X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зміни приголосних за творення слів

Завантажити презентацію

Зміни приголосних за творення слів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мета: повторити чергування приголосних звуків, виробити навички правопису приголосних звуків, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні іменників та прикметників.

Слайд 2

На Черкащині стояв козацький загін. Якраз був короткий час перемир’я з татарами. Тому молодече парубоцтво безпечно зупинилось в одному мальовничому селі. Черкащина - Козацький - Парубоцтво - Безпечно - Черкаський Козак Парубок Безпека

Слайд 3

Утворювати іменники з суфіксами -ин (а) від прикметників Утворювати прикметники з буквосполукою -чн- (-шн-) Утворювати прикметники за допомогою суфіксів –ськ(ий) та іменники за допомогою суфіксів –ств(о) Правильно вимовляти і записувати похідні слова, у яких відбуваються зміни приголосних при творенні за допомогою суфіксів

Слайд 4

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ -ИН(А) ВІД ПРИКМЕТНИКІВ СЬК + ИН (А) = ЩИН(А) ЦЬК + ИН (А) = ЧЧИН(А) Наприклад: угорський – Угорщина донецький - Донеччина Виняток: Галичина ОРФОГРАМА «ЛІТЕРИ Щ, ЧЧ В ІМЕННИКАХ ІЗ СУФІКСОМ –ИН(А)»

Слайд 5

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ БУКВОСПОЛУКОЮ –ЧН-(-ШН-) ЗА ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСОМ –Н- ПРИГОЛОСНІ [К] , [Ц], [Ц’] ЗМІНЮЮТЬСЯ НА [Ч].  Наприклад: знак - значний залізниця - залізничний Винятки: рушник, рушниця, мірошник, соняшник, дворушник, торішній сердешний(нещасний).   ОРФОГРАМА «БУКВОСПОЛУКА -ЧН- У ПРИКМЕТНИКАХ ІЗ СУФІКСОМ -Н -»

Слайд 6

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА –ЦЬК(ИЙ), –ЗЬК(ИЙ), –СЬК(ИЙ) ТА ІМЕННИКІВ НА -ЦТВ(О), -ЗТВ(О), -СТВ(О) [К] , [Ч], [Ц] + –СЬК(ИЙ), -СТВ(О) = –ЦЬК(ИЙ), -ЦТВ(О); [Г] , [Ж], [З] + –СЬК(ИЙ), -СТВ(О) = –ЗЬК(ИЙ), -ЗТВ(О); [Х] , [Ш], [С] + –СЬК(ИЙ), -СТВ(О) = –СЬК(ИЙ), -СТВ(О); Наприклад: юнак – юнацький, юнацтво; птах – птаський, птаство Інші приголосні перед суфіксами –СЬК- та -СТВ- у вимові можуть змінюватися або випадати (спрощуватися), проте на письмі такі зміни не позначаємо. Наприклад: студент – студентський [студен’с’кий], студентство[студенство]. ОРФОГРАМА «БУКВОСПОЛУКИ –ЦЬК-, –ЗЬК-, –СЬК-, -ЦТВ-, -ЗТВ-, -СТВ-»

Слайд 7

КАРТКА САМОКОНТОРЛЮ №1 Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом –ин- від прикметників Канівський – Канівщина, овруцький – Овруччина, миколаївський – Миколаївщина, харківський – Харківщина, чигиринський -Чигиринщина, хмельницький – Хмельниччина, дрогобицький – Дрогобиччина, лохвицький – Лохвиччина. Чергування приголосних за творення прикметників із буквосполукою –чн-(-шн-) Звук- звучний, дяка – вдячний, криниця – криничний, вулиця – вуличний, штука – штучний, медик – медичний, комік – комічний, математик – математичний, електрика – електричний, бібілотека – бібілотечний, безпека – безпечний, рука – ручний, сонце – сонячний, серце – сердечний. Чергування приголосних за творення прикметників на –цьк-зьк-ськ- та іменників на –цтв-зтв-ств- Парубок – парубоцький, парубоцтво, студент – студентський, студентство, вояк – вояцький, вояцтво, брат – братський, братство, кріпак – кріпацький, кріпацтво, товариш – товариський, товариство, пророк – пророцький, пророцтво. Уподібнення приголосних звуків у вимові. Людські [л’удз’к’і], солдатські [солдац’к’і], братство [брацтво]. Спрощення приголосних у вимові Журналістський [журнал’іс’кий], президентство [президенство], шотландський [шотлан’с’кий].

Слайд 8

Словацький, батьківський, пісок, звук, галицький, серце. Із буквосполученням -чч-, -шч- Словаччина Батьківщина Галичина (виняток) Із буквосполученням -чн-, -шн- Пісочний Звучний Сердечний Сердешний (виняток) КАРТКА САМОКОНТОРЛЮ №2

Слайд 9

КАРТКА САМОКОНТОРЛЮ №3 Прочитати та відредагувати написане, пояснюючи суть помилки за допомогою правил: Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходились у гирлі притоки Дніпра. В дніпровзький і бугський лимани козакство виходило через запорожську протоку. Там ловилась часто гіганська риба. Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходились у гирлі притоки Дніпра. В дніпровський і бузький лимани козацтво виходило через запорозьку протоку. Там ловилась часто гігантська риба

Слайд 10

Слайд 11

Тестові завдання І варіант 1. Укажіть рядок іменників, від яких можна утворити прикметники із суфіксом –зьк-. А Кавказ, Збагаж, Франція. Б Каховка, Вижниця, Дрогобич. В Мекка, Сиваш, Карпати. Г Хортиця, Цюрих, Люксембург. Відповідь: А

Слайд 12

2. Визначте рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ(ий), -цьк(ий). А Житомирщина, Луганщина, Кіровоградщина. Б Харківщина, Львівщина, рекрутчина. В Рівненщина, Миколаївщина, Васильківщина. Г Одесьчина, Сумччина, Полтавччина. Відповідь: Г

Слайд 13

3. Кінцеві звуки твірної основи [х],[ш],[с] перед суфіксами –ськ-, -ств- змінюються на : А –цьк-, -ств-. Б –зьк-, -зтв-. В –ськ-, -ств-. Г –ськ-, -зтв-. Відповідь: В

Слайд 14

4. Укажіть рядок, де прикметники, утворені від іншомовних слів – винятки. А Птаство, козацтво; Б бузький, купецтво; В матроський, сивашський; Г цюрихський, казахський. Відповідь: Г

Слайд 15

5. Встановіть відповідність між словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса –ськ- у прикметниках. А Викладач, кріпач. 1. –зьк- Б Волох, Залісся. 2. –цьк- В Водолаз, Париж. 3. –ськ- Г Лохвиця, Марганець. Д Калуш, Золотуха. Відповідь: А2, Б3, В1, Г2, Д3

Слайд 16

6. Дайте розгорнуту відповідь на проблемне питання морально-етичного спрямування: Егоїзм – добро чи зло?

Слайд 17

Тестові завдання ІІ варіант 1. Укажіть рядок іменників, від яких можна утворити прикметники із суфіксом –зьк-. А Волга, Дрогобич, Кривий Ріг. Б Гамбург, Острог, Париж. В Дамаск, Лейпциг, Буг. Г Лютіж, Калуга, Кременчук. Відповідь: Б

Слайд 18

2. Визначте рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ(ий), -цьк(ий). А Донеччина, Київщина, Галичина. Б Німеччина, кріпаччина, Вінниччина. В Рекрутчина, Черкащина, Луганщина. Г Херсонщина, Хмельниччина, солдатчина. Відповідь: А

Слайд 19

3. Кінцеві звуки твірної основи [г],[ж],[з] перед суфіксами –ськ-, -ств- змінюються на : А –цьк-, -цтв-. Б –ськ-, -ств-. В –зьк-, -зтв-. Г –цьк-, -ств-. Відповідь: В

Слайд 20

4. Укажіть рядок, де прикметники, утворені від іншомовних слів – винятки. А Кавказький, жіноцтво; Б цюрихський, казахський; В читацький, запорізький; Г норвезький, словацький. Відповідь: Б

Слайд 21

5. Встановіть відповідність між словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса –ськ- у прикметниках. А Кривий Ріг, Запоріжжя. 1. –цьк- Б Кременчук, Бахмач. 2. –ськ- В Павлиш, Волох. 3. –зьк- Г Токмак, Овруч. Д Острог, Новий Буг. Відповідь: А3, Б1, В2, Г1, Д3

Слайд 22

6. Дайте розгорнуту відповідь на проблемне питання морально-етичного спрямування: Бути щедрим: а як це?

Слайд 23

Я вивчав(ла)...зміни приголосних при творенні слів. Група приголосних -цьк- змінюється на -чч-, а -ськ- змінюється на -щ-... під час творення іменників за допомогою суфікса -ин- від прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк- Виняток становить слово...Галичина При творенні прикметників за допомогою суфікса -н- від іменників із твірною основою на [к], [ц], [ц’] відбувається... зміна приголосних [к], [ц], [ц’] на [ч] Винятки становлять слова...рушник, рушниця, мірошник, соняшник, дворушник, сердешний (нещасний), торішній Під час творення прикметників за допомогою суфікса -ськ- відбуваються такі зміни приголосних...[к],[ч],[ц’] на -цьк,- цтв; [г],[ж],[з’] на -зьк, -зтв; [х],[ш],[с’] на -ськ,-ств При вимові деяких власне українських слів із твірною основою на [д], [т] відбувається...уподібнення приголосних звуків, яке на письмі...не позначається У прикметниках із суфіксом –ськ- та іменниках із суфіксом –ств-, що утворені від іншомовних слів, відбувається...спрощення, яке у цьому випадку на письмі...не позначається Чи реалізувалася ваша мета?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова