30. Issues of Ichtiology;

Слайд 47

31. Issues of Improving the Productivity of Animal Husbandry. 32. Garden, Grapes and Wines of Ukraine; 33. Meteorology, Climatology, Hydrology. 34. Microbiological Journal; 35. Sea Ecol. Journal; 36. Offer: Ukr. Journal on Agribusiness Issue; 37. Physiology and Biochemistry of Cultural Plants; 38. Plant Protection; 39. Plant Physiology; 40. Plant Protection and Quarantine; 41. Potato Growing; 42. Reports of the National Acad. of Sc. of Ukraine; 43. Storage and Processing of Raw Agr. Materials; 44. Sugar Beet; 45. Vet. Medicine of Ukraine; 46. Vet. Sc.; 47. Ukrainian Beekeeper; 48. Ukr. Biochemical Journal; 49. Ukr. Antarctic Journal; 50. Ukr. Botanical Journal; 51. Zootechny. Part 2. Ukrainian agrarian continued editions. 52. Agrarian Bulletin of the Trans-Black Sea Region*, Odessa; 53. Agricultural Machinery*/Lutsk State Eng. Univ., Lutsk, 1999. 54. Animal Rearing and Genetics; 55. Beekeeping**/UAAN. Inst. for Beekeeping., Kyiv, 1964; 56. Bulletin of Grain Farming Inst./UAAN. Dnipropetrovsk, 1956; 57. Bull. of Agr. Microbiology/UAAN. Inst. of Agr. Microbiology., Chernihiv, 1997; 58. Bulletin of Agrarian Science of the Trans-Black Sea Region*/Mykolayiv State Agrar. Acad., Mykolayiv, 1999;

Слайд 48

59. Bull. of Bila Tserkva Agrarian Univ.*/Agricult. and Food Ministry., Bila Tserkva State Agrar. Univ., Bila Tserkva; 60. Bulletin of Lviv State Agr. Univ./Min. of AIC of Ukraine., Lviv;61. Bull. of Kharkiv State Agr. Univ.*/Kharkiv St. Agr. Univ., Kharkiv, 1997; 62. Economic Problems of Resource Potential Development in the AIC of Ukraine*/UAAN. Inst. of Agr. Economics., Kyiv, 1999; 63. Food Industry**, Kyiv, 1965. 64. Plant Protection and Quarantine**: /UAAN. Plant Protection Inst., Kyiv, 1964; 65. Coll. of Sc. Papers of the Inst. of Agriculture/UAAN. Kyiv, 1996; 66. Coll. of Sc. Papers of Luhansk Agricultural Institute/Min. of AIC of Ukraine, Luhansk, 1997; 67. Horticulture**/UAAS. Inst. of Horticulture, Kyiv, 1964. 68. Information Resources and Using thereof in the Agro-Industrial Complex*/UAAN. Inst. for Agrar. Economics. K, 1999; 69. Irrigated Agriculture**. 70. Potato Production and Science**/UAAN. Inst. of Potato Growing. Kyiv, 1970; 71. Poultry Farming/ UAAN. Inst. of Poultry Farming, Birky, 1964. 72. Designing, Production and Operation of Agricultural Machinery**/Kirovohrad State Techn. Univ. Kirovohrad, 1971; 73. Fishery**/UAAS. Inst. of Fishery., Kyiv, 1965.; 74. Forestry and Forest Amelioration**/Ukr. Research Inst. of Forestry and Forest Amelioration, Kyiv, 1965; 75. Issues of Zooengg. and Vet. Medicine/Ministry of Agr. Policy of Ukraine. Kharkiv Zoovet. Inst, Kharkiv, 1889. 76. Land Reclamation and Water Management**/UAAN. Inst. of Hydraulic Engg and Land Reclamation. Kyiv, 1965;

Слайд 49

77. Marine Ecology*/NAN. Southern Seas Biology Inst., Sevastopol, 1980; 78. Mechanization and Electrification of Agr.**/UAAN. Inst. of Mechanization and Electrification of Agriculture. Kyiv, 1965; 79. Mechanization of Agr. Production*/National Agr. Univ., Kyiv, 1999; 80. Plant Breeding and Seed Sc.**/UAAS, Kyiv, 1964. 81. Sc. Bull.: Forestry Research in Ukraine*/Ukr. State Forestry Engg Univ., Lviv, 1994; 82. Sc. Bull. of the National Agr. Univ.*, Kyiv, 1997; 83. Sc. Bull. of Uzhhorod State Univ. Series Biology. Uzhhorod, 2000; 84. Sc. Bull./Inst. of Animal Farming. Kharkiv, 2000. 85. Sc. and Tech. Bull. of the Inst. of Animal Physiology and Biochemistry. Lviv, 1979. Sc. works of the Zoology Museum of the Odessa State Univ.,1992; 86. Sc. Papers of Tavria State Agroengg. Acad., Melitopol, 1978. 87. Tavria’s Sc. Bull.*/ UAAS. Kherson State Agr. Univ., Kherson, 1996. 88. Vegetable and Melon Growing/UAAN. Inst. of Vegetable and Melon Growing, Kyiv, 1964. 89. Vet. Medicine**/UAAN. IECVM, Kyiv, 1964; 90. Vine Growing and Wine-Making*/UAAN. Magarach Grape Vine and Wine Inst., Yalta, the Crimea.

Слайд 50

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ: - РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ; - РОЗВИТОК ПОЛІГРАФІЇ, ЯК НАСЛІДОК; - САМОСТІЙНІСТЬ ВНЗ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ПРО ВЛАСНІ ВИДАННЯ

Слайд 51

Книговидавництво в галузі сільського госп-ва і споріднених галузях в Україні (Вісник Книжкової Палати – 2005.- №5. - С. 3-12.)

Слайд 52

Дослідження в Україні (по матеріалах НДДКР УкрІНТЕІ)

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Окреме джерело аграрної інформації - патенти на винаходи. Загальна кількість патентів в Україні перевищила 70 тисяч документів, з них значна частина патентів про винаходи, пов’язані з означеними питаннями. Відсутня інформації про аграрну частину масиву винаходів, але відомо, що щомісячний диск “CISPatent” (2002-2006 рр.), який видається за координацією РОСПАТЕНТУ, містить 45-150 українських заявок на винаходи з означених питань.

Слайд 57

ПОСТАЧАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО БД AGRIS I CARIS Software Micro CDS ISIS Applications AGRIN, CARIN DOS (1974-2004 рр.) Переваги AGRIN, CARIN DOS: Уніфікація світової аграрної інформації УкрІНТЕІ – з 1995 р. Перехід на WebAGRIS 2002-2004 рр. WebAGRIS відповідає всім вимогам Dublin Core Metadata Initiative DCMI щодо опису (елементів) метаданих.

Слайд 58

WebAGRIS

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

МОЖЛИВІСТЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИСІВ

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

AGRIS/CARIS CATEGORIZATION SCHEME

Слайд 66

AGROVOC

Слайд 67

Робочі інструменти ФАО: AGROVOC – Багатомовний сільськогосподарський тезаурус. В Україні відсутній національний с.-г. тезаурус. AGRIS/CARIS Categorization Scheme – Рубрикатор інформації. В Україні діє Рубрикатор ДАСНТІ (НДДКР).

Слайд 68

Слайд 69

Слайд 70

Слайд 71

Слайд 72

Слайд 73

Слайд 74

WEBAGRIS UPGRADE

Слайд 75

В умовах швидкого розвитку ІТ і проблем,що виникають при обробці великих обсягів інформації, ФАО переходить до політики децентралізації БД AGRIS. В цій БД в же не знайти аграрної інформації США або Німеччини, вона знаходиться на сайтах відповідно NAL I ZADI. БД AGRIS стає “притулком” для країн, які не спромоглися організувати свою інформацію, це свого роду хостинг ФАО. Україні важливо розпочати опрацювання національної інформації згідно вимог ФАО.

Слайд 76

УКРІНТЕІ - НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РЕСУРСІВ AGRIS/CARIS-FAO     УСТАНОВИ УААН УСТАНОВИ НАНУ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПРОФIЛЮ ФАО Н   А   Ц   І   О   Н   А   Л   Ь   Н       М   Е   Р   Е   Ж     А A G R I S/C A R I S F A O       ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація) ООН (Рим, Італія) - Інформ.підрозділ WAICENT Відділ FAOINFO – Інформ. система AGRIS/CARIS ДНТБ ФОНД НДДКР І ДИСЕРТАЦІЙ ПАТЕНТНИЙ ФОНД УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА і СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ БІБЛІОТЕКИ Розповсюдження інформації БД AGRIS і CARIS БД AGRIS і CARIS Розповсюдження досвіду ФАО (впровадження інформ. стандартів ФАО, програмного забезпечення ФAO з метою створення локальних БД) Обробка і координація інформ. потоків, які надходять від членів національної мережі РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТНЕРИ УКРІНТЕІ: ·        Національний Аграрний університет ·        Харківська державна зооветеринарна академія ·        Миколаївська державна аграрна академія ·         Львівська державна академія ветеринарної медицини ·         Координаційний центр Проекту USAID "Підвищення дохідності приватного сектору в с.г. України шляхом запровадження с.-г. дорадництва" А УКРАЇНИ СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ AGRIS/CARIS-FAO В УКРАЇНІ ВІДОМСТВА ПРОФІЛЮ ФАО

Слайд 77

ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ З АГРАРНИМ КОНТЕНТОМ СИТУАЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА АГРАРНОЇ, В УКРАЇНІ ЗНАЧНО ПОКРАЩИЛАСЯ, АЛЕ ДАЛЕКА ВІД ІДЕАЛЬНОЇ.

Слайд 78

БД НДДКР УкрІНТЕІ Реферати українською, російською і англійською мовами в редакції постачальників інформації. Вичерпна національна національна БД, але не виставлена в Internet. Визнана МОН України “національним надбанням”. Фігурує на Web-сайті УкрІНТЕІ і Електронна бібліотека Відділення збору і аналізу Електронних інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ (кімн. 20).

Слайд 79

Слайд 80

Слайд 81

Слайд 82

Електронний каталог, загальнодержавна БД рефератів “УКРАЇНІКА НАУКОВА” - Національна бібліотеки ім. Вернадського (НБУВ) Опрацьовується значний фрагмент аграрної інформації, але далеко не вся, переважають статті з часописів і продовжуваних видань, монографії. Також обробляються дисертації, що є дублюванням, тобто розпорошенням державних коштів, безпосередньої діяльності УкрІНТЕІ.

Слайд 83

Слайд 84

Підготовку видання здійснюють Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Інститут проблем реєстрації інформації НАН України за участі Державної наукової медичної бібліотеки України. Журнал має електронну версію — Загальнодержавну базу даних рефератів "Україніка наукова". НБУВ звертається з пропозицією до всіх наукових установ і навчальних закладів включити інформацію про свої публікації в Український реферативний журнал "Джерело" та Загальнодержавну базу даних "Україніка наукова" для більш повного представлення результатів вітчизняних наукових робіт у світовому інформаційному просторі. З метою підвищення оперативності матеріали в реферативний журнал доцільно подавати до їх виходу з друку.

Слайд 85

БД “Винаходи України» - Департамент інтелектуальної власності МОН України Бездоганний інформаційний ресурс, містить редаговані вихідні дані (в т.ч. реферати) українською, російською, англійською мовами, поєднані лінками з повними текстами патентів (українською мовою). На жаль, кожний з цих інформресурсів із значним агр. вмістом знаходиться за межами діяльності Мінагрополітики і УААН, причому йдеться про найважливіше - наукову інформацію.

Слайд 86

Слайд 87

Слайд 88

Слайд 89

Слайд 90

ДНСГБ УААН

Слайд 91

Адреси провідних національних інформаційних ресурсів, що містять організовану аграрну інформацію: www.uintei.kiev.ua www.nbuv.gov.ua www.ukrpatent.org www.agroua.net

Слайд 92

УкрІНТЕІ розроблена методика введення інформації до БД AGRIS і CARIS, тобто переведення національної інформації в міжнародний стандарт, яка побудована на використанні наявних аграрно-інформаційних ресурсів (економія затрат часу, підвищення продуктивності опрацювання інформації). Методика може застосовуватися в усіх установах профілю ФАО в Україні.

Слайд 93

НДДКР ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ AGRIS і CARIS Документ 204 из 288 Здобувач : Михайлов Микола Георгійович Hазва : Удосконалення технології гранульованого хмелю Реферат : В роботі вивчено пивоварні якості тонкоароматичних, ароматичних і гірких сортів хмелю української селекції. Дані рекомендації по одержанню із них певних хмельових препара-тів. Вивчено залежність процесів окислення кислот від температури та вмісту води як при гранулюванні, так і при збе-ріганні гранул. Удосконалено технологію гранульованого хме-лю. Розроблена технологія отримання ізомеризованих гранул та гранул з антиоксидантами. Використання ізомеризованих гра-нул у пивоварінні дає можливість економити 30% хмелю. Гранулювання з антиоксидантами значно підвищує стабільність хімічного складу гранул при зберіганні та забезпечує високу якість смакових і ароматичних властивостей пива, особливо при виготовленні його із гірких сортів хмелю.

Слайд 94

Наукова ступінь : к.т.н. Шифр спеціальн. : 05.18.07 Аспірантура : Ні Дата захисту : 20050216 Керівник : Ляшенко Микола Іванович, д.т.н. с.н.с., спец.05.18.07 Керівник : Ляшенко Николай Иванович, д.т.н. проф., спец.05.18.07 Опоненти : Кисла Любов Василівна, д.т.н. проф., спец.05.18.07 Опоненти : Ткаченко Любов Володимирівна, к.т.н. , спец.05.18.07 Голова ради : Домарецький Віталій Афанасійович, д.т.н. проф. Місто захисту : 02070938 Національний університет харчових технологій : адреса: 01033,Київ,вул.Володимирська, 68, Тел. 2209555 Мін-во : Мiнiстерство освiти і науки України

Слайд 95

Місто виконання : 02070938 Національний університет харчових технологій : адреса: 01033,Київ,вул.Володимирська, 68, Тел. 2209555 Провідна орг-ція: 02128514 Інститут харчової хімії і технології НАН України та Міністерства аграрної політики України : адреса: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2-а, Тел. 4343777 Місто роботи : 13545356 МСП “Науково-виробничий центр “Інформ-Агро-Сервіс”” : адреса: 10014, Житомир-14, вул. Черняхівського, 6, Тел. (0412)420781,418507 Сторінок : 118 Таблиць : 26

Слайд 96

Першоджерела : 136 Додатки : 5 Ілюстраций : 26 Розповсюд.в Україні : За договірною ціною Передача за рубіж : За договірною ціною Індекс УДК : 663.423:663.41:633.791 Код рубрики : 65.43.31 Обліковий номер : 0405U000675

Слайд 97

НБУВ Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар, В.А. Вергунов. — К.: Аграр. наука, 2002. — 135 с. — Бібліогр.: 66 назв. — укp. Наведено результати досліджень щодо трансформації осушуваних органогенних грунтів, їх родючості, здатності нагромаджувати важкі метали і радіонукліди, проаналізовано їх економічне становище. Розкрито вплив структури посівних площ з різним поєднанням лучного та польового періодів і систем мінерального удобрення на продуктивність сівозмін, урожайність та її якість. Висвітлено питання щодо підтримання на осушених торфовищах позитивного балансу органічної маси, збільшення термінів його спрацювання та запобігання вимиванню поживних речовин у грунтові води з одночасним забезпеченням високої продуктивності агроценозу шляхом запровадження травопільних сівозмін з однією просапною культурою та лучним періодом не менше 5 - 6-ти років, а також внесенням фосфорно-калійних добрив під однорічні культури та багаторічні трави першого - другого року вирощування, з третього року - повного мінерального добрива у дозах, розрахованих на заплановану врожайність.Індекс рубрикатора НБУВ: П034.307(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА628640

Слайд 98

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ОПИСУ ЗАЯВКИ (недостатня для AGRIS кількість елементів, необхідність поповняти їх з БД “ВИНАХОДИ УКРАЇНИ”) A01 (21) 20040604221 ============= Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота и отлов животных; рыболовство и рыбоводство (54) ОЧИСНИК ВОРОХУ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ВІД ДОМІШОК (54R) ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ (54E) CLEANER OF ROOT AND TUBER HEAP AGAINST DIRT (51) A01D 33/08 20060101AFI20051220RHUA (71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (71R) НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (71E) NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY (72) Булгаков Володимир Михайлович (72R) Булгаков Владимир Михайлович (72E) Bulhakov Volodymyr Mykhailovych (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (73R) НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (73E) NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Слайд 99

(57) В очиснику вороху коренебульбоплодів очисні вальці розміщені на рухомій рамці, яка встановлена на чотирьох пружних основах. Передня сторона рамки кінематично зв'язана з механізмом коливальних рухів рамки у поздовжньо-вертикальній площині з напрямком під кутом до горизонту. Жорсткості пружних основ рухомої рамки різні. Механізм коливальних рухів забезпечує різні частоти і амплітуди коливань. (57R) В очистителе вороха корнеклубнеплодов очистительные вальцы размещены на подвижной рамке, которая установлена на четырех упругих основаниях. Передняя сторона рамки кинематично связана с механизмом колебательных движений рамки в продольно-вертикальной плоскости с направлением под углом к горизонту. Жесткость упругих оснований подвижной рамки разная. Механизм колебательных движений обеспечивает разные частоты и амплитуды колебаний. (57E) In a cleaner of a root and tuber heap cleaning rollers are placed on a movable frame, which is mounted on four resilient bases. The front side of the frame is kinematically connected with a mechanism of oscillation movements of the frame in the longitudinal-vertical plane with the direction at an angle to the horizon. The rigidity of the resilient bases of the movable frame is different. The mechanism of oscillation movements ensures different oscillation frequencies and amplitudes. Відсутні деякі необхідні для AGRIS елементи, їх можна відшукати в БД “Винаходи України” Деп-та інтел. власності МОН України.

Слайд 100

Слайд 101

Слайд 102

Слайд 103

Слайд 104

ДОДАТКОВИЙ РЕСУРС ДЛЯ AGRIS - РЖ “ЕКОЛОГІЯ” (ВЕЛ) 2005.2.66. МОДЕЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА БИОГЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ/Тимофеев М. М., Джулай В. И., Николенко В. И., Александров С Н., Гончар В.С./Агроекол. журн. — 2004 — № 3 — С 3-6 — Библиогр.: 11 назв. Модель ландшафтного землевпорядкування, стійке (біологічне) землеробство, ерозія ґрунтів, органічні ресурси, родючість ґрунтів Model of landscape land use organization of biogenic farming/Timofeyev М М , Dzhulai V.I., Nikolenko V.I. , Aleksandrov S N., Honchar V.S //Ahroekolohichny Zhurnal. — 2004 — № 3. — P 3-6. — Bibliography 11 ref. Model of landscape land use organization, sustainable (biological) agriculture, soil erosion, organic resources, soil fertility Розглядаються питання щодо створення моделі ландшафтного землевпорядкування екологічно стійкого (біогенного) землеробства Зазначено, що кардинальне приборкання водної і вітрової ерозії ґрунтів у польо вих сівозмінах можна прогнозувати шляхом створення двох більш стійких агроекосистем агроекосистеми, де багаторічні бобові трави і озима пшениця займають 50-60% площі в структурі сівозміни, агроекосистеми винятково із просапних культур з цілорічним укриттям ґрунту мульчопластом Установлено, що екологічно стій ке і продуктивне землеробство в структурі сільгоспугідь повинно мати не менше 34% площ під культурою чагар ників у якості середовищополіпшуючої і органоресурсо-відновлювальної компоненти.

Слайд 105

УКРАЇНІ ПОТРІБНА НАЦІОНАЛЬНА БД АГРАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Слайд 106

Слайд 107

Слайд 108

Слайд 109

Слайд 110

Слайд 111

ВСІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ AGRIS /CARIS ЗНАЙШЛИ ВІДОБРАЖЕННЯ У НОВІЙ СТРАТЕГІЇ, РОЗРОБЛЕНІЙ В РАМКАХ 1-ОГО ПРОЕКТА ФАО В УКРАЇНІ НЕОБХІДНО ЗАБЕПЕЧИТИ ПОВНУ РЕАЛІЗАЦЮ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЦІ

Слайд 112

Слайд 113

Слайд 114

Слайд 115

ФАО 6 семінарів з питань AOS

Слайд 116

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОНТОЛОГІЧНИЙ СЕРВЕР ФАО (AOS)

Слайд 117

Взаємодія між наявними KOS (тезауруси) при створенні AOS

Слайд 118

Слайд 119

AGORA (ACCESS TO GLOBAL ONLINE RESEARCH IN AGRICULTURE) [Доступ до глобальних онлайнових досліджень з сільського господарства] (древнєгреч. «agora» - «народне зібрання» або «місце, де воно відбувається, площа”) October 14, 2003 Звертайтесь до: http://www.aginternetwork.com

Слайд 120

Слайд 121

Суть AGORA: декілька провідних наукових видавництв Європи і США (Elsevir, Springer-Verlag, CSIRO Publishing, Blackwell Publishing, BioOne, Nature Publishing Group, John Wiley and Sons, Oxford University Press, John Libbey Eurotext, American Society for Clinical Nutrition, CABI Publishing тощо) Уклали угоду про забезпечення вільного доступу до своїх онлайнових часописів в галузі сільського гос-ва і споріднених природоохоронних і суспільних наук.

Слайд 122

ЦЯ ПОСЛУГА НАДАЄТЬСЯ ФАО ЛИШЕ КРАЇНАМ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ДОХОДІВ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ (ПЕРЕЛІК СВІТОВОГО БАНКУ), СЕРЕД ЯКИХ Й УКРАЇНА.

Слайд 123

Нині перелік часописів в AGORA вже включає близько 800 назв, зокрема: Біологія - 100 назв часописів; Біотехнологія/Прикладна мікробіологія - 20 Сільське господарство – 8 Тваринництво – 78 Лісове господарство – 15 Навколишнє середовище/Екологія/Природні ресурси – 105 Рослинництво – 111 Рибне господарство/Аквакультура - 64 Продовольство/Харчування – 36 Хімія/Біохімія/Біофізика – 32 Економіка/Соціологія – 65 Ентомологія/Боротьба з шкідниками – 32 Міжгалузеві науки/Різне – 42 назви часописів.

Слайд 124

Слайд 125

AGRIPPA, Agri-Publishing for People in Agriculture (http://www.fao.org/agrippa) Огляди Наукові статті Короткі повідомлення Матеріали для дорадництва

Слайд 126

Характеристика систем кормовиробництва і годування тварин в окремих країнах (географія, статистика тваринництва, кормовиробництва, імпорт/експорт, системи скотарства, системи годування тварин, посилання, реферати) - 10,000 слів. Авторам – гонорар від ФАО 250 USD за найбільші досягнення.

Слайд 127

Раніше – в основному годування тварин і кормові ресурси Нині – більш загальне тваринництво, органічне вирощування скота, здоров’я тварин і питання розвитку Статті приймаються мовами ФАО - En, Fr, Sp, Ch or Ar. Огляди, наукові статті і постери повинні складатися з 5000, 3000 and 500 слів відповідно

Слайд 128

AGRIPPA

Слайд 129

Ініціативи з відкритого доступу до інформації International Scholarly Communications Alliance (ISCA) (www.curl.ac.uk/about/isca/html) 600 наукових бібліотек, що працюють разом, для підтримання доступу до наукової літератури literature.

Слайд 130

Open Society Institute (Soros Foundation) (www.soros.org/openaccess) Розробка тверджень на захист відкритого доступу і надання фінансування на 3-річний період проектам, які підтримують “альтернативні” часописи і ініціативи відкритих архивів. Open Archives Initiative (OAI) Development of standard protocol (Open Archives Metadata Harvesting Protocol, OAMHP) (www.openarchives.org)

Слайд 131

Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess Open Society Institute (OSI) December 1-2, 2001 заснував світову ініціативу – BOAI «Під відкритим доступом до літератури [BOAI] розуміє її безоплатну наявність в публічному інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, загружати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати або з’вязуватися з повними текстами цих статей, переміщуватися по них для індексування, передавати їх у вигляді даних до програмного забезпечення, або використовувати

Слайд 132

їх для будь-якої іншої законної мети без фінансових, юридичних або технічних перешкод, відмінних від тих, які необхідно відокремити від доступу до інтернету як такого. Єдиним обмеженням для їх репродукування і розповсюдження, і єдиною роллю для авторського права в цій галузі, має стати надання авторам права здійснення контролю над цілісністю їх роботи і права бути визнаними і цитованими.»

Слайд 133

Слайд 134

Public Library of Science (PLoS) (www.publiclibraryofscience.org) Заява підписана більш ніж 30,000 осіб з 175 країн на підтримку відкритого доступу. SPARC Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (www.sparc.org) Ініціатива американських наукових бібліотек на підтримку реформ наукового видавництва і зменшення цінових бар’єрів.

Слайд 135

Слайд 136

(www.nap.edu) Вільний онлайновий доступ до більш ніж 2,500 книг, виданих Національними академіями США, створено для е-видання звітів the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine and the National Research Council. Фінансується Конгресом США.

Слайд 137

NAP публікує більш ніж 200 книг за рік з широкого кола питань науки, техніки, охорони здоров’я, що містять найбільш авторитетні погляди з важливих питань. 26 предметних рубрик (вкл. сільське господарство, біхевіоризму, енергетики, охорона навколишнього середовища, продовольства і харчування, питання науки і урбаністичний розвиток. Читачам з країн, що розвиваються, надаються безоплатні PDF файли.

Слайд 138

INTERNATIONAL NETWORK FOR THE AVAILABILITY OF SCHOLARLY PUBLISHING (INASP) http://www.inasp.org Підтримує друковане і електронне видавництво (часописи, книги тощо) в країнах, що розвиваються Семінари, надає необхідні лінки, напр. «Information and Products Resource»

Слайд 139

http://www.bioline.org.br Керівництво Bioline International здійснюється вченими і бібліотекарями. Це сумісна ініциатива University of Toronto Libraries, Канада (офіс керівництва), the Reference Center on Environmental Information, Бразилія (головний комп. і розробка програмного забезпечення) і Bioline/UK (з’вязок).

Слайд 140

Bioline International є неприбутковою службою електронного видавництва для забезпечення доступу до якісних наукових часописів, які видаються в країнах, що розвиваються . Мета BI's, що полягає в зменшенні так званного розриву в знаннях між Півднем і Півноччю, є надзвичайно важливою для глобального розуміння питань, пов’язаних з здоров’ям (тропічна медицина, інфекційні захворювання, епідеміологія, нові захворювання), біорізноманіття, навколишнє середовище, його охорона і міжнародний розвиток.

Слайд 141

З часописами, які редагуються, з Бразилії, Куби, Індії, Індонезії, Keнії, ПАР, Уганди, Зімбабве тощо, BI надає унікальну послугу, яка полягає в тому, що інформація з біологічних наук , яка продукується в цих країнах, стає доступною світовій науковій спільноті.

Слайд 142

Electronic Publishing Trust for development www.epublishingtrust.org Поглиблює розуміння переваг електронного видавництва Трансфер технології e-видавництва через навчання і доступ до онлайнових ресурсів Здійснює менеджмент і підтримує розповсюдження

Слайд 143

Підтримує ініціативи відкритого доступу і популяризує їх серед вчених і видавців країн, що розвиваються. Фонд зосереджується на біологічних науках (зокрема біорізноманіття, сільськогосподарські науки, охорона навколишнього середовища), для яких глобальна картина є неповною. Локальна наукова інформація є важливою, особливо щодо здоров’я населення, хвороб тварин і рослин.

Слайд 144

Слайд 145

The Science and Development Network (SciDev.Net) http://www.scidev.net Лозунг порталу «Інформація про науку і технології, яка відповідає потребам світу, що розвивається.»

Слайд 146

Поліпшений регіональний портал, який забезпечує охоплення питань наук і технології в раїнах Латинської Америки і Карибського регіону, Середнього Сходу, Південної і Східної Азії і Африки Існують багатомовні версії оригінального латиноамерикансь-кого порталу En, Sp і Pt.

Слайд 147

Для користувачів цей портал слугує місцем оголошення інформації про наукові події, пошук роботи, гранти тощо Розсилаються щотижневі e-mail вісники на Sp, Fr, En і Сh

Слайд 148

Dgroups: “Development through Dialogue” Засновники - Bellanet, DFID, ICA, IICD, OneWorld, UNAIDS і UNECA, започаткували проект Dgroups – онлайнову публічну платформу для груп, які працюють в галузі розвитку і прав людини по всьому світу Сайт працює як віртуальне місто зустрічі для команд, комітетів, мереж, громад, долаючи географічні і інституціональні границі

Слайд 149

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ПОДІБНИЙ НАУКОВИЙ АГРАРНИЙ ПОРТАЛ, ДЕ Б ВИСВІТЛЮВАЛИСЯ ЧИСЛЕННІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ПЕРЕХРЕСТНИМИ ЛІНКАМИ ДО ІНШИХ СПОРІДНЕНИХ ПОРТАЛІВ, НАПРИКЛАД ФАО, Мінагрополітики, НБУВ, УКРІНТЕІ, УКРПАТЕНТ тощо . МІСЦЕ ЙОГО СТВОРЕННЯ: ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА УААН.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне