X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання інформаційних технологій та методичне забезпечення вивчення теми ПРИСЛІВНИК

Завантажити презентацію

Використання інформаційних технологій та методичне забезпечення вивчення теми ПРИСЛІВНИК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання інформаційних технологій та методичне забезпечення вивчення теми ПРИСЛІВНИК З досвіду роботи викладача українознавчих дисциплін Яринко Лідії Олександрівни Роботу виконала студентка 42-ш групи Площанська Євгенія

Слайд 2

Індивідуальні завдання творчого характеру 1. Скласти казку для дітей «Слова-волелюби» 2. Підготувати аналіз програми за темою «Прислівник» для початкової школи 3. Укласти табличку «Ступені порівняння прислівників» 4. Укласти табличку «Способи творення прислівників» 5. Укласти табличку «Правопис прислівників» 6. Укласти фразеологічний словничок про навчання (з використанням прислівників)

Слайд 3

7. Укласти словнички: - Прислівників-епітетів, - синонімів, - антонімів. 8. Дослідити використання прислівників в усній народній творчості (або у творах будь-якого письменника) для дітей. 9. Підготувати сторінки підручника для учнів 3 класу; для студентів З курсу. 10. Підготувати картки БМК та тести за темою «Прислівник» для учнів; для студентів. 11. Підготувати ігротеку за темою, здійснити захист позакласного заняття .

Слайд 4

Розряди прислівників за значенням ОЗНАЧАЛЬНІ РОЗРЯД НА ЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРИКЛАДИ Якісно-означальні Як? Удало, гарно, грізно Кількісно-означальні Скільки? Наскільки? Якою мірою? Дуже, занадто, ледве Способу дії Як? Яким способом? Босоніж, верхи, жартома ОБСТАВИННІ РОЗРЯД НА ЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРИКЛАДИ Місця дії Де? Куди? Звідки? Удома, ліворуч, згори Часу дії Коли? З якого часу? (відколи?) До якого часу? (допоки?) Завтра, з учора, навіки Причини дії Чому? Через що? З якої причини? Спересердя, зопалу, спросоння Мети дії З якою метою? Для чого? Навіщо? Наперекір, напоказ

Слайд 5

Способи творення прислівників СПОСІБ ТВОРЕННЯ ПРИКЛАДИ Префіксальний Високо – > невисоко, багато – > забагато Суфіксальний Добрий – > добре, гарно – > гарнісінько Префіксально-суфіксальний Український – > по-українськи, один – > поодинці Злиття основ Ліворуч, босоніж Складання однакових або близьких за значенням слів Ледь-ледь, тишком-нишком, часто-густо Перехід інших частин мови в прислівники Зимою, жаль, гаряче

Слайд 6

Ступені порівняння прислівників СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ ФОРМИ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ЯК ТВОРЯТЬСЯ ПРИКЛАДИ Вищий Проста За допомогою суфіксів –ш-, -іш- Швидко – швидше Тепло – тепліше Складена Додаванням до прислівника вищого ступеня слів більш, менш Більш (менш) докладно Найвищий Проста За допомогою префікса най- (для підсилення можуть уживатися префікси як-, що-) Найшвидше (якнайшвидше, щонайшвидше), найтепліше (якнайтепліше) Складена Додаванням до прислівників слів найбільш, найменш Найбільш (найменш) докладно

Слайд 7

Пиши разом: вліво ліворуч ззаду позаду уверх угору вгору догори вверх посередині усередині всередині згори зверху вниз донизу униз спереду попереду вбік (убік) праворуч вправо

Слайд 8

Пиши разом: часові проміжки Часові проміжки вдосвіта зранку засвітла вранці (уранці) вдень (удень) опівдні надвечір, звечора ввечері (увечері) вночі (поночі) опівночі (запівніч) але: на світанку до обіду під вечір

Слайд 9

Дефіс у прислівниках ставлять Після префікса по-, якщо прислівник має суфікс –е-, -и-, -ому-, -ему- , (-єму-) У складних прислівниках після будь-, казна-, бозна-, хтозна- У складних прислівниках перед -небудь, -таки, -то За складання однакових чи близьких за змістом слів По-перше, по-людськи, по-нашому, по-своєму Будь-коли, казна-як, хтозна-коли Як-небудь, якось-таки, коли-то Ледве-ледве, пліч-о-пліч, тишком-нишком

Слайд 10

Окремо пишуться прислівники: 1. Між двома однаковими словами є прийменник у, в, по: рік у рік, день у день, плече в плече, раз по раз 2. Прислівник із чотирьох компонентів: з боку на бік, з дня на день, з краю в край, з ранку до вечора 3. Друге слово прислівника в О.в. (чим?): кінець кінцем, тим часом, одним одна, таким чином, сама самотою 4. По + збірний числівник: по двоє, по четверо, але: поодинці 5. Прислівник на означення емоційного стану людини: на жаль, на диво, на щастя, на радість, на сором, на сміх, на зло але: зόзла

Слайд 11

Прислівник Назустріч вітру (Д. в.)(як?) Чую тебе вперше. Вивчи вірш напам’ять. Діти зібрались докупи. Взаперті знаходився добу. Прийменник + частина мови На зустріч + з + онуками (О.в.) В (яке?) перше вікно зазирнули. Подарувати на (добру) пам'ять. До купи (чого?)хмизу піднесли. В (які?) заперті двері не зайдеш.

Слайд 12

Порівняй: Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та однозвучні з ними іменники з прийменниками, від яких вони утворені. Потрібно запам'ятати: якщо іменники та прикметники з прийменниками пишуть окремо (на горі, у бік, з середини, на пряму), то утворені від них прислівники пишуться разом (нагорі, убік, зсередини, напряму). Мій брат на горі крем'яній стоїть. І. Малкович Нагорі сніг гарний, а нанизу мокрий. Народна творчість Того любить доля, хто закоханий у волю. Народна творчість Надивляймося вволю на траву! Г.Паламарчук

Слайд 13

Порівняйте: Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по. У році дванадцять місяців, і кожний по-своєму вельможний. І півень по своєму подвір'ї воєводою ходить.

Слайд 14

Запам’ятай Прийменник + іменник ↓ при собі мають додаток у Р. в. (кого? чого?) ↓ в глиб землі; з краю села; з початку місяця. Прислівники ↓ не мають додатка (як? де?) ↓ корінь росте вглиб; моя хата скраю; спочатку треба думати.

Слайд 15

Правильно наголошуй прислівники ! Прислівники Однозвучні з прислівниками слова з’їхав на´бік похолодало надво´рі вимити на´чисто на´що мені це розділити на´троє упав на бі´к лежить на дворі´ на чи´сто вимитому столі на що´ звернути увагу корм на троє´ голів худоби Питання до прислівника став від дієслова!

Слайд 16

Прислівники зберігають наголос слів, від яких вони утворені : ми´рний – ми´рно бра´тній – по-бра´тньому дале´кий – дале´ко пра´вий – спра´ва до´вгий – задо´вго зу´стріч – назу´стріч Окремі прислівники мають подвійний наголос: спо´вна і сповна´, на´двоє і надво´є, наголо´ і на´голо. У складних прислівниках компоненти аби-, будь-, -небудь і подібні переважно наголошені: аби´де, аби´як, бу´дь-де, як-не´будь.

Слайд 17

И та І в кінці прислівників після [г], [к], [х]: навкруги, пішки, верхи; після [к], [ч], якщо прислівники мають префікс по - : по-українськи, по-вовчи. З літерою и пишуть також прислівники восени, почасти, безвісти. Літеру і пишуть у кінці прислівників після літер, що позначають м'які або пом'якшені приголосні: навесні, вранці, двічі.

Слайд 18

Літери н та нн у прислівниках У прислівниках, утворених від прикметників із н, пишуть одну літеру н: слухняний – слухняно, несподіваний – несподівано. У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть н: полегшений – полегшено, вихований – виховано. У прислівниках, утворених від прикметників із нн, пишуть нн: сонний – сонно, страшенний – страшенно, несказанний – несказанно. З нн пишуть прислівники зрання, спросоння, попідтинню, навмання, попідвіконню, востаннє.

Слайд 19

НЕ з прислівниками пишемо РАЗОМ: ОКРЕМО: Без не прислівник не вживається: незабаром, негайно, непорушно; В реченні є протиставлення: Криві дрова горять не гірше, а краще від рівних (Народна творчість); До прислівника-обставини з не можна дібрати синоніми: невисоко (низько), небагато (мало), неблизько (далеко); Прислівник є в реченні присудком: Мені в житті до всього не байдуже. В.Сосюра Прислівник утворений від прикметника з наголошеними суфіксами -анн- або -енн-: несказанно, широченно

Слайд 20

НІ з прислівниками пишемо Ні з прислівниками пишемо зазвичай разом. У цьому випадку він є префіксом: ніде, нізащо, нітрохи. Ні у фразеологізмах пишемо з прислівниками окремо: ні в тих ні в сих, ні туди ні сюди, ні так ні сяк, ні вдень ні вночі, ні багато ні мало.

Слайд 21

И та і в кінці прислівника и і Після букв, що позначають тверді приголосні: навскоси. ЗАВЖДИ ! Після г, к, х: пошепки. У кінці прислівників з префіксом по: по-заячи. У кінці прислівників після букв, що позначають м’які або пом’якшені приголосні: в цілості, навесні. У деяких прислівниках після ч: тричі, вночі.

Слайд 22

Послідовність розбору прислівника як частини мови Прислівник. Його загальне значення. На яке питання відповідає. Морфологічні ознаки: незмінна частина мови; розряд за значенням; ступінь порівняння (якщо є). Синтаксична роль (яким є членом речення). Уперед несіть мене вітрила! (В.Еллан-Блакитний) Уперед – прислівник, означає напрям руху, відповідає на питання куди?, незмінне слово, місця дії, у реченні є обставиною. Уперед – присл., напрям рух, куди?, незм., місця дії, обст.

Слайд 23

Які спільні риси мають прислівники з іншими частинами мови і чим від них відрізняються?  На які групи (розряди) за значенням поділяються прислівники?  Як утворюються ступені порівняння прислівників?   Від яких частин мови утворюються прислівники? Наведіть приклади.   Які слова в українській мови вживаються то як прислівники, то як службові слова? Як їх відрізнити?  Назвіть способи творення прислівників. Який з них найпоширеніший? З’ясуйте, чому – ому в прикметниках і займенниках вважається закінченням (по російському, по нашому), а в прислівниках суфіксом (по-російському, по-нашому)? Як пишуться прислівники? Наведіть приклади. З’ясуйте місце наголосу в прислівниках.

Слайд 24

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку а) по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так б) з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи в) мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині 2. Разом треба писати всі прислівники рядка а) без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс б) у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід в) за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець 3. Правильно записано всі прислівники рядка а) по сусідськи, удвох, з гори, на диво б)віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби в)десь-інде, підчас, допобачення, сповна

Слайд 25

4.Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишемо з однією літерою Н а) спокійн/о, безладн/о, відмін/о, таємн/о б) доречн/о, замріян/о, сонячн/о, активн/о в) віддан/о, впевнен/о, шален/о, старан/о 5.Виділіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з і в кінці а) двіч-, поноч-, заран-, почаст- б) нехотяч-, щоноч-, по-заяч-, трич- в) опівдн-, уранц-, напохват-, довол- 6. Виділіть рядки, у яких усі слова – прислівники вищого ступеня порівняння а) краще, вище, радісніше, добріше б) гарно, високо, радісно, добре в) ніжно, що якнайкраще, абияк, переможно

Слайд 26

Робота за ілюстрацією

Слайд 27

До дієслів доберіть прислівники, визначте їх розряди. Складіть з ними речення 2. Утворіть вищий ступінь порівняння прислівників: розумно, сполохано, терпляче, близько, широко, далеко. Складіть питання для бесіди за ілюстрацією. 4. Виконайте морфологічний розбір прислівників: Вчасно, напередодні.

Слайд 28

Використана література 1. Вихованець І. Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с. 2. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте речення: еквіваленти речення) / П. С. Дудик. – К. : Наукова думка, 1973. – 283 с. 3. Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Синтаксис. Ч II. / Б. М. Кулик, М. А. Жовтобрюх. – К. : Р Ш, 1961. – 287с. 4. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 406 с. 5. І.О.Ладоня Українська мова: навч. Посіб. – 2-ге вид. – К.: ВШ, 2001. – 158с. 6. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: підручник-комплект. – К.: Ленвіт, 2001. – 352с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова