X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови

Завантажити презентацію

Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Енциклопедія дидактичних матеріалів Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови *

Слайд 2

Прізвище: Томашівська Ім'я: Олена По-батькові: Миколаївна Педагогічний стаж: 10 років Кваліфікаційна категорія: II м. Миколаїв Загальноосвітня школа I – III ступенів №17 *

Слайд 3

Рідна мова - це музика й малювання душі людської . Спосіб надання матеріалу в таблицях, схемах, картках, алгоритмах, пам'ятках дає змогу учням чітко уявити місце окремих понять у загальній темі. *

Слайд 4

6-й клас Розділ “Лексикологія” (7 год.) Тема 1: “Лексикологія як розділ науки про мову. Походження слів: власне українські й запозичені слова. ” Тема 2: “ Групи слів за лексичним значенням. ” Тема 3: “ Групи слів за вживанням. Робота із тлумачним словником української мови.” Тема 4: “ Групи слів за активністю вживання. ” Тема 5: “ Групи слів за походженням. ” Тема 6: “ Лексичний розбір слів. ” Тема 7: “ Систематизація та узагальнення вивченого з розділу “Лексикологія”. Контрольна робота. *

Слайд 5

Методичний коментар: на початку вивчення теми вчитель роздає дітям своєрідну пам'ятку в якій зазначено визначення поняття “лексика” та мовний епіграф до всієї теми, що і буде виражати спільну соціокультурну лінію при вивченні даної теми. Лексика (від гр. lexis - слово) – словниковий склад мови, сукупність усіх слів, що вживаються в мові. Лексикою також називають окремі шари або групи слів (наприклад, побутова лексика), сукупність слів, які вживаються письменником у його творах. Лексикологія вивчає словниковий склад мови: значення слів, їх походження та вживання. Мово рідна! Ти ж – як море – безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю. *

Слайд 6

Тема 1. Методичний коментар: На першому уроці з розділу “Лексикологія” доцільно представити узагальнюючу схему. Дана таблиця заздалегідь підготовлена вчителем і пояснюється, а для перевірки усвідомлення матеріалу діти наводять власні приклади. У лексиці всі слова поділяються: За значенням За походженням За вживанням *

Слайд 7

Тема 2 Методичний коментар: дана схема роздається індивідуально кожній дитині, для полегшення сприйняття значної кількості матеріалу. За значенням За кількістю значень За характером значень За співвідношенням змісту і зовнішньої форми Однозначні Багатозначні З прямим значенням З переносним значенням Синоніми Антоніми Омоніми Пароніми *

Слайд 8

Тема 3 Методичний коментар: колективна робота. На дошці лише заготовка схеми, яку учні самостійно заповнюють протягом уроку. За вживанням За активністю вживання За сферою вживання За стилістичними властивостями За емоційним забарвленням Активна Пасивна Незагальновжи вані Загальновживані - діалектизми професійні слова терміни просторічні слова жаргонізми Нейтральні Стилістично забарвлені Нейтральні Емоційні *

Слайд 9

Тема 4 Методичний коментар: дана схема полегшує засвоєння матеріалу, надає конкретність в систематизації нового матеріалу. При вивченні теми доцільно використовувати міжпредметні зв'язки (знаходження прикладів на основі вивчених творів з літератури) За активністю вживання: Активна Пасивна Застарілі слова Неологізми Історизми Архаїзми Вільно вживається в живому щоденному спілкуванні в усіх сферах людського суспільства в різних стилях і жанрах *

Слайд 10

Тема 5 Методичний коментар: узагальнений конспект уроку, що складався під час вивчення теми. За походженням: Незапозичені Запозичені Слова, успадковані з попередніх періодів розвитку мови Власне українські Старослов'янізми З інших слов'янських мов З неслов'янських мов *

Слайд 11

Тема 6 Алгоритм лексичного розбору у збільшеному вигляді (наочність) Лексичний розбір Методичний коментар: Зробити лексичний аналіз слова – це охарактеризувати його лексичне значення, походження, особливості вживання. Розбір здійснюється в межах обсягу відомостей, передбачених шкільною програмою. Оскільки більшість слів має не одне, а кілька значень, багатьом лексичним одиницям властива омонімічність, то матеріал для аналізу необхідно представляти в контексті – у складі речення чи, принаймні, словосполучення. *

Слайд 12

Алгоритм лексичного розбору слова: 1. Вказати лексичне значення слова в даному контексті. Якщо слово багатозначне, назвати інші його значення. 2. Визначити, у прямому чи переносному значенні вжите слово. 3. Назвати синоніми і антоніми даного слова (якщо такі є). 4. Охарактеризувати стилістичні властивості слова. 5. Якщо можливо, вказати на походження слова. 6. Назвати, до якої групи лексики вживання і поширеністю в мові слово належить. *

Слайд 13

Зразки лексичного аналізу Методичний коментар: Надаються зразки лексичного розбору, для набуття та закріплення навичок учнів. Розказую так, як чув од старих людей. (Т. Шевченко) Лексичний аналіз слова: Прикметник старий – слово багатозначне. У даному реченні воно вживається у значенні “який прожив багато років”. Інші значення: давній (старий знайомий), давно створений (старий проект), зношений (старий капелюх), колишній (стара фортеця) та ін. Слово вжите у прямому значенні. Синонім до нього літній, антоніми – молодий, юний. Слово загальновживане. Належить до спільнослов'янської лексики. *

Слайд 14

Зелен – клени у діброві по-кленовому шумлять. Лексичний аналіз слова: Прислівник по-кленовому означає: “так, як це властиво кленам”. Слово однозначне. Вжите у переносному значенні. Синонімів і антонімів не має. Належить до поетичної лексики, може вживатися лише в художньому стилі. Власне українське. В даному реченні – авторський неологізм. *

Слайд 15

Тема 7 Методичний коментар: при систематизації та узагальненні вивченого матеріалу з розділу “Лексикологія”, використовуються всі розробки з попередніх уроків (таблиці, схеми, узагальнюючі конспекти, алгоритми). Контрольна робота: різнорівневі тестові завдання. *

Слайд 16

Література: 1. О.М. Бєляєв, В.Я. Мельничайко Методика вивчення української мови в школі.-Київ: Радянська шк.,1987.-246с. 2. В.Я. Мельничайко Види мовного розбору.-Тернопіль: Навч. книга, 1998.-120с. *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова