X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про удосконалення системи аграрного страхування в Україні

Завантажити презентацію

Про удосконалення системи аграрного страхування в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРЕЗНТАЦІЯ “Про удосконалення системи аграрного страхування в Україні” Досвід – запорука успіху !

Слайд 2

На селі утверджується ефективний господар – власник. Залишились старі проблеми фінансування та матеріально-технічного забезпечення, низька платоспроможність сільгоспвиробника, відсутність застави під кредити внаслідок зношеності основних фондів. Вплив фінансової кризи. Недотримання сучасних технологій внаслідок недостатності фінансування. Нестабільність врожайності та якості продукції. (При урожайності 35 ц/га собівартість зерна була б нижчою в 1,5 рази за середньоєвропейську) Висока ризиковість виробництва внаслідок значного впливу природно-кліматичних факторів, коливання цін на сільськогосподарську продукцію та ряду інших факторів. Збитки від природних катаклізмів щороку зростають: 2007 рік -??? млн.грн. (компенсовано Державою ??? млн.) 2008 рік - ??? млрд.грн. (виділено Державою ??? млн.) 2003рік був роком суцільних катаклізмів і Україна вперше не змогла забезпечити себе зерном. Страхування урожаю дає гарантію впевненості !

Слайд 3

В світі зростають потреби в продуктах харчування. Відкриваються світові ринки для української сільгосппродукції. Вільний доступ селян до передових технологій, техніки, хімічних засобів. Державне стимулювання сільгоспвиробника в рамках вимог СОТ. Перспектива ведення сучасного високорентабельного господарства. Організація реального страхування за новітніми та апробованими світовими лідерами агрострахування технологіями. Дієве страхування – впевненість у майбутньому !

Слайд 4

Сучасний стан розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні не відповідає його першочерговому завданню – бути ефективним механізмом управління ризиками в аграрному секторі та забезпечувати стабільність виробництва та доходів сільськогосподарських виробників. Необхідне кредитування виробництва. Необхідні гарантії повернення кредитів. Необхідна мінімізація погодних та фінансових ризиків. Всі гарантії можливі через реальну систему страхування та перестрахування всього комплексу ризиків сільськогосподарського виробництва.

Слайд 5

Глибокий аналіз ситуації, що склалася, проведений фахівцями ЗАТ “Українська аграрно-страхова компанія” та Української аграрної конфедерації, з врахуванням рекомендацій проекту МФК в Україні, призвів до розробки принципово нової системи надання страхових гарантій, яка повністю влаштовує сільгоспвиробника, фінансово-кредитні установи та організації матеріально-технічного забезпечення, а головне, чітко визначає місце та функції держави в системі агрострахування. Основні складові успіху: – нові підходи до страхування; -система управління ризиками; -чітка схема багаторівневого перестрахування; -участь держави в системі управління с/г ризиками та їх перестрахуванні. Ми пропонуємо реальну систему управління ризиками!

Слайд 6

Світова практика страхування агроризиків: - досвід Канади; - практика СОТ. Проект розвитку агрострахування в Україні: - Концепція розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні; - пілотний страховий продукт “Страхування озимої пшениці на весь цикл виробництва. Законодавче забезпечення страхування агроризиків: - Проект ЗУ “Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою» Швидке впровадження агрострахування забезпечить прогрес в агровиробництві України!

Слайд 7

З метою прискорення формування системи агрострахування пропонуємо взяти за основу проект ЗУ “Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою», поданий народним депутатом Присяжнюком М.В. (реєстр. № 5063 від 21.08.2009 р.) До вказаного проекту внести ряд змін та доповнень, що деталізують питання: - організації системи управління агрострахуванням; -участі в цій системі держави,об’єднань сільгоспвиробників та страхових компаній; -системи фінансування арострахування; - перестрахування ризиків; -забезпечення фінансової стійкості в разі виникнення катастрофічних ризиків. Ми пропонуємо реальне страхування !

Слайд 8

Агенство з управління сільськогосподарськими ризиками Орган управління і контролю Верховна рада Мінагрополітики Держфінпослуг звіт про укладені договори страхування страховик страховик страховик агровиробник агровиробник участь в управлінні нагляд і контроль агровиробник відповідальність Український сільськогосподарський страховий пул участь участь в управлінні платежі Держава Схема організації агрострахування в Україні

Слайд 9

Слайд 10

Розробляє нові страхові продукти, стандартні правила страхування, процедури андеррайтингу та врегулювання збитків, проекти стандартних заяв та договорів страхування; Забезпечує адміністрування щодо укладених договорів страхування сільськогосподарської продукції для одержання державної підтримки і компенсацій; Створює Фонд гарантування відшкодування катастрофічних збитків та здійснює управління ним; Веде інформаційні бази даних щодо страхування сільськогосподарської продукції; Організує проведення експертиз страхових випадків та вирішення спорів; Забезпечує покриття системних ризиків, за рахунок Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків, при виникненні надзвичайних ситуацій (з можливістю допущення виникнення негативного балансу фонду при настанні катастрофічних подій). Має інші функції, відповідно до ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України». Основні функції Державного агентства з управління сільськогосподарськими ризиками:

Слайд 11

Агенство з управління сільськогосподарськими ризиками Фонд гарантування відшкодування катастрофічних збитків Зарубіжні перестраховики Державний бюджет Місцеві бюджети звіт про укладені договори страхування та кошти страховик страховик страховик агровиробник агровиробник внески агровиробник відповідальність Український сільськогосподарський страховий пул перестрахування Звіт про укладені договори страхування та перестрахування платежі Відшкодування страхових платежів Відшкодування відшкодування внески

Слайд 12

Пояснення до принципової схеми організації фінансування страхування сільськогосподарських продукції з державною фінансовою підтримкою Страхова премія за укладеними із страховиком договором субсидованого страхування сплачується в установлені строки страховику повністю, після чого договір страхування набирає чинності. Страховик, після набрання чинності договору страхування, зобов`язаний 5 % отриманої страхової нетто премії направити до Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків, що створений та адмініструється Державним агентством. Сплачена до Фонду гарантування сума є платежем на перестрахування та згідно чинного законодавства виключається з доходу страховика. Страховик, після набрання чинності договору страхування, зобов`язаний перестрахувати в Українському сільськогосподарському страховому пулі 50 %, взятого за договорами страхування ризику, за нетто тарифом. Страховик, після набрання чинності договору страхування, може до 30 % взятого за договором страхування ризику, самостійно перестрахувати на внутрішньому або зарубіжному страховому ринку. Український сільськогосподарський страховий пул зобов`язаний перестрахувати на зарубіжному ринку перестрахування 50 % отриманого від страховиків ризику та 50 % ризику розподілити рівними частками між учасниками пулу. З метою участі держави у відшкодуванні катастрофічних збитків сільськогосподарських виробників щорічно з державного та місцевих бюджетів до Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків направляються кошти державних та обласних бюджетів у розмірі 50 % середньорічної суми виплат на відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій за період з 2004 по 2009 роки. Після набрання чинності стандартного договору страхування, який укладено із страховиком – членом Українського сільськогосподарського страхового пулу, на протязі одного місяця з дня подання страхувальником до місцевої адміністрації пакету документів, держава зобов`язана відшкодувати страхувальнику з державного бюджету 50 % нарахованого страхового платежу (премії) та з бюджету області 10 % страхового платежу (премії).

Слайд 13

При настанні страхових випадків страховик повністю сплачує страхове відшкодування згідно умов договору страхування. Страховик отримує компенсацію сплаченого страхового відшкодування від перестраховиків, з якими укладені договори перестрахування. В разі, коли збитки сільськогосподарських виробників не є результатом надзвичайних ситуацій, що визначені, як катастрофічні в положеннях, затверджених агентством, кошти з Фонду гарантування відшкодування катастрофічних ризиків не сплачуються, а збитки сільськогосподарського виробника, відповідно до умов договору страхування, покриваються страховиком. В разі настання катастрофічних ризиків страховик покриває 50 % страхових виплат, нарахованих сільськогосподарському виробнику згідно з договором страхування за рахунок власних коштів, решта 50 % виплати сплачується страховиком після отримання відшкодування від Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків. Забороняється будь-яке та будь-ким, в тому числі і законодавчим актом, вилучення коштів із сформованого Державним агентством з управління сільськогосподарськими ризиками Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків. Збитки від катастрофічних ризиків сільськогосподарським виробникам, що не уклали договори субсидованого добровільного страхування є ризиком самого сільськогосподарського виробника та не покривається Фондом гарантування відшкодування катастрофічних збитків або державою. Після набрання чинності Закону України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою» забороняються будь-які прямі відшкодування з державного бюджету збитків сільськогосподарських виробників, що виникли в результаті надзвичайних ситуацій.

Слайд 14

Страхування сільськогосподарської продукції як один із найбільш ефективних способів управління ризиками надає змогу вигідно поєднувати інтереси учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції та держави для забезпечення стабільного економічного зростання, добробуту громадян та їх соціального захисту. Саме тому в Україні має формуватися українська модель, яка здатна, ґрунтуючись на найкращому міжнародному досвіді, оптимально перетворити існуючі реалії на ефективно функціонуючу систему. Пропонована нами схема організації страхування сільськогосподарських ризиків за програмою державної підтримки: забезпечує надійність та фінансову стійкість в страхуванні завдяки її багатоступеневості; - економить значні кошти бюджету, що направлялись на прямі виплати, які покривали збитки сільськогосподарських виробників, що виникали в результаті надзвичайних ситуацій. Контакти: www.studentu.dp,ua Е-mail : support@studentu.dp.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство