X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті: практичний аспект

Завантажити презентацію

Використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті: практичний аспект

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті: практичний аспект Міщенко С.М., методист НМПЦ

Слайд 2

Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально - виховного процесу – пріоритетні шляхи розвитку освіти ( Із змісту Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті)

Слайд 3

Головні стратегії сучасної освіти Формувати інформаційну культуру учнів повинен кожен вчитель, а не лише вчитель інформатики Враховуючи бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, навчання майбутніх користувачів для інформаційного суспільства повинно стати масовим та достатньо швидким Успіхи учнів безпосередньо залежать від якісної підготовки вчителів

Слайд 4

Під освітніми технологіями розуміють як реалізацію навчальних планів і навчальних програм, так і передавання учню системи знань, а також використання методів і засобів для створення, збирання, передавання, збереження і оброблення інформації в конкретній галузі.

Слайд 5

Понятійний апарат Інформаційна технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Інформаційно-комп’ютерні технології є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер». Мультимедіа — це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео .

Слайд 6

Понятійний апарат Комп'ютерна презентація — це набір кольорових слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій та призначених для розкриття однієї теми. Урок – презентація – мультимедійний продукт, який за допомогою слайдів відтворює основні етапи уроку та надає можливість використовувати різні види інформації (текстову, аудіо, графічну, анімацію, відео та ін.).

Слайд 7

Чинники розвитку інформаційного суспільства Впровадження ІКТ у сучасну освіту . Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти.

Слайд 8

«… Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять». К.Ушинський

Слайд 9

Основні напрями формування перспективної системи освіти підвищення якості освіти шляхом її фундаменталізації, інформування учнів про сучасні досягнення науки у більшому обсязі та швидшими темпами; забезпечення орієнтації навчання на нові технології інформаційного суспільства і насамперед на ІКТ; забезпечення більшої доступності освіти для різних верств населення; підвищення творчого потенціалу освіти.

Слайд 10

Отримання інформації

Слайд 11

Ступінь засвоєння матеріалу Використання мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації на уроках.

Слайд 12

Специфічні дидактичні умови до мультимедійних засобів адаптивність до індивідуальних можливостей учня; інтерактивність навчання; реалізація можливостей комп’ютерної візуалізації учбової інформації; розвиток інтелектуального потенціалу учня; системність і структурно-функціональна зв’язаність представлення навчального матеріалу; забезпечення повноти (цілісності) і неперервності дидактичного циклу навчання.

Слайд 13

Методичні вимоги до мультимедійних засобів представлення навчального матеріалу з опорою на взаємозв’язок і взаємодію понятійних, образних і дієвих компонентів мислення; відображення системи термінів навчальної дисципліни у вигляді ієрархічної структури високого порядку; надання учню можливості виконання різноманітних контролюючих тренувальних дій.

Слайд 14

Слайд 15

Алгоритм підготовки занять з мультимедійними засобами визначити тему, ціль і тип заняття; скласти тимчасову структуру уроку, у відповідності із основною ціллю намітити задачі і необхідні етапи для їх досягнення; продумати етапи, на яких необхідні інструменти мультимедіа; із резервів комп’ютерного забезпечення відбираються найбільш ефективні засоби; розглядається доцільність їх застосування в порівнянні з традиційними засобами; відібрані матеріали оцінюються по часу: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм, рекомендується продивитись і врахувати інтерактивний характер матеріалу; створюється часова розгортка уроку; при нестачі комп’ютерного ілюстративного матеріалу чи програмного матеріалу проводиться пошук в бібліотеці чи складається авторська програма; із знайденого матеріалу складається презентаційна програма. Для цього пишеться її сценарій; апробація уроку.

Слайд 16

Критерії відбору інформації зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям учнів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості; слайди презентації повинні містити тільки основні моменти уроку (основні визначення, схеми, анімаційні та відео фрагменти, що відображають сутність вивчаючих явищ); при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі уникати дальніх планів і дрібних деталей;

Слайд 17

Критерії відбору інформації слідує уникати великих текстових фрагментів. Недопустимо використовувати для читання тексту полоси прокрутки чи кнопки переходу від екрану до екрану; виділяти в текстах найбільш важливі моменти, використовуючи напівжирний чи курсивний шрифт; загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20-25;

Слайд 18

Критерії відбору інформації не варто перенавантажувати слайди різноманітними спец ефектами, інакше увага учнів буде зосереджена саме на них, а не на інформаційному наповненні слайду; на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайда, тому необхідно підібрати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався"; необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого слайду, щоб презентація була доповненням до уроку, а не навпаки.

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Проблемні питання знання персонального комп’ютера та навики роботи зі спеціальним програмним забезпеченням; мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання; створення мультимедійних продуктів; зловживання спецефектами і надмірні об’єми інформації; рівень інтерактивної взаємодії користувача з мультимедіа; відповідність між апаратними засобами та мультимедійними програмами; правильні акценти при розробці програмних засобів.

Слайд 22

Слайд 23

Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року"

Слайд 24

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-879 від 12.12.11 року «Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями» Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-493 від 24.06.11 року «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

«… Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і введе їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес….»   Гордон Драйден, американський педагог

Слайд 31

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика