X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ”

Завантажити презентацію

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ” ЗАПРОШУЄ!

Слайд 2

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ” ЗАПРОШУЄ!

Слайд 3

Директор інституту – член-кор. НАНУ, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович

Слайд 4

ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ІТС 1993 р. – створення кафедри засобів телекомунікацій з підготовки фахівців за спеціальністю “ Технології та засоби телекомунікацій ” в складі ФАКС; перший набір 26 студентів; 1998 р. – перший випуск 32-х фахівців, відкриття нової спеціальності “ Телекомунікаційні системи та мережі ”, створення нової кафедри телекомунікаційних систем та мереж; 2002 р. – створення інституту телекомунікаційних систем, відкриття нової спеціальності “ Інформаційні мережі зв'язку ”, створення кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Слайд 5

СТРУКТУРА ІТС Кафедра засобів телекомунікацій; (зав. кафедри д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.) Кафедра телекомунікаційних систем; (зав. кафедри д.т.н., проф. Бунін С.Г.) Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж; (зав. кафедри д.т.н., проф. Глоба Л.С.) НДІ телекомунікацій (директор д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.) Науково-технічна бібліотека;

Слайд 6

Викладацький склад ІТС Професорів - 16; Доцентів - 22; Старших викладачів - 6 ; Асистентів - 7 .

Слайд 7

Першій випуск фахівців 1998 р.

Слайд 8

Організації, де працюють наші випускники Укртелеком МТС Київстар - GSM Укрсат Де-Те-Ве Україна Капштелеком Банкомзв'язок Датагруп Атлас ГолденТелеком Alcatel СБУ АМПАК (США) HUAWEYTECHNOLOGIES (Китай) Випускник 2002 року ПОЖИДАЄВ Артем - інженер електрозв'язку компанії Київстар

Слайд 9

ВИПУСК – 2010 працевлаштування

Слайд 10

В рамках наукової школи: Підготовлено 20 кандидатів і докторів наук; Опубліковано 20 монографій, підручників і навчальних посібників; Опубліковано понад 500 наукових статей; Комплексна наукова робота “ Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів ” відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки за 2004 рік. Лауреати від НДІ телекомунікацій: М.Ю.Ільченко, С.Г. Бунін, С.О.Кравчук, В.О.Сизранов Наші досягнення

Слайд 11

Переможці олімпіади 2008 р. з напряму “Телекомунікації ”, м. Харків

Слайд 12

Переможці олімпіади 2009 р. з напряму “Телекомунікації ”, м. Харків

Слайд 13

Переможці конкурсу “Група року”

Слайд 14

Переможниця конкурсу “Міс КПІ” Вікторія Цема Ст. гр. ТІ-42М

Слайд 15

Переможець конкурсу “ Містер КПІ” Сергій Салата Ст. гр. ТС-63

Слайд 16

Конкурс, спеціальності, працевлаштування

Слайд 17

Конкурс 2010 р. і план набору на 2011 р.

Слайд 18

Базова бакалаврська програма (ББП) та програми професійного спрямування (ППС) Напрям: “Телекомунікації” 1. Технології та засоби телекомунікацій 2. Телекомунікаційні системи та мережі 3. Інформаційні мережі зв'язку ББП (4 роки) ППС

Слайд 19

Кваліфікації, що отримують випускники ІТС Після бакалаврської підготовки: Інженер з експлуатації; Після магістерської підготовки: Інженер-дослідник;

Слайд 20

Наші партнери UMC Київстар - GSM Укрсат Де-Те-Ве Україна Капштелеком Банкомзв’язок Датагруп Атлас ГолденТелеком Alcatel СБУ АМПАК (США) HUAWEYTECHNOLOGIES (Китай) Напрями співробітництва Організація переддипломної практики Працевлаштування випускників Спонсорська підтримка навчального процесу Стажування студентів під час навчання Проведення лабораторних та прак- тичних занять на технологічній базі підприємства Проведення спільних семінарів, конференцій, “круглих столів”

Слайд 21

Два дипломи за два роки!

Слайд 22

Структурно-логична схема підготовки магістрів Напрям: Телекомунікації 6.050903 Бакалаврська. підготовка 4 роки НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) Визначення спільної наукової тематики ТУД-ІТС для студ. 3, 4 курсів та керівників наукової роботи НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) 1. 8.092402 - ІМЗ НТУУ “КПІ” (9, 10 семестр) Навчання за програмою спеціальності “Інженерія розподілених систем” ТУД (Німеччина) (11,12 семестр) Складання акад. різниці ТУД-ІТС (для всіх спец-тей) на засадах екстернату Складання кандидатських екзаменів: філософія, іноземна мова Навчання за РНП спеціальностей: 2. 8.092401 - ТСМ 3. 8.091004 - ТЗТ Акад. довідка

Слайд 23

Структурно-логична схема підготовки магістрів (продовження) Вступ до аспірантури

Слайд 24

Навчання за кордоном Група студентів ІТС під час на навчання в Дрезденському технічному університеті за програмою Подвійної магістратури (ПМ). (червень 2008 р.)

Слайд 25

Програма Подвійної Магістратури “Інженерія розподілених систем” Дрезденський Технічний Університет (ДТУ) та Національний Технічний Університет України “Київський політехнічний інститут” Національний Технічний Університет України “Київський політехнічний інститут”

Слайд 26

Факультети-співробітники “Факультет комп'ютерних наук” (ДТУ) “Інститут телекомунікаційних систем” (НТУУ “КПІ”) Відповідальні професори: Проф. Christof Fetzer (ДТУ); Проф. Л.С. Глоба (НТУУ “КПІ”)

Слайд 27

Програма передбачає Наявність об'єднаної навчальної програми; Часткове фінансування освіти в окремих випадках; Студентську підготовку; Візову підтримку; Організацію процесу вступу студентів;

Слайд 28

Витяг з Правил прийому у ВНЗ України у 2011 році Надається право вступникам подавати сертифікати Українського центру ЗНО якості освіти, що видані у 2008, 2009 або 2010 році (при цьому абітурієнт має право проходити тестування щорічно); Абітурієнт має право подавати заяви на вступ не більше ніж у 5 ВНЗ та не більше ніж на 3 напрями підготовки (спеціальності); До участі в конкурсі допускаються абітурієнти зі сертифікатом, кількість балів у якому за непрофільними предметами нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів за профільними предметами складає не нижче 170 балів з кожного предмету; Передбачено врахування середнього балу атестату з округленням до десятих часток балу (за 200 бальною шкалою); Абітурієнти, які не атестовані з української мови та літератури, можуть складати вступні іспити за тією мовою, оцінки з якої виставлені в атестаті; За умови успішного навчання на підготовчих курсах при ВНЗ до суми балів за сертифікатами додається додатково 20 балів

Слайд 29

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського ЦОЯО Додаток 2 до Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2011 році Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Назва Код Телекомунікації 6.050903 1. Українська мова та література Непрофільний 124 2. Математика Профільний Один не менше 150 за умови що інший не менше 124 3. Фізика Профільний

Слайд 30

Інституту телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ”! ЗАПРОШУЄМО ДО

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне