X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Граматична трансформація 1.Записати визначення лінгвістичних понять, замінивши виділені звороти дієприкметником. 2.Підкреслити відокремлені означення. 3.Пояснити вживання коми в реченнях з відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом. 4.Друге речення трансформувати так, щоб дієприкметниковий зворот стояв перед означуваним словом.

Слайд 3

Пошуково-вибіркова робота 1.Прочитати речення з відповідною інтонацію. Знайти й виписати спочатку речення з відокремленими означеннями, потім — з невідокремленими. Розставити потрібні розділові знаки. 2.Указати на умови відокремлення означень, скориставшись схемою. 3.Довести, за яких умов означення, що стоїть перед означуваним словом, відокремлюється, а за яких - ні.

Слайд 4

Пояснювальний диктант 1.Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. 2.Виділити означення, указати на спосіб їх вираження та умови відокремлення. 3.Визначити, у якому реченні вжито складений дієслівний присудок.

Слайд 5

Умови відокремлення означень Неузгоджені означення якщо вони вживаються поряд з узгодженими; Якщо вони поширені і стоять після означуваного слова(іменника); Якщо відносяться до особового займенника Узгоджені означення Якщо вони поширені і стоять після означуваного слова (іменника); Якщо вони поширені, мають обставинний відтінок і стоять перед означуваним словом; Якщо два і більше означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є узгоджене означення

Слайд 6

Лінгвістичний експеримент (робота за варіантами) 1.Змоделювати й записати речення з поданими в дужках дієприкметниковими зворотами так, щоб: варіант 1 — означення стояли перед означуваним словом; варіант 2 — означення стояли після означуваного слова. 2.Пояснити наявність чи відсутність розділових знаків у реченнях з відокремленими й невідокремленими означеннями. 3.Яку функцію виконують речення з відокремленими означеннями в мовленні?

Слайд 7

Диктант-тест з обґрунтуванням «Знайди зайве речення» Проаналізувати речення. Дослідити, яке з них у кожній групі речень є «зайвим»? Свій вибір обґрунтувати. І.АОточені вершниками, вози посунулися до міста (П. Наніїв). БПриголомшені нежданою бідою, смутні чумаки мовчки повернули волів (П. Наніїв). ВІ це маленьке слово, промовлене так щиро, раптом набрало якоїсь незвичайної краси (М. Коцюбинський). ГОдягнений у червоний, розшитий золотом чекмінь, воєвода зустрів суворим поглядом посланців (І. Пільгук).

Слайд 8

ІІ.АЛежимо край степової доріжки, причаєні, прищухлі, серця наші калатають (О. Гончар). БМи, ніби заворожені, проводжаємо поглядами високого сухорлявого чоловіка (О. Гончар). ВЯк із землі виросла сестра Аркадія, з пісним обличчям, із побожно згорненими на животі руками (М. Коцюбинський). ГДядько Роман зовсім не помічає хлоп’ячих голів, занурених у полин (О. Гончар).

Слайд 9

ІІІ.АПохнюпив глечик голову над тином, замріявся, дощами щедро вмитий (В. Підпалий). БПриборкана похмурим гаєм, у ровах скоцюрбилася лоза (С. Реп’ях). ВСтояли ми, заціплені і зблідлі (А. Бортняк). ГЗгорьоване, задощене минуле під призьбами вляглося на віки (П. Засенко).

Слайд 10

Пунктуаційний практикум 1.Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити поширені означення. Визначити, які з них є відокремленими, а які — невідокремленими. 2.Указати на спосіб вираження відокремлених і невідокремлених означень. 3.Чим, окрім відокремлених членів, ускладнені речення тексту?

Слайд 11

Домашнє завдання 1. Записати 3–4 пари речень — синтаксичних варіантів — з відокремленими й невідокремленими означеннями. Виділити означення, указати на спосіб їх вираження. 2. Скласти й записати діалог (10–12 реплік) на тему «Хто для мене є найвідомішим українцем?», використовуючи в репліках речення з відокремленими й невідокремленими означеннями.

Слайд 12

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова