X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гуманізація навчально-виховного процесу через впровадження інтерактивних технологій

Завантажити презентацію

Гуманізація навчально-виховного процесу через впровадження інтерактивних технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проект педколективу МЗОШ №26 Гуманізація навчально-виховного процесу через впровадження інтерактивних технологій

Слайд 2

Гуманістичні психолого-педагогічні підходи до організації освітнього процесу

Слайд 3

Гуманістичні психолого-педагогічні підходи до організації освітнього процесу

Слайд 4

Інтерактивне навчання Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Найбільш ефетивні результати при застосуванні ІАМН можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

Слайд 5

Інтерактивне навчання

Слайд 6

Інтерактивні технології навчання

Слайд 7

Інтерактивні технології навчання

Слайд 8

Правила організації інтерактивного навчання У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні; Активна участь учнів у роботі має заохочуватися; Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах; Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах; Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

Слайд 9

Основні характеристики ІАМН Мозковий штурм Визначення: Неструктурований процес генерування та відбору інноваційних творчих ідей у групі, що координуються педагогом. Цілі: Тренування учнів у вирішенні проблем; Розвиток творчого мислення; Розвиток навичок спілкування, роботи у малих групах; Підвищення зацікавленості учнівської аудиторії Переваги: Високий ступінь активності учнів; Продуктивні результати; Досвід творчої діяльності; Орієнтованість на вирішення проблем; Розвиток особистісних навичок учасників; Стимулювання нових ідей; Невеликий термін Обмеження: Розмір групи має бути не дуже великим чи дуже маленьким (5-7 чоловік); Процес координування групових дискусій і узагальнення ідей вимагає високої майстерності педагога; Різна “якість” результатів навчання, які досягаються при мозковому штурмі

Слайд 10

Основні характеристики ІАМН Вивчення конкретних ситуацій Визначення: Вивчення та аналіз реальної чи вигаданої, але реалістичної ситуації, події, явища. Цілі: Розвиток вмінь вирішення проблем, прийняття рішень; Зв’язок теоретичного навчання з виробництвом; Аналіз комплексних ситуацій; Розвиток міжособистісних відносин Переваги: Реалістичність ситуації; Розвиток навичок самонавчання; Інтенсивний процес групової взаємодії, взаємонавчання учнів; Синтез різних точок зору; Розвиток навичок відбору оптимального варіанту рішення; Практичне відпрацьовування теоретичних знань; Розвиток особистісних навичок. Обмеження: Вимагає витрат часу на підготовку опису ситуації; Обмеженість конкретною ситуацією – необхідність постійного відновлення; Ризик невідповідності/неповної відповідності вимогам навчання і запитам цільової аудиторії

Слайд 11

Основні характеристики ІАМН Обговорення критичного явища Визначення аудиторії повідомляється про яку-небудь критичну ситуацію; учні задають педагогу питання, прагнучи одержати додаткову інформацію; критична ситуація може бути запропонована самою аудиторією; при аналізі й обговоренні допускається більша ступінь свободи в обґрунтуваннях. Цілі: Розвиток вмінь прийняття рішень і усунення проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях; Розвиток міжособистісних відносин Переваги: Більш конкретний метод в ілюстрації реальних проблем; Учні більш активно розкривають послідовність дій, що відбулися; Учні асоціюють себе з тим чи іншим учасником певної події; Менші витрати на підготовку і проведення у порівнянні з попереднім методом. Обмеження: Вимагає високої активності і тренованості аудиторії в постановці питань; Імовірність зайвої емоційності учнів при обговоренні; Необхідність чіткого співвідношення розглянутого явища з цілями навчання

Слайд 12

Основні характеристики ІАМН “Кошик” (занурення) Визначення: Обговорення конкретної ситуації, при якій учень одержує ряд максимально наближених до реальності матеріалів і проблем, які вимагають вирішення. Можлива організація як групового, так і індивідуального заняття. Мета: Оцінка вхідного рівня й отриманих результатів навчання; З’ясування освітніх потреб; Розвиток вмінь вирішення проблем; Відпрацьовування навичок аналізу ситуації Переваги: Комплексне відпрацьовування різних практичних навичок; Ефективний зворотний зв’язок з учнями; Акцент на виконанні, а не тільки на аналізі; Закріплення теорії; Зміст “кошика” легко пристосовується до потреб учнів; Допоміжний засіб для зміни настанов і поглядів. Обмеження: Значні витрати на підготовку кожного заняття; Труднощі в оцінці результатів заняття; Придатний для індивідуального навчання

Слайд 13

Основні характеристики ІАМН Точечна групова дискусія Визначення: Організація обговорення в малій групі з метою знаходження ідей з певної теми протягом заданого терміну. Цілі: Закріплення результатів інших занять; Встановлення зворотного зв’язку; Розвиток вмінь вирішення проблем; Розвиток навичок логічного мислення; Розвиток навичок взаємодії з іншими людьми Переваги: Високий ступінь залучення учнів у процес навчання; Невеликі витрати часу; Розвиток творчих здібностей; Окремий випадок мозкового штурму; Допоміжний засіб для аналізу конкретних ситуацій, прийняття рішень. Обмеження: Придатний тільки для малих груп учнів

Слайд 14

Основні характеристики ІАМН Групова дискусія Визначення: Спілкування між парами або групами учнів в певній навчальній ситуації. Може бути елементом круглого столу, обговорення конкретної ситуації та інших методів. Цілі: Розкриття теоретичних концепцій; Розвиток вмінь вирішення проблем; Розвиток вмінь планування, формулювання стратегії Переваги: Уточнення і перевірка гіпотез; Обмін знаннями і досвідом; Залучення у процес навчання; Удосконалення навичок комунікації. Обмеження: Різна ступінь залучення учнів у процес обговорення; Ризик невідповідності/неповної відповідності ходу дискусії цілям навчання

Слайд 15

Основні характеристики ІАМН Рольова гра Визначення: Метод навчання, при якому учні грають визначені ролі в неформальній, але максимально реалістичній манері. Може носити структурований чи спонтанний характер. Цілі: Вироблення стратегії дій у конфліктних і стресових ситуаціях; Розвиток цільових поведінкових настанов; Розвиток навичок міжособистісного спілкування; Розвиток комунікативних навичок; Ілюстрація емоційного аспекту діяльності Переваги: Ефективність у відпрацюванні дій, висвітленні складних конфліктних ситуацій; Закріплює засвоєння теоретичних концепцій; сприяє зміні настанов і поглядів; Прояснює особливості поведінки; Розвиває навички оперативного вирішення проблем; Драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєння навчального матеріалу. Обмеження: Необхідність якісної підготовки “акторів”; Необхідність ретельного планування сценарію і постановки гри; Ризик постановки штучної ситуації; Значні витрати часу на підготовку і проведення

Слайд 16

Основні характеристики ІАМН Форум Визначення: Нетрадиційний спосіб організації процесу обговорення певної теми, при якому виступаючі можуть висловлювати свою позицію без обмеження часу за умови, що їм вдається утримувати увагу аудиторії. Цілі: Комунікативний тренінг; Творче обговорення проблеми; Розвиток вмінь вирішення конфліктів Переваги: Стимулює творче мислення; Залучає аудиторію в процес навчання; Створює неформальне середовище навчання; Реалізує засіб розв’язання конфліктних ситуацій. Обмеження: Вимагає значного часу на підготовку і проведення; Ризик одержання результатів, що не сприяють досягненню загальних цілей навчання

Слайд 17

Основні характеристики ІАМН Тренінг комунікативності Визначення: Метод навчання у процесі побудови ефективно взаємодіючої групи учнів. Основна функція – зміна поведінкових принципів і (чи) розвиток лідерських здібностей учнів. Цілі: Зміна настанов і поведінкових реакцій; Розкриття особистих здібностей; Практичне розв’язання конфліктних ситуацій; Діагностика проблем організаційного розвитку; Сприяння побудові команд; Відпрацьовування навичок роботи в групі; Аналіз і розподіл ролей Переваги: Навчання на основі розбору реальних реакцій на поведінку; Взаємне навчання учасників процесу; Більш ефективне застосування інших ІАМН Обмеження: Наявність емоційних бар’єрів у учнів; Труднощі виміру й оцінки отриманих результатів; Ризик появи негативних емоційних реакцій у учасників; Необхідність чіткого формулювання завдань та етапів заняття; Високий рівень (спеціальних) навичок і знань педагога в області психології і соціології

Слайд 18

Основні характеристики ІАМН Імітація Визначення: Організований педагогом процес відтворення максимально наближених до реальних умов виробничих або міжособистісних ситуацій. Цілі: Професійна діяльність; Прийняття рішень; Побудова команд; Вирішення проблем Переваги: Учень навчається в ситуаційних умовах, максимально наближених до реальних; Дієвість навчання; Підвищена зацікавленість і висока мотивація учнів; Ефективне перенесення теоретичних концепцій у практику. Обмеження: Потребує використання реальних життєвих ситуацій, зрозумілих учням; Вимагає значних витрат часу на проведення і підготовку

Слайд 19

Основні характеристики ІАМН Ділова гра Визначення: Одна з форм імітації конкретних ситуацій; передбачає організацію змагання між командами та розподіл ролей між учасниками. Цілі: Відпрацювання функціональних та особистісних навичок. Прийняття рішень. Побудова команд Переваги: Наочність засобів і результатів навчання (особливо при вивченні сучасних технологій); Формування навичок комунікації; Відпрацьовування практичних навичок, прийняття рішень; Стимулювання творчого мислення; Об’єктивна оцінка і зворотній зв’язок; Навчання в дії; Демонстрація взаємозв’язків між різними функціями і процесами в організації; Розвиток особистісних навичок. Обмеження: Вимагає інтенсивних зусиль по підготовці сценарію і проведенню. Ризик відхилення від цілей навчання

Слайд 20

Основні характеристики ІАМН Моделювання Визначення: Наочне зображення різними засобами (макет, графіка, комп’ютерні моделі) системи, структури, пристрою, процесу для аналізу й обговорення. Цілі: Дослідження операцій та процесів за фахом; Кількісний аналіз; Особистісний розвиток учнів; Технічні і технологічні концепції; Розробка нових технологій Переваги: Застосовується; Надається можливість структурованого обговорення; Дозволяється розглядати тему з різних точок зору; Стимулюється зацікавленість та увага учнів. Обмеження: Ризик надмірного спрощення моделюючого об’єкту представлення, що призводить до недостатньої глибини аналізу. Вимагає спеціальних навичок для розробки

Слайд 21

Основні характеристики ІАМН Майстерня Визначення: Робота в малій групі, спрямована на одержання чітко обумовлених результатів (рішень). Передбачає застосування більш простих методів роботи малими групами. Цілі: Аналіз і практичне закріплення комплексних тем; Розвиток особистісних якостей; Розробка нових стратегій Переваги: Продуктивність і практична корисність; Залучення учнів у процес навчання; Стимулювання зацікавленості; Самонавчання; Творчий характер; Співвідношення з запитами професійної діяльності; Обмін знаннями і досвідом. Обмеження: Ефективність кінцевого результату залежить від рівня аудиторії і майстерності (предметної кваліфікації) педагога; Необхідність чіткого визначення структури і очікуваних результатів заняття

Слайд 22

Основні характеристики ІАМН Семінар Визначення: § Зустріч спрямована на обмін результатами дослідження, виконаного проекту; може організовуватися у формі доповідей, обговорень, круглих столів. Цілі: § Підсумкове заняття з навчальної теми, дослідження чи проекту; § Зосередження уваги на нових ідеях, концепціях; Вироблення шляхів вирішення проблем Переваги: Узагальнення й аналіз знань з навчальної теми; Отримання результатів на основі дослідницької діяльності; Обмін досвідом і знаннями; Продуктивні ідеї; Багатомірний аналіз розглянутих проблем. Обмеження: Високі вимоги до рівня знань учнів; Ризик надмірної теоретизації результатів, що ускладнюють їхнє практичне використання

Слайд 23

Основні характеристики ІАМН Діагностика проблеми Визначення: Групове обговорення заданої ситуації з метою встановлення основної проблеми, що лежить у її основі. Цілі: Відпрацьовування навичок вирішення проблем; Відпрацювання навичок прийняття рішень Переваги: Проблемно-орієнтовний підхід; Глибокий аналіз ситуації; Розгляд альтернатив; Використання практичного досвіду учнів; Структурований виклад варіантів проблем, що лежать в основі розглянутої ситуації. Обмеження: Ризик невідповідності /неповної відповідності/ обраної ситуації практичному досвіду та сфери діяльності учнів; Обмеженість практичного застосування отриманих результатів

Слайд 24

Основні характеристики ІАМН Групові проекти Визначення: Виявлення, дослідницький пошук та вирішення групою учнів значимої для них проблеми/задачі з метою одержання реального результату. Цілі: Відпрацьовування навичок вирішення проблем; Розвиток творчого мислення та особистісних якостей Переваги: Висока залученість учнів у процес навчання; Невеликі витрати навчального часу; Розвиток творчих здібностей; Допоміжний засіб для аналізу обговорюваних конкретних ситуацій, вирішення проблем, прийняття рішень. Обмеження: При частому застосуванні стає механічним, втрачає творчу зацікавленість

Слайд 25

Основні характеристики ІАМН Методи роботи учнів у співпраці Визначення: Організація процесу навчання у співпраці малими групами учнів (від 2 до 7 осіб). Цілі: Опрацювання, закріплення, повторення нового матеріалу, вирішення проблем, проектна діяльність, розвиток творчого мислення, комунікативних навичок Переваги: Висока активність і мотивація учнів; Високе засвоєння навчальної інформації; Розвиток особистісних якостей учнів; Розвиток навичок роботи в команді. Обмеження: Потребує попередньої роботи в організації роботи учнів, ретельного підбору учасників малих груп; Потребує більшого терміну на проведення, порівняно з пасивними методами навчання

Слайд 26

Основні характеристики ІАМН Дебрифінг Визначення: § Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду; § Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учнями; планування подальшої діяльності. Цілі: Під час підведення підсумків певного етапу роботи Переваги: Висока активність і мотивація учнів; Розвиток особистісних якостей учнів; Оцінювання знань і вмінь, набутих під час попередньої роботи; рівня застосування особистісних якостей, рівня активності та моделей поведінки. Обмеження: Потребує більшого терміну, порівняно з іншими методами

Слайд 27

Для ефективного застосування інтерактивних методів Ви повинні ретельно планувати свою роботу: використовувати методи, адекватні віковим особливостям учнів, їх практичному досвіду; надавати учням час для попередньої підготовки: проаналізувати, систематизувати, дати логічний ланцюг, виконати самостійні підготовчі завдання тощо; підбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які давали б учням “ключ” до засвоєння теми; враховувати індивідуальні особливості учнів, особливо при формуванні малих груп: темп роботи, здібності, інтереси; використовувати протягом заняття кілька інтерактивних методів (1-2, не більше); проводити обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка