X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

Завантажити презентацію

ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

Слайд 2

Ігрове дослідження-відновлення Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, Записати слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу — без подвоєння.

Слайд 3

Орфографічний практикум Переписати речення й вставити в словах пропущені букви. Пояснити правопис виділених слів. 1. З розпеченими обли..ями, обі..яні потом, замазані болотом метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський).

Слайд 4

2. Його сірі з проси..ю очі світились лагідністю і добротою (Ю. Збанацький). 3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю, яка прийняла її по замі..ю (Ю. Збанацький).

Слайд 5

4. Скупе промі..я осі..ього сонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на білому тілі беріз (О. Донченко). 5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у серці (В. Сосюра).

Слайд 6

Переписати слова, замість крапок поставити пропущені букви. Пояснити їх правопис. Вказати, на межі яких частин слова відбувається подвоєння. Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, бе..захисний, ро..пустити,

Слайд 7

Записати подані слова, вставити пропущені в них букви. Пояснити написання подвоєних приголосних. Без..астережний, закон..ий, годин..ик, від..іл, воз..єднан..я, від..ати, об..ійти, гуман..ий, вин..ий, страшен..ий, старан..о, священ..ий, незнищен.. ий, нескінчен..ий, в..ічливий, Ган..а, бов..аніти, міськ..ом, причин..ий, в..есь, возніс..я, письмен..ий, незлічен..ий, військ..мат.

Слайд 8

Переписати подані слова, розкрити дужки. Пояснити правопис слів. Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, мо лодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, кар ти(н)а.

Слайд 9

Дослідження-трансформація Утворити від дієслів іменники, пояснити їх правопис. Поставити наголос в утворених словах. З трьома словами скласти речення й записати їх.

Слайд 10

Домашнє завдання Навести п’ять прикладів народної мудрості зі словами, в яких відбувається подовження або подвоєння приголосних.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова