X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вода - найдивовижніша речовина в світі

Завантажити презентацію

Вода - найдивовижніша речовина в світі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Мною написаний реферат за темою "Вода - найдивовижніша речовина в світі". Я вибрала цю тему тому, що - це сама актуальна тема, бо вода це найважливіша речовина на Землі без якої не може існувати жоден живий організм і не можуть протікати ніякі біологічні, хімічні реакції, і технологічні процеси. Вода - одне з найпоширеніших речовин у природі (гідросфера займає 71% поверхні Землі). Їй належить найважливіша роль в геології, історії планети. Без води неможливе існування живих організмів. Справа в тому, що тіло людини майже на 63% - 68% складається з води. Практично всі біохімічні реакції в кожній живій клітині - це реакції у водних розчинах ... У розчинах же (переважно водних) протікає більшість технологічних процесів на підприємствах хімічної промисловості, у виробництві лікарських препаратів і харчових продуктів. І в металургії вода надзвичайно важлива, причому не тільки для охолодження. Не випадково гідрометалургію - вилучення металів з руд і концентратів за допомогою розчинів різних реагентів - стала важливою галуззю промисловості. Дуже велике значення для життя на Землі має саме питна вода, запаси якої дуже обмежені. Тому глобальним завданням людства є дослідження найбільш економічно та екологічно вигідних методів очищення води.

Слайд 4

Дослідити будову молекули води; На основі знань про будову молекули води встановити тип зв’язку між атомами в молекулі ; Дослідити фізичні та хімічні властивості води; Користуючись додатковою літературою описати кругообіг води в природі; Опрацювати інформацію про наслідки водного голоду планети; Теоретично дослідити методи очищення води.

Слайд 5

Вода

Слайд 6

Теоретичні(робота з різними джерелами інформації - підручники хімії та фізики, довідники, енциклопедії, інтернет)

Слайд 7

2. Вода – найдивовижніша речовина на Землі. Вчені абсолютно праві: немає на Землі речовини, більш важливої для нас, ніж звичайна вода, і в той же час не існує іншої такої речовини, у властивостях якої було б стільки протиріч та аномалій, скільки в її властивостях.

Слайд 8

2.1 Будова молекули води Молекула води H2О побудована у вигляді трикутника: кут між двома зв'язками оксиген - гідроген 104 градуса. Молекула води полярна, що є причиною особливої взаємодії між різними її молекулами.

Слайд 9

2.2 Які зв'язки має H2O? У молекулі води є два полярні ковалентні зв'язки Н-О. Вони утворені за рахунок перекривання двох одноелектронних р - хмар атома оксигену і одноелектронної S - хмари двох атомів гідрогену. У молекулі води атом оксигену має чотири електронні пари. У молекулі є чотири полюси зарядів: два - позитивні і два - негативні. Позитивні заряди зосереджені у атомів гідрогену, так як оксиген електронегативніший за гідроген. За рахунок такого розподілу зарядів молекула води полярна – диполь.

Слайд 10

2.3 Фізичні властивості H2O Вода - це єдина речовина в природі, яка в земних умовах існує в усіх трьох агрегатних станах: рідкому – вода твердому - лід газоподібному - пар

Слайд 11

2.4 Хімічні властивості H2O З хімічних властивостей води особливо важливі - здатність її молекул дисоціювати (розпадатися) на йони і здатність води розчиняти речовини різної хімічної природи. Роль води, як головного і універсального розчинника визначається насамперед полярністю її молекул.

Слайд 12

2.5 Кругообіг води в природі. Кров Землі - це вода, а кровоносні судини - ріки, річки, струмки та озера. І це не просто порівняння, художня метафора. Вода на Землі відіграє ту ж роль, що й кров в організмі людини, і як нещодавно помітили вчені, структура річкової мережі дуже схожа на структуру кровоносної системи людини. «Візник природи» - так назвав воду великий Леонардо да Вінчі .

Слайд 13

2.6 Чому не закінчується вода на Землі? Вода на Землі перебуває у постійному кругообігу, і спад її в одній ланці відразу ж заповнюється за рахунок надходження з іншого. Рушійною силою кругообігу води є сонячна енергія і сила тяжіння. За рахунок кругообігу води всі частини гідросфери тісно об'єднані і пов'язують між собою інші компоненти природи.

Слайд 14

2.7 Водний голод планети Проблема "водного голоду" полягає в необхідності нетримання певної кількості води в організмі, тому що йде постійна втрата вологи в ході різних фізіологічних процесів. Для нормального існування в умовах помірного клімату людині необхідно одержувати з питвом і їжею близько 3,5 літрів води на добу, в пустелі ця норма зростає, як мінімум до 7,5 літрів. Без їжі людина може існувати близько сорока днів, а без води значно менше - 8 днів.

Слайд 15

3. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ Основні стадії очищення води - це освітлення й знебарвлення, а потім знезаражування. Очищення природної води за допомогою електролітів застосовують дуже широко, і не дивно, що цей процес увесь час удосконалюється. Цей метод має таку перевагу, що при ньому у воду не потрапляють додатково іони хлору, і воду вдається очистити не тільки від колоїдних частинок, але й від розчинених газів, фенолів і радіоактивних сполук. Звичайно, електролітне очищення води має свої недоліки: неповнота очищення і навіть погіршення якості води за деякими параметрами.

Слайд 16

3. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ Також одними із важливих методів очищення води є хлорування, озонування та інші.

Слайд 17

Вода являється найціннішим даром Природи. Вона – це джерело всього живого на Землі. Властивості води пояснюються її складом та будовою молекул. Вона має свої аномалії, які людина з цікавістю досліджує. Запаси питної води на Землі не являються невичерпними. В найближчому майбутньому природні води навряд чи стануть настільки чистими, що з них вдасться одержати питну воду високої якості традиційними методами. Тому треба удосконалювати старі й запроваджувати нові методи очищення й знезаражування води.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія